Leidse hoogleraren vanaf 1575

Jacobus Pieter Boer (Koos)

Geboren
1978
Geslacht
Man

Promotie (2011)

Type examen
Promotie
Datum
2011-06-08
Plaats
Leiden
Proefschrift
De inkomsten- en vennootschapsbelastingheffing ten aanzien van inkomsten uit en vermogen in een Anglo-Amerikaanse trust

Aanstelling (2013)

Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht
Leeropdracht
Belastingrecht
Datum benoeming
2013-01-01
Datum oratie
2013-10-11
Titel oratie
Sturende belastingheffer een monster? Juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en 'tax nudging'

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(50).
 • Boer J.P. (2016), Doorschuiven van werkzaamheids- naar ondernemingssfeer, NTFR-Beschouwingen 2016(25): 1-6.
 • Boer J.P. (2016), De verander(en)de omgeving van de belastingadviseur. Over de crisis, technologisering en maatschappelijke opvattingen, Maandblad Belasting Beschouwingen 2016(09-10): 285-395.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2015), Einde van een werkzaamheid; einde van een discussie?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(565).
 • Boer J.P. & H. Vording (2015), Keuzes voor een betere vermogensrendementsheffing, Weekblad Fiscaal Recht 2015(614).
 • Boer J.P. & Hordijk A.C. (2015), Uitvoeringsbesluit waardering verhuurde woningen een taxatiefout? De toekomst van de leegwaarderatiotabel beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1037).
 • Boer J.P. (2015), Bron van inkomen. Een onderzoek naar de invulling van het bronbegrip door de Hoge Raad, NTFR 2015(759): 4-10.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), De BOF-zaken: de Hoge Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7042): 408-417.
 • Boer J.P. (2013), Het APV-regime; overzicht en actuele ontwikkelingen', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6995): 982-988.
 • Boer J.P. (2013), Sturende belastingheffer een monster? Juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en ‘tax nudging’ (Oratie UL) Andere wetenschappelijke uitgaven nr. 47. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Vording H. & Boer J.P. (2013), ‘Fair share’: naar een alternatieve minimumbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7026): 1435.
 • Boer J.P. (2013), Ongebruikelijke terbeschikkingstelling: pleidooi voor een oogmerktoets, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013(3): 1-7.
 • Boer J.P. (2013), Gebruikelijk loon: vergelijkings- of afroommethode? De afroomarresten vergeleken, NTFR-Beschouwingen 2013(9): 1-7.
 • Boer J.P. & Velde K.M. van der (2013), Wie gaat wat betalen? Overgangsperikelen bij de indexatie van de puntwaarde in het Bpb. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 31-41.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2013), Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1148-1155.
 • Gribnau J.L.M. & Boer J.P. (2013), De belastingrechter in een veranderende trias politica. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van de belastingrechtspraak belicht. Den Haag: Sdu uitgevers. 71-93.
 • Boer J.P. & Adeler J. (2012), Invoering van de Curaçaose trust: een test in de West?, Weekblad Fiscaal Recht(6962): 969-978.
 • Boer J.P. & Wentzel N.E.A. (2012), De gevolgen van de Wet Flex-bv voor het soortaanmerkelijkbelang, Maandblad Belasting Beschouwingen 2012(11): 392-401.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2012), It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Red.) Retroactivity of Tax Legislation. Amsterdam: EATLP/International Bureau for Fiscal Documentation.
 • Boer J.P. (8 juni 2011), De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Den Haag: SDU. Promotor(en) en Copromotor(en):Lubbers A.O.
 • Boer J.P. & Dijkstra F.T. (2011), De fiscale behandeling van de Anglo-Amerikaanse trusts in de SW 1956, Vakblad Estate Planning 2011(9): 13-18.
 • Boer J.P. & Dijkstra F.T. (2011), De fiscale behandeling van de Anglo-Amerikaanse trust, Vakblad Estate Planning(7): 20-24.
 • Boer J.P. (2010), Inpassing van de Anglo-Amerikaanse trust: een onderzoek naar fiscale (non-) transparantie, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 1.
 • Boer J.P. & Vording H. (2009), Inkeren: een laatste kans voor zwartspaarders?, Weekblad Fiscaal Recht(6811): 557-562.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Schuver-Bravenboer M. (2009), Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht(6815): 745-752.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2009), Identiteitscrisis van de Anglo-Amerikaanse trust: afgezonderd of niet?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6802): 507-511.
 • Ruijschop M.H.C. & Boer J.P. (2007), Afscheid van een eenduidig deelnemingsbegrip, Weekblad Fiscaal Recht 6710: 273-279.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2006), Resultaat uit overige werkzaamheden (exclusief de terbeschikkingstellingsregelingen). In: Rijkers A.C., Vording H. (Red.) Vijf jaar Wet IB 2001. Deventer: Kluwer. 405-432.
 • Boer J.P. (2006), Het voorgestelde art. 3.98 Wet IB en het misbruiken van het woord misbruik, Fiscaal weekblad, FED 110: 3-12.
 • Boer J.P. & Vries R.J. de (2005), Anglo-Amerikaanse trusts en subjectieve vennootschapsbelastingplicht, Weekblad Fiscaal Recht 6631(6631): 949-959.
 • Boer J.P. (2005), Aangiftebiljet bewust(e) v(r)aag over trusts, Weekblad Fiscaal Recht 6640(6640): 1301-1306.
 • Boer J.P. & Maatoug H. (2004), Two is a party, three is a crowd (II). Enkele gedachten omtrent de reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest., Maandblad Belasting Beschouwingen 73e(nr. 2): 99-108.
 • Boer J.P. & Maatoug H. (2004), Two is a party, three is a crowd (I). Enkele gedachten omtrent de reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest., Maandblad Belasting Beschouwingen 73e(nr. 2): 49-60.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2004), Van ideaal en reparatiewetgeving; zicht op Europa vanuit de polder: Reparatiewetgeving naar aanleiding van Europeesrechtelijke jurisprudentie: enkele ontwikkelingen. In: Duynstee F.M.M. mr. (Red.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 57-74.
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6604: 1857-1864.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2004), 'Succes naar arbeid'. De interactie tussen het arbeidsvereiste en de algemene bronvoorwaarden gedemonstreerd aan de hand van drie recente hofuitspraken., Fiscaal Weekblad FED 64e(afl. 3023): 1759-1772.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2003), Het draagkrachtbeginsel ten grave gedragen? De niet aftrekbaarheid van de kosten wegens het overlijden van de langstlevende partner., Weekblad Fiscaal Recht 132e jaarg(6518): 325-332.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2003), De behandeling van periodieke uitkeringen uit een trust in de inkomstenbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 132e jaarg(6542): 1325-1339.
 • Boer J.P. (2003), De conserverende aanslag. Een goedbedoelde belemmering, Fiscaal tijdschrift vermogen 5e jaargan(12): 5-14.
 • Boer J.P. & Bakker A.J. (2003), Promotieverslag J.A. Booij, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 5: 19-21.
Vakpublicaties
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 24 juni 2016, nr. 15/02880, BNB 2016,182.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 17 juni 2016, nr. 15/02120, BNB 2016,181.
 • Boer J.P. (2016), BOR-reparatie: een idee-fixe, Weekblad Fiscaal Recht 2016(145).
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2016, nr. 15/02666, BNB 2016,206.
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 17 december 2015, nr. 15/02120, NTFR 2016,554.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 15 april 2016, nr. 14/06257, NTFR 2016,1166.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 16 oktober 2015, nr. 14/04751, BNB 2016,41.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 5 februari 2016, nr. 14/03307, NTFR 2016,655.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 22 april 2016, nr. 14/06262, BNB 2016,146.
 • Boer J.P. (2016), Over het eerlijk verdelen van $20 korting ofwel de fiscale gevolgen van de omgekeerde progressie in de inkomstenbelasting, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(2139): 1-3.
 • Boer J.P. (2016), Trusts en de belastingwetgever: het APV-regime, Trema 2016(11): 324-330.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 15/02213, BNB 2016,100.
 • Boer J.P. & Ruijschop M.H.C. (2016), Terbeschikkingstellingsregelingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2016(142.1).
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 8 september 2015, nr. 14/06257, NTFR 2015,2758.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 12 december 2014, nr. 13/05820, BNB 2015,59.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 december 2014, nr. 13/00869, NTFR 2015,627.
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 10 juni 2015, nr. 14/03307, NTFR 2015,2013.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 10 april 2015, nr. 13/04999, BNB 2015,152.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2014, nr. 13/03314, NTFR 2015,763.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 10 april 2015, nr. 13/05004, BNB 2015,153.
 • Boer J.P. (2015), Niets communiceert beter dan een juiste aanslag. Over (over)communiceren en dejuridiseren, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(1954).
 • Boer J.P. (2015), Belgische kaaimantaks nog droeviger dan het Nederlandse APV-regime, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1096).
 • Boer J.P., annotatie bij: conclusie A-G Niessen 8 april 2014, nr. 13/02261, NTFR 2014,1434; 10.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 6 december 2013, nr. 12/00252, BNB 2014,38; 751-778.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 maart 2014, nr. 13/03324, BNB 2014,134; 2795-2805.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 1 mei 2014, nr. 12/00219, NTFR 2014,1927.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 3 oktober 2014, nr. 13/05930, BNB 2014,251; 5313-5330.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 6 juni 2014, nr. 13/01356, BNB 2014,209; 4387-4410.
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 25 februari 2014, nr. 13/02237, NTFR 2014,1197; 15.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 10 januari 2014, nr. 12/03661, BNB 2014,89; 1898-1919.
 • Boer J.P. (2014), Requiem voor een omstreden arrest, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7063): 1090.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem - Leeuwarden 21 januari 2014, nr. 12/00520 en 12/00521, NTFR 2014,968; 12.
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.
 • Boer J.P. (2014), 50 jaar Belastingrecht in Leiden! Van Antal naar Abraham, NTFR 2014(32): 1954.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 14 november 2013, nr. 12/00645, NTFR 2014,470; 16.
 • Boer J.P. & Giele J.F.M. (2014), 50 jaar inkomstenbelasting en de actualiteit van het fiscale verleden, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1171-1174.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 8 november 2012, nr. 11/00165 - 11/00168, NTFR 2013,412; 13-14.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 21 december 2012, nr. 11/05002, NTFR 2013,67; 19-20.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 15 februari 2013, nr. 12/01040, BNB 2013,118; 2331-2333.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 15 maart 2013, nr. 12/03372, BNB 2013,119; 2340-2342.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 8 november 2012, nr. 11/00677 en 11/00768, NTFR 2013,182.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem/Leeuwarden 26 maart 2013, nr. 11/00281, NTFR 2013,841; 5.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 19 april 2013, nr. 11/03600, NTFR 2013,1074; 7-8.
 • Boer J.P. (2013), Verander(en)de werkomgeving belastingadviseurs, NTFR 2013(32): 1-4.
 • Boer J.P. (2013), Publieke werken en de Wet IB 2001, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1078-.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 31 mei 2013, nr. 12/02192, BNB 2013,173; 3614-3615.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 12 juli 2013, nr. 12/04039, BNB 2013,259; 5325-5328.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 30 november 2012, nr. 11/05198, BNB 2013,54; 1120-1124.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 juni 2013, nr. 12/03630, NTFR 2013,1551; 8-9.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 16 december 2011, nr. 10/00158, BNB 2012,81.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 9 november 2012, nr. 11/03829 en 11/03832, NTFR 2012,2629.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 31 mei 2012, nr. 10/00016 - 10/00019, NTFR 2012,2034.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 9 maart 2012, nr. 10/03641 en 10/03639, NTFR 2012,684.
 • Boer J.P. (2012), Flexibel bv-recht vraagt om een flexibel besluit, NTFR(1815): 1-4.
 • Boer J.P. (2012), Betalingen voor erfpacht- en opstalrechten in de eigenwoningregeling, NTFR-Beschouwingen(21): 1-9.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 4 juni 2012, nr. 10/07126, NTFR 2012,1928.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 14 september 2012, nr. 11/02105, NTFR 2012,2326.
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 6 december 2011, nr. 11/02036, NTFR 2012,196.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 9 december 2011, nr. 10/03765, BNB 2012,45.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Arnhem 12 juli 2012, nr. 11/01145 en 11/00901, NTFR 2012,2103.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 16 december 2011, nr. 10/00801, BNB 2012,80.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 4 mei 2012, nr. 11/02959, BNB 2012,206.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 13 november 2012, nr. 12/00048, NTFR 2012,2842.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 21 december 2011, nr. 11/00423 en 11/00424, NTFR 2012,852.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, nr. 09/03137, BNB 2012,120.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 22 november 2012, nr. 11/00402, NTFR 2012,29.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 13 mei 2011, nr. 10/01808, NTFR 2011,1195.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 15 maart 2011, nr. 10/00153 en 10/00154, NTFR 2011,1133.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 18 november 2011, nr. 10/00290, NTFR 2011,2766.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 12 juli 2011, nr. 10/00260, 10/00263 en 10/00264, NTFR 2011,1964.
 • Boer J.P. (2011), Proefschrift; drie stellingen - De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6902: 852-854.
 • Boer J.P. (2011), Tijdelijke verlaging overdrachtsbelastingtarief, NTFR 2011(1752): 1-3.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Haag 2 augustus 2011, nr. 10/00251, NTFR 2011,2026.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Leeuwarden 28 juni 2011, nr. 10/00061 en 10/00062, NTFR 2011,1756.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 16 september 2011, nr. 10/03919, NTFR 2011,2237.
 • Boer J.P. & Jong M. de, annotatie bij: HR 25 februari 2011, nr. 10/00622, Fiscaal weekblad, FED 2011,46.
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 13 juli 2011, nr. 10/03641, NTFR 2011,2120.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 24 december 2010, nr. 09/02964, NTFR 2011,104.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 oktober 2011, nr. 11/01085, BNB 2011,290.
 • Boer J.P., annotatie bij: Conclusie A-G Niessen 1 maart 2011, nr. 10/01808, NTFR 2011,734.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 4 februari 2011, nr. 09/02399 en 09/02400, NTFR 2011,310.
 • Boer J.P. (2010), Tijdelijke inbrengfaciliteit, NTFR-Beschouwingen(6): 9-15.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 15 januari 2010, nr. 07/13025 en 08/03923, NTFR 2010,134; 18.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 17 december 2010, nr. 10/01204, NTFR 2010,2882; 22-23.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Haag 5 januari 2010, nr. 08/00455, NTFR 2010,727; 22.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 17 februari 2010, nr. 08/03329 en 08/03334, NTFR 2010,1018; 50-51.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 16 december 2009, nr. 09/02177, NTFR 2010,658; 31-32.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 22 januari 2010, nr. 08/02264, NTFR 2010,244; 14-16.
 • Boer J.P., annotatie bij: HR 18 december 2009, nr. 08/00669, NTFR 2010,82; 18.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 9 oktober 2009, nr. 43.035, NTFR 2009,2202.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 19 januari 2009, nr. 08/02773, Fiscaal weekblad, FED 2009,37; 18-23.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Bosch 24 december 2009, nr. 08/00103, NTFR 2009.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Den Bosch 8 mei 2009, nr. 07/00550, NTFR 2009,2608.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Haarlem 17 september 2009, nr. 08/04504 en 08/04506, NTFR 2009,2500.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 26 oktober 2007, nr. 42537, FED 2008,23.
 • Boer J.P. (2008), Het ontbreken van een rechtsgrond voor de schenk- en erfbelasting. In: Bundel LOF-congres onbekend. Leiden. 37-52.
 • Boer J.P. (2008), De Jager en zijn prooi, Weekblad Fiscaal Recht (6764): 518-520.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 25 oktober 2007, nr. 03/01987, NTFR 2007,31; 30-33.
 • Boer J.P., annotatie bij: Rechtbank Breda 22 november 2006, nr. 05/4458, FED 2007,8.
 • Boer J.P. (2007), Meer aandacht voor het lex certa-beginsel in fiscalibus, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2007(12): 1-4.
 • Boer J.P. (2007), De Anglo-Amerikaanse trust in Nederlandse IB en Vpb, Fiscaal praktijkblad 2007(3): 10-14.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2007), Voorgestelde reparatie van de vermogensrendementsheffing bij overlijden leidt tot reïncarnatie van het probleem, BelastingBrief 2007(3): 1-4.
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2006), Zo robuust, 't is onverteerbaar, NTFR 36(1261): 1-3.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2006, nr. 39 201, FED 2006,91; 10-15.
 • Boer J.P. (2006), Scherp geprijsde discussie over de vlaktaks. Eenvoud wordt betaald met rechtvaardigheid., Fiskaal (2): 24-28.
 • Boer J.P. (2006), De Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen: een uitstekende belasting?!, NTFR 12(404): 1-3.
 • Boer J.P. (2006), Supreme Court Rules on Tax Aspects of Periodic Distributions, Tax Notes International: 717-718.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 14 juli 2006, nr. 39.262, FED 2006,90; 3-9.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Arnhem 8 juli 2005, nr. 03/02416, NTFR 2005,1222; 30-32.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 10 maart 2005, nr. 02/04341, NTFR 2005,569; 10-17.
 • Boer J.P. & Slik B. van der (2005), Resultaat uit overige werkzaamheden excl. tbs-regeling. In: Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht: www.ndfr.nl.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, nr. 39.689, NTFR 2005,433; 20-22.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Leeuwarden 20 augustus 2004, nr. 03/00768, Fiscaal Weekblad FED 2004,633; 3210-3213.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 17 september 2004, nr. 38.378, NTFR 2004,1381; 40-41.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2004, nr. 39.786, NTFR 2004,1805; 28-31.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 12 december 2004, nr. 38.988, Fiscaal Weekblad FED 2004,28; 162-166.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 1 oktober 2004, nr. 39.848, NTFR 2004,1470; 33-34.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2004, nr. 39.787, NTFR 2004,1806; 34-35.
 • Boer J.P., annotatie bij: Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 18 september 2003, nr. C-168/01, Fiscaal weekblad, FED 2003,581; 3135-3140.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 2 juni 2003, nr. 02/7448, Fiscaal weekblad, FED 2003,378; 1968-1972.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof 's Gravenhage 12 december 2003, nr. 00/01738, Fiscaal weekblad, FED 2003,308; 1605-1608.
 • Boer J.P., annotatie bij: Hof Amsterdam 17 juli 2003, nr. 02/04377, Fiscaal weekblad, FED 2003,456; 2660-2663.
Populariserend
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (29 mei 2009), Fiscus dreigt verworden tot Robin Hood. Het Financieele Dagblad.
 • Boer J.P. & Boer B.C. (24 september 2005), Voorstel opcentenheffing toont eens te meer de kracht van OZB aan. Leidsch Dagblad.
 • Boer J.P. & Kavelaars P. (29 mei 2004), Heffingskorting. Het Financieele Dagblad.
 • Boer J.P. & Kavelaars P. (12 april 2004), Fiscus en Argus. Het Financieele Dagblad.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3398

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl