Leidse hoogleraren vanaf 1575

Yra van Dijk

Geboren
1970 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (2005)

Type examen
Promotie
Datum
2005
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Leegte, leegte die ademt: the typografisch wit in de moderne poëzie

Gewoon Hoogleraar (2013)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Leeropdracht
Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief
Datum benoeming
2013-09-01
Datum oratie
2014-10-10
Titel oratie
Fanfare uit de toekomst. Tussen techniek, media en literatuur.

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Dijk Y. van (2014), Picking up the pieces. History and memory in European digital literature. In: Cornis-Pope M. (Red.) Literature and Multimedia in late 20th and 21st Century Europe: John Benjamins Press. 107-122.
 • Dijk Y. van (2014), The margins of bookishness. Paratexts in digital literature. In: Desrochers N., Apollon D. (Red.) Examining Paratextual Theory and its Applications in Digital Culture. Hershey, PA.: IGI Global. 24-45.
 • Dijk Y. van (2014), Don’t lurk too long’. Art and Creativity in a Digital Community, Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 43: 86-101.
 • Dijk Y. van (2013), Oneindig verantwoordelijk. Zorg en alteriteit in de romans van Arnon Grunberg, Filter. Tijdschrift over vertalen. 20.
 • Dijk Y.van (2013), Intertekstualiteit in de neerlandistiek: van gunstbejag naar horizonverstrooiing: de plaats van intertekstualiteit in de Nederlandse letterkunde 1797-2011. In: Dijk Y. van, Pourcq M., Strycker C. (Red.) Draden in het donker: intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen: Vantilt. 171--192.
 • Dijk Y.van (2012), Topdown Digital Literature: The Effects of Institutional Collaborations and Communities, Dichtung digital. A journal of Art and Culture in Digital Media 42(2).
 • Dijk Y. van (2011), Reading the form: the function of typographic blanks in modern poetry, Word & Image 27(4): 407--415.
 • Dijk Y. van (2011), A performance of reality: handwriting and paper in digital literature, Journal of Dutch Literature 2(2): 66--90.
 • Dijk Y. van & Vaessens T. (2011), Introduction: European writers reconsidering the postmodern heritage. In: Vaessens T., Dijk Y. van (Red.) Reconsidering the postmodern: European literature beyond relativism. Amsterdam: Amsterdam University Press. 7-23, 244--245, 276-277.
 • Dijk Y. van (2010), 'Liever verantwoordelijk dan vogelvrij': M. Februari: 1963. In: Bel J., Vaessens T. (Red.) Schrijvende vrouwen: een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen, 1880-2010. Amsterdam: Amsterdam University Press. 284--287, 304, 316-317.
 • Dijk Y. van (2010), 'Op inspiratie wacht je niet': plagiaat, imitatie en 're-enactment' in de romans van Arnon Grunberg, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126(3): 228--241.
 • Dijk Y. van (2010), Uitblinken in overleven: de erfenis van de shoah bij Arnon Grunberg. In: Goud J. (Red.) Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast: Klement [etc.]. 74--104.
 • Dijk Y. van (2010), Arnon Grunberg, de uitverkoren auteur: Constantijn Huygens-prijs 2009, Arnon Grunberg, Jan Campert-stichting jaarboek 2009: 50--73.
 • Dijk Y. van & Vaessens T. (2010), Ter inleiding: [themanummer: Een prototypische auteur: Arnon Grunberg], Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126(3): 225--227.
 • Dijk Y. van & Ponte M. (2009), De schrijver is een pelikaan: offerplaatsen in het werk van Arnon Grunberg, Dietsche Warande & Belfort 154(1): 52--69.
 • Dijk Y. van (2009), Spelen tegen het spel in: Blanchot en Grunberg, Parmentier 18(1): 26--33.
 • Dijk Y. van (2009), Afscheid van de dirigent: Arnon Grunberg en de ethische literatuurbeschouwing, Vooys 27(1): 6--11.
 • Dijk Y. van (2009), 'Alles kan een kaart zijn': over 'Waterstudies' (1999) van K. Michel. In: De Geest D., Van Vaeck M., Couttenier P. (Red.) 'Ergens beginnen': bijdragen over Nederlandse po{ë}zie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat. Leuven: Peeters. 274--279.
 • Dijk Y. van (2009), Into thin air: blank space in 'happening poetry'. In: Gorus K., Lennon P., Reumkens N. (Red.) Word and Image: literature and the pictorial arts in the twentieth century. Brussels: Royal Academy of Science and Arts. 75--85.
 • Dijk Y. van (2009), De koning is dood, leve de koning: twee gedichten van Nachoem Wijnberg (2001), Neerlandistiek.nl 09.06b.
 • Dijk Y. van (2008), Arnon Grunberg: Tirza, Lexicon van literaire werken 79e aanv.(sept. 2008): 1--12, I-II.
 • Dijk Y. van & Vaessens T. (2008), De oceaan en de kweekvijver, De Brakke Hond 101: 21--25.
 • Dijk Y. van (2008), 'Being dissolved': erasure and destruction in the digital text, Frame 21(1): 86--93.
 • Dijk Y. van (2006), Leegte, leegte die ademt. Het typografisch wit in de moderne po{ë}zie.. Nijmegen: Vantilt.
 • Dijk Y. van (2005), Leegte die ademt : het typografisch wit in de moderne po{ë}zie (Dissertatie. UvA Universiteit van Amsterdam). Amsterdam: In eigen beheer.
 • Dijk Y. van (2002), Het schuwe schrijven. In: Groenewegen H (Red.) En gene schitterde op de rede. Over Kees Ouwens. Groningen: Historische uitgeverij. 245--268.
 • Dijk Y. van (2002), Midden uit de oneindigheid, Nederlandse Letterkunde 7: @--@.
 • Dijk Y. van (2000), 'Die stilte daar was aards en warm': over stilte in de muziek en de po{ë}zie. In: Bork G, Laan N (Red.) Kunst en Letterkunst. Opstellen voor George Vis. Amsterdam: Aarts. 47--59.
 • Dijk Y. van (1999), Gerrit Kouwenaar (aanvulling). In: @ @ (Red.) Kritisch Literatuur Lexicon. Groningen: Wolters-Noordhoff. 19--25.
 • Dijk Y. van (1999), Flink glimlachen in de wankele wereld. Over: Peter van Lier.. In: @ @ (Red.) Jan Campertprijzen 1999. Nijmegen: Vantilt. 49--58.
 • Dijk Y. van (1998), Het typografisch wit bij Celan, Raster 82(5): 95--101.
Vakpublicaties
 • Dijk Y. van (2014), Poetics in Digital communities and digital literature. In: Rettberg S., Baldwin S. (Red.) Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice. West Virginia: West Virginia University. 101-124.
 • Dijk Y. van (2013), Medium. In: Rock J., Franssen G., Essink F. (Red.) Literatuur in de wereld. Nijmegen: Vantilt. 195-223.
Populariserend
 • Dijk Y. van (4 december 2015), ‘Toen alles anders moest worden’. Over Jacqueline Bel, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. NRC Handelsblad, Boeken.
 • Dijk Y. van & Olnon M. (2015), Radicaal relationisme. Het andere engagement in de jongste Nederlandse literatuur, De Gids (28-08-2015).
 • Dijk Y. van (2014), De vogel is ziek. Afstand en betrokkenheid in de romans van Arnon Grunberg. In: Reijt V. van de, Mulder C. (Red.) Ich will doch nur das ihr mich liebt. Over leven en werk van Arnon Grunberg. Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar. 103-142.
 • Dijk Y. van (2014), De barbaren zijn wij! Over Gstaad 95-98 van Arnon Grunberg. In: Honings R., Jensen L., Marion O. van (Red.) Schokkende boeken. Hilversum: Verloren. 207-216.
Overig
 • Dijk Y. van (10 oktober 2014), Fanfare uit de toekomst. Tussen techniek, media en literatuur (Oratie. Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Geesteswetenschappen, Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.
 • Dijk Y. van (2014), Matthieu Sergier, Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de (h)erkenning van de andersheid [Bespreking van: Sergier M. (2014) De ethiek van de lectuur] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 129(4).
 • Dijk Y. van (2013), Illusies van gemeenschap. [Review of: Sergier M. (2013) Matthieu Sergier, Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de (h)erkenning van de andersheid] NRC Handelsblad .
 • Dijk Y.van (2013), Picking up the pieces. HIstory and Memory in Digital Literature. [overig]
 • Dijk Y.van (2013), The creativity of the in-between: how texts and screens interact [Review of: Brillenburg-Wurth K. (2012) Kiene Brillenburg-Wurth (Ed.), Between Page and Screen. Remaking Literature through Cinema and Cyberspace.] KulturPoetik : Zeitschrift für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft = journal for cultural poetics 2013(1).
 • Dijk Y.van, Pourcq M. & Strycker C. (2013), Draden in het donker: intertekstualiteit in theorie en praktijk. [overig]
 • Dijk Y. van (2012), In defense of meaning: Roberto Simanowski close reads digital art. [overig]
 • Dijk Y. van (2012), Picking up the pieces. History and memory in digital literature. [overig]
 • Dijk Y. van (2012), Don’t lurk too long. Art and Creativity in a Digital Community. [overig]
 • Dijk Y. van (2012), Authenticity or Irony: Handwriting in Poetry. [overig]
 • Dijk Y. van (2011), Creative collaboration in digital literature. [overig]
 • Dijk Y. van (2011), Handwriting in digital literature. [overig]
 • Dijk Y. van (2011), 'La virginité de la feuille': het wit in de moderne po{ë}zie'.. [overig]
 • Vaessens T. & Dijk Y. van (2011), Reconsidering the postmodern: European literature beyond relativism. [overig]
 • Dijk Y. van (2011), ‘Nazi-balderasch’: Irony in the European holocaust novel.. [overig]
 • Dijk Y. van (2011), Performing the real. Handwriting in digital literature. [overig]
 • Dijk Y. van (2011), ‘Erasure and destruction in digital poetry.’. [overig]
 • Dijk Y. van (2010), Kellendonk en de ethische literatuurbeschouwing. [overig]
 • Dijk Y. van, Eenhuis S., Hilberdink K., Meinderts A. & Nan J. (2010), Jan Campert-stichting jaarboek 2009. [overig]
 • Vaessens T. & Dijk Y. van (2010), www.literatuurgeschiedenis.nl twintigste/eenentwintigste eeuw. [overig]
 • Vaessens T. & Dijk Y. van (2010), T.R. - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. [overig]
 • Dijk Y. van (2010), ‘Kellendonk en de ethische literatuurbeschouwing’.. [overig]
 • Dijk Y (2010), Dutch digital communites: an example of institutionalized communities. [overig]
 • Dijk Y. van (2010), Ethics in e-literature. [overig]
 • Dijk Y. van & Hilberdink K. (2009), T.R. - Jan Campertprijzen. [overig]
 • Dijk Y. van (2009), ‘Live and let live. Ethics in ‘The talking cure’ by Noah Wardrip-Fruin’.. [overig]
 • Dijk Y. van (2009), De intertekst als spijkerbom. [overig]
 • Dijk Y. van (2009), Amsterdam as an onion. [overig]
 • Dijk Y. van (2009), ‘Onder de rokken van de ui. Over het vergeten kind in Rituelen’. [overig]
 • Dijk Y. van & Hilberdink K. (2008), T.R. - Jan Campertprijzen. [overig]
 • Dijk Y. van (2008), Copy, Cut, Paste. Functions of interetextuality in digital poetry.. [overig]
 • Dijk Y. van (2008), Het dwaze bijeen zijn. Poezie in Electronische tijdschriften. [overig]
 • Dijk Y. van (2008), Re-voir la poesie moderne. [overig]
 • Dijk Y. van (2007), Interpreting typography in the digital poem.. [overig]
 • Dijk Y. van (2007), Een kwestie van spanning. Over moderne poezie. [overig]
 • Dijk Y. van (2006), Martine quitte son petite monde. Carnet Parisien. [overig]
 • Dijk Y. van (2002), Zenotalk. Faverey and the pre-socratics. [overig]
 • Dijk Y. van (2002), Een gedicht moet eerlijk zijn. [overig]
 • Dijk Y. van (2002), Een angsthaas in een reuzenrad. [overig]
 • Dijk Y. van (2000), Typographic blanks in modern Dutch poetry. [overig]
 • Dijk Y. van (2000), Jan Oegema: Lucebert, mysticus. [overig]
 • Dijk Y. van (2000), Gelovige in een van God verlaten wereld. [overig]
 • Dijk Y. van (1999), Lyotard, Eliot and the blanks in poetry. [overig]
 • Dijk Y. van (1999), Geniale krankzinnige teksten. Bespreking van Nico van der Sijde, Het literaire experiment-Jacques Derrida over literatuur. [overig]
 • Dijk Y. van (1999), Review of Thomas Vaessens: Circus Dubio&Schroom: Met Martinus Nijhoff, Paul van Ostaijen & de mentaliteit van het modernisme. [overig]
 • Dijk Y. van (1999), Tussentaal van een ontheemde. [overig]
 • Dijk Y. van (1999), Rodenko: poststructuralist avant la letttre?. [overig]

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3462

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl