Leidse hoogleraren vanaf 1575

S.C.W. Douma (Sjoerd)

Geboren
1976-08-01 te Amersfoort, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (2011)

Type examen
Promotie
Datum
2011
Plaats
Leiden
Proefschrift
Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement

Gewoon Hoogleraar (2014)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht, Internationaal Recht
Leeropdracht
Internationaal & EU belastingrecht
Datum benoeming
2014-01-01
Datum oratie
2014-05-16
Titel oratie
Legal research in International and EU tax law

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(50).
 • Douma S.C.W. (2015), Limitations on Interest Deduction: an EU Law Perspective, British Tax Review 2015(3): 364-378.
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Ouderaa E.A.G. van der. Koopman R.J. & Wortel J. (2015), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer.
 • Douma S.C.W. (2014), Algemene beginselen van Unierecht als constitutionele normen, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014(1): 9-21.
 • Douma S.C.W. (2014), The tax treatment of CIVs and REITs from a Stae aid perspective: limits on national tax policy. In: Vermeulen H. (Red.) The tax treatment of CIVs and REITs. Amsterdam: IBFD Publications. 169-182.
 • Douma S.C.W. (2014), Legal Research in International and EU Tax Law (inaugural lecture Leiden). Deventer: Kluwer.
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Amersfoort P.J. van, Blieck J. de, Ouderaa E.A.G. van der & Koopman R.J. (2013), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer.
 • Douma S.C.W. (2013), Misbruik van secundair Unierecht in de directe belastingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2013(125.4): 80-91.
 • Girolami M.M.L. (2013), Bevordert het recht op eigendom de kwaliteit van de Nederlandse belastingrechtspraak?. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 53-60.
 • Douma S.C.W. (2012), Non-discriminatory Tax Obstacles, EC Tax review 2012(2): 67-83.
 • Douma S.C.W. (6 oktober 2011), Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n.. Promotor(en) en Copromotor(en):Engelen F.A., Bender T.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203.
 • Douma S.C.W. (2009), Verzuim- en vergrijpboeten: ne bis in idem. In: Pieterse L.J.A. (Red.) Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen. Amersfoort: Sdu Uitgevers. 97-104.
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272.
 • Douma S.C.W. (2008), The principle of legal certainty : Enforcing international norms under Community law. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 217-249.
 • Douma S.C.W. (2008), Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6785): 1175-1184.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD.
 • Douma S.C.W. (2007), Het evenredigheidsbeginsel stricto sensu als belangenafweging tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Weekblad Fiscaal Recht 6709: 247-253.
 • Douma S.C.W. (2006), The Three Ds of Direct Tax Jurisdiction: Disparity, Discrimination and Double Taxation, European Taxation 2006(11): 522-533.
 • Douma S.C.W. & Naumburg C. (2006), Marks & Spencer: Are National Tax Systems Éclairé?, European Taxation 9: 431-442.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2005, NTFR 2005; 13-15 ( 2005, 1057, (Internationaal recht verzet zich niet tegen heffing bij remigratie lichaam)).
 • Douma S.C.W. & Vegt P.C. van der (2005), Ritter-Coulais: de ontgrenzing van belastingjurisdicties gaat voort, Weekblad Fiscaal Recht 6624(6624): 717-726.
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036.
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078.
 • Douma S.C.W. (2005), Chapter 13: Netherlands. In: Maisto, Guglielmo (ed.), Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law. Amsterdam: IBFD Publications BV.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (Red.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87.
 • Douma S.C.W. (2003), Vertrouwen tegen beter weten in. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 59-68.
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913.
 • Douma S.C.W. (2003), De vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6526(6526): 644-654.
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545.
 • Douma S.C.W. (2000), Wild West taferelen in de taxiwereld, Nederlands Juristenblad maart.
 • Douma S.C.W. (2000), Dagentellerij ten behoeve van de 183-dagenregeling, Internationaal belasting bulletin 1: 1-5.
 • Douma S.C.W. (2000), De uitdrukking 'tijdelijk'in het verdrag met Duitsland en de verbindendheid van onderling overlegprocedures, Internationaal belasting bulletin 2: 1-5.
 • Douma S.C.W. (1999), Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht: 1447-1453.
 • Douma S.C.W. (1999), De dagenbreuk, Internationaal belasting bulletin 1: 12-17.
Vakpublicaties
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Douma S.C.W. (2015), Op weg naar Europees transfer pricing-recht, NTFR 2015(2940): 1-2.
 • Douma S.C.W., nr. 13/03468, BNB 2015.
 • Douma S.C.W., nr. 13/03783, BNB 2015.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197.
 • Douma S.C.W. (2014), Controle is goed, vertrouwen is beter, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7057: 928-929.
 • Douma S.C.W. (2014), Netherlands, Exchange of information versus tax of equivalent effect.
 • Douma S.C.W. (2014), Houdt het dan nooit op? Worstelingen met selectiviteit, NTFR 2014/2653(46): 1-3.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 18 april 2014, nr. 13/04796, BNB 2014.
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.
 • Douma S.C.W. (2013), Welcome to the Rock, NTFR 2013(2313): 1-3.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 25 oktober 2012, H&I 2013 (H&I 2013/4.5; Commission v. Belgium).
 • Douma S.C.W. (2013), Vragen rond BEPS en ATP Almanak PNO. 80-82.
 • Douma S.C.W. (2013), Questions, questions, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7008): 842-843.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 1 juni 2012, NTFR 2012.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, BNB 2012.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 29 november 2011, BNB 2012.
 • Douma S.C.W. (2012), Cosi fan tutte, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6966): 1102-1103.
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2012, BNB 2012.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 19 juli 2012, nr. C-48/11, NTFR 2012 (A Oy).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2011, NTFR 2011.
 • Douma S.C.W., Kanter M., Klaver B. & Vollebregt H.A. (2011), Netherlands – Common Consolidated Corporate Tax base, International Transfer Pricing Journal 18(5): 370-374.
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29.
 • Douma S.C.W. (2011), Europese fiscale harmonisatie, NTFR(2651): 1-2.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 15 oktober 2009, NTFR 2010; 35.
 • Douma S.C.W. (2010), Pro Curia, NTFR 2801(50): 1-3.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Rechtbank Breda 17 februari 2010, NTFR 2010; 21.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 2010, H&I 2010.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (07/12314).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 november 2009, NTFR 2009 (09/00897).
 • Douma S.C.W. & Remie S. (2009), De grensoverschrijdende fiscale eenheid, pecunia non olet: 32-38.
 • Douma S.C.W. (2009), Sinterklaasbrief: fiscale-eenheidsvoordelen zonder fiscale eenheid!, NTFR(2599): 1-3.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 12 februari 2009, NTFR 2009 (C-67/09; Block).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (43760).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 11 november 2008, H&I 2009 (C-285/07; A.T.).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 9 januari 2009, NTFR 2009 (40037).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (42701 & 42702).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 27 november 2008, H&I 2009 (C-418/07; Papillon).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 20 mei 2008, NTFR 2008; 26-29 (NTFR 2008/1101; Art. 6 BBI (deels) in strijd met vrij verkeer van kapitaal).
 • Douma S.C.W. (2008), Valutaverlies op deelneming: aftrekbaar!, NTFR 9(49): 1-3.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 15 februari 2008, NTFR 2008; 12-12 (NTFR 2008/353; Bezwaar tegen verrekening dividendbelasting kan in beroep niet aan de orde komen).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Opinion AG Kokott 4 september 2008, H&I 2008 (C-418/07; Papillon).
 • Douma S.C.W. (2008), Belangenafwegingen tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Elsa Magazine 8e jrg(1): 19-26.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal bij Hof van Justitie 4 september 2008, H&I 2008; 28-31 (2008, C-418/07; Société Papillon. No group consolidation for indirectly owned subsidiary. Advocate General).
 • Douma S.C.W. & Erasmus-Koen M. (2007), Legal Status of the OECD Commentaries-In search of the Holy Grail of International Tax Law, Bulletin for International Taxation 61(8): 339-352.
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal HvJ EG 3 juli 2007, NTFR 2007 (NTFR 2007/1477; Orange European Smallcap Fund)).
 • Douma S.C.W. (2007), Rechterlijke rechtsvorming moet! Maar hoe?, NTFR 2007(42): 1-3.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 22 december 2006, Fiscaal weekblad, FED 2007 (FED 2007/6; Prejudiciële vragen over hypotheekrenteaftrek door grensambtenaar).
 • Douma S.C.W. (2006), Ne bis in idem in fiscalibus. In: Almanak Fiscale Studievereniging Pecunia Non Olet. Leiden: eigen beheer. 55-64.
 • Douma S.C.W. (2006), The Netherlands: Marks & Spencer and the tax consolidation regime, International Tax Review 17(8): 72-73.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 14 april 2006, NTFR 2006 (NTFR 2006/577; Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over fbi-regime).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 22 september 2006, NTFR 2006; 55-56 (NRFT 2006/1351; Hof had verzoek over registratie faxberichten niet mogen passeren).
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotatie bij: The Court of Justice of the European Communities 21 februari 2006, British Tax Review 2006; 429-440 (Halifax plc and Others v Commissioners of Customs & Excise: the ECJ applies the abuse of rights doctrine in VAT cases).
 • Douma S.C.W. (2006), Consequences of Marks & Spencer for the Netherlands, Tax Notes International 43(9): 703-705.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 oktober 2005, NTFR 2005; 19-22 ( 2005, 1322, (Geen verlengde navorderingstermijn ter zake van ontvangen provisies)).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 29 april 2005, NTFR 2005; 46-49 (NTFR 2005, 595; Beroep namens verdwenen rechtspersoon is ontvankelijk).
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Verslag van het symposium 'De Wet VPB op de sofa', Weekblad Fiscaal Recht 6596: 1498-1502.
 • Douma S.C.W. (2004), Verslag van de vijfde Maarten J. Ellis Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht 6602(6602): 1789-1796.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 571-580 (2004/88; Onderhoud van een gebouw verhindert in de regel niet dat het gebouw technisch of economisch veroudert).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2004, NTFR 2004; 30-31 (2004/565; Nederland exclusief heffingsbevoegd m.b.t. salaris SFOR-militair).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 26 maart 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 1532-1549 (2004/300; Uit koopovereenkomst voortvloeiende boetebetalingen hadden het karakter van een correctie achteraf op de overeengekomen verkoopprijs: geen inkomsten uit vermogen).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 juni 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2079-2088 (De overdrachtsprijs van een aanmerkelijk belang wordt slechts gecorrigeerd tot de waarde in het economische verkeer als de overdrager een bevoordelingbedoeling heeft gehad).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2161-2174 (FED 2004/427; Prejudiciële vragen over woonplaatsfictie Successiewet).
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Afsluiting verkenningsfase Vpb 2007 in Leiden, Fiskaal 2: 10-12.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 337-340 (2004/52; Financieringskosten van premie voor kapitaalverzekering niet aftrekbaar als vaststaat dat een vrijstelling van toepassing is).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 november 2004, NTFR 2004; 21-23 (NTFR 2004/1717; Rente ontvangen door buitenlandse fictieve ab-houder is belast).
 • Douma S.C.W. (2004), Mogelijke partijdigheid: geen reden tot uitsluiting!, Weekblad Fiscaal Recht 6575(6575): 700-701.
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 2004, NTFR 2004; 42-45 (2004/940; Fictieve rente kan bij buitenlandse ab-houder niet worden belast).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 oktober 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 148-177 (2003/40; Nieuwe vrijheid voor gemeentelijke belastingen).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 februari 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 1826-1838 (2003/342; Geen nieuwe vrijheid voor het grafrecht?).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 mei 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2293-2334 (2003/420; De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting geldt alleen voor materiële ondernemingen).
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 december 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2363-2374 (2003/436; Verplaatsing werkelijke leiding Pensioen-BV onder vuur).
Overig
 • Douma S.C.W. (1999), De 'salary-split'. [overig]

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3471

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl