Leidse hoogleraren vanaf 1575

Bavius Voorda

Geboren
1729-07-01 te Franeker, Nederland
Overleden
1799-07-09 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1751)

Type examen
Promotie
Datum
1751
Plaats
Utrecht
Proefschrift
Dissertatio juridica inauguralis de vadimonio

Gewoon Hoogleraar (1765 - 1799)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht, Romeins Recht
Leeropdracht
Romeinsch en hedendaagsch Burgerlijk Recht
Datum benoeming
1765-03-26
Datum oratie
1765-06-24
Datum uit dienst
1799-07-09
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1769-1770; 1781-1782. 1788-09-01 Op politieke gronden door Curatoren uit zijn ambt ontzet, "zonder tractement of emolumenten". Dit besluit bekrachtigd door de Staten van Holland. 1795-02-21 in ambt hersteld. 1795-05-07 Oratie.
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2649

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl