Leidse hoogleraren vanaf 1575

Johannes Hubertus Mathias Marie Loenen

Geboren
1919-11-26 te Venray, Nederland
Overleden
1978-11-13 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1951)

Type examen
Promotie
Datum
1951
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
De nous in het systeem van Plato's philosophie : onderzoekingen betreffende de verhouding nous-psyche : de ontwikkeling der teleologische natuurverklaring en haar plaats in het systeem

Gewoon Lector (1958)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Wijsbegeerte
Leeropdracht
Wijsbegeerte
Datum benoeming
1958-07-28
Datum ambtsaanvaarding
1958-09-01
Datum oratie
1959-12-01
Titel oratie
Over het onderscheid tussen een wetenschappelijk en een niet-wetenschappelijk deel der wijsbegeerte
Bijzonderheden
1968-04-26 Gerekend van 1963-09-01 in de Faculteit der Letteren en in de Centrale Interfaculteit.

Gewoon Hoogleraar (1974)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Sociale Wetenschappen
Leeropdracht
Cultuurfilosofie en wijsbegerige waardenleer
Datum benoeming
1974-01-19
Datum oratie
1974-11-08
Titel oratie
De vrijheid, haar waarde, en valkuilen

Gewoon Hoogleraar (1983 - 1987)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Handelsrecht
Datum benoeming
1983-02-23
Datum uit dienst
1987-10-01
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1599

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl