Leidse hoogleraren vanaf 1575

Uriel Rosenthal

Geboren
1945-07-19 te Montreux, Zwitserland
Geslacht
Man

Promotie (1978)

Type examen
Promotie
Datum
1978
Plaats
Rotterdam
Proefschrift
Political order : rewards, punishments and political stability

Gewoon Hoogleraar (1987)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Sociale Wetenschappen
Vakgebied
Bestuurskunde
Leeropdracht
Bestuurskunde
Datum benoeming
1987-04-22
Datum ambtsaanvaarding
1987-06-01
Datum oratie
1988-02-19
Titel oratie
Bureaupolitiek en bureaupolitisme. Om het behoud van een competitief overheidstelsel

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Rosenthal U. (2008), Terrorisme.. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (Red.) Terrorisme: Studies over terrorisme en terrorismebestrijding in Nederland. Deventer: Kluwer. 7-30.
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2008), The evil of terrorism: Diagnosis and countermeasures.. Springfield, Illinois (U.S.): Charles C Thomas Pub Ltd.
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2008), Terrorismebestrijding en crisismanagement.. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (Red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 401-437.
 • Muller E.R. & Rosenthal U. (2007), The Evil of Terrorism: Diagnosis and Countermeasurs. Springfield Illinois USA: Charles C. Thomas Publisher.
 • Rosenthal U. (2006), Identificatieplicht. In: Klink B.M.J. van, Zeegers N.E.H.M. (Red.) Hoe maakbaar is veiligheid? : over de Wet op de uitgebreide identificatieplicht Vlugschrift (Papieren Tijger) nr. 19. Breda: Papieren Tijger.
 • Rosenthal U. (2006), Burgemeesters in crisistijd. In: Meesterlijk besturen; De burgemeester of leider: FDU.
 • Rosenthal U., Muller E.R. & Ruitenberg A.G.W. (2005), Het terroristisch kwaad. Diagnose en bestrijding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Rosenthal U. (2003), September 11: Public Administration and the Study of Crises and Crisis Management, Administration and Society 35(2): 129-143.
 • Rosenthal U. (2003), Onbekend terrein: ambtenaren en media. In: Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Rutgers M.R. (Red.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 207-214.
 • Muller E.R., Torre J. van der, Rosenthal U. & Bezuyen M. (2002), Openbare orde. Alphen a/d Rijn: Kluwer.
 • Rosenthal U. (2002), Over imago's: de sterke staat en de burger die goed geregeerd wil worden. In: Hoogenboom A.B. (Red.) 'Verrotting van binnenuit', of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Den Haag: SDU.
 • Rosenthal U. (2002), De organisatie van het openbaar bestuur: democratisch tekort? Over de spanning tussen organisatie en democractie. In: Rosenthal U. (Red.) Het democratisch tekort: tekortkomingen en remedies. Den Haag: Elsevier. 59-66.
 • Rosenthal U. & Torre E. van der (2002), Openbare orde: ernstige verstoringen, ontwikkelingen, beleid. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Muller E.R., Otten M.H.P. & Rosenthal U. (2001), Project en route: besluitvorming over het Multimodaal Transportcentrum. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Rosenthal U., Boin R.A. & Bos C.J. (2001), Shifting Identities: the Reconstructive Mode of the Bijlmer Plane Crash. In: Rosenthal U., Boin R.A., Comfort L.K. (Red.) Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 200-215.
 • Rosenthal U., Boin R.A. & Comfort L.K. (2001), The Changing World of Crises and Crisis Management. In: Rosenthal U., Boin R.A., Comfort L.K. (Red.) Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 5-28.
 • Rosenthal U. (2001), Veiligheidsniveau's: over menselijke fouten, het systeem en nieuwe zondebokken. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 69-90.
 • Rosenthal U., Boin R.A. & Comfort L.K. (2001), Crises to Come: Comments and findings. In: Rosenthal U., Boin R.A., Comfort L.K. (Red.) Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 342-350.
 • Rosenthal U., Otten M.H.P., Torre E.J., Ruitenberg A. & Schilstra M. (2001), Bossche Avonden: Onderzoek naar de ongeregeldheden in 's Hertogenbosch (16-18 december 2000). Alphen aan den Rijn: Samsom.
 • Rosenthal U. (2001), De media: macht en controle op de macht, Bestuurskunde 10(7): 292-298.
 • Rosenthal U. (2001), Veiligheidsniveau's: over menselijke fouten, het systeem en nieuwe zondebokken. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ramp en recht, beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Den Haag: Boom.
 • Rosenthal U. (2001), De media: macht en controle op de macht, Bestuurskunde 10(7): 292-298.
 • Muller E.R., Rosenthal U., Krop B. & Rosenthal A.G.W. (2000), Preparations for the European Football Championships 2000, European Journal on Criminal Policy and Research 8(2): 125-139.
 • Rosenthal U. (2000), Ambtelijke vertellingen: over verschijnselen die niet onbenoemd mogen blijven. Utrecht: Lemma.
 • Rosenthal U. & Bezuyen M. (2000), Flood emergency management in developed countries: The experience of 1993, 1995 and 1997 in Europe. In: Parker D.J. (Red.) Floods, volume I. London, New York: Routledge. 340-350.
 • Torre E.J., Rosenthal U., Ruitenberg A.G.W., Schilstra M. & Hulshof M.H.M. (1999), Voetbal en geweld. Alphen aan den Rijn: Samsom.
 • Rosenthal U. & Lutken B.A. (1999), Politiemanagement. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U. (Red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom. 289-296.
 • Rosenthal U. (1999), Politie en Staat. In: Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U. (Red.) Politie. Studies over haar werking en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom. 3-24.
 • Hart P. 't & Rosenthal U. (1998), Reappraising bureaucratic politics, Mershon International Studies Review 41(suppl. 2).
 • Boin R.A. & Rosenthal U. (1998), 'Uitdagingen voor crisismanagers en onderzoekers'. In: Rosenthal U., Boin R.A., Kleiboer M.A., Otten M.H.P. (Red.) Crisis: Oorzaken, gevolgen, kansen. Alphen aan de Rijn: Samsom. 243-261.
 • Rosenthal U., Boin R.A., Otten M.H.P. & Kleiboer M.A. (1998), Inleiding. In: Rosenthal U., Boin R.A., Otten M.H.P., Kleiboer M.A. (Red.) Crisis: Oorzaken, gevolgen, kansen. Alphen aan de Rijn: Samsom. 11-17.
 • Muller E.R., Otten M.H.P., Rosenthal U. & Torre E.J. (1998), Incident en ongeregeldheden Amsterdam-West, 23 april 1998. Marokkaanse jongeren, politie en bestuur.. Alphen aan de Rijn: Samsom.
 • Hart P. 't & Rosenthal U. (1998), Flood response and disaster management: a comparative perspective. In: Hart P. 't, Rosenthal U. (Red.) Flood Response and Crisis Management in Western Europe: A Comparative Analysis. Heidelberg/New York: Springer Verlag. 1-13.
 • Rosenthal U. & Boin R.A. (1998), 'Crisisbesluitvorming: bevindingen, proposities en dilemma's'. In: Rosenthal U., Boin R.A., Kleiboer M.A., Otten M.P.H. (Red.) Crisis: Oorzaken, gevolgen, kansen. Alphen aan de Rijn: Samsom. 43-66.
 • Hart P. 't, Duin M.J. van & Rosenthal U. (1998), Flood response dynamics: Local resilience and administrative flexibility. In: Hart P. 't, Rosenthal U. (Red.) Flood Response and Crisis Management in Western Europe: A Comparative Analysis. Heidelberg/New York: Springer Verlag. 189-218.
 • Rosenthal U. & Bezuyen M. (1997), Belofte maakt schuld overheid, rampschade en genoegdoening, Openbaar Bestuur 6(7).
 • Rosenthal U. & Kouzmin A. (1997), Crisis and crisis management: Toward comprehensive government decision making, Journal of Public Administration Research and Theory 7(2).
 • Hart P. 't, Wit L.A.J.M. de & Rosenthal U. (1997), De officier van justitie in de bestuurlijke arena: Uitdagingen, ervaringen, perspectieven, Justitiële Verkenningen 23(4): 150-160.
 • Rosenthal U. & Hart P. 't (1997), Flood response and disaster management: A comparative perspective. In: Rosenthal U, Hart P. t, Bezuyen M.J. (Red.) Flood Response and Crisis Management in Western Europe. Heidelberg/New York: Springer Verlag. 1-14.
 • Rosenthal U., Hart P. 't & Wit L.A.J.M. de (1997), Het OM in de bestuurlijke arena, Justitiële Verkenningen 23(4).
 • Rosenthal U. & Hart P. 't (1997), Flood response dynamics" Local resilience and administrative flexibility. In: Hart P. t, Stern E., Sundelius B. (Red.) Beyond Groupthink: Political Group Dynamics in Foreign Policymaking. Ann Arbor: University of Michigan Press. 189-217.
 • Rosenthal U., Bezuyen M., Duin M.J. van & Vreeze-Verhoef M.L.A. de (1997), The 1993 and 1995 Floods in Western Europe. Leiden: COT.
 • Rosenthal U., Bezuyen M., Duin M.J. van, Vreeze-Verhoef M.L.A. de & Hart P. 't (1997), Flood management in the Netherlands. In: Hart P. t, Stern E., Sundelius B. (Red.) Beyond Groupthink: Political Group Dynamics in Foreign Policymaking. Ann Arbor: University of Michigan Press. 103-152.
Vakpublicaties
 • Muller E.R., Rosenthal U., Helsloot I. & Dijkman E.R.G. (2009), Crisis: Studies over crisis en crisisbeheersing. Deventer: Kluwer.
 • Rosenthal U. (2008), Zwevende kiezers, zwevende partijen: Electorale trends.. In: Schie P. van, Voerman G. (Red.) Zestig jaar VVD. Amsterdam: Boom. 53-92.
 • Rosenthal U. (2006), Politieke literatuur, Liberaal Reveil: 117-121.
 • Rosenthal U. (2006), Lokale crises, Liberaal Reveil.
 • Rosenthal U., Schaap L., Riessen J.C. van & Cools M.J.M. (2005), In elkaars verlengde? Publieke en private speurders in Nederland en België. Zeist: Kerckebosch.
 • Rosenthal U. (2005), Afschaffen - en wat dan?, Liberaal Reveil 46(1): 1-3.
 • Rosenthal U. (2004), Politiek en krijgsmacht: civiel-militaire betrekkingen. In: Muller E.R. (Red.) Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 197-215.
 • Muller E.R., Rosenthal U., Mans J. & Gils A. van (2004), De vuurwerkramp van Enschede. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Rosenthal U. (2004), De vrijheid van onderwijs, islamitische scholen en de vertekening van de geschiedenis, Liberaal Reveil 45(1): 10-12.
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (2004), Het grondrecht op veiligheid. In: Muller E.R. (Red.) Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 59-70.
 • Rosenthal U. & Saeijs G.E.M. (2003), Getuige de ramp: De watersnood 1953 in crisisperspectief. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Rosenthal U. (2002), Naar een 21ste eeuws liberaal manifest: mega trends en micro-narigheid, Liberaal Reveil 43(4): 89-93.
 • Rosenthal U. (2002), Historisch besef en kijken naar de toekomst, Brand en brandweer 1(1): 13-15.
 • Rosenthal U. (2002), ICT en de democratische rechtsstaat: een tweesnijdend zwaard. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 • Rosenthal U. (2002), Als je leven je lief is. Amsterdam: Max Geldens Stichting.
 • Rosenthal U. (2002), Essays on aviation: a reconnaissance flight for policy renewal. In: Bussink F.L. (Red.) Public Works and Water Management, directorate-general of civil aviation. The Hague: Ministry of Transport. 46-55.
 • Rosenthal U. (2002), Burgemeester in crisistijd, VNG Magazine 45: 19-34.
 • Hart P. 't, Bovens M.A.P., Twist M. van & Rosenthal U. (2001), Openbaar Bestuur: Beleid, organisatie en politiek. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Rosenthal U. (2001), Blauw over paars. In: Becker F., Hennekeler W. van, Tromp B., Ho M.S.D. (Red.) Zeven jaar paars. Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting in samenwerking met Arbeiderspers. 261.
 • Rosenthal U. & Dupuis H.M. (2001), Reactie op de bijdrage van Henk Vonhoff, Liberaal Reveil(5): 193.
 • Rosenthal U. (2001), De anti-globaliseringsbeweging, Liberaal Reveil(4): 137.
 • Rosenthal U. (2001), Zijn tijd vooruit. Bespreking van Willem Drees jr., Liberaal Reveil(1): 37-37.
 • Rosenthal U., Ruitenberg A. & Schilstra M. (2001), Een gijzeling, rellen en een reflectie op verantwoording, Facta november: 10-14.
 • Rosenthal U. (2001), Zijn tijd vooruit. Bespreking van Willem Drees jr., Liberaal Reveil(1): 37.
 • Rosenthal U. (2000), Van kwaliteitshandvesten tot concurrentie in het openbaar bestuur. In: Brood in reflectie. Den Haag: VVD-fractie Tweede Kamer. 56-59.
 • Rosenthal U. (2000), Macht en controle op de macht: de dringende behoefte aan publieke controle, Nederlandsch Juristenblad 75(34): 1703-1706.
 • Rosenthal U. (2000), Kwaliteit van het toezicht, Tijdschrift Privatisering 7(5): 3-3.
 • Rosenthal U. (1999), Wat ging er door u heen?, Liberaal Reveil 40(3): 89-90.
 • Rosenthal U., Muller E.R., Beelen-Bergsma H.W. & Heyse L. (1999), Onderzoeksrapport Audit Crisismanagement Ministerie van Buitenlandse Zaken. onbekend: SW Bestuurskunde.
 • Muller E.R., Rosenthal U., Krop D. & Schoot C.R.A. (1999), De Politie-CAO 1999-2000; een reconstructie van gewone en bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Den Haag: Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden.
 • Rosenthal U., Muller E.R. & Bruinsma G.J.N. (1998), Memorandum. Politiezorg in Nederland: Perspectieven voor de korte, middellange en lange termijn.. Den Haag: gezamenlijke uitgave COT Den Haag en IPIT.
 • Rosenthal U. (1997), De overheidsmanager weet zeker dat om de paar jaar het roer om kan gaan, CAOP-magazine 25(1).
Populariserend
 • Rosenthal U. & Muller E.R. (13 oktober 2008), Crisisplanning is gezien als zwaktebod.. De Volkskrant: 7.
 • Rosenthal U. (7 oktober 2008), Elite in Nederland doet alsof ze heel gewoon is.. Trouw.
 • Rosenthal U. (11 september 2008), Blijf rekening houden met rampen.. De Volkskrant: 10.
 • Rosenthal U. (18 april 2008), Poltiek leider moet leiden en niet volgen.. De Volkskrant: 11.
 • Rosenthal U. (4 maart 2008), Nederland kan voorbeeld nemen aan Denemarken.. De Volkskrant: 12.
 • Rosenthal U. (9 januari 2008), PvdA ontneemt burgers échte keuze.. De Volkskrant: 11.
 • Rosenthal U. (18 april 2006), Hamas. NRC Handelsblad.
 • Rosenthal U. (2006), Politie en staat, Cahiers Politiestudies.
 • Rosenthal U. (1 januari 2006), Poltiemanagement. Cahiers Politiestudies.
 • Rosenthal U. (2006), Militaire missie recensie, De Academische Boekengids.
 • Rosenthal U. (2006), Radicalisme, Secondant.
 • Rosenthal U. (2006), Terrorism: Democratic challenges proceedings, Clingendael.
 • Rosenthal U. (2004), Stop het debat over de oorzaken van terreur en concentreer je op bestrijding, NRC Handelsblad.
 • Rosenthal U. (2004), Het absolute kwaad van het terrorisme, De Haagsche Courant.
 • Rosenthal U. (2002), De VVD moet weer zichzelf worden. De verslagen liberalen., De Groene Amsterdammer 22(126): 19-21.
 • Rosenthal U. (11 juni 2001), Media, weinig controleerbare machtsfactor. Reformatorisch Dagblad.
 • Boin R.A., Duin M.J. van & Rosenthal U. (9 februari 1999), Bijlmer-enquêtecommissie moet collectieve paniek kanaliseren. NRC Handelsblad: 9-9.
 • Hart P. 't & Rosenthal U. (1998), Reappraising bureaucratic politics, Mershon International Studies Review.
Overig
 • Muller E.R., Rosenthal U. & Wijk R. de (Red.) (2008), Terrorisme: Studies over terrorisme en terrorismebestrijding in Nederland. Orde en veiligheid. Deventer: Kluwer.
 • Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R., Rosenthal U. & Torre E.J. van der (Red.) (2007), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer.
 • Rosenthal U. (Red.) (2006), Het terroristisch kwaad: Diagnose en bestrijding. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Rosenthal U. (2004), Haat ten opzichte van het Westen verklaard [Bespreking van: Gray J.|Buruma I., Margalit A. (2004|2004) Al Qaeda and what it means to be modern|Occidentalism: The west in the eyes of its enemies] Mare 32.
 • Rosenthal U. (2003), Van controle op uitvoering naar controle op wetgeving. Den Haag: Ministerie van Justitie. [overig]
 • Rosenthal U. (2002), Social tenson, vulnearble technologies, terrorism: not so good news and positive turns. Rotterdam. [overig]
 • Rosenthal U. (2002), Crisis communicatie: het verdienen van publiek vertrouwen. Den Haag. [overig]
 • Rosenthal U. (26 november 2002), '11 september: hoe crisisonderzoekers "9-11" duiden'. (Lezing). Loosdrecht.
 • Rosenthal U. (2002), Het kan niet, het mag niet, we willen het, we doen het: communicatie over mega trends en micro-narigheid. Den Haag. [overig]
 • Rosenthal U., Boin R.A. & Comfort L.K. (Red.) (2001), Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
 • Fijnaut C.J.C.F., Muller E.R. & Rosenthal U. (Red.) (1999), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom.
 • Boin R.A. & Rosenthal U. (2 maart 1998), Centro de Formacion para la Integracion Regional (CEFIR) (Lezing). Punta del Este, Uruguay.
 • Rosenthal U., Boin R.A., Kleiboer M.A. & Otten M.H.P. (Red.) (1998), Crisis: Oorzaken, gevolgen, kansen. Alphen aan den Rijn: Samsom.
 • Hart P. 't & Rosenthal U. (Red.) (1998), Flood Response and Crisis Management in Europe: A Comparative Analysis. Heidelberg/New York: Springer Verlag.
 • Rosenthal U. & Hart P. 't (Red.) (1997), Flood Response and Disaster Management in Europe: A Comparative Analysis. New York/Heidelberg: Springer Verlag.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2085

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl