Leidse hoogleraren vanaf 1575

L.M. Moerings (Martin)

Geboren
1946-03-04 te Waddinxveen, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1977)

Type examen
Promotie
Datum
1977
Proefschrift
De gevangenis uit, de maatschappij in

Gewoon Hoogleraar (2002 - 2011)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Strafrecht
Datum benoeming
2002-09-01
Datum oratie
2003-09-23
Titel oratie
Straffen met het oog op veiligheid: een onderneming vol risico’s
Datum uit dienst
2011
Bijzonderheden
Studie: Sociologie/rechten. 2011-03-04 Afscheidscollege "Dat zal ons een zorg zijn."

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Wingerden S.G.C. van, Moerings M. & Wilsem J.A. van (2013), 'Krijgt hij nog een kans, of rekenen we af?'. Rechters over de rol van het recidiverisico bij de straftoemeting, Nederlands Juristenblad 88(34): 2315-2320.
 • Wingerden S.G.C. van, Moerings L.M. & Wilsem J.A. van (2011), Recidiverisico en straftoemeting Research Memoranda - Raad voor de Rechtspraak nr. 2011/3. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Wingerden S.G.C. van, Alberda D., Moerings L.M., Wartna B.S.J. & Wilsem J.A. van (2010), Recidive en Nazorg. Onderzoek onder Oud-Bewoners van Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting Meijers-reeks nr. 181. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Moerings L.M. (2010), Naar de gevangenis. In: Muller E.R, Leun J.P van der, Moerings L.M. (red.) Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland.. Alphen a.d. Rijn: Kluwer. 509-529.
 • Gooren J. & Moerings L.M. (2010), Seksuele contacten onder jongeren. Wanneer strafrechtelijk relevant?. In: Schoep G, Cleiren C., Leun J van der, Schuyt P.M. (red.) Vervlechting van domeinen, opstellen aangeboden aan prof.mr J.L. de Wijkerslooth.. Deventer: Kluwer. 103-111.
 • Moerings L.M. (2010), The Netherlands. In: Padfield N, Zyl Smit D van, Dünkel F. (red.) Release from Prison.. Cullumpton: Willan Publishing. 300-315.
 • Moerings L.M. & Gooren J.C.W. van (2010), Sex at Catholic Boarding Schools and in other Situations of Dependence. In: Groenhuijsen M, Kooymans T, Roos T de (red.) Fervet Opus, liber amicorum Anton van kalmthout.. Apeldoorn: Maklu. 135-141.
 • Moerings L.M. (2010), Hoe verfrissend is het Nederlands strafklimaat nog?. In: Aertsen I, Beyens K, Daems T., Maes E. (Red.) Hoe punitief is België?. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. 191-208.
 • Moerings L.M. & Boone M. (2010), Niederlande. In: Dünkel F., Lappi-Seppälä T, Morgenstern C, Zyl Smit D van (red.) Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich.. Godesberg: Forumverlag. 647-674.
 • Moerings L.M. (2009), Detentie in Nederland; een vreemde bedoening. Vreemdelingen en resocialisatie. In: Brants C., Poel S. van der (Red.) Diverse kwesties. Liber amicorum prof.dr. Frank Bovenkerk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Moerings L.M. (2009), Voorwaardelijke invrijheidstelling-vooruitzien en terugblikken. In: Koenraadt F., Weijers I. (Red.) Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij. Den Haag: Boom juridische uitgevers. 201-209.
 • Boone M., Franken A.A. & Moerings L.M. (2008), Meningen van gedetineerden - 50 jaar later. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Moerings L.M. & Boone M. (2008), Detentiecapaciteit en detentieomstandigheden, FATIK 26(120): 5-10.
 • Moerings L.M., Boone M. & Franken A.A. (2008), Meningen van gedetineerde revisited. In: Franken A.A., Lange M. de, Moerings L.M. (Red.) Constante waarden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 515-528.
 • Wingerden S.G.C. van, Wilsem J.A. van & Moerings L.M. (2007), De praktijk van schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Moerings L.M. (2007), The Persistent Offender. In: Boone M., Moerings M. (Red.) Dutch prisons. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 187-205.
 • Wingerden S.G.C. van & Moerings L.M. (2007), Het succes van Exodus; evaluatieonderzoek naar resocialisatie en recidive van oud-bewoners, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 2007(1): 2-8.
 • Moerings L.M. (2007), Growing Prison Rate. In: Boone M., Moerings M. (Red.) Dutch prisons. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 51-76.
 • Moerings L.M. (2007), De Cellenexplosie, voorlopig gehechten, veroordeelden, vreemdelingen, jeugdigen en tbs, Justitiële verkenningen: 5-30.
 • Moerings L.M. & Wingerden S.G.C. van (2007), Risico-instrumenten en de rechter, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 2007(6): 231-238.
 • Huisman W., Moerings L.M. & Suurmond G. (2006), Inleiding. Nieuwe doelwitten en strategieën. In: Huisman W., Moerings M., Suurmond G. (Red.) Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieën. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 1-13.
 • Moerings L.M., Wingerden S.G.C. van & Vijfhuize P.J. (2006), Exodus, op de goede weg? Eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar Exodus. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Moerings L.M. (2006), Risicojustitie als inzet voor een veiliger samenleving. Zeden- en antiterrorismewetgeving. In: Huisman W., Moerings L.M., Suurmond G. (Red.) Veiligheid en Recht. Nieuwe doelwitten en strategieen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 161-173.
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2006), Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Den Haag: Gezondheidsraad.
 • Moerings L.M., Vis T. & Vijfhuize P. (2005), Rechters en officieren. In: Bovenkerk F., e.a. (Red.) Bedreigingen in Nederland. Amsterdam: Augustus. 136-162.
 • Moerings L.M. (2005), Medische verzorging. In: Muller E.R., Vegter P.C. (Red.) Detentie, Gevangen in Nederland. Alphen a/d Rijn: Kluwer. 403-423.
 • Moerings L.M. (2004), The victim has the floor. The victim's right to be heard in writing or orally in the Dutch courtroom, European Journal on Criminal Policy and Research.
 • Moerings L.M. (2004), Elektronische detentie als ventiel. Strafexecutie onder druk van het cellentekort. In: Boone M., en anderen (Red.) Discretie in het strafrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 291-307.
 • Moerings L.M. (2004), Onder het mom van de bescherming van het kind. De aanscherping van de zedenwet., Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging: 102-105.
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2004), Treatment of drug-addicted detainees. Den Haag: Gezondheidsraad.
 • Moerings L.M. & Post M. (2003), In detentie. In: Bovenkerk F. (Red.) Multiculturaliteit in de strafrechtspleging. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 151-165.
 • Moerings L.M. (2003), Marokkanen met een stigma: willoze slachtoffers of krachtige plegers van verzet. In: Harchaoui S., Huinder C. (Red.) Stigma Marokkaan. Amsterdam: Forum Instituut voor multiculturaliteit. 111-122.
 • Moerings L.M. (2003), Straffen met het oog op veiligheid; een onderneming voor risico's. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Moerings L.M. & Kool R. (2003), Schriftelijke slachtofferverklaring of spreekrecht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2: 50-55.
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2002), Voorwaarden voor een veilige terugkeer. Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • Moerings L.M., Zandbergen W. & Kool R. (2002), Recht op schrift. Evaluatie schriftelijke slachtofferverklaring. Deventer: Kluwer.
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2002), Behandeling van durgverslaafde gedetineerden. Den Haag: Gezondheidsraad.
 • Kool R., Moerings L.M. & Zandbergen W. (2002), Recht op schrift, evaluatie schriftelijke slachtofferverklaring. Deventer: Kluwer.
Vakpublicaties
 • Muller E.R., Leun J.P. van der, Moerings L.M. & Calster P.J.V. Van (2010), Criminaliteit. Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Moerings L.M. (2007), Rubriek rechtspositie van gedetineerde 1, Delikt en Delinkwent: 202-207.
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2006), Rapport Detentieboten Zuid-Holland. Locatie Merwehaven. Inspectie voor de Sanctietoepassing (IST) en Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ). Den Haag: RSJ.
 • Moerings L.M., annotatie bij: EHRM 5 april 2005, Sancties 2006; 358-362 (Klacht tegen dwangvoeding).
 • Moerings L.M. (2006), Rubriek rechtspositie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 889-894.
 • Moerings L.M. (2006), Rubriek rechtspositie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 541-545.
 • Moerings L.M. (2006), Rubriek rechtspositie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 209-217.
 • Moerings L.M. (2005), Rechtspraak rechtspositie gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 1035-1042.
 • Moerings L.M. (2005), Rechtspraak rechtspositie gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 229-234.
 • Pont M., Woude M.A.H. van der & Moerings L.M. (2005), Exodus: op de goede weg?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 84(1): 7-14.
 • Moerings L.M. (2005), Rechtspraak rechtspositie gedetineerde, Delikt en Delinkwent: 650-655.
 • Moerings L.M. & Vijfhuize P. (2005), Exodus, de weg terug naar de samenleving, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging: 239-246.
 • Moerings L.M. (2004), Kale bedoening, Tijdschrift voor herstelrecht: 1-3.
 • Moerings L.M. (2004), Rubriek rechtspositie van gedetineerden (2), Delikt en Delinkwent: 102-106.
 • Moerings L.M. (2004), Rubriek rechtsposistie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 963-978.
 • Moerings L.M. (2003), Virtuele kinderporno, Ars Aequi 1: 28-30.
 • Moerings L.M. (2002), Behandeling van drugsverslaafde gedetineerden, Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering (7/8): 119-122.
Overig
 • Franken A.A., Lange M. de & Moerings L.M. (Red.) (2008), Constante waarden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Boone M. & Moerings L.M. (Red.) (2007), Dutch Prisons. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Huisman W., Moerings L.M. & Suurmond G. (Red.) (2006), Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Moerings L.M. (19 juni 2002), Juridische aspecten ten aanzien van medische begeleiding van verslaafde gedetineerden (Lezing). Roermond.
 • Moerings L.M. (4 april 2002), Prisoner's Rights (Lezing). Kaapstad Zuid-Afrika.
 • Moerings L.M. (3 april 2002), Gay rights (Lezing). Kaapstad Zuid-Afrika.
 • Moerings L.M. (2002), Behandeling van drugverslaafde gedetineerden, Rapport van Commissie Medische begeleiding drugverslaafde gedetineerde. Den Haag. [overig]
 • Moerings L.M. (2002), Voorwaarden voor een veilige terugkeer, Commissie Herziening vervroegde invrijheidsstelling. Den Haag. [overig]
 • Moerings L.M. (2002), Redactielid Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering.
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Regio politie Utrecht. [overig]
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Nederlandse vereniging voor seksuologie. [overig]
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Penitentiare inrichting de Foba te Amsterdam. [overig]
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]

Links

Link naar deze pagina
http://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3128

©2015 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.leidenuniv.nl