Leidse hoogleraren vanaf 1575

Jan van Schellen

Geboren
1944-11-05 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1972)

Type examen
Promotie
Datum
1972
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Juridische causaliteit : een onderzoek naar het oorzakelijkheidsvereiste in het civiele aansprakelijkheidsrecht

Gewoon Hoogleraar (1982 - 1986)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Burgerlijk recht
Datum benoeming
1982-07-02
Datum ambtsaanvaarding
1982-09-01
Datum oratie
1983-09-16
Titel oratie
Wat leert de Hoge Raad? Denkpatronen bij de Hoge Raad in de tachtiger jaren
Datum uit dienst
1986-09-01
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2162

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl