Leidse hoogleraren vanaf 1575

L.C.J. Sprengers (Loe)

Geboren
1959-07-29 te Valkenswaard, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1988)

Type examen
Promotie
Datum
1988
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
De wet op de ondernemingsraden bij de overheid, op weg naar een arbeidsrecht voor ambtenaren en werknemers?

Gewoon Hoogleraar (2002)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Policy concerning conditions of employment
Datum benoeming
2002-10-01
Datum oratie
2003-05-02
Titel oratie
Collective concerns - different conflicts
Bijzonderheden
Studie: Rechten

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Sprengers L.C.J. (2015), Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen. In: Verburg L.G., Beltzer R.M (red.) Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. Monografieën Sociaal Recht nr. 31. Deventer: Wolters Kluwer. 37-75.
 • Sprengers L.C.J. (2015), Kroniek medezeggenschapsrecht juni 2014-juli 2015, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2015(81): 20-26.
 • Sprengers L.C.J. (2015), Kroniek medezeggenschapsrecht juni 2014-juli 2015, Tijdschrift Recht en Arbeid 2015/81: 20-26.
 • Sprengers L.C.J. (2013), Van kern naar ondernemingsraad naar adaptief medezeggenschapsrecht. In: Heerma van Voss G.J.J., Verhulp E. (Red.) De waarde(n) van het arbeidsrecht: Liber amicorum voor Prof.mr. P.F. van der Heijden. Den Haag: SDU Uitgevers. 63-77.
 • Sprengers L.C.J. (2012), Enquêterecht in het onderwijs. In: Drescher W.T.G., e.a. (red.) Langzaam maar zeker. Maar wel zeker! Opstellen over onderwijs- en arbeidsrecht.. Utrecht: Algemene Onderwijsbond. 341-350.
 • Brekelmans F.H.J.G., Sperling J., Sprengers L.C.J. & Veugelers W.G.A.M. (2012), Toekomst Commissies van Beroep, de rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs. Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen.
 • Sprengers L.C.J. (2011), Een loonmaatregel en het recht op collectief onderhandelen in de overheidssector, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (6): 317-330.
 • Sprengers L.C.J. (2011), Een loonmaatregel en het recht op collectief onderhandelen. In: Plessen W., Drongelen H. van, Hendrickx F. (red.) Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing.. Zutohen: Paris. 219-234.
 • Sprengers L.C.J. & Stouthart G.A. (2011), Report on the Netherlands. In: Schlachter M. (red.) The prohibition of Age Discrimination in Labour Relations.: Nomos.
 • Sprengers L.C.J. (2011), Vereenzelvigen met Duk. In: Sagel S.F. (red.) Vrienden door Duk en dun (R.A.A. Duk-bundel).. Deventer: Kluwer. 89-103.
 • Sprengers L.C.J., Franx-Schaap E.N., Hofstee L.I. & Sick P.TH. (2011), Samenloop: op zijn beloop laten of de knoop ontrafelen (Hfst. 8). In: Jaspers A.Ph.C.M., Baltussen M.F. (red.) De toekomst van het cao-recht.. Deventer: Kluwer. 151-173.
 • Sprengers L.C.J. & Stouthart G.A. (2010), The prohibition of age discrimination in labour relations. In: Erp J.H.M. van, Vliet L.P.W. van (red.) Netherlands report to the Eighteenth International Congress of Comparative Law.. Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia. 339-354.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders, Tijdschrift Recht en Arbeid 2(1): 5-11.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Het ligt eraan waar je zoekt, welk recht je zult vinden. Over de uitleg van het primaat van de politiek in de WOR. In: Hassel K.M. van, Nieuwe Weme M.P. (red.) Willems' wegen, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M.Willems.. Deventer: Kluwer. 375-385.
 • Sprengers L.C.J. & Voet G.W. van der (2009), De toekomst van de medezeggenschap: aanbevelingen aan de wetgever. Deventer: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Veni, Vidi, Foetsie. Een beschouwing over de rol van de ondernemingsraad bij het ontslag van de bestuurder. In: Houwerzijl M.S., Peters S.S.M. (red.) Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking.. Deventer: Kluwer. 317-331.
 • Sprengers L.C.J. & Burger P.H. (2009), Behoud van medezeggenschap bij overgang van onderneming, Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (special 2): 7-12.
 • Sprengers L.C.J. (2008), Scholing in het medezeggenschapsrecht. In: G.J.J.Heerma van Voss (Red.) Scholing in het sociaal recht. Deventer: Kluwer. 179-203.
 • Sprengers L.C.J. (2008), Medezeggenschap en primaat van de politiek: or tussen wal en schip, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2008(4): 203-214.
 • Sprengers L.C.J. (2008), 25 jaar collectief overleg bij de overheid: terug -en vooruitblik, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2008(10): 729-737.
 • Sprengers L.C.J. (2008), Enige tegenwind voor de westenwind? Over een op onderdelen verdeeld SER-advies over de rol van de werknemer in de onderneming, Sociaal Maandblad Arbeid 2008(6): 257-266.
 • Sprengers L.C.J. (2008), Commentaar bij art. 46d WOR. In: Kaar R.H. van 't (Red.) Ondernemingsraad. Deventer: Kluwer. 1-124.
 • Sprengers L.C.J. (2008), Gewetensbezwaren in het arbeids -en ambtenarenrecht. In: J.P.Loof (Red.) Juridische ruimte voor gewetensbezwaren?. Leiden: NJCM-Boekerij. 45-70.
 • Sprengers L.C.J. (2007), Vergelijking geschillenregeling WMS en WOR: wetgeving met dezelfde moeder, maar andere vaders, NTOR : Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (2): 83-101.
 • Sprengers L.C.J. (2007), De ondernemingsraad de maat genomen. In: Jacobs A., Pennings F. (Red.) Een inspirerende Fase in het sociaal recht. Alphen. 167-183.
 • Sprengers L.C.J. (2007), De rechter en het medezeggenschapsrecht. de taak van de wetgever bij de vaststelling van rechterlijke toetsingsnormen, Sociaal Maandblad Arbeid 2007(6): 218-223.
 • Sprengers L.C.J. (2007), Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht, Sociaal Maandblad Arbeid (10): 377-386.
 • Sprengers L.C.J. (2006), De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden. In: Klosse S. (Red.) Arbeid en Gezondheid; schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, Had Geers het geweten!. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht. 131-143.
 • Sprengers L.C.J. (2006), Effective resolution of collective labour disputes in the public and private sector. In: Brenninkmeijer A.F.M., Sprengers L.C.J., Roo A.J. de, Jagtenberg R.W. (Red.) Effective resolution of collective labour disputes. Groningen 2006: Europa Law Publishing. 3-12.
 • Sprengers L.C.J. (2006), Wie A zegt, moet B zeggen?, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht: 63-73.
 • Sprengers L.C.J. (2006), Active aging: van beleid naar praktijk, Analyse van de vormgeving van leeftijdsbewust personeelsbeleid in CAO-afspraken bij de overheid aan de hand van twee sectorregelingen. Den Haag: C.A.O.P.
 • Sprengers L.C.J. (2005), Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht juli 2004 - juni 2005, Sociaal Maandblad Arbeid: 503-511.
 • Sprengers L.C.J. (2005), Medezeggenschapstructuur en Primaat van de Politiek, Sociaal Maandblad Arbeid 2005(5): 219-231.
 • Sprengers L.C.J. (2005), Verhouding ondernemingsraad vakbonden: communicerende of concurrerende vaten?. In: CAO-recht in beweging. Den Haag: SDU.
 • Sprengers L.C.J. (2005), Rechtspraakoverzicht medezeggenschapsrecht juli 2003-juli 2004, SMA: 449-459.
 • Sprengers L.C.J. (2005), CAO bij de overheid: is er nog wel reden voor een apart overlegstelsel bij de overheid?, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 10: 325-334.
 • Sprengers L.C.J. (2005), De WOR-bestuurder bij de overheid: onafhankelijk optreden tussen twee vuren. In: Een man van formaat.
 • Sprengers L.C.J. & Stege R. v.d. (2004), Slechts een beetje staken mag? Het collectief actierecht ex artikel 6 vierde lid en 31 ESH in de Nederlandse rechtpraktijk, NJCM-Bulletin: 651-668.
 • Sprengers L.C.J. (2004), Geschillen op basis van de WOR in de overheidssector (1998-2002), Tijdschrift voor Ambtenarenrecht: 63-75.
 • Sprengers L.C.J. (2003), Verzet door OR en vakorganisaties: de bescherming van medezeggenschapsrechten versus de belangen van derden. In: Solinge van G., Holtzer M. (Red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Ligitation 2002-2003. Deventer: Kluwer. 267-277.
 • Sprengers L.C.J. (2003), Mag het iets minder, of moet er meer? Kanttekeningen bij de SER-adviesaanvraag over de wijziging van de WOR, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht: 333-338.
 • Sprengers L.C.J. (2003), Arbeidsconflicten bij de overheid: Collectieve belangen-uiteenlopende geschillen. In: Meijers-reeks, nr. 60. Den Haag: SDU-Uitgevers.
 • Sprengers L.C.J. (2003), Rechtspraak medezeggenschapsrecht, juli 2002 - juni 2003, Sociaal Maandblad Arbeid 10: 461-470.
Vakpublicaties
 • Sprengers L.C.J. (2015), Het cao-overleg in de sectoren. In: Uijlenbroek. J. (red.) Staat van de ambtelijke dienst 2015. De overheid in tijden van verandering... Den Haag: CAOP. 185-201.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 4 augustus 2015, TRA 2015,95.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 18 juni 2015, TRA 2015,84.
 • Sprengers L.C.J. (2015), Op het snijvlak van medezeggenschaps– en vennootschapsrecht, ArbeidsRecht 2015(8): 12.
 • Sprengers L.C.J. 24 februari 2015, TRA 2015.
 • Sprengers L.C.J. (2015), Enkele overpeinzingen bij de abdicatie van de tabbladenman. In: Makkink G.C, Nieuwe Weme M.P., Wees A.J. van (red.) Ik ben niet overtuigd. Ars Aequi. Nijmegen: Aequi Libri. 457-461.
 • Sprengers L.C.J. (2015), Enkele overpeinzingen bij de abdicatie van de tabbladenman, Ars Aequi 2015: 457-461.
 • Sprengers L.C.J. & Joosten A. (2015), Positie van medezeggenschapsleden wijzigt, OR informatie 2015(5): 10-11.
 • Sprengers L.C.J. (2015), OR en medezeggenschaps- en vennootschapsrecht: torn between two lovers?, Tijdschrift voor Recht en Arbeid .
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ktr. Den Haag 15 december 2014, TRA 2015,29.
 • Sprengers L.C.J. & Joosten A. (2015), Transitievergoeding en transitiekosten, OR informatie 2015(3): 12-13.
 • Sprengers L.C.J. (2015), Overgangsrecht Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2015(2): 80-81.
 • Sprengers L.C.J. & Mierlo J.J.M. van (2014), Nieuws over nova (art. 26 lid 1 WOR), ArbeidsRecht (8): 31-34.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 1 oktober 2013, TRA 2014,1; 25-26.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 december 2013, TRA 2014,4; 21-22.
 • Sprengers L.C.J. & Joosten A. (2014), Times they are a-changin, het wetsontwerp Werk en Zekerheid: grote wijzigingen op komst, OR informatie (1/2): 10-11.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ktr. Utrecht 29 november 2012, TRA 2013,05; 24-25.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 3 april 2013, TRA 2013,10; 36-38.
 • Sprengers L.C.J. (2013), Het cao overleg in de sectoren. In: Spaans L., Westhoek J. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 34. Den Haag: CAOP. 164-178.
 • Sprengers L.C.J. (2013), Kroniek Medezeggenschapsrecht juli 2012-juli 2013, Tijdschrift voor Recht en Arbeid(79): 21-26.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 september 2012, TRA 2013,02; 22-24.
 • Sprengers L.C.J. & Terpstra A. (2013), Moet de toezichthouder rechtstreeks contact hebben met de or?, OR informatie(12): 26-27.
 • Sprengers L.C.J. (2013), De OR in een vakbond mag over alles meepraten, Zeggenschap : Tijdschrift over arbeidsverhoudingen(2): 34-36.
 • Sprengers L.C.J. (2013), De invloed van inkrimping en reorganisaties op medezeggenschap bij de overheid. In: Spaans L., Westhoek J. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 34. Den Haag: CAOP. 200-208.
 • Sprengers L.C.J. (2013), Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In: Dijk J.M. van, Leijten F. (Red.) Ondernemingsrecht Effectenrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1711-1865.
 • Sprengers L.C.J. (2012), Wet op de Europese ondernemingsraden. Deventer: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 13 oktober 2011, TRA 2012; 24-25.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 24 februari 2012, TRA 2012; 22-24.
 • Sprengers L.C.J. (2012), Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In: Van der Heijden P.F., Van Slooten J.M., Verhulp E. (red.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 455-602.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12 juli 2012, TRA 2012; 28-30.
 • Sprengers L.C.J. (2012), Kroniek Medezeggenschapsrecht juli 2011-juli 2012: effecten crisis sijpelen door, Tijdschrift Recht en Arbeid (11): 19-25.
 • Sprengers L.C.J. (2012), Het wetsontwerp aanpassing Wet op de Ondernemingsraden, Tijdschrift Recht en Arbeid (4): 10-14.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 9 november 2010, TRA 2011; 32-33 (TRA 2011, 41).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2010, TRA 2011; 25-26 (TRA 2011, 7; Bestuurder kan zich niet verschuilen achter opgelegde bezuinigingsdoelstellingen).
 • Sprengers L.C.J. (2011), Normalisatie rechtspositie ambtenaren: van lappendeken naar gespreid bedje. In: Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?.. Den Haag: CAOP. 176-185.
 • Sprengers L.C.J. (2011), Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: ambtenaar krijgt een arbeidsovereenkomst, maar blijft ambtenaar, Tijdschrift Recht en Arbeid (35): 13-19.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 20 januari 2011, TRA 2011; 23-25 (TRA 2011, 72).
 • Sprengers L.C.J. (2011), Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2010-juli 2011: van Novio tot Organon, Tijdschrift Recht en Arbeid (101): 20-24.
 • Sprengers L.C.J. (2011), Op het raakvlak van flexibiliteit en zekerheid, annotatie bij Commissie van Beroep HBO 8 april 2010. In: Snel en rechtvaardig.. 83-88.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad (kantonrechter) 7 juli 2011, TRA 2011; 28-30 (TRA 2011, 104; Ontbinding arbeidsovereenkomst met or-lid afgewezen).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (OK) 19 juli 2010, TRA 2010; 26-27 (TRA 2010, 81; Adviesrecht or niet ingeperkt door bevoegdheden redactieraad).
 • Sprengers L.C.J. (2010), Artikelsgewijs commentaar art. 46a t/m 54 WOR. In: Kaar R.H. van het (red.) De Ondernemingsraad (losbladig).. Deventer: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Collectief overleg (hfst 7). In: Verhulp E. (red.) Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht.. Den Haag: BJU. 243-286.
 • Sprengers L.C.J. (2010), This is it? Beschouwing over eindstadium van het normalisatieproces. In: Berg J.Th.J van den (red.) Zoals een ambtenaar betaamt, Liber Amicorum voor C.R. Niessen.. Den Haag: CAOP. 133-147.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Wijziging in regeling bedrijfscommissies, Tijdschrift Recht en Arbeid (17): 24-26.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Bewerking Wet op de Ondernemingsradsen en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In: Heijden P.F. van der, Slooten J.M. van, Verhulp E. (red.) Tekst & Commentaar Arbeidsrecht.. Deventer: Kluwer. 393-516.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Medezeggenschap (hfst 8). In: Verhulp E. (red.) Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht.. Den Haag: BJU. 287-323.
 • Sprengers L.C.J. (2010), Medezeggenschapsrechtspraak juli 2009-juli 2010, Tijdschrift Recht en Arbeid (100): 22-27.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam (OK) 20 oktober 2009, TRA 2010; 35-37 (TRA 2010, 51; Privatisering met eenzijdig vastgesteld sociaal plan geoorloofd).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 2 februari 2009, TRA 2009; 32-34 (Besluit zonder advies: alleen formeel kennelijk onredelijk).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 22 september 2008, JOR 2009; 359-369.
 • Sprengers L.C.J. & Meirink T. (2009), Ondernemingsraad en achterban. In: Sprengers L.C.J, Voet G.W van der (red.) De toekomst van de medezeggenschap: aanbevelingen aan de wetgever.. Deventer: Kluwer. 83-97.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 5 december 2008, TRA 2009; 23-25 (Besluit zonder or-advies niet toegestaan).
 • Sprengers L.C.J. (2009), Kroniek Medezeggenschapsrecht juli 2008 tot juli 2009: rust in rechtspraak in roerige economische tijden, Tijdschrift Recht en Arbeid (98): 20-25.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Improving the position of Supervisory Directors, European Company Law 6(2): 54-54.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Inleiding. In: Sprengers L.C.J., Voet G.W van der (red.) De toekomst van de medezeggenschap: aanbevelingen aan de wetgever.. Deventer: Kluwer. 1-4.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ktr. Tiel 15 juli 2009, TRA 2009; 22-24 (Geen instemmingsrecht en informatierecht over afvloeiingsregeling managementteam).
 • Sprengers L.C.J. (2009), Mediation en ondernemingsraad: bijzondere conflicten, Tijdschrift voor Mediation (4): 18-22.
 • Sprengers L.C.J. & Bekker R. (2009), De Albedagesprekken in 2008 en 2009. In: Sprengers L.C.J., Bekker R. (red.) Nieuwe overheid, nieuwe arbeidsverhoudingen.. Den HAAG: CAOP. 6-14.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Noot bij CGB 2008-142. In: Gerards J.J, Zoontjes P.J.J. (red.) Gelijke behandeling:oordelen en commentaar 2008.. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 343-348.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Vergelijking van het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. In: Sprengers L.C.J, Bekker R. (red.) Nieuwe overheid, nieuwe arbeidsverhoudingen.. Den Haag: CAOP. 44-54.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Verhouding ondernemingsraad- vakbonden: commmunicerende vaten?. In: Heijnink J. (red.) OR Strategie en Beleid.. Alphen a/d Rijn: Kluwer. 37-53.
 • Sprengers L.C.J. (2009), Bewerking Wet op de ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In: T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J. & Bekker R. (2009), Nieuwe overheid, nieuwe arbeidsverhoudingen. Agenda voor de veranderende arbeidsverhoudingen bij de overheid. Den Haag: CAOP.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2008, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2008; 194-199 (2008, 44; Toetsing van een adviesprocedure in drie delen).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 28 februari 2008, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2008; 227-229 (2008, 50; Sociaal plan voor één of meer reorganisaties).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 30 november 2007, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2008; 61-63 (2008, 13; Verslechtering sociaal plan verworpen).
 • Sprengers L.C.J. (2008), Wet op de ondernemingsraden en wet op de Europese ondernemingsraden. In: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer. 359-481.
 • Sprengers L.C.J. (2008), Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen. In: Verburg L.G., Zondag W.A. (Red.) Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. Deventer: Kluwer. 39-73.
 • Sprengers L.C.J. (2007), Active Aging: van beleid naar praktijk. In: Sprengers L.C.J., Beljaars W.L.M.M., Spaans L.A. (Red.) Active Aging: tussen droom en daad. Den Haag: CAOP. 10-18.
 • Sprengers L.C.J. (2007), Wet op ondernemingsraden en Wet op de Europese ondernemingsraden. In: Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht en effectenrecht. Deventer: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J. (2007), Het primaat van de politiek, het regeerakkoord en de ambtenaren, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2007(3): 71-72.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hoge Raad 29 september 2006, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2007; 28-30 (2007, 6; Regeling arbeidsvoorwaarden vastgesteld door publiekrechtelijk lichaam).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 12 maart 2007, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2007; 262-265 (2007, 58; Verslechtering sociaal plan verworpen).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 20 juni 2007, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2007; 411-413 (2007, 84; Nieuwe feiten).
 • Sprengers L.C.J. (2006), Wet Harrewijn moet dialoog over topinkomens bevorderen, OR-informatie 8: 16-19.
 • Sprengers L.C.J., Jong J.P. de & Stil H.W. (2006), Praktisch omgaan met het politiek primaat. In: Overleg en Medezeggenschap bij de overheid. Alphen a.d. Rijn: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J. (2006), Rechtspraakoverzicht Medezeggenschapsrecht, juli 2005 - juli 2006, Sociaal Maandblad Arbeid 11/12: 516-523.
 • Sprengers L.C.J. (2006), Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In: Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Rb. Utrecht, sector kanton 22 december 2005, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2006; 165-167 (De mogelijkheden van de OR om naleving te vorderen van WOR, andere wetgeving en CAO).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 20 oktober 2005, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2006; 102-104 (Informatievoorziening aan de OR bij verkoop onderneming).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 7 oktober 2005, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2006; 33-36 (Reorganisatie na reorganisatie).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 21 juli 2006, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2006; 335-338 (Toezegging en wijziging van omstandigheden).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 8 juni 2006, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2006; 304-306 (Verschuiven werkzaamheden binnen concern adviesplichtig?).
 • Sprengers L.C.J. (2005), Collectief overleg en Conflict. In: Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht. Den Haag: E. Verhulp, BJU.
 • Sprengers L.C.J. (2005), Medezeggenschap. In: Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht. Den Haag: E. Verhulp, BJU.
 • Sprengers L.C.J. (2005), Kroniek van een aangekondigde dood, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 11: 359-361.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 1 1 november 2004, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2005; 30-33 (Bezwaren OR tegen met vakbonden afgesloten sociaal plan).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 18 juli 2005, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2005; 421-423 (Geen akkoord over sociaal plan).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 29 29 december 2004, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2005; 120-122 (Besluit zonder akkoord met vakbonden over sociaal plan).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 mei 2005, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2005; 272-277 (Het primaat van de politiek in drie stappen).
 • Sprengers L.C.J. (2005), Heeft de ambtelijke status nog toekomst?. In: Een voetreis naar.... 16-27.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Ondernemingskamer 19 januari 2005, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2005; 232-234 (Mondelinge ondernemingsovereenkomst).
 • Sprengers L.C.J. (2004), Commentaar op wet op de ondernemingsraden en wet op de Europese ondernemingsraden. In: Heijden P.F. v.d., Slooten J. v., Verhulp E. (Red.) Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer. 289-400.
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 29 december 2003, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2004; 110-114 (Centraliseren salarisadministratie valt onder primaat van de politiek).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 30 december 2003, nr. NTSR 2004/49, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2004; 243-245 (Statutenwijziging niet adviesplichtig).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 april 2004, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2004; 350-352 (2004, 74; Toerekening besluitvorming binnen concern).
 • Sprengers L.C.J., annotatie bij: Hof Amsterdam 28 april 2004, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal recht 2004; 283-285 (2004, 57; Medeondernemerschap bij opheffingsbesluit vereniging).
 • Sprengers L.C.J. (2003), Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen. In: Verburg LG, Zondag WA (Red.) Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. Deventer: Kluwer. 73-103.
Populariserend
 • Sprengers L.C.J. & Broens S. (2005), Wat moet de OR met de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregelgeving?, OR-informatie 10: 40-42.
Overig
 • Sprengers L.C.J. (2014), Rood’s Wet op de ondernemingsraden, bewerkt door L.G.Verburg [Bespreking van: Prof. mr. L.G. Verburg (2013) Rood’s Wet op de ondernemingsraden] Ondernemingsrecht 2014(03).
 • Sprengers L.C.J. (Red.) (2006), Effective resolution of collective labour disputes. Groningen: Europa Law Publishing.
 • Sprengers L.C.J. (2006), [Bespreking van: Popma, J. Het Arbo-effect van medezeggenschap. Over de bijdrage van ondernemingsraden op het arbeidsomstandighedenbeleid] Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2: 75-79.
 • Sprengers L.C.J. (Red.) (2005), Heeft de ambtelijke status nog toekomst?. Zeist: Kerckebosch bv.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3051

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl