Leidse hoogleraren vanaf 1575

Willem Brand

Geboren
1910-04-13 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1954)

Type examen
Promotie
Datum
1954
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Het streven van de economisch onontwikkelde landen naar een hogere levensstandaard, in het bijzonder in zijn financiële aspecten

Buitengewoon Hoogleraar (1957)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Staatsrecht
Leeropdracht
Oosterse Economie. 1957-08-16 Wijziging onderwijsopdracht in: Staatshuishoudkunde der niet-westerse beschavingsgebieden.
Datum benoeming
1957-04-16
Datum ambtsaanvaarding
1957-07-01
Datum oratie
1957-10-04
Titel oratie
De eenheid der wereld

Gewoon Hoogleraar (1963 - 1980)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Vakgebied
Bestuurskunde
Leeropdracht
Staatshuishoudkunde der niet-westerse beschavingsgebieden
Datum benoeming
1963-09-10
Datum uit dienst
1980-09-01
Bijzonderheden
1968-04-26 Gerekend van 1963-09-01, tevens benoemd in de faculteit der Sociale Wetenschappen.
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/305

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl