Leidse hoogleraren vanaf 1575

Franciscus Antonius Engelen (Frank)

Geboren
1971-03-03 te Rotterdam, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (2004)

Type examen
Promotie
Datum
2004-12-02
Plaats
Rotterdam
Proefschrift
Interpretation of tax treaties under international law - A study of Articles 31, 32 and 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and their application to tax treaties

Gewoon Hoogleraar (2005)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht, Internationaal Recht
Leeropdracht
Volkenrechtelijke aspecten van het internationaal belastingrecht
Datum benoeming
2005-01-01
Datum oratie
2005-12-02
Titel oratie
Over waarden en normen. Het beginsel van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Het BEPS-project: een inleiding., Weekblad Fiscaal Recht 2013(7026): 1413.
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2012), Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and The Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9).
 • Engelen F.A. (2012), State Aid and Restrictions on Free Movement: Two Sides of The Same Coin, European Taxation 52(5): 204-209.
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2012), International - Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and the Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9).
 • Engelen F.A. (2010), Herziening van de vennootschapsbelasting: vermogensaftrek of tariefsverlaging?, Weekblad Fiscaal Recht 6862: 779-786.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203.
 • Engelen F.A., Weeghel S. & Vording H. (2009), Eenvoud, evenwicht en een lager tarief vennootschapsbelasting: waar staan we een jaar later. Een toetsing op hoofdlijnen van het consultatiedocument, Weekblad Fiscaal Recht 138(6822): 953-959.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD.
 • Engelen F.A. (2008), How 'acquiescence" and "estoppel" can operate to the effect that the states parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the Commentaries on the OECD Model Tax Convention. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 51-72.
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272.
 • Engelen F.A. & Vegt P.C. van der (2006), Werken aan winst in de Europese Unie, Weekblad Fiscaal Recht 2006/3(6678): 797 e.v.
 • Engelen F.A. (2006), Some observations on the Legal Status of the Commentaries on the OECD Model, Bulletin for International Taxation 60(3): 105-109.
 • Engelen F.A. (2006), Over waarden en normen. Het beginsel van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht (On Value and Norms. The Principle of Good Faith in the Law of Treaties and the Law of Tax Treaties in Particular. Deventer: Kluwer.
 • Engelen F.A. & Vegt P.C. van der (2006), De octrooi- en rentebox: dispariteit, distorsie of steunmaatregel, Weekblad Fiscaal Recht 2006(6689): 1181 e.v.
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036.
 • Bender T. & Engelen F.A. (2005), The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties. In: IBFD Publications (Red.) A Tax Globalist (Liber amicorum Maarten J. Ellis). Amsterdam: IBFD Publications. 12-33.
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (Red.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87.
 • Bender T. & Engelen F.A. (2002), Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie, Weekblad Fiscaal Recht (2002/6500): 1461-1470.
Vakpublicaties
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197.
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Flaws of the Selectivity Test, Chapter 9. In: Rust A. (red.) State Aid and Tax Law.: Kluwer Law International.
 • Engelen F.A. (2013), De lotgevallen van Starbucks, Amazon en Google, NTFR 2013(158): 1-3.
 • Engelen F.A. (2012), Zaak C-470/04 N tegen Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo. In: Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap. Deventer: Kluwer.
 • Engelen F.A. (2012), De fiscale eenheid als dekmantel voor verboden discriminatie, NTFR 3(2012): 1-3.
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29.
 • Engelen F.A. (2011), Fiscaal verdragsbeleid en het OESO-modelverdrag, Weekblad Fiscaal Recht(6903): 552-553.
 • Engelen F.A. (2011), Compartimentering bij verschuiving verdragswoonplaats, NTFR 2011(2): 1-2.
 • Engelen F.A. (2010), Over belastingen, fundamentele vrijheden en steunmaatregelen, NTFR(73): 1-2.
 • Engelen F.A. (2009), De gevolgen van de zaak Papillon voor de Nederlandse fiscale eenheid, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht(73): 1-5.
 • Engelen F.A., Vording H. & Weeghel S. (2008), Voorstel tot wijziging van belastingwetten en verbeteren fiscale vestigingsklimaat, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6777): 891-906.
 • Engelen F.A. & Scharrenburg R. van (2008), Onzakelijke leningen in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6771): 705-715.
 • Engelen F.A. (2008), (Door)werken aan groepsrente in 2008, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 9e jrg(1): 1-4.
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotatie bij: The Court of Justice of the European Communities 21 februari 2006, British Tax Review 2006; 429-440 (Halifax plc and Others v Commissioners of Customs & Excise: the ECJ applies the abuse of rights doctrine in VAT cases).

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3488

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl