Leidse hoogleraren vanaf 1575

Cornelis Petrus Tiele

Geboren
1830-12-16 te Leiden, Nederland
Overleden
1902-01-11 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1853)

Type examen
Promotie
Datum
1853
Plaats
Leiden
Proefschrift
Specimen theologicum continens annotationem in locos nonullos evangelii Joannei, ad vindicandam hujus evangelii authentiam, (inest excursus de capite XXI)

Gewoon Hoogleraar (1873)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
Algemeene Godsdienst Geschiedenis, Geschiedenis der oude Godsdiensten, Vergelijkende Godsdienst Geschiedenis, Homiletiek
Datum benoeming
1873
Datum oratie
1873-02-13
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege het Seminarie der Remonstranten.

Gewoon Hoogleraar (1877 - 1901)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Vakgebied
Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
De Geschiedenis der Godsdiensten in het algemeen. 1811-05-29: Opgedragen het onderwijs in de Geschiedenis der Leer aangaande God
Datum benoeming
1877-09-10
Datum oratie
1877-10-10
Datum uit dienst
1901-09-16
Bijzonderheden
1891-02-16 Is goedgevonden dat de Hoogleraren Tiele en Gunning van leervak verwisselden, waardoor Tiele onderwees: de encyclopaedie der Godgeleerdheid en de Wijsbegeerte van den Godsdienst. Rector Magnificus 1892-1893.
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2468

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl