Leidse hoogleraren vanaf 1575

Jürgen Christian Hermann Lebram

Geboren
1920-08-28 te Stettin, Duitsland / Polen
Geslacht
Man

Promotie (1942)

Type examen
Promotie
Datum
1942
Plaats
Heidelberg
Proefschrift
Das hebräische Priestertum nach J und E

Gewoon Lector (1979)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst, Jodendom
Leeropdracht
De Joodse godsdienst en zijn betrekkingen tot het Hellenisme en het vroege Christendom
Datum benoeming
1979-11-20
Datum ambtsaanvaarding
1979-12-01

Gewoon Hoogleraar (1980 - 1986)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst, Jodendom
Leeropdracht
De Joodse godsdienst en zijn betrekkingen tot het Hellenisme en het vroege Christendom
Datum benoeming
1980-07-01
Datum oratie
1980-11-14
Titel oratie
Legitimiteit en charisma. Over de herleving van de contemporaine geschiedschrijving in het Jodendom tijdens de tweede eeuw voor Christus
Datum uit dienst
1986-01-01
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1540

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl