Leidse hoogleraren vanaf 1575

Henk Jan de Jonge

Geboren
1943-09-28 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1983)

Type examen
Promotie
Datum
1983
Plaats
Leiden
Proefschrift
Desiderii Erasmi Roterodami Apologia respondens ad ea quae Iacobus Lopis Stunica taxaverat in prima duntaxat Novi Testamenti aeditione

Bijzonder Hoogleraar (1986)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Bijbelwetenschap, Nieuwe Testament
Leeropdracht
Geschiedenis van de bestudering en uitlegging van de Bijbel in de vroeg-moderne tijd
Datum benoeming
1986-12-13
Datum ambtsaanvaarding
1987-01-01
Datum oratie
1988-01-15
Titel oratie
Strong, coherent reasonings. John Locke's interpretatie van Paulus' brieven
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar Godgeleerdheid vanvege het Leids Universiteits Fonds voor het tijdvak van 1 juli 1987 tot 1 juli 1992

Gewoon Hoogleraar (1991 - 2007)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Nieuwe Testament
Leeropdracht
Nieuwe Testament en vroeg-christelijke literatuur
Datum benoeming
1991
Datum uit dienst
2007
Bijzonderheden
Decaan van Faculteit Godgeleerdheid 1994-1996 en 2002-2005; 2007-04-13 Afscheidscollege: "De gemeenschappelijke maaltijd van Christenen in de eerste eeuw."
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1264

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl