Leidse hoogleraren vanaf 1575

Wim van Anrooij

Geboren
1957
Geslacht
Man

Promotie (1990)

Type examen
Promotie
Datum
1990
Proefschrift
Spiegel van ridderschap, heraut Gelre en zijn ereredes

Gewoon Hoogleraar (2004)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Literatuurwetenschap
Leeropdracht
Nederlandse letterkunde tot de romantiek
Datum benoeming
2004
Datum oratie
2005-12-16
Titel oratie
Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Anrooij W. van (2016), Het Wapenboek Gelre, een werk van Europese allure, Heraldisch Tijdschrift 22(1): 6-11.
 • Anrooij W. van (2016), Hendrik van Heessel: een Gelderse heraut in keizerlijke en Bourgondische dienst, Heraldisch Tijdschrift 22(2): 51-59.
 • Anrooij W. van (2016), Pionier van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Hendrik van Wijn en zijn 'Historische en letterkundige avondstonden' (1800), Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 34(Jubileumnummer): 8-11.
 • Anrooij W. van (2015), Kloos over de poëzie van Couperus, Arabesken 23(45): 29-34.
 • Anrooij W. van (2014), Meervoudige teksten. Talige spelvormen in middeleeuwen en vroegmoderne tijd. In: Honings R., Jensen L., Marion O. van (Red.) Schokkende boeken!. Verloren. 219-227.
 • Anrooij W. van (2014), Bocca della verità. In: Thomas Richard F., Ziolkowski Jan M. (Red.) The Virgil Encyclopedia nr. Vol. I. Chichester: Wiley-Blackwell. 195-196.
 • Anrooij W. van (2014), Armorials, Heralds and Heraldry around 1400. The Importance of the Manuscript and the social-historical Context. In: Egmond Anne-Maria J. van, Chavannes-Mazel Claudine A. (Red.) Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New Facts and Features. Utrecht: Clavis. 116-129 en 211-213.
 • Anrooij W. van & Westenholz C. de (2014), Couperus, Fidessa en de middeleeuwen. In: Westenholz C. de (Red.) Psyche en Fidessa. De sprookjes van Louis Couperus 24 mei - 2 nov. 2014 [Publicatie uitgegeven in eigen beheer door het Louis Couperus Museum, ter begeleiding van de gelijknamige tentoonstelling]. [Den Haag]. 18-26.
 • Anrooij W. van & Kemperink M. (2013), Louis Couperus in de spiegel van de neerlandistiek. Een woord vooraf, Spiegel der Letteren 55(3): 229-231.
 • Anrooij W. van (2013), Couperus' belangstelling voor de middeleeuwen, Spiegel der Letteren 55(3): 261-277.
 • Anrooij W. van (2012), Liefhebbers versus wetenschap. W.J.A. Jonckbloet en de polemiek als rookgordijn. In: Fagel S., Francken A.A.P., Honings R. (Red.) Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. 68-75.
 • Anrooij W. van (2012), Neerlandistiek. Alles wordt anders..., Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici vol. 9(nr. 1): 29-31.
 • Anrooij W. van (2012), Die 'Keuschheitsprobe' in der Rathauslaube Schaffhausen. Zur Entdeckung zweier verwandter Darstellungen, Schaffhauser Beiträge zur Geschichte 85(2011 (verschenen 2012)): 103-114.
 • Anrooij W. van (2011), De Mond der Waarheid. De Bocca della Verità te Rome in woord en beeld van Middeleeuwen tot heden. Haarlem: Gottmer Uitgevers Groep.
 • Anrooij W. van (2011), Vom individuellen Dokumentations-Apparat zur Website. 'Die "Bibliotheca Neerlandica Manuscripta" des Willem de Vrees, Zeitschrift für deutsche Philologie 130(Sonderheft): 363-374.
 • Anrooij W. van (2011), Dertig jaar 'Carasso-Kok' (1981-2011), Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 25(3): 139-146.
 • Anrooij W. van & Stein R. (2011), Werner Rolevincks wereldkroniek online, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 9(1): 1-2.
 • Anrooij W. van (2010), Bijndop, Jacob. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden & Boston: Brill. 180.
 • Montoya A.C., Romburgh S.G. van & Anrooij W. van (2010), Introduction: Questioning Early Modern Medievalisms. In: Montoya A.C., Romburgh S.G. van, Anrooij W. van (red.) Early Modern Medievalisms. The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production. Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 15. Leiden / Boston: Brill. 1-15.
 • Anrooij W. van (2010), Oude gesten seggen ons dat. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden: Brill. 1178.
 • Anrooij W. van (2010), Recensie van The Limbourg Brothers. Reflections on the Origins and the Legacy of Three Illuminators from Nijmegen. Red. R. Dückers en P. Roelofs. Leiden / Boston: Brill, 2009, De Gulden Passer 88: 149-150.
 • Anrooij W. van (2010), Merchtenen, Hennen van. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden & Boston: Brill. 1105.
 • Anrooij W. van (2010), Nine Worthies. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden & Boston: Brill. 1150-1152.
 • Anrooij W. van (2010), Dae cronika fan Hollandt. In: Dunphy R.G. (Red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden & Boston: Brill. 503.
 • Anrooij W. van (2009), Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur. In: Waalwijk H., Weterings J. (Red.) Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren... en de archivistiek Jaarboek Psychiatrie en Psychotherapie. 's-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties. 72-88.
 • Anrooij W. van (2009), Over de actualiteit van Willem de Vreese, Spiegel der Letteren 51(2): 187-191.
 • Anrooij W. van (2009), King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire. In: Stevenson K. (Red.) The Herald in Late Medieval Europe. Woodbridge: The Boydell Press. 111-132 + Plate II.
 • Anrooij W. van (2009), Literarische Kleinformen im Spiegel mittelniederländischer Sammelhandschriften. Basel: Schwabe.
 • Anrooij W. van, Geest D. de & Kemperink M. (2009), Vooraf, Spiegel der Letteren 51(2): 125-125.
 • Anrooij W. van (2009), Hendrik van Heessel. Herold am römisch-deutschen Kaiser- und burgundischen Herzogshof. In: Kunicki W., Rzeszotnik J., Tomiczek E. (Red.) Breslau und die Welt. Festschrift für Prof. Dr. Irena Swiatlowska-Predota zum 65. Geburtstag. Wroclaw/Dresden: Neisse Verlag. 17-34.
 • Anrooij W. van (2008), Wijsheid is de hoogste gave Gods. De ontdekking van een strofische sproke in het hanschrift-Van Hulthem, Spiegel der Letteren 50: 1-24.
 • Anrooij W. van (2008), Grunberg en de nieuwe media, Parmentier 17: 15-22.
 • Anrooij W. van (2007), Muiderberg: de Goog, 27 juni 1296. Mythevorming rond de moord op Floris V. In: Blockmans W.P., Pleij H. (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amsterdam: Bert Bakker. 192-203.
 • Anrooij W. van (2007), Een zestiende-eeuwse lezer neemt de pen ter hand. De Zuid-Nederlandse vertaling van de Legenda aurea in UBL Ltk. 281. In: Ommen C. van, Vrolijk A., Warnar G. (Red.) Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden: Scaliger Instituut Universiteitsbibliotheek Leiden. 43-51.
 • Anrooij W. van & Reynaert J. (2007), Inleiding, Spiegel der Letteren, themanummer Literatuur in handschrift en druk in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd 49(afl. 2): 87-92.
 • Anrooij W. van (2006), Werner Rolevincks 'Fasciculus temporum'. Variatie in handschrift en druk. In: Hoftijzer Paul, Ommen Kasper van, Warnar Geert, Witkam Jan Just (Red.) Bronnen van Kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 56-63.
 • Anrooij W. van (2006), Numismatiek en heraldiek: een kleurloze geschiedenis?. Utrecht: Stichting Nederlandse Penningkabinetten / Geldmuseum.
 • Anrooij W. van (2006), Hendrik van Heessel, Herald at the Imperial and Burgundian Court. In: Schnerb B. (Red.) Le héraut, figure européenne (XIVe - XVIe siècle. Villeneuve-d'Ascq Cedex: Université Charles-de-Gaulle-Lille 3 / Sciences humaines, lettres, arts. 709-726.
 • Anrooij W. van (2005), Bayern, Herolde und Literatur im spätmittelalterlichen Reich. In: Huber A., Prammer J. (Red.) 650 Jahre Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland. Straubing: Historischer Verein für Straubing und Umgebung. 235-275.
 • Janse A., Anrooij W. van, Biemans J.A.A.M., Biesheuvel I., Ridderikhoff C.M. & Tilmans Karin (2005), Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 • Anrooij W. van, Biemans J.A.A.M. & Janse A. (2005), Karakteristiek van de auteur. In: Janse A., Biesheuvel I. (Red.) Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. cxl-cliii.
 • Anrooij W. van (2005), De Bocca della Verità in Rome tussen Middeleeuwen en heden. In: Bel J., Francken E., Zonneveld P. van (Red.) Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Leiden: SNL. 15-20.
 • Anrooij W. van (2005), Illustraties in de Kattendijke-kroniek. In: Janse A., Biesheuvel I. (Red.) Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. xcv-cxiv.
 • Anrooij W. van (2004), Ridderromans uit de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Een internationaal onderzoeksthema in opkomst, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11: 163-183.
 • Anrooij W. van (2004), De wandelende tekst. Middeleeuwse verhalen veranderen voortdurend, De Academische Boekengids 45: 22-23.
 • Anrooij W. van (2004), Een weinig courante combinatie. Volkstalige artesliteratuur en (Noord-)Nederlandse historiografie in middeleeuwse verzamelhandschriften. In: Lie O.S.H., Reynaert J. (Red.) Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten. Hilversum: Verloren. 13-24.
 • Anrooij W. van (2004), De wandelende tekst. Middeleeuwse verhalen veranderen voortdurend, Internet WWW-publicatie.
 • Anrooij W. van (2004), Hellinga, Wytze Gerbens * 20 december 1908 Haarlem; + 16 maart 1985 Londen, Internet WWW-publicatie.
 • Anrooij W. van (2003), Duitse lof voor een Brabantse hertog. De ererede op Jan I, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 10: 127-145.
 • Anrooij W. van (2003), Woord vooraf. In: Anrooij W. van, Hogenelst D., Warnar G. (Red.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag. Amsterdam: Amsterdam University Press. 9-10.
 • Anrooij W. van (2003), Met het oog op de dichter. Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985). In: Anrooij W. van, Hogenelst D., Warnar G. (Red.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag. Amsterdam: Amsterdam University Press. 221;283-234;286.
 • Anrooij W. van (2002), Literatuur in Antwerpen in de periode ca. 1315-1350, een inleiding. In: Anrooij W. van (Red.) Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam: Prometheus. 9/159-16/160.
 • Anrooij W. van (2002), Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde over het jaar 2000-2001, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000-2001: 173-173.
 • Anrooij W. van (2002), Ten geleide. In: Anrooij W. van (Red.) Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam: Prometheus. 7-8.
 • Anrooij W. van (2002), Floris V door de edelen vermoord. Beeldvorming sedert 1296. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 19 december 2002 - 26 januari 2003. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.
 • Anrooij W. van (2002), Beeldvorming in taal en steen ten stadhuize. Alexander en Karel de Grote (of Julius Caesar?) in Kampen, Kamper almanak. Cultuurhistorisch jaarboek: 50-65.
 • Anrooij W. van (2002), Het korte lied over de moord op graaf Floris V. Een nieuwe versie in het handschrift-Jochems, Spiegel der Letteren 44: 299-321.
 • Anrooij W. van (2002), "Poenten" in de Middelnederlandse letterkunde. Een geledingssysteem in het zakelijke en discursieve vertoog. In: Anrooij W. van (Red.) Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam: Prometheus. 65/166-80/168.
 • Anrooij W. van (2001), Heraldische aspecten van insignes. In: Beuningen H.J.E. van, Koldeweij A.M., Kicken D. (Red.) Heilig en profaan 2. 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. Cothen: NN. 225-233.
 • Anrooij W. van (2001), Van nu en straks. Mediëvistisch onderzoek aan de Universiteit Leiden, Nieuwsbrief van de Onderzoekschool Mediëvistiek 40: 19-22.
 • Anrooij W. van (2001), Lokale masteropleidingen Mediëvistiek met een landelijke component? Een open vraag aan Nederlandse en Vlaamse mediëevisten, Nieuwsbrief van de Onderzoekschool Mediëvistiek 40: 42-43.
 • Anrooij W. van (2001), Wereldgeschiedenis in een notendop: de traditie van de Negen besten. In: Stuip R.E.V., Vellekoop C. (Red.) Omgang met het verleden. Hilversum: Verloren. 167-185.
 • Anrooij W. van (2001), Beyeren, Herald (ca. 1345-1414). In: Jeep J.M. (Red.) Medieval Germany. An Encyclopedia. New York: NN. 53-54.
 • Anrooij W. van (2001), Stoke, Melis (fl. early [14]th c.). In: Jeep J.M. (Red.) Medieval Germany. An Encyclopedia. New York: NN. 736-737.
 • Anrooij W. van, Heijdra J. & Ruijsendaal E. (2000), Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde: alfabetische lijst van redactieleden en periodes van het redacteurschap, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
 • Anrooij W. van (2000), Jan van Boendale en de Antwerpse School, Nederlandse letterkunde 5: 86-99.
 • Anrooij W. van & Ruijsendaal E. (2000), Honderdvijftien delen Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde (1881-1999), Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116: 295-367.
 • Anrooij W. van (2000), Een spreuk uit 1473 op de torenklok van het Haarlemse stadhuis, Haerlem Jaarboek: 9-20.
 • Anrooij W. van (2000), Schepen achter de horizon. Jacob Cnoyen uit 's-Hertogenbosch over koning Arthur. In: Besamusca B., Brandsma F., Poel D. van der (Red.) Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat. Hilversum: Verloren.
 • Anrooij W. van (2000), Liederen over de moord op Floris V (1296). Op weg naar een nieuwe editie, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116: 49-70.
 • Anrooij W. van, Besamusca A.A.M. & Heestermans H. (2000), Prijs voor Meesterschap [toegekend aan prof.dr. W.P. Gerritsen]. Advies van de Commissie voor taal- en letterkunde, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1998-1999: 169-174.
 • Anrooij W. van (1999), Medieval Miscellanies from the Low Countries, an Introduction. In: Jansen-Sieben R., Dijk H. van (Red.) Codices Miscellanearum. Brussels Van Hulthem Colloquium 1999. Brussels: NN. 19-25.
 • Anrooij W. van (1999), Literatuur, het Hollandse hof en de Hollands/Zeeuwse adel, Holland. Historisch Tijdschrift 31: 234-243.
 • Anrooij W. van (1999), Jacob Bijndorp (died 1482) from Kampen on the Invention of the Art of Printing, Quaerendo 29: 208-218.
 • Anrooij W. van (1999), Maerlant, Boendale oder Velthem? Mögliche Quellen der 'Karlmeinet'-Kompilation. In: Honemann V., Tervooren H., Albers C. (Red.) Sprache und Literatur des Mittelalters in der 'nideren landen'. Gedenkschrift für Hartmut Beckens. Keulen: Böhlau Verlag. 9-20.
 • Anrooij W. van (1998), Het wapenteken van Hector in Seghers Trojeroman. In: Janssens J.D. (Red.) Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus. 63-78 en-296-307.
 • Anrooij W. van (1998), Van Vlaanderen naar Europa. De Negen Besten in Ltk. 208, Nieuw letterkundig magazijn 16: 11-14.
 • Anrooij W. van & Sleiderink R.H. (1998), De koning van Navarra in de abele spelen, Spiegel der Letteren 40: 199-201.
 • Anrooij W. van (1998), Het reisjournaal van Sint Brandaan, het publiek en de waarheid, Spiegel der Letteren 40: 245-280.
 • Anrooij W. van (1997), Spreukstrofen over recht en eendracht.Middeleeuwse opschriften IV, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 210-212.
 • Anrooij W. van (1997), Hoofdstuk 2. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 20-26 en-203-204.
 • Anrooij W. van & Bueren T. van (1997), Bijlage 4. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten.Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 198-200.
 • Anrooij W. van & Lie O.S.H. (1997), Einführungsvortrag. Neue Wege der Medioniederlandistik. In: Küsters U., Lehmann-Benz A., Zellmann U. (Red.) Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niederländisches Werkstattgespräch zur Mediävistik. Essen: Item-Verlag. 13-25.
 • Anrooij W. van & Mooijaart M. (1997), Bijlage 3. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 159-197.
 • Anrooij W. van (1997), De Haarlemse gravenportretten.Hollandse geschiedenis beschreven en uitgebeeld, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 83-89.
 • Anrooij W. van (1997), Een rijmspreuk van papieren letters in Deventer.Middeleeuwse opschriften II, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 100-101.
 • Anrooij W. van (1997), Die Nachfolge Maximilians und Karls V. als Grafen von Holland: Wort und Bild. In: Küsters U., Lehmann-Benz A., Zellmann U. (Red.) Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niederländisches Werkstattgespräch zur Mediävistik. Essen: Item-Verlag. 121-132.
 • Anrooij W. van (1997), Een gevelsteen van het Huis Tol te Koudekerk aan den Rijn. Middeleeuwse opschriften V, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 368-370.
 • Anrooij W. van (1997), Friezen in de Lancelotcompilatie, vijanden van koning Artur. In: Breuker Ph.H., Janse A. (Red.) Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding. Zutphen: Walburg Pers. 87-93.
 • Anrooij W. van (1997), Helden van Weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Anrooij W. van (1997), Hoofdstuk 3. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten.Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 27-45 en-204-205.
 • Anrooij W. van (1997), Inleiding. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten.Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 7-10 en 201.
 • Anrooij W. van (1997), De Negen Besten op het graf van Godfried van Bouillon.Middeleeuwse opschriften III, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 158-159.
 • Anrooij W. van (1997), Aanzien doet gedenken. Middeleeuwse opschriften I, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 11-12.
 • Anrooij W. van (1997), Hoofdstuk 1. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 11-19 en-201-203.
 • Anrooij W. van & Mooijaart M. (1997), Bijlage 2. In: Anrooij W. van (Red.) De Haarlemse gravenportretten.Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren. 115-157 en 215.
 • Anrooij W. van & Sleiderink R.H. (1996), Averne, Auvergne en Navarra. Over de betekenis van een geografische aanduiding., Spiegel der Letteren 38: 185-188.
 • Anrooij W. van (1996), Ten geleide [Maerlant-nummer], Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 3: 97-97.
 • Anrooij W. van (1996), Het wapen van Godfried met de Baard bij Hennen van Merchtenen, Spiegel der Letteren 38: 189-191.
 • Anrooij W. van (1995), Woord vooraf. In: Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Promotheus. 7.
 • Anrooij W. van (1995), Pieter Jacob Andriessen, FLoris V en Jacob van Maerlant. Wetenschappelijk verantwoorde jeugdliteratuur, De Negentiende Eeuw 19: 19-33.
 • Anrooij W. van (1995), España, los Países Bajos y la tradición de los Nueve de la Fama. In: Lechner J., Boer H. den (Red.) España y Holanda.Ponencias leídas durante el Quinto Coloquio Hispanoholandés de Historiadores. Amsterdam: Rodopi. 11-26.
 • Anrooij W. van (1995), Een vroege receptiegetuige van het gedicht Van neghen den besten, Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 9: 3-13.
 • Anrooij W. van (1995), Dae cronika fan Hollandt. Bron en voorgeschiedenis van een Oudfries kroniekje, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 57: 1-11.
 • Anrooij W. van (1995), Boendales Boek van der wraken: datering en ontstaansgeschiedenis, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 2: 40-53.
 • Anrooij W. van (1995), Nieuwe biographica over Willem de Biechtvader, Ons Geestelijk Erf 69: 47-52.
Vakpublicaties
 • Anrooij W. van (2016), Bijdrage Wim van Anrooij [over zijn visie op de nieuwe generatie studenten], Hoogwater : 19-20.
 • Anrooij W. van (2016), Het is een ghemeen segghen dat. In: Boogaart R.J.U., Lensink S.E., Reuneker A. (red.) Aries netwerk. Een constructicon.. Leiden. 5-7.
 • Anrooij W. van (2015), Zien wat er niet is. Impressies bij het werk van Paul Stikkelorum, Pulchri 43(4): 24-25.
 • Anrooij W. van (2012), Tipje van de sluier, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 9: 31-31.
 • Anrooij W. van (2011), 'Ik wil me het leven niet gemakkelijk maken'. Brieven aan Esther, een beschouwing, Blauwe Maandagen. Over leven en werk van Arnon Grunberg 3: 22-24.
 • Anrooij W. van (2011), Straatgrafiek, Blauwe Maandagen. Over leven en werk van Arnon Grunberg 3: 82-82.
 • Anrooij W. van (2011), [Vier terzijdes ('Wapenboeken', 'Stadswapens', 'Fabelwapens', 'Wapens bij het altaar') in: Roberto Lobosco, 'Mannen van stand. De adel deelt de lakens uit' Quest Historie. 14-18.
 • Anrooij W. van, Dijk Y. van, Horsman Y., Montijn I. & Peeters C. (2010), Dr. Wijnaendts Francken-Prijs 2009. Advies van de Commissie voor de voordracht, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2008-2009: 172-174.
 • Anrooij W. van (2010), Een kleine verhandeling over de sinaasappeljurk, Blauwe Maandagen. Over leven en werk van Arnon Grunberg 2: 62-65.
 • Anrooij W. van (2010), [Brief aan Wim Blockmans bij zijn afscheid als directeur van het NIAS]. In: Adang C.P.W.M., Brandstetter A.-M., Leezenberg M.M., Coomans de Brachène Th.P. (Red.) Lieber Amicorvm Guglielmo P. Blockmansio dedicatvm ab Sociis Niasciensorvm Anno MMX. Wassenaar: Uitgave in eigen beheer. 8-9.
 • Anrooij W. van (2010), Aan het einde van 'De asielzoeker' moest ik echt huilen. [Interview met vertaler Rainer Kersten], Blauwe Maandagen. Over leven en werk van Arnon Grunberg 1: 50-55.
 • Anrooij W. van (2008), Het Wapenboek Gelre, een boek van Europese allure, Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 36: 67-72.
 • Anrooij W. van (2008), De mediëvistiek aan de Universiteit Leiden, Nieuwsbrief van de Onderzoekschool Mediëvistiek 67: 26-30.
 • Anrooij W. van (2005), Illustraties in de Kattendijke-kroniek. In: Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. Teksten uitgesproken bij de presentatie op 23 mei 2005 Gravenzaal, Stadhuis, Grote Markt, Haarlem. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 27-38.
 • Anrooij W. van (2003), Veni, vidi, vici. Wat meer zelfvertrouwen zou niet gek zijn (een gesprek met Annemarie Bos, directeur Geesteswetenschappen NWO), Forum, Nieuwsbrief Faculteit der Letteren.
 • Anrooij W. van (2001), Een nazaat van Alexander de Grote in de Himalaya in 1925?. In: Brunner W. van, Droog M., Geerlof J., Klop M. (Red.) Mislukken kan altijd nog! Almanak opleiding Nederlands 2000-2001. Leiden: Opleiding Nederlands. 9-12.
Populariserend
Overig
 • Anrooij W. van, Honings R.A.M. & Callaert S. (red.) (2016), Oostrom F.P. van, Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek nr. 25. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van, Boer W. de, Göttler Chr., Jong J.L. de, Melion W.S., Seidel R., Smith P.J., Thompson J., Traninger A., Zittel C. & Zwierlein C. (red.) (2016), Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture nr. 41-47. Leiden / Boston: Brill.
 • Poel D. van der, Grijp L.P. & Anrooij W. van (red.) (2016), Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture nr. 43. Leiden / Boston: Brill.
 • Anrooij W. van, Bernaerts L., Grüttemeier R., Honings R.A.M., Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K. & Vaeck M. van (2016), Spiegel der Letteren Redactielid Spiegel der Letteren 58(1-4).
 • Anrooij W. van, Bernaerts L., Grüttemeier R., Honings R., Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K. & Vaeck M. van (2015), Spiegel der Letteren Redactielid Spiegel der Letteren 57(1-4).
 • Enenkel K.A.E., Anrooij W. van, Boer W. de, Göttler C., Jong J.L. de, Melion W.S., Seidel R., Smith P.J., Thompson J., Traninger A., Zittel C. & Zwierlein C. (red.) (2015), Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culturetions Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 34-40. Leiden & Boston: Brill.
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2015), Post van der Molen G., De magie van margedrukken. Veertig jaar Stichting Drukwerk in de Marge nr. 24. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van, Berteloot A., Boot P., Brinkman H., Mertens Th., Poel D.E. van der & Wackers P.W.M. (red.) (2015), Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden nr. XIII, 1-2. Hilversum: Verloren.
 • Anrooij W. van, Boer W. de, Goettler Chr., Jong J.L. de, Melion W.S., Seidel R., Smith P.J., Thompson J., Traninger A., Zittel C. & Zwierlein C. (Red.) (2014), Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 31-33. Leiden & Boston: Brill.
 • Bernaerts L., Anrooij W. van, Gruettemeier R., Honings R.A.M., Kemperink M., Pelckmans P. & Rymenants K. (2014), Redactielid Spiegel der Letteren 56(1-4).
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (red.) (2014), Blom Frans R.E., Pennen in beweging. Reizen in de Nederlandse literatuur nr. 23. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Bernaerts Lars, Geest Dirk de, Kemperink Mary, Pelckmans Paul & Vervaeck Marc (2013), Redactielid Spiegel der Letteren 55.
 • Boer W. de, Jong J.L. de, Melion W.S., Murphy K., Neuber W., Traninger A. & Zittel C. (Red.) (2013), Intersections Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 27-30. Leiden & Boston: Brill.
 • Berteloot A., Boot P., Brinkman H., Kienhorst H., Mertens Th., Poel D.E. van der & Wackers P.W.M. (Red.) (2013), Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden nr. 12. Hilversum: Verloren.
 • Anrooij W. van & Kemperink M. (2013), Redactielid 55(3).
 • Beccarisi A., Gottschall D., Hoenen M.J.F.M., Mertens Th., Palmer N.F., Schepers K., Schiewer H.-J., Sturlese L. & Suerbaum A. (Red.) (2013), Temi e testi Temi e testi nr. 113 en 122. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
 • Anrooij Wim & Honings Rick (Red.) (2013), Bert van Selm-lezing 22 (Jaap Goedegebuure, De verboden vrucht. Over het lezen en herlezen) nr. 22. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van, Boer W. de, Enenkel K.A.E., Jong J.L. de, Melion W.S., Murphy K., Neuber W., Smith P.J., Traninger A. & Zittel Claus (Red.) (2012), Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture. Leiden & Boston: Brill.
 • Anrooij W. van, Bernaerts L., Geest D. de, Honings R.A.M., Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K. & Vaeck M. van (2012), Redactielid Spiegel der Letteren 54.
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (Red.) (2012), Bert van Selm-lezing 21: Riet Schenkeveld-van der Dussen, Op jacht naar de gezwinde grijsaard. Een verkenning van Nederlandse bloemlezingen vanaf de zeventiende eeuw tot heden . Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (Red.) (2011), Bert van Selm-lezing 20: Arnold Heumakers, Tussen missie en media. De plaats van de literatuur in het moderne medialandschap. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van, Boer W. de, Enenkel K.A.E., Falkenburg R.L., Jong J.L. de & Kolfin E.E.P. (Red.) (2011), Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture. Leiden - Boston: Brill.
 • Anrooij W. van, Geest D. de, Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K., Vaeck M. van, Honings R.A.M. & Vervaeck B. (2011), Redactielid Spiegel der Letteren 53.
 • Anrooij W. van & Stein R. (2011), Nederlandse vertaling van Werner Rolevincks Fasciculus temporum online, .
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (Red.) (2010), Bert van Selm-lezing 19: Frank Willaert, De ruimte van het boek. Literaire regio's in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Montoya A.C., Romburgh S.G. van & Anrooij W. van (red.) (2010), Early Modern Medievalisms. The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 15. Leiden / Boston: Brill.
 • Anrooij W. van, Boer W. de, Enenkel K.A.E., Falkenburg R.L., Jong J.L. de & Kolfin E.E.P. (Red.) (2009), Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, 13. Leiden etc.: Brill.
 • Anrooij W. van & Honings R.A.M. (Red.) (2009), Bert van Selm-lezing 18: Ewoud Sanders, De reïncarnatie van het boek. In zeven stappen een eigen digitale bibliotheek. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van, Geest D. de, Kemperink M., Pelckmans P., Rymenants K., Vaeck M. van & Vervaeck B. (2009), Redactielid Spiegel der Letteren 51.
 • Anrooij W. van (2008), De auteur, de lezer en de veranderende tekst [Bespreking van: McGrady D. (2006) Controlling Readers. Guillaume de Machaut and His Late Medieval Audience] Tijdschrift voor Geschiedenis 121: 108-109.
 • Anrooij W. van, Blondé B., Enenkel K.A.E., Falkenburg R.L., Jong J.L. de & Kolfin E.E.P. (2008), Redactielid Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 10-12.
 • Montoya A.C., Romburgh S.G. van & Anrooij W. van (2008), Early-Modern Medievalisms: The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production. Three-Day International Conference, Leiden University, 21-23 August 2008. Leiden, (LUCAS, Leiden University). [overig]
 • Anrooij W. van, Brems H., Couttenier P., Feijter A. de, Geest D. de & Kemperink M. (2008), Redactielid Spiegel der Letteren 50.
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Red.) (2008), Bert van Selm-lezing 17 (Arnon Grunberg). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Red.) (2007), Bert van Selm-lezing 16 (Werner Waterschoot). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van, Brems H., Couttenier P., Feijter A. de, Geest D. de & Deprez A. (2007), Redactielid Spiegel der Letteren 49.
 • Anrooij W. van & Reynaert J. (Red.) (2007), Literatuur in handschrift en druk in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd, themanummer van het tijdschrift Spiegel der Letteren. Leuven: Peeters.
 • Anrooij W. van, Blondé B., Enenkel K.A.E., Falkenburg R.L., Jong J.L. de & Kolfin E.E.P. (2007), Redactielid Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 7-9.
 • Anrooij W. van, Blondé B., Enenkel K.A.E., Jong J.L. de, Kolfin E.E.P. & Neuber W. (2006), Redactielid Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 6.
 • Anrooij W. van, Brems H., Couttenier P., Feijter A. de, Geest D. de & Deprez A. (2006), Redactielid Spiegel der Letteren 48.
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Red.) (2006), Bert van Selmlezing 15 (Jeroen Salman). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Anrooij W. van (16 december 2005), Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur (Oratie). Universiteit Leiden: Letterenforum.
 • Anrooij W. van (2005), Literatuur in een land zonder grenzen [Bespreking van: Lehmann-Benz A., Zellmann U. (2003) Schnittpunkte. Deutsch-Niederländische Literaturbeziehungen im späten Mittelalter] Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 12: 145-148.
 • Anrooij W. van, Brems H., Couttenier P., Feijter A. de, Geest D. de & Deprez A. (2005), Redactielid Spiegel der Letteren 47.
 • Anrooij W. van (2005), Boekbespreking [Bespreking van: Kesteren R. van (2004) Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een historische passie] BMGN - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden = BMGN - The Low Countries historical review 120: 583-585.
 • Anrooij W. van, Brems H., Couttenier P., Feijter A. de, Geest D. de & Deprez A. (2004), Redactielid Spiegel der Letteren 46.
 • Anrooij W. van (2003), List versus hoofse harmonie [Bespreking van: Reynders A. (2002) De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn Oudfranse origineel. Een studie van de vertaal- en bewerkingstechniek] Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 20: 61-61.
 • Anrooij W. van, Hogenelst B.T. & Warnar G. (Red.) (2003), Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens . Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Anrooij W. van (Red.) (2002), Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam: Prometheus.
 • Anrooij W. van (2002), Militaire ridderordes in literatuur en werkelijkheid [Bespreking van: Nicholson H. (2002) Love, War and the Grail] Tijdschrift voor Geschiedenis 115: 599-601.
 • Anrooij W. van (2002), Recensie [Bespreking van: Vis G.N.M. (2002) De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven: Egmondse studiën 4] Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 19: 302-303.
 • Slings H.G., Oosterman J.B., Munnik E.-J., Anrooij W. van, Oostrom F.P. van & Scheepsma W.F. (2002), Redactielid Literatuurgeschiedenis.nl (=website t.b.v. het middelbaar onderwijs).
 • Anrooij W. van & Brink C. ten (2001), Redactielid Nieuwsbrief Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 19.
 • Anrooij W. van & Brink L.T. ten (2000), Redactielid Nieuwsbrief Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 18.
 • Anrooij W. van (2000), Melis Stoke en de Rijmkroniek van Holland gewikt en gewogen [Bespreking van: Burgers J.W.J. (2000) De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs,. Historiografie in Holland door de Anonymus (1289-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw)] Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 14: 181-184.
 • Anrooij W. van (1999), Chaucers goede vrouwen minder goed dan gedacht? [Bespreking van: Percival F. (1999) Chaucer's Legendary Good Women] Tijdschrift voor Geschiedenis 112: 645-647.
 • Anrooij W. van (1999), Karel de Grote en de strijd tegen de heidenen in Spanje [Bespreking van: Tigelaar J. (1999) Die salighe ende schoone hystorie vander strijde des lants van Spaengiën [etc.]] Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 6: 204-208.
 • Anrooij W. van & Hageman S. (1999), Redactielid NLCM 17.
 • Anrooij W. van (1998), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 5(1).
 • Anrooij W. van (1998), Boekbespreking [Bespreking van: Boer D.E.H. de (1998) Wi Florens... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw] Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 12: 48-51.
 • Anrooij W. van & Hageman S. (1998), Redactielid NLCM 16.
 • Anrooij W. van & Hageman S. (1997), Redactielid NLCM 15.
 • Anrooij W. van, Poel D.E. van der & Warnar G. (1997), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 4.
 • Anrooij W. van (Red.) (1997), De Haarlemse gravenportretten.Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Hilversum: Verloren.
 • Anrooij W. van, Lie O.S.H. & Janssens Jozef (1996), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 3.
 • Anrooij W. van & Hageman S. (1996), Redactielid NLCM 13 en 14.
 • Anrooij W. van (1996), Redactielid Dokumentaal 25.
 • Anrooij W. van (1995), Redactielid Dokumentaal 24.
 • Anrooij W. van (1995), Boekbespreking [Bespreking van: (1995) Brabants eigenheid binnen de Bourgondische staat] Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 2: 182-187.
 • Anrooij W. van & Cremers A.N.J.L. (1995), Redactielid NLCM 11 en 12.
 • Anrooij W. van, Lie O.S.H. & Janssens Jozef (1995), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 2.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3359

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl