Leidse hoogleraren vanaf 1575

Cornelis Petrus Christiaan Marie Oomen

Geboren
1941-08-22 te Rijswijk, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1970)

Type examen
Promotie
Datum
1970
Plaats
Leiden
Proefschrift
Voorlopige hechtenis en vrijheidsbenemende straffen : een poenametrisch onderzoek bij enkele vermogensdelicten

Gewoon Lector (1972 - 1980)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Straf- en strafprocesrecht
Datum benoeming
1972-02-21
Datum ambtsaanvaarding
1972-02-01
Datum oratie
1974-01-18
Titel oratie
De terbeschikkingstelling op de keper beschouwd
Datum uit dienst
1980-04-01
Bijzonderheden
1988-01-14 Voorzitter College van Bestuur
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1845

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl