Leidse hoogleraren vanaf 1575

Tanja Bender

Geboren
1965-05-03 te Rotterdam, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (2000)

Type examen
Promotie
Datum
2000-09-13
Plaats
Leiden
Proefschrift
De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting

Gewoon hoogleraar (2001)

Benoeming
Gewoon hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht, Internationaal Recht
Leeropdracht
Belastingrecht, in het bijzonder internationaal belastingsrecht
Datum benoeming
2001-07-01
Datum oratie
2002-09-13
Titel oratie
Tekst en strekking bij de interpretatie van belastingverdragen

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Bender T., Burgers I.J.J. & Peters F. (2012), The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties - The Netherlands. In: Lang e.a. M. (Red.) The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press. 666-734.
 • Bender T. (2012), Het Nederlandse verdragsbeleidsvoornemen over driehoekssituaties, NTFR(2471): 1-4.
 • Bender T. (2011), Antimisbruikregels in belastingverdragen: een balancing act, Weekblad Fiscaal Recht 2011(6903): 539-547.
 • Bender T. & Kamman S. (2011), Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk 2008, Weekblad Fiscaal Recht: 344.
 • Bender T. (2009), Wat is er mis met de credit?, NTFR(2541): 1-7.
 • Bender T. & Hamers R. (2009), Verrekening van bronbelasting op octrooiboxroyalty's, Weekblad Fiscaal Recht(5063): 57-63.
 • Bender T. (2009), Over driehoeken met een dubbele bron, Weekblad Fiscaal Recht(6808): 469-478.
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036.
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078.
 • Bender T. & Engelen F.A. (2005), The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties. In: IBFD Publications (Red.) A Tax Globalist (Liber amicorum Maarten J. Ellis). Amsterdam: IBFD Publications. 12-33.
 • Bender T. (2004), Grensoverschrijdende verliesverrekening: niet afschaffen maar uitbreiden, Weekblad Fiscaal Recht 6569: 1519-1521.
 • Bender T. (2004), Voor het vraagstuk van de verliesverrekening is invoering van een grensoverschrijdende fiscale eenheid de beste oplossing. In: Bender T., Vording H. (Red.) De wet Vpb op de sofa. Den Haag: Ministerie van Financiën. 32-34.
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913.
 • Bender T. (2003), Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?. In: Cahiers de droit fiscal international, vol. LXXXVIIIa. Deventer: Kluwer Law International. 655-685.
 • Bender T. & Engelen F.A. (2002), Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6500): 1461-1470.
 • Bender T. & Vogel M.M. (2002), Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren, Weekblad Fiscaal Recht(2002/6495): 1248-1256.
 • Bender T., annotatie bij: Europese Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2001, NJCM-Bulletin 2002; 407-414 (Ferrazzini tegen Italië).
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545.
 • Bender T. (13 september 2000), De vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belasting (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Raad C. van.
 • Bender T. (2000), Onduidelijkheden en schokeffecten rondom de onderworpenheidseis, Internationaal belasting bulletin 1: 6-9.
 • Bender T. (1999), Wet IB '01: de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht-strijdig met verdragen?, IBB 5: 11-14.
 • Bender T. (1999), Enkele aspecten van de grondslageis in de voorkoming van dubbele belasting, Weekblad Fiscaal Recht: 1107-1112.
 • Bender T. (1999), Zwitsers verlies komt ten laste van Nederlandse winst, Weekblad Fiscaal Recht xx: 1193-1198.
 • Rouwers R.W.G. & Bender T. (1998), artikelsgewijs commentaar belastingverdrag Nederland-Maleisie. In: Raad C. (Red.) Belastingverdrag Nederland-Maleisie naar aanleiding van wijzigingsprotocal Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht. 1-300.
Vakpublicaties
 • Bender T. & Raad C. van (2014), 50 jaar Internationaal belastingrecht in Nederland, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1189-1193.
 • Bender T. (2013), Nederland belastingparadijs, Almanak PNO 2013: 84-87.
 • Bender T. (2011), Objectvrijstelling voor buitenlandse winst - waarom eigenlijk?, NTFR(2482): 1-4.
 • Bender T. (2005), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Raad C. van (Red.) Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer.
 • Bender T. (2005), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Raad C. van (Red.) Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer.
 • Bender T. (2003), Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In: Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-452.
 • Bender T. (2003), Voorkoming dubbele belasting in verdragen. In: Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht. Deventer: Kluwer. 217-277.
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 321. In: Vries R.J. de, Sillevis L.W. (Red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. (Red.) Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 83-206.
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht. In: Raad C. van (Red.) Cursus Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, studenteneditie. Deventer: Gouda Quint. 263-278.
 • Bender T. (2001), Internationaal Belastingrecht, losbladige, supplementnr. 322. In: Vries R.J. de, Sillevis L.W. (Red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.
Populariserend
 • Bender T. (2003), De visitatiecommissie heeft het vakgebied Belastingrecht te laag gewaardeerd, Weekblad Fiscaal Recht.
 • Bender T. (1 August 2002), Belastingrecht. Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen.
Overig
 • Bender T & Broekhuijsen D.M. (2016), The Relationship between Corporate Social Responsibility and International Tax Avoidance. [3359.0]
 • Bender T. (31 oktober 2002), Verdediging rapport 'Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?' (Lezing). Amsterdam.
 • Bender T. (2002), Wijziging in regelgeving internationaal belastingrecht sinds 2001. Amsterdam. [overig]
 • Bender T. (2002), Nieuwe jurisprudentie over triangular cases. Gent (België). [overig]
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. Leiden. [overig]
 • Bender T. (2002), Voorkoming van dubbele belasting. Leiden. [overig]
 • Bender T. (2002), Interpretatie van belastingverdragen. Leiden. [overig]
 • Bender T. (2002), De hoofdregels bij het toepassen van belastingverdragen. Leiden. [overig]
 • Bender T. (2002), Belastingverdragen en de nationale wet. Leiden. [overig]
 • Bender T. (13 september 2001), Verdelen en verdragen (Oratie). Deventer: Kluwer.
 • Bender T. (9 maart 2001), Verdragstoepassing in driehoekssituaties (Lezing). Gent, België.
 • Bender T. (2001), Functie bij : Loyens & Loeff. [overig]
 • Bender T. (2001), Functie bij : Vrije Universiteit. [overig]
 • Bender T. (1999), Examinator ( octrooi nr. 00). Utrecht. [overig]
 • Bender T. (Red.) (1999), Internationaal Belasting Bulletin. Deventer: Kluwer.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3380

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl