Leidse hoogleraren vanaf 1575

Joan Lodewijk de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Geboren
1946-10-18 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man
Adellijke titel
Jhr.

Gewoon Hoogleraar (2005 - 2010)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Straf- en strafprocesrecht
Datum benoeming
2005
Datum oratie
2005-12-13
Titel oratie
Een minister van veiligheid is nergens goed voor
Datum uit dienst
2010-09-01
Bijzonderheden
2010-09-01 Afscheidsrede:

Publicaties

Wetenschappelijk
  • Wijkerslooth J.L. de (2007), De strafbeschikking. In: Loeber L. (Red.) Het wetsvoorstel OM-afdoening en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving (pre-advies). Nijmegen: Wolff Legal Publishers. 1-19.
  • Wijkerslooth J.L. de (2007), De betekenis van alternatieve regelgeving in het strafrecht. In: Witteveen W.J., Giesen I., Wijkerslooth J.L. de (Red.) Alternatieve regelgeving. Deventer: Kluwer. 171-207.
  • Wijkerslooth J.L. de (2007), De elastiekjes van Docters van Leeuwen; het O.M. tussen rechtspraak, politie, politiek en bestuur, Justitiële verkenningen 6: 66-76.
  • Wijkerslooth J.L. de (2006), Gemeenschapsdenken. In: Cleiren C.P.M., Dubelaar M.J., Voorde J.M. ten, Wijkerslooth J.L. de, Woude M.A.H. van der (Red.) Op zoek naar samenhang. Het algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd.. Deventer: Kluwer. 39-50.
  • Wijkerslooth J.L. de (2006), De invloed van Europa op het strafrecht, Strafblad: 461-468.
  • Wijkerslooth J.L. de (2007), Een Ministerie van Veiligheid? Een verkeerd antwoord op een verkeerde vraag (oratie Leiden). internet: online.
Vakpublicaties
  • Wijkerslooth J.L. de (2008), Commentaar bij de wet toelating levensbeëindiging. In: Cleiren C.P.M., Nijboer J.H. (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 2451-2467.
Overig
  • Cleiren C.P.M., Dubelaar M.J., Voorde J.M. ten, Wijkersloot de Weerdesteijn J.L. de & Woude M.A.H. van der (red.) (2006), Op zoek naar samenhang. Het algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd. Nederlandse strafrechtsdagen nr. 11-2006. Deventer: Kluwer.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3240

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl