Leidse hoogleraren vanaf 1575

Gerrit Jan Hoenderdaal

Geboren
1910-03-06 te Utrecht, Nederland
Overleden
1998-08-21 te Zutphen, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1948)

Type examen
Promotie
Datum
1948
Plaats
Leiden
Proefschrift
Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing : een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie

Gewoon Hoogleraar (1958)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek
Leeropdracht
Geschiedenis der leerstellingen van het Remonstrantisme; dogmatiek; practische theologie
Datum benoeming
1958-05-12
Datum oratie
1958-10-10
Titel oratie
Dialogica entis
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege het Seminarie der Remonstrantse Broederschap.

Buitengewoon Hoogleraar (1960 - 1978)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
Geschiedenis van het Arminianisme. 1969-02-19 Wijziging onderwijsopdracht: de geschiedenis van het Arminianisme en van de verhouding van Christendom en cultuur
Datum benoeming
1960-07-20
Datum uit dienst
1978-01-09
Bijzonderheden
1978-02-24 Afscheidscollege: "Daders des woords. Theorie en praktijk bij de verkondiging van het evangelie"
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1109

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl