Leidse hoogleraren vanaf 1575

Hendrik Johan Adriaanse

Geboren
1940-04-11 te Winschoten, Nederland
Overleden
2012-08-28
Geslacht
Man

Promotie (1974)

Type examen
Promotie
Datum
1974
Plaats
Leiden
Proefschrift
Zu den Sachen selbst : Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls

Gewoon Hoogleraar (1978 - 2001)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Leeropdracht
Godsdienstwijsbegeerte, zedekunde en encyclopedie van de Godgeleerdheid / Centrale Interfaculteit: Godsdienstwijsbegeerte
Datum benoeming
1978-11-25
Datum ambtsaanvaarding
1978-01-01
Datum oratie
1979-12-21
Titel oratie
Het specifiek theologische aan een Rijksuniversiteit. De verborgenheid der Godgeleerdheid
Datum uit dienst
2001
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/12

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl