Leidse hoogleraren vanaf 1575

S. C. G. van den Bogaert (Stefaan)

Geboren
1973 te Gent, België
Geslacht
Man

Promotie (2003)

Type examen
Promotie
Datum
2003
Plaats
Florence, Europees Universitair Instituut

Aanstelling (2009)

Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Europees recht
Datum benoeming
2009-08-15
Datum oratie
2010-09-10
Titel oratie
"Ich bin ein €uropäer" Een uitweg uit de monetaire crisis?

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Van den Bogaert S.C.G. & Cuyvers A. (2016), Brexit: Over & out, Nederlands Juristenblad 1824(36): 2666-2677.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2016), Editorial comments: The Rule of Law in the Union, the Rule of Union Law and the Rule of Law by the Union: Three interrelated problems', Common Market Law Review 53: 597-605.
 • Steunenberg B., Voermans W. & Bogaert S.C.G. van den (2016), Introduction - The Dutch Presidency: Coping with a Union in Flux. In: Steunenberg B., Voermans W.J.M., Bogaert S.C.G. van den (red.) Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU.. The Hague: Eleven International Publishing. 1-8.
 • Van den Bogaert, S.C.G. & Cuyvers A. (2016), Of Carrots and Sticks – What Direction to Take for Economic and Monetary Union?. In: Steunenberg, B., Voermans, W.J.M., Van den Bogaert, S.C.G. (red.) Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU.. The Hague: Eleven International Publishing. 125-145.
 • Van den Bogaert, S.C.G., Cuyvers & A. (2016), ”Let it Be” – The Regulation and Allocation of Gambling Licenses at the EU and Member State Level’. In: Adriaanse, P.C., Ommeren, F. van, Ouden, W. den, Wolswinkel (red.) Scarcity and the State – The Allocation of Limited Rights by the Administration.. Antwerpen: Intersentia. 299-322.
 • Hillion C.A.P., Amtenbrink F., Blokker N., Van den Bogaert S.C.G., Cuyvers A., Heine K., Kantorowicz J., Lenk H. & Repasi R. (2015), The European Union's Role in International Economic Fora Paper 1: The G20 Directorate-General for Internal Policies. Brussels: Policy Department Economic and Scientific Policy.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2015), Editorial – Bosman: One for All…, Maastricht Journal of European and Comparative Law 22(2): 174-178.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2014), Editorial comments – “One bird in the hand…” The Directive on damage actions for breach of the competition rules, Common Market Law Review 51(5): 1333-1342.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Borger V. (2013), Twenty Years After Maastricht: The Coming of Age of the EMU?. In: Visser M. de, Mei A. P. van der (Red.) The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht. Cambridge: Intersentia. 451-471.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2013), From Bosman to Bernard C-415/93; [1995] ECR I-4921 to C-325/08; [2010] ECR I-2177. In: Anderson J. (Red.) Leading Cases in Sports Law ASSER International Sports Law Series. The Hague: T.M.C. Asser Press. 91-106.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2013), Editorial comments – Reflections on the state of the Union 50 years after Van Gend en Loos, Common Market Law Review 50(2): 351-358.
 • Bogaert S.C.G. Van den (2012), Supplement to Craig and de Burca EU Law: Text, Cases and Materials 5th Edition: The Netherlands and EU Law. Oxford: OUP.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Cuyvers A. (2011), “Money for nothing”: The case law of the EU Court of Justice on the regulation of gambling, Common Market Law Review 48(4): 1175-1213.
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Van den Bogaert S.C.G. (2011), Verdeling van schaarse kansspelvergunningen. In: Ommeren F.J. van, Ouden W. den, Wolswinkel C.J. (red.) Schaarse publieke rechten.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 159-176.
 • Bogaert S.C.G. Van den & Rijpma J.J. (2011), Hof van Justitie EU gedoogt discriminatoir cannabisbeleid Maastricht, Nederlands Juristenblad 86(29 april): 1108-1113.
 • Mei A.P. van der, Bogaert S.C.G. Van den & Groot G.R. de (2011), De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy: Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 17(6): 188-199.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2011), Editorial comments – The Greek sovereign debt tragedy: approaching the final act?, Common Market Law Review 48(6): 1769-1776.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2011), Een kleine filosofie van de fiets - Enkele overwegingen bij de toepassing van het Europees recht op de dopingproblematiek in de wielersport. In: Reestman J.-H., Schrauwen A, Montfrans A van, Jans J.H. (red.) De regels en het spel. Opstellen over recht, filosifie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts.. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 41-55.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), „Ich bin ein €uropäer“ - Een uitweg uit de monetaire crisis. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Adriaanse P.C., Barkhuysen T. & Van den Bogaert S.C.G. (2010), Nederlandse kansspelregulering aan de Europese maat. De zaken Ladbrokes en Sporting Exchange (Betfair) over internetaanbod en kansspelmonopolies in perspectief: les jeux sont faits?, Nederlands Juristenblad 1529(29): 1900-1907.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Rijpma J.J. (2010), Als de rook om je hoofd is verdwenen… Enkele bedenkingen bij het woonlandbeginsel voor toegang tot coffeeshops, Ars Aequi 59(2): 83-88.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), Bosman – The Genesis of European sports law. In: Poiares Maduro M., Azoulai L. (red.) The Past and Future of EU Law – The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty.. Oxford: Hart. 488-497.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), De zaak Bernard: het Hof van Justitie van de EU laat opleidingsvergoedingen toe in het voetbal, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (8): 265-272.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2009), Rochus en Darcis via de rechter naar de Olympische Spelen in Beijing: valt het doek over de nationale selectiecriteria?, Tijdschrift voor Sport en Recht 1(1): 1-7.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), The Treaty of Lisbon: Europe’s own Judgment of Solomon?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 15: 7-19.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), Qualified Majority Voting in the Council: First Reflections on the New Rules, Maastricht Journal of European and Comparative Law 15: 97-108.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Vermeersch A. (2006), Sport & the European Treaty: A Tale of Uneasy Bedfellows?, European Law Review 31: 821-840.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2005), Free Movement for Workers & the Nationality Requirement’. In: Schneider H (red.) Migration, Integration & Citizenship: A Challenge for Europe’s Future.: Forum Maastricht. 55-72.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2005), Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU Post Bosman. The Hague: Kluwer Law International.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2004), ‘… And another uppercut from the Court of Justice to nationality requirements in sports regulations’, European Law Review 29: 267-275.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2002), Horizontality. In: Barnard C, Scott J (red.) The Legal Foundations of the Single market: Unpacking the Premises.. Oxford: Hart. 123-152.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2000), ‘The European Court of Justice on the Tatami: Ippon, Waza-Ari or Koka?’, European Law Review 25: 554-563.
 • Van den Bogaert S.C.G. (1997), 'The consequences of the Gaygusuz judgement for Belgian social security’. In: Bogaert S.C.G. Van den (red.) Social Security, Non-Discrimination and Property. The consequences of the Gaygusuz judgement of the European Court of Human Rights.. Antwerpen: Maklu. 123-148.
 • Van den Bogaert S.C.G. (1997), Health care insurance for the elderly in the European Union. Antwerpen: Maklu.
 • Pieters D & Van den Bogaert S.C.G. (1997), The consequences of EC competition law for national health policies. Antwerpen: Maklu.
 • Pieters D & Van den Bogaert S.C.G. (1996), ‘The consequences of social security coordination for civil servants’. In: Schoukens P (red.) Social Security Coordination.. Leuven: Acco. 127-155.
Vakpublicaties
 • Van den Bogaert S.C.G. (2016), Niet echt deelnemen, en al helemaal niet winnen - Het Olympische drama van Yuri van Gelder, Nederlands Juristenblad 1607(31): 2243-2254.
 • Van den Bogaert S.C.G., Van Cleynenbreugel P.J.M.M., Borger V., Aalbers M. & Weber. T.W.A. (2015), Kroniek van het Europees materieel recht, NJB-kronieken 2015(35): 2510-2526.
 • Van den Bogaert S.C.G., de Gans T. & van den Gronden J. (2014), The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Governance within the EU.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2014), X tegen Nederland:de vergeten ouverture van de transfersaga. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 35-43.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2012), Discriminatie op grond van nationaliteit in de sport: de saga duurt voort. In: Olfers M. (Red.) Discriminatie op grond van nationaliteit in de sport Sport en Recht nr. 19. Nieuwegein: Arko Sports Media. 7-22.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2012), Grzelczyk: De man met de moeilijke naam die mee gestalte heeft gegeven aan het Europees burgerschap. Deventer: Kluwer.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Metselaar A., AB Rechtspraak Bestuursrecht 2012; 977-983.
 • Slot P.J. & Van den Bogaert S.C.G. (2011), Hoofdstuk 4B. Overheden en overheidsbedrijven. In: Pree J.K. de, Slot P.J. (red.) Tekst en Commentaar Mededingingswet.. Deventer: Kluwer. 83-95.
 • Van den Bogaert S.C.G., Cuyvers A., Siekmann R. & Soek J. (2011), Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions. Brussel: European Commission.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2010), 'Reyners: Er was eens een advocaat, uit een land hier niet ver vandaan ...'. In: Beukers T.W.B, Harten H.J. van, Prechal S. (red.) Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 83-89.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Vermeersch A. (2009), Europees sportrecht. In: Jellinghaus S.F.H., Maessen M.J. (red.) Sportrecht en -beleid.. Eindhoven: Euroforum. 1-77.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), ‘Via de rechter naar de Olympische Spelen: Hebben Rochus en Darcis een trend gezet?’, Sport & Strategie 2(6): 45.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), 'De buitenlanderregel – UEFA versus FIFA: Wie het kleine niet eert …’, Sport & Strategie 2(2): 24.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), ‘Het geval Oulmers: Clubs dwingen UEFA en FIFA op de knieën’, Sport & Strategie 2(4): 19.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2008), ‘De zaak Webster: Veranderingen op til in het transfersysteem?’, Sport & Strategie 2(1): 22.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2007), Voetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme’, 56(4): 329-331.
 • Van den Bogaert S.C.G. (2006), Sport & Europees recht: Gaat de bal eindelijk rollen?, 55(4): 270-272.
Populariserend
 • Van den Bogaert S.C.G. & Borger V. (8 december 2012), Rechterlijke interpretaties ESM op de pijnbank van de crisis. Het Financieele Dagblad: 27-27.
 • Borger V., Brinkhorst L.J., Cuyvers A., Eijsbouts W.T., Smits R. & Van den Bogaert S.C.G. (12 juli 2012), Wijziging van het ESM-verdrag is onnodig. Het Financieele Dagblad: 7-7.
Overig
 • Steunenberg B., Voermans W.J.M. & Bogaert S.C.G. van den (red.) (2016), Fit for the Future? Reflections from Leiden on the Functioning of the EU. The Hague: Eleven International Publishing.
 • Van den Bogaert S.C.G. & Rijpma J.J. (2015), Laat Schengen met rust, De Standaard .
 • Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P. & Ölçer F.P. (red.) (2014), Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3400

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl