Leidse hoogleraren vanaf 1575

Adriaan Kluit

Geboren
1735-02-09 te Dordrecht, Nederland
Overleden
1807-01-12 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1778)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Vaderlandse Geschiedenis
Leeropdracht
Bijzonder der Diplomatie der Vereenigde Nederlanden
Datum benoeming
1778-08-22
Datum oratie
1779-01-18
Titel oratie
Inwijingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, Koning van Spanje, aftezweren
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1783-1784. 1795-08-08 uit ambt ontzet als aanhanger der Stadhouderlijke partij. 1802-02-06 in ambt hersteld, gaf colleges over Staatsrecht van Holland.

Gewoon Hoogleraar (1806 - 1807)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Vakgebied
Wiskunde
Leeropdracht
Opdracht onderwijs te geven in Statistiek met titel van Prof. Antiquit. Et Historiae imprimis Diplomaticae; sec non Statistices Regen. Hollandici
Datum benoeming
1806-09-20
Datum uit dienst
1807-01-02
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1380

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl