Leidse hoogleraren vanaf 1575

Kees Pieter Goudswaard (Kees)

Geboren
1955
Geslacht
Man

Promotie (1988)

Type examen
Promotie
Datum
1988
Plaats
Leiden
Proefschrift
Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek

Gewoon Hoogleraar (2000)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Toegepaste economie
Datum benoeming
2000

Bijzonder Hoogleraar (1995)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Leeropdracht
Sociale zekerheid
Datum benoeming
1995
Bijzonderheden
Vanwege Instituut GAK

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
Populariserend
Overig
 • Goudswaard K.P. (29 november 2002), Waarom tobt Nederland zo met de WAO? (Lezing). Parijs.
 • Goudswaard K.P. (25 november 2002), Levensloop en sociale zekerheid (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (21 november 2002), Anders denken over zekerheid (Lezing). Amsterdam.
 • Goudswaard K.P. (31 oktober 2002), Sociaal-economisch beleid kabinet-Balkenende (Lezing). Zeist.
 • Goudswaard K.P. (2 oktober 2002), Maatschappelijke trends en beleid in de sociale zekerheid (Lezing). Rotterdam.
 • Goudswaard K.P. (27 juni 2002), Levensloopbewust beleid (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (19 april 2002), Anders gaan denken over sociale zekerheid? (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (14 maart 2002), Het SER-advies over de WAO (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (6 februari 2002), De toekomst van de sociale zekerheid, in het bijzonder de WAO (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (3 december 2001), De toekomst van de sociale zekerheid (Lezing). Rotterdam.
 • Goudswaard K.P. (2001), Op gelijke voet. Den Haag: Ministerie van SZW, DCE. [overig]
 • Goudswaard K.P. (29 november 2001), De SER-advisering over het rapport van de commissie Donner (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (2001), Sparen voor een robuuste verzorgingsstaat: LISV Magazine. [overig]
 • Goudswaard K.P. (9 november 2001), De toekomst van de overheidsfinanciën in macro-economisch perspectief (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (5 november 2001), Sociale zekerheid in vogelvlucht (Lezing). Rotterdam.
 • Goudswaard K.P. (8 oktober 2001), De gevolgen van veranderende arbeidspatronen (Lezing). Noordwijk.
 • Goudswaard K.P. (2001), Arbeid beter verdelen over het hele leven: Staatscourant. [overig]
 • Goudswaard K.P. (2001), Meer keuzevrijheid betekent grotere individuele verantwoordelijkheid. Den Haag: SER Bulletin. [overig]
 • Goudswaard K.P. (20 juni 2001), De toekomst van de sociale zekerheid (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (15 juni 2001), Houdbare solidariteit in de 21e eeuw (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (23 mei 2001), Sociale zekerheid in vogelvlucht (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (16 maart 2001), Variatie in arbeidslevensloop: mode of trend? (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (23 februari 2001), Vergrijzing en pensioenen in Euroland (Lezing). Zeist.
 • Goudswaard K.P. (25 januari 2001), Volumebeleid in de sociale zekerheid: evaluatie en vooruitblik (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (2001), Redactielid Openbare Uitgaven.
 • Goudswaard K.P. (2001), Redactielid Quarterly Review Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
 • Goudswaard K.P. (2001), Redactielid Editorial Board of the journal Public Finance and Management.
 • Goudswaard K.P. (22 november 2000), De SUWI-revolutie (Lezing). Rotterdam.
 • Goudswaard K.P. (25 oktober 2000), SUWI in sociaal-economisch perspectief (Lezing). Utrecht.
 • Caminada C.L.J. & Goudswaard K.P. (1 september 2000), Presentatie paper "International Trends in Income Inequality and Social Policy" (Lezing). Sevilla.
 • Goudswaard K.P. (9 juni 2000), Trends en beleid met het oog op de toekomst van de sociale zekerheid (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (25 februari 2000), De EMU en het sociaal-economisch beleid (Lezing). Zeist.
 • Goudswaard K.P. (10 december 1999), Duale inkomstenbelasting: een beter alternatief? (Lezing). Rotterdam.
 • Goudswaard K.P. (3 december 1999), Sociale zekerheid in de 21e eeuw: een economisch perspectief (Lezing). Antwerpen.
 • Goudswaard K.P. (16 november 1999), Actuele hoofdlijnen van het Belastingstelsel 21e eeuw (Lezing). Hoofddorp.
 • Goudswaard K.P. (30 september 1999), Budgettaire- en inkomenseffecten van het Belastingplan 2001 (Lezing). Amsterdam.
 • Goudswaard K.P. (21 september 1999), Commentaar op de Rijksbegroting (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (15 juni 1999), Leiden Social Security Incidence Project (Lezing). Leiden.
 • Goudswaard K.P. (27 april 1999), Privatiseringstendenzen in de sociale zekerheid (Lezing). Utrecht.
 • Goudswaard K.P. (5 maart 1999), Beleidsconcurrentie en beleidscoördinatie in Europees perspectief (Lezing). Zeist.
 • Goudswaard K.P. (23 februari 1999), Ervaringen met marktwerking in de sociale zekerheid (Lezing). Leuven.
 • Caminada C.L.J. & Goudswaard K.P. (1999), Social Policy and Income Distribution: An Emipirical Analysis for the Netherlands (Lezing). Moskou.
 • Goudswaard K.P. (10 december 1998), EMU en sociale zekerheid (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (25 september 1998), Sociale gevolgen van de EMU (Lezing). Leiden.
 • Goudswaard K.P. (18 september 1998), Het financieel-economisch beleid van Paars II (Lezing). Den Haag.
 • Goudswaard K.P. (20 maart 1998), Inleiding voor Interdepartementale Managementleergang over "Sociaal-economisch beleid in internationaal perspectief" (Lezing). Heemskerk.
 • Goudswaard K.P. (4 februari 1998), Langdurig werkzoekenden: van afgeschreven naar ingewerkt (Lezing). Amsterdam.
 • Goudswaard K.P. (1998), [Bespreking van: Grift, Y.K. (1998) Female labour supply. The influence of taxes and social premiums (diss.)] Rechtsgeleerd Magazijn Themis: 265-266.
 • Goudswaard K.P. (1998), Sociale zekerheid en sociale cohesie in een veranderende economie (Lezing). Leiden.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3524

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl