Leidse hoogleraren vanaf 1575

Rudolf Jan de Vries (Rudolf)

Geboren
1962-12-01 te Drachten, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1995)

Type examen
Promotie
Datum
1995
Plaats
Leiden
Proefschrift
De samenloop van concernbepalingen in de vennotschapsbelasting

Gewoon Hoogleraar

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht
Leeropdracht
Tax law, in particular of corporate income tax
Datum oratie
2000-03-17
Titel oratie
(In)flexibility of corporate income taks
Bijzonderheden
Studie: Rechten

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Vries R.J. de (2015), Juridische fusie, (juridische) afsplitsing en zuivere splitsing: nieuwe beleidsbesluiten (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7094): 554-564.
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2015), De Wet aanpassing fiscale eenheid, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7123): 1442-1459.
 • Vries R.J. de & Elsweier F.J. (2015), Nieuw ‘Papillonbeleidsbesluit’: eerste stap op weg naar een fiscale-eenheidsregime dat ‘EU-proof’ is?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7091): 458-469.
 • Vries R.J. de (2015), Juridische fusie, (juridische) afsplitsing en zuivere splitsing: nieuwe beleids¬besluiten (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7093): 526-534.
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.H. (2014), Winstdrainageperikelen, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7033: 116-128.
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Wisselwerking tussen (ruisende) juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2014/7044: 480-489.
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Wisselwerking tussen (ruisende) juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2014/7043: 438-450.
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Juridische fusie binnen fiscale eenheid en de verrekening van voorvoegingsverliezen door de verkrijgende moedermaatschappij. In: Strik(t) fiscaal? (Strikbundel). Deventer: Kluwer. 49-65.
 • Vries R.J. de & Niekel S.F.M. (2013), Blauwdruk voor het toepassen van de deelnemingsvrijstelling op 'ongedekte' opties, Weekblad Fiscaal Recht (7007): 806 t/m 817.
 • Vries R.J. de (2013), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. In: Het civielrechtelijke leerstuk rechtsverwerking in de fiscale jurisprudentie van de Hoge Raad Liber Amicorum. 219 t/m 229.
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2012), Fusies, splitsingen en verrekening van (voorfusie) verliezen, Weekblad Fiscaal Recht 6945(2012): 356-365.
 • Vries R.J. de & Niekel S.F.M. (2012), Omzetting en prijsgeving van in waarde gedaalde vorderingen: niets nieuws onder de zon, Weekblad Fiscaal Recht 6965(2012): 1081-1089.
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2012), De antiontgaansbepalingen in de diverse fusie- en splitsingsfaciliteiten, Weekblad Fiscaal Recht.
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek, Weekblad Fiscaal Recht 6915: 944-955.
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: Belangrijke stappen vooruit en gemiste kansen, Weekblad Fiscaal Recht 6896: 262-280.
 • Vries R.J. de & Daniels A.H.M. (2011), Aanstaande overnameholdingwetgeving in de vennootschapsbelasting: waar gaan we met z'n allen naar to?, Weekblad Fiscaal Recht 6925: 1322-1334.
 • Vries R.J. de & Prost D.R. (2010), Naar een convergerend begrip 'incidenteel fiscaal voordeel', Weekblad Fiscaal Recht 6868: 960-970.
 • Vries R.J. de (2010), Buitenlandse belastingplicht, Nederlandse onroerende zaken en de wisselwerking met het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6852: 396-405.
 • Vries R.J. de (2010), Kwaliteit van de fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving, Weekblad Fiscaal Recht(6844): 114-123.
 • Vries R.J. de, Brandsma R.P.W.C.M. & Geld J.A.G. van der (2009), Fiscaal crisispakket 2009, Weekblad Fiscaal Recht(6803): 313-319.
 • Vries R.J. de (2009), Aan- en verkoopkosten in relatie tot deelnemingen, Weekblad Fiscaal Recht(6796): 85-91.
 • Vries R.J. de (2008), De latente liquidatieverliesregeling bij toepassing van de fiscale eenheid bezien vanuit het oogpunt van fiscale rechtsbevinding., Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6752): 168-175.
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2007), De winstbegrippen in de vennootschaps- en dividendbelasting: toenemende divergentie, Weekblad Fiscaal Recht 2007(6738): 1215-1224.
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2007), Laagbelaste beleggingsdeelneming en (grensoverschrijdende) fiscale eenheid: nadere afstemming aanbevolen, Weekblad Fiscaal Recht 2007(6737): 1105-1111.
 • Vries R.J. de (2006), Internationale afbakening van de fiscale eenheid met behulp van het begrip ‘vaste inrichting’.. In: Van Brunschot bundel – De grote lijn. Deventer: Kluwer. 211-218.
 • Boer J.P. & Vries R.J. de (2005), Anglo-Amerikaanse trusts en subjectieve vennootschapsbelastingplicht, Weekblad Fiscaal Recht 6631(6631): 949-959.
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2005), Voorkoming van dubbele belasting bij voeging en ontvoeging van maatschappijen, Weekblad Fiscaal Recht 6640: 1291-1300.
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2004), Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen in de vennootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (72): 47-57.
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6604: 1857-1864.
 • Vries R.J. de & Ouwehand W.P.A. (2004), De aantstaande handel in broeikasgasemissierechten: een eerste fiscale inventarisatie, Weekblad Fiscaal Recht (6605): 1899-1906.
 • Vries R.J. de (2004), Group Taxation. In: Cahier de droit fiscal international: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. 461-484.
 • Vries R.J. de (2004), Economische tegenwind en fiscaliteit: kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (71): 3-14.
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2004), Het jojo-en met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting, Fiscaal Weekblad FED: 915-942.
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2003), Oneffenheden in het nieuwe fiscale-eenheidsregime, Weekblad Fiscaal Recht (6531): 863-872.
 • Vries R.J. de (2003), De fiscaliteit: grenzeloos boeiend. In: Grenzeloos. Leiden: eigen beheer. 24-26.
 • Vries R.J. de & Broers M.M. (2002), Deelnemingsvrijstelling en balansgaranties: betekenis en reikwijdte van HR 12 juli 2002, nr 37 136, Fiscaal Weekblad FED 657(21-11-2002): 2689-2696.
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2002), Recente ontwikkelingen rondom het nieuwe fiscale-eenheidsregime, Fiscaal Weekblad FED 692(5 december): 2777-2818.
 • Vries R.J. de (2002), De aanwending van afgewaardeerde vorderingen. In: Aan Blokland, liber amicorum. Lelystad: Koninklijke Vermande. 319-334.
 • Vries R.J. de (2002), De kwijtscheldingswinst vrijstelling binnen concernverband: een fata morgana?, Fiscaal Weekblad FED 6507(05-12-2002): 1741-1749.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 februari 2001, BNB 2001; 1626-1630 ( 2001, 35 639, ()).
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2001), Het wetsvoorstel 'Herziening fiscale-eenheidsregime' herzien: een nieuwe start, Weekblad Fiscaal Recht 6443: 987-1004.
 • Vries R.J. de (2001), Rechtspraak in belastingzaken - verwachtingen vanuit de advieswereld in de 21ste eeuw. In: Ned. Fed. v Belastingadviseurs QQ (Red.) Belastingrechtspraak in een veranderende wereld. 65-81.
 • Vries R.J. de (2000), De voorgenomen recalidatie van de fiscale eenheid: hinken op twee gedachten!, Weekblad Fiscaal Recht 6730: 49-66.
 • Vries R.J. de (2000), Het voorgestelde fiscale - eenheidsregime: voor- en achteruitgang, TFO 47/februar: 6-27.
 • Vries R.J. de (1999), De interactie tussen fiscale eenheid en juridische fusie: een moeizame symbiose, Weekblad Fiscaal Recht 6338: 571-577.
 • Vries R.J. de (1999), Vennootschapsbelasting, onderdelen samenwerking in het bedrijfsleven en juridische fusie. In: Sillevis L.w., Vries N.H., Mobach H. (Red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-200.
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (1999), Splitsing. Een fiscale analyse, FED: 1-203.
 • Vries R.J. de (1999), Donderwolken boven de deelnemingsvrijstelling?, Weekblad Fiscaal Recht 6349: 973-978.
 • Vries R.J. de & Scheijndel M.P. van (1999), Aandelenfusie, juridische fusie, bedrijfsfusie en splitsing.Op naar 2001, Weekblad Fiscaal Recht 6366: 1673-1690.
 • Vries R.J. de (1998), De onvoorziene aspecten van de wisselwerking tussen juridische splitsing en juridische fusie enerzijds en art. 13b-vorderingen anderzijds, Weekblad Fiscaal Recht 6293: 747-755.
 • Vries R.J. de (1998), Juridische fusie. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de & Braekt M.J.F. in de (1998), Aansluitende fiscale eenheden en de Mededingingswet, Vennootschap & Onderneming 5: 57-58.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 28 januari 1998, Fiscaal weekblad, FED 1998 (In gelieerd verband verstrekt rekening-courantkrediet. Informeel kapitaal?).
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (1998), Standaardvoorwaarden voor de juridische afsplitsing: ruim zittend maatkostuum of knellend confectiepak?, Weekblad Fiscaal Recht 6299: 965-978.
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1998), De gevolgen van een fiscaal niet-gefacilieerde juridische splitsing voor de aandeelhouders van de bij een juridische splitsing betrokken rechtspersonen, Fiscaal weekblad, FED 2693: 377-409.
 • Vries R.J. de & Braekt M.J.F. in de (1998), Het nieuwe beleid inzake de aansluitende fiscale eenheid met het oog op de Mededingingswet, Fiscaal weekblad, FED 2690: 163-168.
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1998), Standaardvoorwaarden voor de juridische afsplitsing: ruim zittend maatkostuumof knellend confectiepak?, Weekblad Fiscaal Recht 6299: 965-978.
 • Vries R.J. de (1998), Verslag eredoctoraat voor mr J. van Soest, Weekblad Fiscaal Recht 6282: 372-373.
Vakpublicaties
 • Vries R.J. de (2015), Fiscalisten, hun “speeltjes” en het einde van de fiscale eenheid VPB is nog niet in zicht, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7220): 1344-1347.
 • Vries R.J. de (2015), Het adagium “vroeger was het (allemaal) beter”, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7121): 1376-1377.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 5 juni 2015, nr. 14/00343, BNB 2015,165; 3574-3581.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 14 november 2014, nr. 13/02210, BNB 2015,18; 367-372.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 17 april 2015, nr. 14/00486, BNB 2015,131; 2687-2692.
 • Vries R.J. de (2015), Zonder meer een aardige (wetgevende) geste maar toch…, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7119): 1310-1311.
 • Vries R.J. de (2015), Fiscale en civiele werkelijkheid, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7079): 38-39.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 10 juli 2015, nr. 14/03956, BNB 2015,203.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 7 februari 2014, nr. 12/04640, BNB 2014; 1705.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 7 februari 2014, nr. 12/03540, BNB 2014; 1669-1675.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HvJ 12 juni 2014, nr. gevoegde zaken C-39/13, C-40/13 en C-41/13, BNB 2014; 4598-4605.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 28 maart 2014, nr. 13/02818, BNB 2014; 2506-2509.
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (2014), 50 jaar vennootschapsbelasting: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1178-1181.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 29 november 2013, nr. 12/05498, BNB 2014; 159-162.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 14 juni 2013, BNB 2013; 3685-3692.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 22 maart 2013, BNB 2013; 2253-2256.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 3 mei 2013, BNB 2013; 3248-3251.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 30 november 2011, BNB 2013; 715 t/m 720.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 3 mei 2013, BNB 2013; 3248-3251.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, BNB 2012; 2435-2463.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 juni 2012, BNB 2012; 3909-3924.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 16 maart 2012, BNB 2012; 2759-2803.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2012, BNB 2012; 4779-4786.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Besluit van 14 december 2011 14 december 2012, BNB 2012; 965-966.
 • Vries de R.J. (2011), De Jager; doe rustig aan met fiscale ingreep, Vennootschapsbelasting zo laten, Het Financieele Dagblad : 11.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 17 december 2010, BNB 2011; 1256-1260 (09/01580).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 april 2011, BNB 2011; 2738-2742 (10/00651).
 • Vries R.J. de, Postma A. & Herksen M. van (2011), Attribution of profits to permanent establishments - Part 1. In: Transfer Pricing Forum July 2011.. 47-48.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 10 juni 2011, BNB 2011; 4125-4129 (10/02283).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 29 april 2011, BNB 2011; 3356-3362 (10/00654).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 oktober 2010, BNB 2011; 377-382.
 • Vries R.J. de, Postma A. & Herksen M. van (2011), Attribution of Profits to Permanent Establishments - Part 2. In: Transfer Pricing Forum July 2011.. 46-48.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 4 februari 2011, BNB 2011; 2638-2641 (09/01774).
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid FBN: fiscale berichten voor het notariaat. 7-9.
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid, Ondernemingsrecht(4 april 2011).
 • Vries R.J. de (2011), Niet-reguliere updates in de vennootschapsbelasting. Amsterdam: Ernst & Young fiscale wetgevingsmonitor.
 • Vries R.J. de (2010), E & Y Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 10 september 2010, BNB 2010; 5260-5266 (08/03498).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 18 juni 2010, BNB 2010; 4595-4599 (08/03662).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 13 november 2009, BNB 2010; 441-445 (08/01904).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2010, BNB 2010; 2808-2810 (09/01412).
 • Vries R.J. de (2010), Vennootschapsbelasting: innovatiebox, deelnemingsvrijstelling en verliesrekening. In: Boxel K. van, Rij M. van (red.) Fiscale wetgevingsmonitor 2010.. Amsterdam: Ernst & Young. 16-20.
 • Vries R.J. de & van Herksen M. (2010), Transfer pricing and business restructuring. In: Transfer Pricing Forum augustus 2010.: BNA International Inc.. 62-65.
 • Vries R.J. de & Herksen M. van (2010), Transfer pricing and intangible property. In: Transfer Pricing Forum december 2010.: BNA International Inc.. 53-59.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 4 juni 2010, BNB 2010; 4052-4058 (08/01549).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 5 december 2008, BNB 2009; 713-717 (43 439).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 16 januari 2009, BNB 2009; 1539-1541 (42 218).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 16 januari 2009, BNB 2009; 1560 (43 128).
 • Vries R.J. de (2008), Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting -studenteneditie-. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 17 februari 2007, BNB 2007; 143-144 (BNB 2007/14).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 11 augustus 2006, BNB 2007; 405-406 (BNB 2007/26).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 25 november 2005, BNB 2007; 1936-1939 (BNB 2007/117).
 • Vries R.J. de (2007), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2007), Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting -studenteneditie-. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 14 oktober 2005 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006; 110-114 (BNB 2006/7c*).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 21 oktober 2005 21 oktober 2005, nr. 40 955, BNB 2006; 136-139 (BNB 2006/9*).
 • Vries R.J. de & Ouwehand W.P.A. (2006), Fiscale aspecten van CO2-emissiehandel, Ondernemingsrecht 16: 569-572.
 • Vries R.J. de & Bongers E. (2006), Pandrecht in de schijnwerpers, Weekblad Fiscaal Recht 6669: 487-491.
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2006), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting, studenteneditie 2006/2007. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de (2006), Verschillende supplementen. In: Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting). Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 20 mei 2005, BNB 2005; 4 ( 2005, 2005/260, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005; 4 ( 2005, 2005/224, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005 ( 2005, 2005/226, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 17 december 2004, BNB 2005 ( , 2005/107, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005; 1 (BNB 2005/225).
 • Vries R.J. de (2005), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting, studenteneditie 2005/2006. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de (2005), Fiscale Eenheid. In: Vries N.H. de, Vries R.J. de (Red.) Cursus Belastingrecht (Losbladige Vennootschapsbelasting). Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 23 januari 2004, BNB 2004; 2160-2164 (BNB 2004, 37.893).
 • Vries R.J. de (2004), Vennootschapsbelasting. In: Vries R.J. de, Vries N.H. de (Red.) Cursus Belastingrecht (Vpb. - Hfdst. 2.9 - 1 t/m Vpb. - Hfdst. 2.9 - 1484. Registers Vpb. - voorwerk - 121 t/m 142). Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, BNB 2004; 856-859 (BNB 2004, 38.064).
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2004), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting (studenteditie) 2004-2005. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 14 mei 2004, BNB 2004; 2883-2886 (BNB 2004, 39.664).
 • Vries R.J. de (2004), De Wet Vpb 2007 vanuit perspectief van de fiscale wetenschap, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (75): 164-165.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2004, BNB 2004; 2089-2091 (BNB 2004, 39.427).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 juli 2004, BNB 2004; 3619-3621 (JOR 2004, 39.376).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 2004, BNB 2004; 3247-3250 (BNB 2004, 39.385).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 7 november 2004, BNB 2004; 157-161 (BNB 2004, 38.061).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 13 augustus 2004, BNB 2004; 3631-3632 (BNB 2004, 39.333).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 15 oktober 2004, BNB 2004; 4404-4434 (BNB 2004, 39.647).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 22 november 2002, BNB 2003; 409-416 (36272).
 • Vries R.J. de (2003), Vennootschapsbelasting. In: Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 20 december 2002, BNB 2003; 3187-3191 (37073).
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2003), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting (studenteneditie). Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 november 2002, BNB 2003; 624-625 (37076).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 13 juni 2003, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2003; 3293-3298 (37745).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2001, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002; 2055-2059 (BNB 2002, 36 602; Zetelverplaatsing van gevoegde stamrechtvennootschap. Eindafrekeningswinst ex art. 16 Wet IB 1964 juncto art. 8 Wet Vpb 1969. Geen toepassing 16e standaardvoorwaarde).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 19 oktober 2001, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002; 257-259 (BNB 2002, 36 953; Toepassing liquidatieverliesregeling ex art. 13d Wet Vpb 1969. Bijtelling ex art. 13d Wet Vpb in eerder bezitsperiode van een deelneming heeft geen invloed op liquidatieverlies).
 • Vries R.J. de (2002), Het labyrint van de vennootschapsbelasting uitgebreid: de zogeheten hybride of deelnemende lening wettelijk geregeld, Forfaitair 123: 15-24.
 • Vries R.J. de (2002), Juridische Splitsing en juridische fusie. In: Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint BV.
 • Vries R.J. de (2002), Fiscale eenheid. In: Vries R.J. de (Red.) Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint BV.
 • Vries R.J. de (2002), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Kluwer.
 • Sillevis L.W., Lugt L.H., Vries R.J. de & Braun K.M. (2002), Cursus Belastingecht, Omzetbelasting. In: Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint BV.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2001, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002; 1836-1839 (BNB 2002, 36 365; Verplaatsing van de feitelijke leiding van een pensioen/BV. Eindafrekeningswinst ex art. 16 Wet IB 1964 juncto art. 8 Wet Vpb 1969).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 maart 2001, BNB 2001; 3166-3190 ( 2001, 35 425, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 maart 2001, BNB 2001; 3179 ( 2001, 35 883, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 februari 2001, BNB 2001; 1603 ( 2001, 35 074, ()).
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (2001), Splitsing, Een fiscale analyse van de regeling sinds 2001. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de (2001), Anti-ontgaansbepalingen inzake de verbreking van een fiscale eenheid. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de (2001), Juridische splitsing, suppl. nr. 324 losbladige. In: Vries R.J. de (Red.) Supplement Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 6 december 2000, BNB 2001; 438-441 ( 2001, 35 870, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 25 juli 2000, BNB 2001; 12 ( 2001, 34 255, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 25 juli 2000, BNB 2001; 44-47 ( 2001, 35 251, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 25 juni 2000, BNB 2001; 26 ( 2001, 34 742, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 13 oktober 1999, BNB 2000; 1167-1169 ( 2000, 34 771, (geldboete, mede betrekking hebbend op in 1990 begane delicten aftrekbaar ondanks art.8a, lid 1, onderdeel c, Wet IB 1964?)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 15 september 1999, BNB 1999; 3363-3365 ( 1999, 34 235, (Uitleg standaardvoorwaarde voor bedrijfsfusie. Art. 14 Wet Vpb. 1969)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 9 juli 1999, BNB 1999; 3258-3262 ( 1999, 33 812, (Art. 7 Wet IB 1964; art. 8, en art. 13, eerste en derde lid, Wet Vpb. 1969. Verlies op deelnemingen in Duitse GmbH en KG)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 23 juni 1999, FED 1999; 2623-2629 ( 1999, 34 021, (Art. 14 Wet IB 1964 en art. 4 en 14 Besluit Reserves Verzekeraars.)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: arrest Hoge Raad 28 april 1999, BNB 1999; 1996-1999 ( 1999, 31 958, (Vennootschapsbelasting fiscale eenheid. 16e standaardvoorwaarde)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 17 maart 1999, BNB 1999; 1849-1852 ( 1999, 33 675, (Art. 9, eerste lid, onderdeel h, Wet Vpb. 1969. Uitdelingen. Storting op certificaten.)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 17 maart 1999, BNB 1999; 1836832-1836 ( 1999, 33 673, (Waardering certificaten coöperatie)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 23 december 1998, BNB 1999; 1246-1249 ( 1999, 33 813, ()).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 16 december 1998, BNB 1999; 769-771 ( 1999, 33774, (Waarde ingebrachte goodwill)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 26 augustus 1998, BNB 1999; 374-376 ( 1999, 33615, (Vergoeding voor belastingschade buiten onteigening. Foutenleer)).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 31 augustus 1998, FED 1998 (Inkomstenbelasting nr. 630).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 juli 1998, BNB 1998 (Fiscale eenheid; kooponvolwaardige vordering op dochtervennootschap).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 26 augustus 1998, BNB 1998 (Baksteenarrest).
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 22 april 1998, BNB 1998 (Terugbetaling van geldboeten; overgangsrecht).
 • Vries R.J. de (1996), Vruchtgebruik en onroerende zaken in de inkomsten- en de vermogensbelasting, Vastgoedrecht: 83-87.
Populariserend
 • Vries R.J. de (22 februari 2014), De duistere kant van onze VOC-mentaliteit. De Telegraaf.
 • Vries R.J. de (2012), Delirium tremens oftewel fiscale desorientatie, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6974): 1386-1387.
 • Vries R.J. de (1999), Het Koninklijk Concertgebouworkest in de huiskamer: een utopie?. In: Raad C. van (Red.) PNO Almanak 1999. 204-208.
Overig
 • Vries R.J. de (17 juni 2015), Staat van de Nederlandse vennootschapsbelasting: over dominees, koopmannen en toenemende complexiteit. EY Tax blogt: Ernst & Young [blog entry].
 • Vries R.J. de (3 december 2002), Het nieuwe fiscale-eenheidsregime (Lezing). Rosmalen.
 • Vries R.J. de (27 november 2002), Versatel, een nieuwe vorm van financiële herstructurering, Fiscale aspecten (Lezing). Amsterdam.
 • Vries R.J. de (15 november 2002), Cursus fusie en splitsing (Lezing).
 • Vries R.J. de (7 november 2002), Fusie en splitsing, capita selecta (Lezing). Utrecht.
 • Vries R.J. de (7 oktober 2002), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Breukelen.
 • Vries R.J. de (19 april 2002), Cursus fiscale eenheid (Lezing). Utrecht.
 • Vries R.J. de (18 maart 2002), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Utrecht.
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. [overig]
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Universiteit Leiden. [overig]
 • Vries R.J. de (2002), Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. [overig]
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Stibbe. [overig]
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Nederlandse vereniging Advocaat-belastingkundigen. [overig]
 • Vries R.J. de (Red.) (2002), Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.
 • Sillevis L.W., Vries R.J. de & Lugt F.H. (Red.) (2002), Cursus Belastingrecht, delen: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Premieheffing, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Richtige Heffing en Fraus Legis, Internationaal belastingrecht, Omzetbelasting , Belastingen van Rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.
 • Vries R.J. de (2001), De fiscale aspecten van juridische fusie en splitsing. Utrecht. [overig]
 • Vries R.J. de (8 oktober 2001), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Breukelen.
 • Vries R.J. de (18 mei 2001), Rechtspraak in belastingzaken: verwachtingen vanuit de advieswereld in de 21ste eeuw (Lezing). Nijmegen.
 • Vries R.J. de (19 april 2001), De fiscale aspecten van juridische fusie en splitsing (Lezing). Rotterdam.
 • Vries R.J. de (26 maart 2001), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Breukelen.
 • Vries R.J. de (Red.) (2001), Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting. Deventer: Gouda Quint.
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.
 • Vries R.J. de (2001), Functie bij : Stibbe. [overig]
 • Vries R.J. de (2001), Functie bij : Universiteit Leiden. [overig]
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting. Deventer: Gouda Quint.
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting (losbladig). Deventer: Gouda Quint.
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (Red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing. Deventer: Gouda Quint.
 • Vries R.J. de (28 september 2000), Fiscaalrechtelijke aspecten van juridische fusie en juridische splitsing (Lezing). Rotterdam (Erasmus Universiteit).
 • Vries R.J. de (2000), Fiscale eenheid. [overig]
 • Vries R.J. de (17 maart 2000), (On)buigzaamheid van de vennootschapsbelasting (Oratie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n.
 • Vries R.J. de (17 januari 2000), Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid (Lezing).
 • Vries R.J. de (17 januari 2000), Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid (Lezing). Utrecht.
 • Vries R.J. de (1999), Fiscale eenheid. Amsterdam. [overig]
 • Vries R.J. de (7 september 1999), De fiscale eenheid en de splitsing/juridische fusie wat betreft de verliesverrekening en de toepassing van anti-ontgaansbepalingen met elkaar vergeleken (Lezing). Amsterdam.
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (26 mei 1999), Artikel 10a Wet Vpb. 1969, praktische consequenties (Lezing). Amsterdam.
 • Vries R.J. de (19 maart 1999), juridische fusie (Lezing).
 • Vries R.J. de (12 maart 1999), Splitsing (Lezing).
 • Vries R.J. de (9 maart 1999), Splitsing (Lezing).
 • Vries R.J. de (8 december 1998), Juridische (af)splitsing: fiscale gevolgen voor vennootschappen en aandeelhouders (Lezing). Utrecht.
 • Vries R.J. de (12 mei 1998), Fiscale problemen bij ontvlechtingen van fiscale eenheden (Lezing). Utrecht.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3147

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl