Leidse hoogleraren vanaf 1575

Antonie Ewoud Jan Modderman

Geboren
1838-09-27 te Winschoten, Nederland
Overleden
1885-08-07 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1863)

Type examen
Promotie
Datum
1863
Plaats
Leiden
Proefschrift
De hervorming onzer strafwetgeving : kritische beschouwing der Wet van 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102) "houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld" (Eerste gedeelte)

Gewoon Hoogleraar (1870 - 1879)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Strafrecht, Strafprocesrecht, Encyclopaedie en Methodologie der Jurisprudentie
Datum benoeming
1870-11-05
Datum oratie
1871-03-18
Datum uit dienst
1879-10-20
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1878-1879. 1879-09-06 Verlof wegens benoeming tot Minister
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1736

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl