Leidse hoogleraren vanaf 1575

Wilhelmus la Bordus (Willem)

Geboren
1693 te Leiden, Nederland
Overleden
1757-02-11 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Lector (1734 - 1757)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Vakgebied
Nederduytsche Mathematique
Leeropdracht
Nederduitsche mathemathique
Datum benoeming
1734-08-09
Datum oratie
1734-10-23
Titel oratie
Over het nut en de noodzaakelijkheid om de wiskunde, hier te Lande, in de moedertaal te behandelen
Datum uit dienst
1757
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/273

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl