Leidse hoogleraren vanaf 1575

Gerrard Christiaan Boot (Gerrard)

Geboren
1961
Geslacht
Man

Promotie (2005)

Type examen
Promotie
Datum
2005
Plaats
Leiden
Proefschrift
Arbeidsrechtelijke bescherming

Aanstelling (2012)

Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Arbeidsrecht
Datum benoeming
2012
Datum oratie
2012-01-13
Titel oratie
Zzp-ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de & Noordhoven T. (2015), Arbeidsprocesrecht (hoofdstukken 8, 9 en 10). In: Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de, Noordhoven T. (red.) Arbeidsprocesrecht.. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Boot G.C. (2015), Het loonbegrip in de transitievergoeding, ArbeidsRecht 5(2015/26): 16-18.
 • Boot G.C. (2015), Groen Schoevers op losse schroeven?, ArbeidsRecht 3(ArbeidsRecht 2015/14): 3-6.
 • Boot G.C., Houweling A.R. & Keulaerds M.J.M.T. (2015), Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid (deel 1 & 2) nr. 1. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Boot G.C. & Hiessl C. (2013), The application of the EU Framework for Disability Discrimination in 18 European Countries, European Labour Law Journal(2): 119-134.
 • Boot G.C. (2013), De toetsing van het algemeen verbindend verklaren van cao’s. In: Jongeneel R.H.C. (Red.) Recht voor gewone mensen (Peeters-bundel). Amsterdam: s.n.. 20-28.
 • Boot G.C. (2012), Arbeidsrechtelijke bescherming van afhankelijke zzp-ers, Tijdschrift Recht en Arbeid 11(84): 5-10.
 • Boot G.C. (27 januari 2005), Arbeidsrechtelijke bescherming (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Heerma van Voss G.J.J.
Vakpublicaties
 • Boot G.C. 14 oktober 2015, USZ 2015.
 • Boot G.C. 8 juli 2015, USZ 2015.
 • Boot G.C. 18 maart 2015, USZ 2015.
 • Boot G.C. 25 maart 2015, USZ 2015.
 • Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A. & Boot G.C. (2015), SDU Commentaar. In: Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A., Boot G.C. (red.) SDU Commentaar.. Den Haag: SDU Uitgevers. 2041 - 2128.
 • Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E. & Boot G.C. (2014), Arbeidsrecht. In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E., Boot G.C. (red.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar nr. 8: Wolters Kluwer. 537 - 552.
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 10 april 2013, USZ 2013,7.
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 19 juni 2013, USZ 2013,9.
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 20 november 2013, USZ 2013,16.
 • Boot G.C. , annotatie bij: CRvB 28 augustus 2013, USZ 2013,13.
 • Boot G.C. (2013), Flexrecht en ontslagrecht: sober maar eerlijk. In: Halem A. van (Red.) Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging Optiek nr. 21: Vakmedianet. 29-34.
 • Boot G.C. (2013), Historisch-juridische achtergrond van het ontslagrecht. In: Halem A. van (Red.) Ontslagbescherming in de arena Optiek nr. 19: Vakmedianet. 17-22.
 • Boot G.C. (2013), Naschrift, Tijdschrift voor Recht en Arbeid(47).
 • Boot G.C. , annotatie bij: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 23 juli 2013, USZ 2013,13.
 • Boot G.C., annotatie bij: Hoge Raad 15 maart 2013, USZ 2013,5.
 • Boot G.C. (2013), P&O Pocket 2013. Houten: Below the line Amsterdam B.V..
 • Boot G.C. (2013), Ontslagbescherming in de arena: een uitleiding. In: Halem A. van (Red.) Ontslagbescherming in de arena Optiek nr. 19: Vakmedianet. 71-78.
 • Boot G.C. (2013), Rembrandt, de pre-pack en het faillissementsrecht als uitlaatklep, ArbeidsRecht(37).
 • Boot G.C. (2013), Arbeidsrecht (I.7.10) en Sociaal zekerheidsrecht (VI.A.1, VI.A.5, VI.A.6., VI.A.11, VI.A.16). In: Snijders H.J. (Red.) Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2013), Wet vereenvoudiging regelingen UWV: over de fictieve opzegtermijn en de WW als trampoline naar ander werk, ArbeidsRecht(11).
 • Boot G.C. (2013), Werkloosheidswet (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 30, 31, 34, 35, 42, 42a, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A., (Red.) 2014 Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Boetebesluit socialezekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Richtlijn passende arbeid 2008. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Per januari 2012 opnieuw wijziging van art. 24 WW, ArbeidsRecht 4(15): 3-5.
 • Boot G.C. (2012), Werkloosheidswet (art. 3, 16, 20, 22, 24, 30, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (red.) Sdu Commentaar Arbeidrecht.. Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Boot G.C. (2012), Sociaal Zekerheidsrecht (VI.A.5, VI.A.5, VI.A.11, VI.A.16). In: Modellen voor de rechtspraktijk.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), P&O Pocket 2012. Houten: Below the line Amsterdam b.v.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 7. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel maatregelen UWV. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 4 april 2012, USZ 2012 (USZ 2012, 116).
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 23 november 2011, USZ 2012 (USZ 2012, 6).
 • Boot G.C. (2012), [Bespreking van: Van den Berg, L. (2010) Tussen Feit en Fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor werknemersverzekeringen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers], Tijdschrift Recht en Arbeid 52.
 • Boot G.C. (2012), BBA-werknemerschap, ArbeidsRecht 10(42): 3-6.
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 5 september 2012, USZ 2012 (USZ 2012, 301).
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 20 juni 2012, USZ 2012 (USZ 2012, 224).
 • Boot G.C. (2012), Commentaar artikelen 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 BW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid..
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel Boete werknemer 2010. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid..
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. Verwijtbare werkloosheid. In: van der Heijden P.F., van Slooten J.M. (red.) Tekst en Commentaar Arbeidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 22 t/m 29 WW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.
 • Boot G.C. (2011), Nieuwe inlenersaansprakelijkheid op grond van art. 7:692 BW, ArbeidsRecht (10): 12-16.
 • Boot G.C. (2011), Bonussen, toeslagen, de bedrijfsauto en art. 7:628 BW, ArbeidsRecht(49): 3-6.
 • Boot G.C. & Zondag W.A. (2011), Wettenverzameling Arbeidsrecht. ’s-Gravenhage: SDU.
 • Boot G.C. (2011), Arbeidsrecht geschetst. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 8 december 2010, USZ 2011,51.
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 8 juni 2011, USZ 2011,204.
 • Boot G.C. (2011), P&O 2. In: P&O Pocket 2011.. Houten: Below the Line. 69-132.
 • Boot G.C. (2011), P&O 1. In: P&O Pocket 2011.. Houten: Below the Line. 8-40.
 • Boot G.C. (2011), P&O 3. In: P&O Pocket 2011.. Houten: Below the Line. 153-199.
 • Boot G.C. (2011), Commentaar Arbeidsrecht. In: Commentaar Arbeidsrecht.. ’s-Gravenhage: SDU. 1675-1757.
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 20 juli 2011, USZ 2011,264.
 • Boot G.C. & Slooten J.M. van (2011), Een brug tussen de wal en het schip, Tijdschrift Recht en Arbeid (1): 3-4.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3404

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl