Leidse hoogleraren vanaf 1575

Rudolf Eric Japikse

Geboren
1929-01-18 te Semarang, Nederlands-Indië
Overleden
2011-11-08 te Rotterdam, Nederland
Geslacht
Man

Bijzonder Hoogleraar (1981 - 1994)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Zeerecht
Leeropdracht
Vergelijkend zeerecht
Datum benoeming
1981-12-15
Datum oratie
1982-11-12
Titel oratie
Het schip en zijn schuldenaren
Datum uit dienst
1994
Bijzonderheden
1982-03-08 Bekrachtiging van de benoeming tot Bijzonder Hoogleraar. Bijzonder Hoogleraar Rechtsgeleerdheid vanwege het Leids Universiteits Fonds
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1236

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl