Leidse hoogleraren vanaf 1575

Antonius Trutius Lyranus

Geboren
te Lier, België
Overleden
1603 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1582 - 1603)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Vakgebied
Natuurkunde, Redeneerkunde
Leeropdracht
Wijsbegeerte en Natuurkunde
Datum benoeming
1582-07-01
Datum ambtsaanvaarding
1582-05-12
Datum uit dienst
na 1603 ?
Bijzonderheden
Bij de opening van het Statencollege in 1592 noemt Orlers hem "extraordinarius". W. du Rieu noemt 1592 als eind van zijn professoraat, wat niet juist is, daar zijn naam op de Series van 1601 nog voorkomt.
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2492

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl