Leidse hoogleraren vanaf 1575

Mariëlle Ruth Bruning (Mariëlle)

Geboren
1972-04-30 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (2001)

Type examen
Promotie
Datum
2001
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Rechtvaardiging van kinderbescherming - naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming

Gewoon hoogleraar (2006)

Benoeming
Gewoon hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Jeugdrecht
Datum benoeming
2006-04-01
Datum oratie
2006-04-11
Titel oratie
Over sommige kinderen moet je praten. Gegevensuitwisseling in de jeugdzorg

Bijzonder hoogleraar (2004 - 2006)

Benoeming
Bijzonder hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Jeugdrecht
Datum benoeming
2004-10-01
Datum uit dienst
2006
Bijzonderheden
Leerstoel mogelijk gemaakt door Leiden University Fund Chair Jeugdrecht

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Bolscher K.G.A., Rap S.E., Liefaard T., Rodrigues P & Bruning M.R. (2016), Advies Kinderrechtenmonitor 2016. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 29 maart 2016, nr. 16899/13, EHRC 2016,161 (Kocherov & Sergeyeva t. Rusland).
 • Bruning M.R. (2016), Titel 14 afdeling 4 en 5 (ondertoezichtstelling van minderjarigen en beëindiging van het ouderlijk gezag). In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 506-595.
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2016), Jeugdrecht en jeugdhulp. Amsterdam: Reed Business Information.
 • Bruning M.R. (2016), Adolescenten en kinderporno, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016(42): 177.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 september 2015, nr. 10161/13, EHRC 2015,12; 20-26.
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2015), Sdu Commentaar Jeugdrecht. Den Haag: Sdu.
 • Florescu A.S., Liefaard T. & Bruning M.R. (2015), Children's Rights and the European Convention on Human Rights, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten : NJCM Bulletin 40(4): 451-453.
 • Bruning M.R. (2015), Privacy en de jeugdwet, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015(2): 27.
 • Bruning M.R. (2015), Afdelingen 1.14.4 & 1.14.5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (2014), Jeugdrecht en jeugdhulp. Amsterdam: Reed Business Education.
 • M.R. Bruning & T. Liefaard (2014), Kinderrechten met terugwerkende kracht. Een kritische reflectie op O'Keeffe t. Ierland, EHRM 28 januari 2014, nr. 35810/09. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 61-66.
 • Bruning M.R. (2014), NODO: not done? (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014(6): 151.
 • M.R. Bruning (2014), art. 1:254- 1:278 BW (titel 14 afdeling 4 en 5 boek 1 BW artikelsgewijs commentaar). In: M.J.C. Koens, A.P.M.J. Vonken (red.) Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 486-572.
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2014), Kinderrechten met terugwerkende kracht. Een kritische reflectie op O'Keeffe t. Ierland, EHRM 28 januari 2014, nr. 35810/09. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 61-66.
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De justitiële jeugdinrichting. In: I. Weijers (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Boom Studieboeken criminologie & veiligheid. Den Haag: Boom Lemma. 337-358.
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De justitiele jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief.. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Liefaard T. & Bruning M.R. (2014), De rechtspositie van jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F.M.J.A. (red.) Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief.. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 359-392.
 • T. Liefaard & M.R. Bruning (2014), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: I. Weijers (red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Boom Studieboeken criminologie & veiligheid. Den Haag: Boom Lemma. 359-392.
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K. van der (2014), Gezinssituatie en alternatieve zorg. In: Rap S., Liefaard T., Rodriques P. (red.) Kinderrechtenmonitor 2014-adviezen aan de kinderombudsman.. Leiden: Universiteit Leiden. 26-43.
 • Wolthuis A., Bruning M. & Liefaard T. (2013), Advies Kinderrechtenmonitor 2013. Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid (afdeling Jeugdrecht Leiden).
 • Bruning M.R. (2013), Boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Recht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R. (2013), Recht op omgang bij private life, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013(1): 3.
 • Bruning M.R. (2013), Jeugdbescherming. In: Doreleijers Th.A.H.D., Boer F., Huisman J., Haan E.H.F. de (red.) Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten.. Utrecht: De Tijdstroom. 132-137.
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2013), 90 jaar ondertoezichtstelling: versleten of vitaal? Monografiëen jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU.
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2013), De ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal?. In: Bruning M.R., Liefaard T. (red.) Ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal?. Monografiëen jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU. 13-20.
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K.A.M. van der (2013), Gezinssituatie en Alternatieve Zorg. In: Wolthuis A., Bruning M.R., Liefaard T., (red.) Kinderrechtenmonitor 2013- adviezen aan de kinderombudsman.. Leiden: Universiteit Leiden en CBS. 26-49.
 • Bruning M.R. (2012), Een AMK-melding en dan?. In: Ruijter, de W., Hendriks A., Verkerk M. (red.) Huisarts tussen individu en familie - morele dilemma's in de huisartspraktijk.. Assen: Van Gorcum. 49-49.
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 13 maart 2012, EHRC 2012 (EHRC 2012, 111; Y. t. Verenigd Koninkrijk).
 • Blaak M., Bruning M.R., Eijgenraam M., Kaandorp M. & Meuwese S. (2012), Handboek internationaal jeugdrecht (tweede druk). Leiden: Defence for Children.
 • Bruning M.R., Brink Y.N. van den, Jong-de Kruijf M.P. de, Olthof I.W.M. & Zon K.A.M. van der (2012), Kinderrechtenmonitor 2012 - Adviezen aan de Kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Doek J.E., Bruning M.R. & Zon van der K.A.M. (2012), Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Bruning M.R. (2012), Boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (red.) Tekst en Commentaar Personen- en familierecht.. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R. (2012), Bijzondere curator: we want more! (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(9): 203.
 • Bruning M.R. (2012), Annotatie Levin t. Zweden, European Human Rights Cases 2012(6).
 • Bruning M.R. (2012), Annotatie B. t. Belgie, European Human Rights Cases (10): 2317-2333.
 • Bruning M.R. (2012), Rechtsmiddel bij uithuisplaatsing (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012(1): 1.
 • Bruning M.R. (2011), boek 1 BW, titel 14, afdeling 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek boeken 1, 2, 3, 4 en 5.. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R. & Oerlemans J.J. (2011), Minister van Veiligheid en Justitie: waarborg privacy in Veiligheidshuizen!, Privacy & Informatie 14(1): 22-23.
 • Bruning M.R., Jong-de Kruijf M.P. de & Zon van der K.A.M. (2011), Voorstudie Kinderrechtenmonitor. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Bruning M.R. (2011), De ondertoezichtstelling herzien - snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen, Ars Aequi 60(11): 779-788.
 • Bruning M.R. (2011), Kinderontvoering: een vervolg (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(2): 23.
 • Bruning M.R., Cardol G. & Kok J. (2011), Client in de jeugdzorg (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 33(4): 75.
 • Bruning M.R. (2011), Jeugd - participatie - recht. In: Rap S., Weijers I. (red.) De Jeugdstrafzitting: een pedagogisch perspectief.. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak. 3-7.
 • Bruning M.R. (2011), Samenvatting Wet op de jeugdzorg. In: Duits N, Bartels J.A.C. (red.) Jeugdpsychiatrie en recht - wetgeving, zorgveld en praktijk.. Assen: Van Gorcum. 3-18.
 • Bruning M.R. (2011), 'Zoektocht naar een gelegitimeerde en met rechtswaarborgen omklede regeling tot gedwongen opname van minderjarigen ter behandeling' [Bespreking van: Dorenberg, V. (2010) Kind en stoornis. Een systematisch onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers], Rechtsgeleerd Magazijn Themis 172: 124-130.
 • Bruning M.R. (2010), Toekomst jeugdzorg, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (6): 151.
 • Jong-de Kruijf M.P. de & Bruning M.R. (2010), Mark of Cain op het voorhoofd van de jeugdige verdachte?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 2010(4): 223-237.
 • Bruning M.R. (2010), Salduz/Panovits bij jeugdstrafzaken; het volle pond of een onsje minder?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (2): 54-57.
 • Bruning M.R. (2010), 16 tot 23 jaar: een PIJ hoort erbij!. In: Doreleijers T.A.H. (red.) Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16- tot 23-jarigen.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-38.
 • Oerlemans J.J. & Bruning M.R. (2010), De Verwijsindex risicojongeren: hulpverleners als privacyjuristen?, Privacy & Informatie 13(3): 116-123.
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 23 maart 2010, NJCM-Bulletin 2010; 1017-1031 (Vermoedens van kindermishandeling: actie maar uiterste zorgvuldigheid geboden!).
 • Bruning M.R. (2009), Kind en omgang (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (9): 203-203.
 • Bruning M.R. (2009), Onzorgvuldige jeugdzorg?, Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering (2): 94-99.
 • Bruning M.R. (2009), De maatregelen van kinderbescherming. In: Doek J.E., Vlaardingerbroek P. (red.) Jeugdrecht en jeugdzorg.. Amsterdam: Elsevier Juridisch. 290-390.
 • Bruning M.R. (2009), Essay: Verbeterde aanpak van kindermishandeling een gezamenlijk belang. Den Haag: RMO/RVZ.
 • Bruning M.R. (2008), Kinderontvoering en het belang van het kind. (Website: http://leidsewetenschappers.leidenuniv.nl/show.php3?medewerker_id=851), internetpublicatie.
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2008), De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. In: Weijers I., Imkamp F. (Red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom. 229-256.
 • Bruning M.R. (2008), Kindermishandeling: de verantwoordelijkheid van de dokter, commentaar.. In: Beaufort I. de, Vathorst S. van de, Hazebroek F., Heijden B. van der (Red.) Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Den Haag: Lemma. 311-315.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Arnhem 24 augustus 2007, FJR 2008; 9-13 (Provinciale aansturing van Bureau Jeugdzorg).
 • Bruning M.R. (2008), Kindermishandeling en inbreuken op grondrechten. In: Team Jeugd Rechtbank Amsterdam (Red.) Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling. Amsterdam: SWP. 18-27.
 • Bruning M.R. & Liefaard T. (2008), De justitiële jeugdinrichting. In: Weijers I., Imkamp F. (Red.) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Den Haag: Boom. 205-228.
 • Bruning M.R., Weijers I. & Jonge G. de (2008), Ouders dwingen tot bijwonen jeugdstrafzitting is slecht idee, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008: 132-134.
 • Bruning M.R. (2008), Ten geleide. In: Bruning M.R., Kok J. (Red.) Herziening kinderbeschermingsmaatregelen - commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R. (2008), Omgangsperikelen, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 1-1.
 • Bruning M.R. (2008), Het belang van het ontvoerde kind (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 205-205.
 • Bruning M.R. (2007), Recht op privacy. In: Kaandorp M., Stappers B., Schoonenwolf D. (Red.) Kinderrechten beginnen thuis. Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Stan Meuwese als directeur van Defence for Children International (1992-2007).. Amsterdam: Defence for Children International. 43-45.
 • Bruning M.R. (2007), Zorg om de jeugdzorg: wat moet beter?, Openbaar Bestuur: 28-31.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Zutphen 22 december 2006, JIN 2007; 369-371 (2007, 111).
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Zutphen 22 december 2006, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2007; 400-403 (2007, 40).
 • Bruning M.R., Boendermaker L. & Jonge G. de (2007), Meer op één cel, mag dat wel?, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 30-36.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb Den Bosch 21 mei 2007, JIN 2007; 1001-1003 (2007, 318).
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 18 januari 2007, NJCM-Bulletin 2007; 840-849 (Strijd om een kind na scheiding: de opmars van positieve verplichtingen).
 • Bruning M.R. (2007), Gesloten jeugdzorg voor 18+ers, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 161-161.
 • Bruning M.R. (2007), Equality of arms bij jeugdbescherming (editorial), Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 1-1.
 • Bruning M.R. (2007), Gezinsvoogd van Savanna vrijgesproken - de gevolgen van de uitspraak voor de jeugdzorg, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: k12-k13.
 • Bruning M.R. (2006), Verschoningsrecht: met welk belang (editorial)., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 181-181.
 • Bruning M.R. (2006), Over sommige kinderen moet je praten., Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 150-156.
 • Bruning M.R., Liefaard T., Trooster B. & Doreleijers Th.A.H. (2006), Kinderen, jeugd en recht.. In: Doreleijers Th.A.H. (Red.) Leerboek psychiatrie - Kinderen en adolescenten.. Zoetermeer: De Tijdstroom. 99-111.
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 9 mei 2006, NJCM-Bulletin 2006; 1128-1138 (Verschoningsrecht inzake medisch consultatiebureaudossier van Savanna gehonoreerd).
 • Bruning M.R. (2006), De minderjarige in het civiele proces., Maandblad voor Vermogensrecht: 143-146.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Arnhem 11 juli 2006, JIN 2006 (JIN 2006, 381).
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rb (Zwolle) 6 september 2006, JIN 2006 (2006, 441).
 • Bruning M.R. (2006), Concept-wetsvoorstel Gesloten Opvang Jeugdzorg moet worden heroverwogen., NJB: 84-85.
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 3 juni 2005, JIN 2005 ( 2005, 186, ()).
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 18 maart 2005, JIN 2005 ( 2005, 141, ()).
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Maastricht 5 augustus 2005, JIN 2005 (JIN 2005, 386).
 • Bruning M.R. (2005), Zorg voor kinderen en het IVRK - de verhouding tussen ouders, kinderen en overheid bij jeugdzorg en jeugdbescherming., NJCM-Bulletin: 735-749.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Groningen 3 november 2004, JIN 2005 (JIN 2005, 21).
 • Bruning M.R., annotatie bij: EHRM 25 oktober 2004, JIN 2005 (JIN 2005, 97).
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 4 februari 2005, JIN 2005 (JIN 2005, 97).
 • Bruning M.R. (2005), Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?. In: Bruning M.R., Ruitenberg G.C.A.M. (Red.) Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief.. Amsterdam: SWP. 166-183.
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 24 juni 2005, JIN 2005 (JIN 2005, 338).
 • Bruning M.R. (2005), De OTS: een problematische wettelijke regeling? - Tien jaar gewijzigde OTS-regeling: juridische kaders en knelpunten.. In: Congresbundel Studiedag 'Evaluatie 10 jaar OTS' (losbladig). Zeist: Studiecentrum Kerckebosch.
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L. (2005), Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging : 114-121.
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L. (2005), Jongeren en hun rechten in justitiële jeugdinrichtingen geëvalueerd, Sancties: 17-32.
 • Bruning M.R., annotatie bij: Rechtbank Roermond 22 december 2004, JIN 2005 ( 2005, 66, ()).
 • Bruning M.R., annotatie bij: HR 24 september 2004, JIN 2004 (JIN 2004, 62).
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 augustus 2004, JIN 2004 (2004, 18).
 • Bruning M.R., annotatie bij: Hof Leeuwarden 6 oktober 2004, JIN 2004 (2004, 66).
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Volf L.M.Z. (2004), Rechten van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen - wetsevaluatie Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. Amsterdam: ACK.
 • Punselie E.C.C. & Bruning M.R. (2003), Gehechtheid in het jeugdrecht. In: Schuengel C., Slot W., Bullens R. (Red.) Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: SWP. 74-82.
Populariserend
 • Bruning M.R. (2013), Horen en luisteren, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (4): 3.
 • Bruning M.R. (2013), Jeugdwet sluit kinderen zonder papieren uit, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (3): 3.
 • Bruning M.R. (2013), Het ergste leed is zelden te voorkomen, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (2): 3.
 • Bruning M.R. (2013), Rauwer, Right! tijdschrift voor de rechten van het kind (1): 3.
 • Bruning M.R. (2011), Adolescentenstrafrecht: goed idee maar niet voor minderjarigen! (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.
 • Bruning M.R. (2011), Ongepaste aanpassingen passend onderwijs (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.
 • Bruning M.R. (2011), Zwaar weer voor kinderrechten (editorial). Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 5.
 • Bruning M.R. (2011), Let op recidiverende ouders!. Tijdschrift Kindermishandeling: 6-8.
 • Bruning M.R. (1 maart 2010), The CRC 20 years: achievements and remaining challenges in the Netherlands. Nieuwsbrief van de landelijke Onderzoekschool voor de Rechten van de Mens: 4-5.
 • Bruning M.R. (2010), Wie luistert naar het kind? Reactie op C. Rus, ‘Wie luistert naar het kind?', Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv) 2010(3): 141-143.
 • Bruning M.R. (2009), Adviesraden willen sociale omgeving kinderen versterken, Tijdschrift Kindermishandeling 2009: 40-41.
 • Bruning M.R. (2008), Gesloten jeugdzorg, Journaal Ggz en recht (5): 84-88.
 • Bruning M.R. (2006), Verplicht onderzoek naar doodsoorzaak bij overlijden kind, Perspectief: 24-24.
 • Bruning M.R. (2006), Staat moet pleegouder-voogden volledig vergoeden (column wettelijk), Perspectief: 24-24.
 • Bruning M.R. (2006), Kinderrechter mag straks toestemming voor paspoort geven (column wettelijk), Perspectief: 24-24.
 • Bruning M.R. (2006), Kinderontvoering schept verplichtingen voor overheid, Perspectief: 24-24.
 • Bruning M.R. (2006), Juridische kaders bij vermoedens van kindermishandeling, Modern Medicine: 285-289.
 • Bruning M.R. (2005), Informele weg om rechten minderjarige te behartigen ruim geïnterpreteerd, Perspectief 3: 24-24.
 • Bruning M.R. (2005), Het Europese Hof beschermt tegen kindermishandeling, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind: 12-14.
 • Bruning M.R. (2005), Internationale verplichtingen ter bescherming van kinderen tegen kindermishandeling.. In: Baartman H., Bullens R., Willems J. (Red.) Kindermishandeling: de politiek een zorg. Amsterdam: SWP. 214-232.
 • Bruning M.R. (2005), Vader strafbaar wegens opvang weggelopen zoon, Perspectief 7: 24-24.
 • Bruning M.R. (2005), Ouderschap na scheiding blijft twistpunt op details, Perspectief 5: 24-24.
 • Bruning M.R. (2005), Minderjarige in lastige positie bij bezwaar gesloten plaatsing, Perspectief 1: 24-24.
Overig
 • Bruning M.R. (18 november 2016), Aanpak kindermishandeling: rechten van het kind en andere betrokkenen (Lezing): AJN congres (jeugdartsen Nederland).
 • Bruning M.R. (13 oktober 2016), Jeugdbescherming en de overgang met andere systemen (Lezing). Nieuwegein: Congres van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 'Aansluiting gemist'.
 • Bruning M.R. (2015), Bespreking van: Beeck H. op de, Put J., Tans A., Pleysier S., Hermans K. (2014) Samen werken tegen kindermishandeling- Het protocol van moed en de grenzen van het beroepsgeheim, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten 2015(2): 201-207.
 • Bruning M.R. (2015), Bespreking van: Parkes A. (2014) Children and International Human Rights Law, The Right of the Child to be Heard, The International Journal of Children's Rights 23(2): 482-487.
 • Bruning M.R., Liefaard T. & Vlaardingerbroek P. (red.) (2013), Jeugdrecht Sdu Commentaar Jeugdrecht nr. 1. Den Haag: SDU.
 • Bruning M.R., Cardol G., Liefaard T., Van Os C., Hendriks A.C. & Loof J.P. (2013), Redactielid NJCM-Bulletin 38(4).
 • Bruning M.R. (8 januari 2008), Jeugdzorg: who cares? (Lezing) Meijers-lezing. Universiteit Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Bruning M.R. & Simons M.H. (Red.) (2008), Tekstuitgave integraal jeugdbeleid 2009. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R. (Red.) (2008), Herziening kinderbeschermingsmaatregelen - commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer: Kluwer.
 • Bruning M.R. & Ruitenberg G.C.A.M. (Red.) (2005), Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief. Amsterdam: SWP.
 • Bruning M.R. & Baartman H.E.M. (Red.) (2004), Van je familie moet je het hebben - nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht. Amsterdam: SWP.
 • Bruning M.R. & Blankman K. (Red.) (2004), Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum prof. mr. J.E. Doek). Deventer: Kluwer.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3424

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl