Leidse hoogleraren vanaf 1575

Afshin Ellian

Geboren
1966-02-27 te Teheran, Iran
Geslacht
Man

Promotie (2003)

Type examen
Promotie
Datum
2003
Plaats
Tilburg
Proefschrift
Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika

Gewoon Hoogleraar (2005)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit
Datum benoeming
2005-06-01
Datum oratie
2006-04-18
Titel oratie
Sociale cohesie en islamitisch terrorisme

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Ferks G.E., de Graaf B.A., Muller & E.R. (2016), Voorbij de fatale zuiverheid in nationale en internationale betrekkingen: Over regiemveranderingen en omgang met het verleden. In: Ferks G.E., de Graaf, B.A., Muller, E.R. (red.) Conflict. Over conflict en conflictbeheersing.. Deventer: Wolters Kluwer. 423-461.
 • Cliteur, P.B., Ellian & A. (2016), Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht. Leiden: Leiden University Press.
 • Ellian A. (2015), Exploring the limits of freedom: Heresy in a free society. In: Freedom of Speech under Attack.. Den Haag: Eleven International Publishing. 231-253.
 • Ellian A. & Molier G. (2015), Freedom of Speech under Attack. Den Haag: Eleven International Publishing.
 • Ellian A. (2015), De sterfelijke god en de eeuwige terugkeer naar gelijkheid: Gelijkheid en vrijheid, maar voor wie en tot hoever?. In: Ellian A., Doomen J. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid.. Den Haag: BJU. 25-48.
 • Doomen J. (2015), De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: BJU.
 • Ellian A. & Molier G. (2015), The Various Aspects Of Freedom Of Speech. In: Ellian A., Molier G. (red.) Freedom Of Speech Under Attack.. The Hague: Eleven International Publishing. 1-13.
 • Bouteligier C. & Ellian A. (2014), Een extern perspectief op het recht: het 'ontregelende verhaal' in literatuur en film. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. p. 13-26.
 • Ellian A. & Bouteligier C. (2014), Een extern perspectief op het recht: het 'ontregelende verhaal' in literatuur en film. In: Ellian A., Bouteligier C. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 13-26.
 • Bouteligier C. & Ellian A. (2014), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Ellian A. (2014), Vrijheid tussen het metafysische kwaad, recht en liefde. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film.. Den Haag: BJU. 77-113.
 • Ellian A. (2014), Wilders is al zwaar gestraft: excommunicatie uit de macht. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 99-107.
 • Ellian A. (2014), Het heteronome recht van het sublieme. Kaäba: een oriëntatiepunt zonder oriëntatie. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie. Omtrent filosofie nr. 5. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 271-323.
 • Ellian A. (2014), V.Vriezen, Amnesty justified? The need for a case by case approach in the interests of human rights (diss. Tilburg), Cambridge (et cetera): Internsentia 2011, De legitimiteit en legaliteit bij amnestiebesluiten: geval per geval., Delikt en Delinkwent 44(6): 444-450.
 • Ellian A. & Doomen J. (2015), Inleiding: Vrijheid en gelijkheid: Wat staat er op het spel. In: Ellian A., Doomen J. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 9-24.
 • Ellian A. (2013), Europe beyond Europhobia and Europhilia, The Israel Journal of Foreign Affair 7, 2013/57(European currents reflections): 105-112.
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2013), Inleiding Recht. Deventer: Kluwer.
 • Ellian A. & Molier G. (2012), Introduction: The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror.. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-19.
 • Ellian A. (2012), President Bouterse en zijn amnesia. Suriname tussen waarheid en straffeloosheid, NJB : 1645-1651.
 • Ellian A. (2012), The State of Exception in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror.. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 19-57.
 • Ellian A. & Molier G. (2011), Chapter 1: General Introduction. In: Ellian A. Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. International Relations Studies Series nr. 13. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-27.
 • Ellian A. & Molier G. (2011), The legal order of Political Religion: A Comparative Study of Political Islam and Political Christendom. In: Ellian A., Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy.. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 187-232.
 • Ellian A. (2011), Rechtstatelijke dilemma’s. Ideologie: het cement van een terroristische organisatie. In: Groenhuijsen M.S, Kooijmans T. (red.) Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut.. Antwerpen, Cambridge: Intersentia. 917-927.
 • Ellian A. (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Ellian A. (2011), Op de grens van vrijheid: ketterij in de vrije samenleving. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 89-117.
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17.
 • Ellian A. (2010), Het recht, de staat en de soevereiniteit van de belissing bij Scholten, Schmitt en Kelsen. In: Ellian A., Slootweg T., Smith C. (red.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten.. Deventer: Kluwer. 203-221.
 • Ellian A. (2010), Allah als een politiek probleem. Totalitarisme als politieke religie: de eenheid van recht, macht en weten. In: De Rooy S., De Rooy W. (red.) De islam kritische essays. Over een politieke religie.. Brussel: ASP Academic Scientific Publisher. 165-213.
 • Ellian A. (2010), De scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme. In: de Graaf B.A., Muller E.R., van Reijn J.A. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.. Deventer: Kluwer. 111-142.
 • Ellian A. (2010), De eeuwige mens bestaat niet. In: van Pinxteren H. (red.) Michel de Montaigne. De essays.. Amsterdam: Atheneaum Polak & van Gennep. 1397-1402.
 • Ellian A. (2009), De staat van uitzondering. Soevereiniteit in moderne tijd: tussen norm en beslissing. In: Molier G., Slootweg T. (red.) Soevereiniteit en recht. Rechtsfilosofische beschouwingen.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 177-213.
 • Ellian A. (2009), Political Transition to a Democratic Regime; The South African Echoes of Forgiveness, Truth Commission and Negotiating Justice. In: Molier G., Nieuwenhuys E. (red.) Peace, Security and Development in An Era of Globalization. The Integrated Security Approach Viewed from a Multidisciplinary Perspective.. Leiden, Boston: Republic of Letters Publishing, Martinus Nijhoff Publishers. 283-314.
 • Ellian A. (2009), Polarisatie als een wezenlijk aspect van politiek. In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (red.) Polarisatie, Bedreigend en Verrijkend, publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.. Amsterdam: SWP. 65-81.
 • Ellian A. (2009), Emancipation and Integration of Dutch Muslims in light of a process polarization and threat of political Islam. In: Esfandiari H. (red.) Middle East Program Occasional Paper Series. Secularism in the Muslims Diaspora.. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars. 15-23.
 • Ellian A. (2008), Enkele overpeinzingen over het islamitische terrorisme en het juridisch onvermogen. In: Lauriks M. (Red.) Strafrecht ad fundum. Een bezinning op de rol van strafrechtelijke fundamenten in de hedendaagse maatschappij. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 29-63.
 • Ellian A. (2008), De juridisch, ideologische strijd over de strijd tegen het islamitische terrorisme. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (Red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 641-698.
 • Ellian A. (2008), Monotheism as a Political Problem: Political Islam and the Attack on Religious Equality and Freedom, Telos 145: 87-103.
 • Ellian A. (2007), Capitulatie versus polemiek. In: Islamisten en naïvisten. Een aanklacht, Karen Jespersen en ralf Pittelkow. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers. 7-18.
 • Ellian A. (2007), Basta cedere alle minacce. In: Basta, Musulmani contro I’estremismo islamico (o.d Valentina Colombo). Milano: Peace. 33-39.
 • Ellian A. (2007), The Islamic School of Law: Evolution, Devolution, and Progress, Journal of the Economic and Social History of Orient 50(4): 571-573.
 • Ellian A. (2007), De neutrale staat en de multiculturele samenleving, Recht der Werkelijkheid 28(1): 43-49.
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2007), Encyclopedie van de rechtswetenschap 2 Positief Recht. Deventer: Kluwer.
 • Ellian A. (2007), Charles de Montesquieu, Over de geest der wetten, Nexus 48: 211-217.
 • Ellian A. (2007), Fortuyns erfenis: de geëmancipeerde immigrant; de heilzame aspecten van het islamdebat, in Vijf jaar na Fortuyn, Justitiële Verkenningen 33: 31-44.
 • Ellian A. (2007), Het monotheïstische probleem, Civitas Dei en Civitas Terrena in confrontatie met de islam. In: Loose D., e.a. (Red.) Religie in het publieke domein. Fundamenten en fundamentalisme. Vught: Damon. 212-258.
 • Ellian A. (2007), Enkele overpeinzingen over opiniedelicten en vrijheid, Strafblad 5(5): 397-409.
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2006), Encyclopedie van de rechtswetenschap I. Grondslagen. Deventer: Kluwer.
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2006), Moet de menselijke of de dierlijke waardigheid de grondslag zijn voor hoger recht?. In: Cliteur P.B., Ellian A. (Red.) Encyclopedie van de rechtswetenschap I: Grondslagen. Deventer: Kluwer. 161-189.
 • Ellian A. (2006), Waar ligt ons binnenland?, Militaire Spectator: 548-550.
 • Ellian A. (2005), De strijd tegen het terrorisme: een strijd om de rechten van de mens. In: Dongen E., Groothuis M., Janssen H., Vermeulen L. (Red.) Terrorisme bestrijding met mensenrechten. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 131-151.
 • Ellian A. (2005), Volkert van der G., Mohammed A. en Mohammed B.. In: Stoks F., Hoog E. van der, Luin T. van (Red.) Hoe nu verder? 42 Visies op de toekomst van Nederland na de moord op van Gogh. Amsterdam: Spectrum. 86-97.
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2005), Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Ellian A. (2004), Waarheid versus Straf: waarheidscommissies gedurende politieke transities. In: M. M. Dolman (Red.) Vergelding, waarheidsvinding, verzoening. Amsterdam: Vossiuspers UvA Amsterdam. 85-126.
 • Ellian A. (2004), Is de religie een vijand van politiek? Het monotheisme als politiek probleem. In: Labuschagne B.C. (Red.) Religie als bron van sociale cohesie in de demcoratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving nr. Meijers-reeks, nr. 83. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 173-211.
 • Ellian A. (2004), Dan verander ik me in een mes. In: Rob Rutgers, Gelijn Molier (Red.) Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 51-56.
 • Ellian A. (2004), Lang leve de monoculturele rechtsorde. In: Rob Rutgers, Gelijn Molier (Red.) Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 83-89.
 • Ellian A. (2 juni 2003), Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika (Dissertatie, Universiteit van Tilburg). Nijmegen: Wolf Legal Productions (WLP). Promotor(en) en Copromotor(en):Groenhuijsen M.S.
 • Ellian A. (2003), De schaduw van de islam maakt verzoening onmogelijk, Filosofie Magazine september: 44-49.
 • Ellian A. (2003), Oorlogsrecht en strafrecht in de strijd tegen het terrorisme: hoop en wanhoop van de nieuwe oorlog. In: Dolman M. (Red.) Terrorisme, Europa en strafrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 16-39.
 • Ellian A. (2003), Van Janmaat tot El Moumni. Discriminatie tussen gewone en heilige meningen. In: Wodc(Justitie) (Red.) Justitiële Verkenningen: Vloeken, schelden en schimpen Justitiële Verkenningen. Den Haag: Boom. 26-37.
Vakpublicaties
 • Ellian A. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17.
 • Slootweg T.J.M., Ellian A. & Smith C.E. (2010), Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer.
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2009), Encyclopedie van de rechtswetenschap I Grondslagen. Deventer: Kluwer.
 • Ellian A. (2008), Allah weet het niet beter. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
 • Ellian A. (2005), De ontwrichtende kracht van de politieke islam, Nieuwsbrief crisisbeheersing: 8-9.
 • Ellian A. (2005), Brieven van een Pers. Over Nederlands en Islamitisch kannibalisme. Amsterdam: Meulenhoff.
 • Ellian A. (2004), Een nieuwe pacificatie, NJB: 633-633.
Populariserend
Overig
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2015), Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing.
 • Bouteligier C. & Ellian A. (red.) (2014), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: BJU.
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2012), The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.
 • Molier G., Ellian A. & Suurland D.A.J. (red.) (2011), Terrorism: Law, Ideology and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (red.) (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen Over de Vrijheid van Meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Ellian A. (18 april 2006), Sociale cohesie en islamitisch terrorisme (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3485

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl