Leidse hoogleraren vanaf 1575

Geertje Petronella Duijvenvoorde (Gera)

Geboren
1965
Geslacht
Vrouw

Promotie (1996)

Type examen
Promotie
Datum
1996
Plaats
Leiden
Proefschrift
Informatietechnologie en Eurpees mededingingsrecht

Bijzonder Hoogleraar (2013)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Telecommunicatierecht
Datum benoeming
2013-11-01
Datum oratie
2014-05-09
Titel oratie
Achter de schermen van het telecommunicatierecht. Bereikbaarheid langs het meetlint: over regulering, concurrentie en maatschappelijke belangen
Bijzonderheden
Leerstoel vanwege de Stichting Telecommunicatierecht

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Duijvenvoorde G.P. van (2015), Regulering van telecommunicatie: fit for the future?, Mediaforum 2015(4): 130-140.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2014), UPC/Gemeente Hilversum: tariefafspraken in kabeltelevisiecontract ingehaald door regulering, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2014(2/3): 68-74.
 • Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Tempelman J.A., Knol P.C. & Gijrath S.J.H. (2014), Inleiding Telecommunicatierecht. In: Gijrath S.J.H., Knol P.C. (red.) Inleiding Telecommunicatierecht. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 9. 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers. 43-50.
 • Duijvenvoorde G.P. van & Knol P.C. (2013), Connected Continent': Het voorstel voor een verordening inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (10): 352-363.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Mededingingsrecht. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Huisjes S.C., Mera L., Tempelman J.A. (Red.) Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie. Verplichtingen tot medegebruik van kabels, antennes, opstelpunten en apparatuurruimten. Den Haag: Sdu Uitgevers. 34-38.
 • Klaauw-Koops F.A.M. van der, Duijvenvoorde G.P. van, Fischer-Braams A., Sikkens M. & Dijk T. van (2007), Elektronisch aanbesteden. In: Klaauw-Koops F.A.M. van der, Corvers S., Sinninghe Damsté W. (Red.) Een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren. Den Haag: Sdu Uitgevers. 83-119.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Medegebruik en Mededingingsrecht. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P., Huisjes S.C. (Red.) ITeR nr. 82. Den Haag: SDU Uitgevers. 177-206.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), Regulering op maat: de nieuwe wetgeving voor elektronische communicatie., NtEr 10(12): 332-336.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2003), Toegang.. In: Ned. Ver. voor Inf. en Recht (Red.) E-communicatie. Visie op een nieuw kader of vissen achter het net?. Amsterdam: Elsevier Juridisch. 39-55.
 • Duijvenvoorde G.P. van & Oudejans R. (2003), European Competition Law, the New e-Communications Framework, and the Consumer in the Information Society: More Than a Virtual Position?, Information & Communications Technology Law 12(2): 179-196.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Enige mededingingsrechtelijke aandachtspunten bij e-commerce. In: Prins J.E.J., Esch R.E. van (Red.) Recht en Elektronische Handel. Deventer: Kluwer.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Telecommunications - Netherlands, News Section: National Reports, C.T.L.R.: 155-157.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Digitale dubbelzinnigheden in het mededingingsrecht. In: Byttebier K., Feltkamp R., Janssens E. (Red.) Internet en Recht. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. 479-485.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), E-commerce en mededingingsrecht. In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (Red.) It ain't necessarily so; opstellen aangeboden aan prof. mr. H. Franken, In: Meijers-reeks, nr. 38. Deventer: Kluwer. 297-310.
Vakpublicaties
 • Duijvenvoorde G.P. van (2010), Het Nederlandse voorstel voor implementatie van de gewijzigde Europese regels voor Elektronische communicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 8: 295-301.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2009), Hoofdstuk 6B. Consultatie. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. 221-231.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2009), Hoofdstuk 16. Vergoedingen. In: Knol P.C., Zwenne G.-J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht Derde druk. Deventer: Kluwer. 413-423.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Telecommunicatie. In: Grosheide F.W., De Cock Buning M. (Red.) Hoofdstukken Communicatie- & Mediaerfcht. Beschouwingen over de juridische aspecten van openbare communicatie en massamedia. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 149-192.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2006), Omslag in kosten van toezicht?, Mediaforum: 121-121.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2005), Vergoedingen. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 365-371.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2005), In tien jaar van Telecommunicatie naar Elektronische Communicatie, NtEr: 262-266.
 • Duijvenvoorde G.P. van & Huisjes S.C. (2005), Universele dienstverlening. In: Knol P.C., Zwenne G.J., Schmidt A.H.J. (Red.) Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht. Deventer: Kluwer. 225-234.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), Redactioneel, JAVI 3(1): 1-1.
 • Duijvenvoorde G.P. van & Zwenne G.J. (2003), Een economisering van het toezicht vergt een minder legalistische benadering; interview met Mindert Mulder, JAVI, Juridische Aspecten van Internet (3): 115-117.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2003), Redactioneel, JAVI: 1-1.
 • Duijvenvoorde G.P. van, annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 4 februari 2003, Mf 2003; 144-145.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Kroniek Telecommunicatie, NtEr 5: 116-122.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Mededingingsrecht en ICT. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (Red.) Handboek Recht en Informatietechnologie. Den Haag: SDU Uitgevers. 3-38.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Telecommunicatie en privacy. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 413-436.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Wie betaalt de toezichthouder?, Mediaforum 5: 156-159.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Privacy en mededinging. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 461-484.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Privacy en mededinging. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 425-447.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, NtEr 1(2): 9-12.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet Hoofdstuk 9 en Hoofdstuk 16. In: Schmidt A.H.J., Franken H., Knol P.C., Zwenne G.J. (Red.) Tekst en Commentaar Telecommunicatiewet. Deventer: Kluwer.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Telecommunicatie en privacy. In: Prins J.E.J., Berkvens J.M.A. (Red.) Privacyregulering in theorie en praktijk. Deventer: Kluwer. 379-399.
Populariserend
 • Duijvenvoorde G.P. van (2004), 'Het mooie van de Mededingingswet is dat zij door haar open formulering ICT-proof is'. Interview met Aad Kleijweg, clustermanager Communicatietechnologie, Media en Transport (CMT), JAVI 3(1): 38-40.
 • Duijvenvoorde G.P. van & Hebly J.M. (8 augustus 2003), Ruime interpretatie procesbelang. AanbestedingsKrant.
 • Duijvenvoorde G.P. van & Hebly J.M. (2002), Elektronisch aanbesteden is meer dan alleen bits en bytes, Cobouw: 5-5.
Overig
 • Duijvenvoorde G.P. van (9 mei 2014), Achter de schermen van het telecommunicatierecht. Bereikbaarheid langs het meetlint: over regulering, concurrentie en maatschappelijke belangen (Oratie. Metajuridica, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2007), Interconnection Regulation and Contract Law [Bespreking van: (2006) Interconnection Regulation and Contract Law]: 109-111.
 • Knol P.C., Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Huisjes S.C., Meza C.G. de & Tempelman J.A. (red.) (2007), Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie. Verplichtingen tot medegebruik van kabels, antennes, opstelpunten en apparatuurruimten ITeR nr. 82. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Duijvenvoorde G.P. van, Esch R.E. van, Berkvens J.M.A., Franken H., Gardeniers H. & Geest C.F. (Red.) (2004), ICT Modelcontracten. Modellen voor de praktijk. (Losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Duijvenvoorde G.P. van (Red.) (2003), ICT Modelcontracten (losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Duijvenvoorde G.P. van (14 maart 2002), Actueel Telecommunicatierecht 2002. Europees Rechtelijke Ontwikkelingen (Lezing). Leiden.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid JAVI, Juridische Aspecten van Internet.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid NTER Nederlands Tijdschrift Europees Recht.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2002), Redactielid Computer and Telecommunications Law Review, The Journal of E-commerce, technology and com..
 • Duijvenvoorde G.P. van (12 december 2001), Concurrentie in de nieuwe economie. Mededinging in ontwikkeling (Lezing). Groningen.
 • Duijvenvoorde G.P. van (6 december 2001), E-commerce contracten (Lezing). Bilthoven.
 • Duijvenvoorde G.P. van (25 oktober 2001), Workshop Telecommunicatie (Lezing). Leiden.
 • Duijvenvoorde G.P. van (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht.
 • Duijvenvoorde G.P. van (Red.) (2001), Automatiseringscontracten. Modellen voor de Praktijk. Deventer: Kluwer.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3475

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl