Leidse hoogleraren vanaf 1575

Dominique François Margaretha Maria Zaman (Niek)

Geboren
1955-04-18 te Hulst, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (2013)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Notarieel ondernemingsrecht
Datum benoeming
2013-09-01
Datum oratie
2015-03-20
Titel oratie
Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?

Aanstelling

Bijzonderheden
Hiervoor bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht, Universiteit Utrecht

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2016), De notaris als bewaker van zuivere verhoudingen binnen de BV, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7115): 570-576.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?, Ondernemingsrecht 2015(54): 281-290.
 • Zaman D.F.M.M., Portier G.M. & Nijland J. (2014), Governance en bescherming van banken, Onderneming en Financiering 3(22): 57-80.
 • Zaman D.F.M.M. & Kruisinga S.A. (2014), Uitleg van statuten, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2014(6): 182-191.
 • Zaman D.F.M.M. (2013), De toekomst van de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6973): 329-332.
 • Zaman D.F.M.M. (2013), Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister, Ondernemingsrecht 2013(17): 619-624.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Een centraal en openbaar aandeelhoudersregister?. In: Huizink J.B., Zaman D.F.M.M., Klein Bronsvoort T.J.C., Vermeulen E.P.M., Verdam A.F. (red.) Wie is de aandeelhouder?: beschouwingen over de wenselijkheid van een centraal aandeelhoudersregister en de kenbaarheid van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. ZIFO-reeks nr. 3. Deventer: Kluwer. 10-16.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), De ondernemende stichting en de commerciële stichting. In: Lennarts M.L., Veen W.J.M. van, Zaman D.F.M.M. (red.) De stichting: kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm.. Den Haag: Sdu Uitgevers. 99-107.
 • Zaman D.F.M.M. & Roelofs E. (2009), Restructuring, Dissolution and Nullity. In: Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de, Dorresteijn A.F.M. (red.) The European private company (SPE) : a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum nr. 78. Antwerp: Intersentia. 197-214.
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-van Beek M. (2009), Formation. In: Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de, Dorresteijn A.F.M. (red.) The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum nr. 78. Antwerp: Intersentia. 45-54.
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-van Beek M.S. (2008), Naschrift bij reactie van Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2008(14): 515-516.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Er is een kindeke geboren. Het rechtskarakter van de rechtspersoonlijkheid van de OVR nader belicht. In: Bijl M.C., Giesen I., Kruisinga S.A., Lennarts M.L., Schrama W.M., Struycken T.H.D. (red.) Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien: een verzameling opstellen ter ere van de 150ste geboortedag van W.L.P.A. Molengraaff.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 103-118.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Een nieuwe rechtsvormgeving: enkele gedachten over de modernisering van de infrastructuur van rechtsvormen binnen het ondernemingsrecht. Den Haag: SDU uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2006), Cross-border Mergers in Europe, European Journal of Law Reform 8(1): 123-136.
Vakpublicaties
 • Zaman D.F.M.M. (2016), Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: een terechte modernisering van het rechtspersonenrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(45): 7-11.
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (2015), Handboek Stichting en Vereniging: stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd: Uitgeverij Paris.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), De randvoorwaarden voor de moderne personenvennootschap. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 1-8.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Golf aan jurisprudentie over de personenvennootschap, JBN: juridische berichten voor het notariaat 25(9): 41.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Het effect van het ondernemingsrecht op de economie, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(26).
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Uitleg van statuten. In: Biemans J.W.A., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. (red.) Uitleg van notariële akten. Ars Notariatus nr. 160. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 81-98.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), “SUP”-optimaal? [column], Ondernemingsrecht 2015(1).
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Betere nationale en Europese regelgeving is vereist voor de bevordering van grensoverschrijdende transacties en de rol van de notaris daarbij. In: Het Europees notariaat: één cohort of incoherent?. Ars Notariatus nr. 158. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 19-27.
 • Zaman D.F.M.M. (2013), Estate planning binnen de Flex-BV, Kwartaalbericht estate planning 2013(2): 13-21.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Beschermingsstichtingen als aandeelhouder. In: Korst P.J. van der, Abma R., Raaijmakers G.T.M.J. (red.) Handboek onderneming en aandeelhouder. Serie Onderneming en Recht nr. 69. Deventer: Kluwer. 545-557.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Die niederländische Flex-BV, GmbH-Rundschau : Monatsschrift für Geschäftsführer, Gesellschafter und ihre Berater 2012(19): 1062-1066.
 • Sangen G.J.H. van der & Zaman D.F.M.M. (2012), Ondernemingsrecht, quo vadis?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012(6): 156-167.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Het is onnodig en onwenselijk dat de notariële tussenkomst voor de oprichting van een standaard-BV wordt afgeschaft, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012(2): 32-34.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), De Flex-BV: aan de slag!, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2012(9): 11-16.
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2011), Samenwerkingsvormen. In: Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. (red.) Handboek ondernemingsrecht 11/12.. Zutphen: Walburg Pers.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Notaris en ethiek vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. In: Vevanos Almanak.. Utrecht: Vereniging van Notariële Studenten (VEVANOS).
 • Zaman D.F.M.M., Eck G.C. van & Roelofs E.R. (2011), Reactie op ‘Juridische fusies en splitsingen “zonder effecten”’, van mr. J.D.M. Schoon-brood en prof. mr. M. van Olffen in WPNR (2011) 6873, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 142(6903): 872-877.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Gaan wij naar een centraal aandeelhoudersregister? (Privaatrecht Actueel), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 142(6911): 1027-1030.
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2011), De coöperatie of de (flex-)bv als samenwerkingsvorm voor beroepsbeoefenaren?, Fiscaal tijdschrift vermogen 12(11): 9-17.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Nederbelgische schenkingen: een loterij zonder nieten?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 20(7/8): 24-25.
 • Zaman D.F.M.M. & Meent G.W.A. van de (2010), Is de commissaris de bestuurders hoeder? Verslag n.a.v. de Bijeenkomst die door NKCC en Loyens & Loeff werd georganiseerd op 3 november 2010, Goed bestuur: tijdschrift over governance 2010(4): 20.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Perikelen rondom vormvoorschriften bij de OV en de OVR, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2010(2): 64-68.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), De grenzen van de notariële exoneratie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 141(6859): 731-733.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Beschermingsstichtingen als aandeelhouder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2010(6): 150-156.
 • Zaman D.F.M.M. (2009), Meer rechtszekerheid zonder risico van nietige en non-existente juridische fusies en splitsingen (Privaatrecht Actueel), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6812): 743-744.
 • Zaman D.F.M.M., Eck G.C. van & Roelofs E.R. (2009), Nationale en grensoverschrijdende juridische fusie & juridische splitsing van kapitaalvennootschappen: een praktische civielrechtelijke analyse. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. & Groenland I.C.P. (2009), Tussen contract en instituut: waar zweeft de Flex-BV?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009(6): 168-173.
 • Zaman D.F.M.M. (2009), De rechtspersoonlijkheid van de OVR en CVR nader belicht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009(3): 85-92.
 • Zaman D.F.M.M. (2009), De Maatschappelijke Onderneming, JBN: juridische berichten voor het notariaat 19(10): 3-5.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De Commanditaire Vennootschap aan de andere kant van de wereld, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 139(6754): 363-364.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De Flex-BV, JBN: juridische berichten voor het notariaat 18(4): 8-12.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Inleiding. In: Oranje F.J., Stokkermans C.M., Bier B., Portier G.M. (red.) Het nieuwe BV-recht voor de praktijk. Preadvies uitgebracht door ... voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap .... Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De nieuwe rol van de stichting administratiekantoor. In: Nieuwe Weme M.P., Solinge G. van, Have R.P. ten, Hijmans van den Bergh L.J. (red.) Handboek openbaar bod. Serie Onderneming en Recht nr. 46. Deventer: Kluwer. 643-663.
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-van Beek M.S. (2008), De kwalificatie van het fonds voor gemene rekening, Ondernemingsrecht 2008(10/11): 379-386.
 • Bier B., Ginneken M.J. van, Kroeze M.J., Wezeman J.B. & Zaman D.F.M.M. (2008), Sdu commentaar ondernemingsrecht 2008/2009 Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Karakterverschillen tussen de Flexibele BV en de Personenvennootschap. In: Maeijer J.M.M., Kluiver H.J. de, Zaman D.F.M.M., Blanco Fernández J.M., Dortmond P.J., Mohr A.L., Willems J.H.M., Olffen M. van (red.) Flexibele rechtsvormen: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 98. Deventer: Kluwer. 23-36.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Grensoverschrijdende fusies, JBN: juridische berichten voor het notariaat 17(7/8): 17-18.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Bestuur en toezicht bij de maatschappelijke onderneming, Ondernemingsrecht 2007(16): 593-597.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), De stand van zaken van het Wetsvoorstel Personenvennootschappen en het Overgangsrecht, Weekblad Fiscaal Recht 136(6729): 809-814.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Grensoverschrijdende fusie: enige juridische aspecten, Fiscaal Ondernemingsrecht 2007(93): 119-125.
 • Koppert van Beek M.S. & Zaman D.F.M.M. (2007), Het Overgangsrecht inzake titel 7.13 Burgerlijk Wetboek, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 138(6723): 765-773.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Hoe staat het nu eigenlijk met het nieuwe personenvennootschapsrecht?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 17(10): 3-8.
Overig
 • Zaman D.F.M.M. (2016), Bespreking van: M. Kroeze (2015) De rechtspersoon, Asser/Rechtspersonen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7092): 89-95.
 • Zaman D.F.M.M. (20 maart 2015), Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie? (Oratie, Faculty of Law, Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.
 • Zaman D.F.M.M. (2014), Boekbespreking Asser Serie over Rechtspersonenrecht, NV en BV, Oprichting, vermogen en aandelen (Deel 2-IIa) Bespreking van: Asser C., Solinge G. van, Nieuwe Weme M.P., Rensen G.J.C. (2013) Asser-serie. 2: Rechtspersonenrecht. Dl. IIa: NV en BV: oprichting, vermogen en aandelen, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7008): 204-209.
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2013), Handboek stichting en vereniging: inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Zutphen: Paris.
 • Lennarts M.L., Veen W.J.M. van & Zaman D.F.M.M. (red.) (2011), De stichting: kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de & Dorresteijn A.F.M. (red.) (2009), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute Ius commune europaeum nr. 78. Antwerp: Intersentia.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3281

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl