Leidse hoogleraren vanaf 1575

Willem Hendrik Willems (Wim)

Geboren
1951-11-12 te Zwolle, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1995)

Type examen
Promotie
Datum
1995-02-01
Plaats
Leiden
Proefschrift
In search of the true gypsy, from enlightenment to final solution

Bijzonder Hoogleraar (2005)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Governance and Global Affairs
Vakgebied
Geschiedenis
Leeropdracht
Sociale geschiedenis, in het bijzonder in Den Haag
Datum benoeming
2005-11-01
Datum oratie
2006-05-16
Titel oratie
Verplaatsing als opdracht. Naar een meerstemmige stadsgeschiedenis

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2012), Why people want to live in the city: looking back. In: Lucassen Leo, Willems Wim (Red.) Living in the city. Urban Institutions in theLow Countries 1200-2010. New York and London: Routledge. 216-226.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (2012), De triomf van de stad en de cruciale rol van migranten, Stadsgeschiedenis 7(2): 222-232.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2012), Introduction. Cities, institutions and migration in the Low Countries. In: Lucassen Leo, Willems Wim (Red.) Living in the city. Urban Institutions in the Low Countries, 1200-2010. New York and London: Routledge. 1-15.
 • Smit A.X. & Willems Wim (2011), ‘Het Nederlandse kennismigrantenbeleid: wel hun hersens, niet hun gezicht’, Migratie in een open samenleving. Christen Democratische Verkenningen, kwartaaltijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. : 90-97.
 • Willems Wim (2011), Het Haagse Gevoel. Portret van een stad.. Den Haag: De Nieuwe Haagsche.
 • Willems Wim (2011), 'De bouwmeester van Mildam', Stichting Tijd, Tien jaar tijdgenoten: 11-14.
 • Klein Kranenburg D.J. & Willems Wim (2011), Niks geteisem! Het wonderbaarlijke verhaal van De Mussen.. Den Haag: De Nieuwe Haagsche.
 • Willems Wim (2011), Tjalie Robinson. Een land met gesloten deuren.. Den Haag: Statenhofpers.
 • Willems Wim (2011), Tjalie Robinson. Kind van Batavia, Verhalen van een straatslijper.. Amsterdam: Prometheus.
 • Willems Wim (2011), Een vergeten erflater uit de Indische kolonie: de schrijver Tjalie Robinson (1911-1974), Leidschrift. Historisch Tijdschrift 26(1): 9-32.
 • Willems Wim (2011), Honderd jaar Tjalie Robinson, De Gids 1(2-51).
 • Willems Wim (2011), 'Een magistraal geschiedverhaal. De verbeelding van het Binnenhof in de twintigste eeuw.’. In: Klein Kranenburg D.J., Velde H. te (Red.) Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof.: De Nieuwe Haagsche, 2011. 275-297,-400-401.
 • Willems Wim (2011), ‘Dutch East Indian Migrants in the Netherlands since the End of World War II’., The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe, from the 17th Century to the Present. : 327-329.
 • Willems Wim (2011), Brieven uit verwantschap. Tjalie Robinson & Maria Dermoût’, Literair tijdschrift Extaze: 40-49.
 • Willems Wim (2011), De identiteit van de straat. Indische stemmen in het Haagse literaire leven, Campert-Stichting Jaarboek 2010: 114-128.
 • Willems Wim (2010), (met foto’s van Frank Jansen), Reis door de stad. De geschiedenis in Haagse wijken.. Den Haag: Valerius Pers.
 • Willems Wim, Cottaar A. & Kay Yin Or (2010), Een draak met vele gezichten. Chinatown Den Haag (1920-2010). Tweetalige uitgave: Nederlands en Chinees.. Den Haag: Koninklijke De Swart.
 • Willems Wim (2008), Samenvatting en Inleiding 'Dossier'. Den Haag: Het land van aankomst door Paul Scheffer. Een journalistieke studie over politiek en wetenschap'.
 • Willems Wim (2008), ‘Smrtelná past etnicity. Historie studia Cikánü’. In: Jakoubek M. (Red.) Cikáni a etnicita: Triton. 48-72.
 • Willems Wim (2008), Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver.. Amsterdam 2008 (2de druk 2008, 3de druk 2009, 4de druk 2009): Bert Bakker.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2008), Een kort lontje? Reflecties over veiligheid in de stad. In: Böcker, Anita Havinga, Tetty Minderhoud, Pau, Böcker Anita, Havinga Tetty, Minderhoud Paul, Put Hannie van de (Red.) Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studie. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 231-238.
 • Willems Wim (2008), ‘Tjalie Robinson, De verheffer’. In: Hoefte R., e.a. (Red.) Tropenlevens. De [post]koloniale biografie.. Meppel/Leiden 2008: Uitgeverij Boom/KITLV. 34-57.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (2007), Tot besluit. De Tweeslachtige stad. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker. 248-261.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (2007), Inleiding. De krachtige stad in historisch perspectief. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker. 11-26.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2006), Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2003), 'The weakness of well ordered societies. Gypsies in Europe, the Ottoman empire and India 1400-1914', Review. A Journal of the Fernand Braudel Center for the study of economics, historical systems and civilizations 26(3): 283-313.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (2000), Gypsies in the Diaspora? The Pitfalls of a Biblical Concept, Histoire Sociale/Social History 6.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2000), Van de mythe die diaspora heet. Een kritische reflectie aan de hand van historische zigeunerstudies, Migrantenstudies 16(3): 148-168.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2000), Lokale geschiedenis in beweging: een inleiding, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 26(4): 237-244.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (1998), Gypsies and other itinerant groups. A socio-historical approach. London: MacMillan.
 • Lucassen Leo, Cottaar Annemarie & Willems Wim (1995), Mensen van de reis: woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland (1868-1994). Zwolle: Waanders.
 • Lucassen Leo, Penninx R. & Willems Wim (1995), Migration Studies in the Netherlands. In: Jewson N. (Red.) Migration processes & ethnic divisions. Leicester: NN. 4-19.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (1995), Wanderers or migrants? The movements of gypsies from Eastern to Western Europe (1860-1940). In: Cohen R. (Red.) The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge. 136-141.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1994), Indische Nederlanders in een migratie-perspectief. In: Willems Wim, Lucassen Leo (Red.) Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964: SDU. 3-11.
 • Cottaar Annemarie, Lucassen Leo & Willems Wim (1992), Justice or injustice? A survey of the policy towards gypsies and caravan dwellers in Western Europe in the 19th and 20th centuries, Immigrants and Minorities 11(1): 42-66.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1992), A silent war. Foreign gypsies and the Dutch govern¬ment policy: 1969-1989, Immigrants and Minorities 11(1): 81-101.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1990), The church of knowledge. The gypsy in Dutch encyclopedias and their sources. In: Salo M.T. (Red.) 100 years of Gypsy Studies. Cheverly (Maryland). 31-50.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1990), Ongewenste vreemdelingen. Buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid: 1969-1989. Den Haag: SDU.
 • Cottaar Annemarie, Lucassen Leo & Willems Wim (1990), Recht of onrecht? Het 19e en 20e-eeuwse beleid jegens zigeuners en woonwagenbewoners in West-Europa nader beschouwd. In: Havinga T, Sloot B (Red.) Recht. Bongenoot of barrière bij emancipatie: Den Haag. 114-140.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (1988), 'Beeldvorming over zigeuners in Nederlandse encyclopedieën (1724-1984) en hun wetenschappelijke bronnen. In: Hovens Pieter, Dahler Rob (Red.) Zigeuners in Nederland: cultuur, geschiedenis en beleid. Rijswijk en Nijmegen: CRM. 5-52.
 • Cottaar Annemarie, Lucassen Leo & Willems Wim (1988), Een zwerver verdwaald. Balans en perspectief van het onderzoek naar zigeuners en woonwagenbewoners in Nederland. In: Hovens Pieter, Dahler Rob (Red.) Zigeuners in Nederland: cultuur, geschiedenis en beleid. Rijswijk en Nijmegen: CRM. 113-144.
Vakpublicaties
 • Rath J, Kamp M.C. van de, Slootman M., Tzaninis I., Crul M., Duyvendak J.W., Veldboer L. & Willems W.H. (2013), Social and Spatial Mobility and the Quest for Normalcy. Amsterdam: University of Amsterdam.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (2009), Steden, instituties en migratie in de Nederlanden. Een inleiding. In: Lucassen L, Willems W.H. (Red.) Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker. 7-21.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (2009), Waarom mensen in de stad willen wonen. Een terugblik. In: Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker. 259-270.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2007), Migratie en globalisering. Reflecties op recente trends, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 22(1): 7-17.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2005), De zwarte markt van Beverwijk. In: Doel H.W. van den (Red.) Plaatsen van herinnering. Amsterdam: Bert Bakker. 460-471.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2005), Gypsies. In: Gibney Matthew J., Hansen Randall (Red.) Immigration and asylum: from 1900 to the present. Santa Barbara: ABC-CLIO. 525-530.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (1993), Zijn er nog wel buitenstaanders? De geschiedenis van sociale groepen, Skript 15(4): 295-299.
Populariserend
 • Lucassen L.A.C.J. & Willems W.H. (4 maart 2009), Bijziend nationalisme. Het Financiële Dagblad.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (2009), Baron van Münchhausen, of de wereldspiegel van het nationale verleden. In: Dijk Pepijn van, Huibregtsen Mickey (Red.) De publieke zaak. Inspiratie voor meer dynamiek in de samenleving. Amsterdam: Het Financieele Dagblad en Uitgeverij Business Contact. 40-44.
Overig
 • Lucassen Leo & Willems Wim (Red.) (2012), Living in the city. Urban Institutions in the Low Countries, 1200-2010. New York and London: Routledge.
 • Willems W.H. & Klein Kranenburg D. (Red.) (2011), Het Haagse Gevoel. Protret van een stad.. Den Haag: De Nieuwe Haagsche.
 • Lucassen Leo & Willems W.H. (Red.) (2009), Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Willems Wim & Lucassen Leo (Red.) (2007), De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (Red.) (2000), Op weg naar de stad. Over de integratie van migratie- en stadsgeschiedenis. Hilversum: Verloren.
 • Lucassen Leo & Willems Wim (Red.) (1994), Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964. Den Haag: SDU.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3289

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl