Leidse hoogleraren vanaf 1575

Johan Lucas Maria Gribnau (Hans)

Geboren
1958
Geslacht
Man

Promotie (1998)

Type examen
Promotie
Datum
1998-11-20
Plaats
Rotterdam
Proefschrift
Rechtsbetrekking en rechtsbeginselen in het belastingrecht

Bijzonder Hoogleraar (2007)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht
Leeropdracht
Kwaliteit van fiscale regelgeving
Datum benoeming
2007
Datum oratie
2008-12-16

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Gribnau J.L.M. (2015), The power of law. Spinoza’s contribution to legal theory. In: Santos Campos A. (red.) Spinoza and Law. Philosophers and law. Ashgate: Farnham/Burlington. 21-37.
 • Gribnau J.L.M. (2015), Horizontal Monitoring: some procedural tax law issues. In: Russo R. (red.) Tax Assurance.. Deventer: Kluwer. 183-216.
 • Gribnau J.L.M. (2015), Piketty en Smith: een bijzonder span, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(3): 4-10.
 • Gribnau J.L.M. (2015), Tweehonderd jaar belastingwetenschap. In: Vording H. (red.) 200 jaar Rijksbelastingen.. Den Haag: SDU. 187-254.
 • Gribnau J.L.M. (2015), Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone, Social & Legal Studies 24(2): 225-250.
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M.R.T. (2014), Terugwerkende kracht van belastingwetgeving vanuit rechtsvergelijkend perspectief, Maandblad Belasting Beschouwingen 83(3): 130-142.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2014), The Temporal Effect of Dutch Tax Court Decisions. In: Popelier P., Verstraelen S. , Vanheule D. en Vanlerberghe B. (Red.) The Effects of Judicial Decisions in Time. Cambridge: Intersentia. 181-195.
 • Berge J.W. van den & Gribnau J.L.M. (2014), De lange schaduw van Hofstra: 50 jaar theorie van het belastingrecht in Leiden, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1163-1168.
 • Gribnau J.L.M. (2014), Not argued from but prayed to. Who’s afraid of legal principles?, eJournal of Tax Research 12(1): 185-217.
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M. (2013), Legal Certainty: A Matter of Principle. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Red.) Retroactivity of tax legislation. Amsterdam: EATLP.
 • Gribnau J.L.M. (2013), Legislative Instrumentalism vs. Legal Principles, Coventry Law Journal 18: 89-109.
 • Lubbers A.O., Vording H. & Gribnau J.L.M. (2013), De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer.
 • Gribnau J.L.M. & Boer J.P. (2013), De belastingrechter in een veranderende trias politica. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van de belastingrechtspraak belicht. Den Haag: Sdu uitgevers. 71-93.
 • Vording H., Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2013), De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer.
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M. (2013), General report. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Red.) Retroactivity of tax legislation EATLP 2010. Amsterdam: EATLP.
 • Gribnau J.L.M. (2012), Terugkoppeling: betere regelgeving dankzij burgers. In: Feteris (e.a.) E.T. (Red.) Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 109-135.
 • Gribnau J.L.M. (2012), Instrumentalisme en vrijheid, NTFR 2012(517): 1-8.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2011), Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, Maandblad Belasting Beschouwingen(12): 488-499.
 • Hamers R. & Gribnau J.L.M. (2011), Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt. Deel 2: Etische visies en beslissingsfactoren, Weekblad Fiscaal Recht(190).
 • Gribnau J.L.M. (2011), The Dignity of Law: Fundamental Legal Principles Versus Legislative Instrumentalism. In: Visser M. de, Witteveen W. (Red.) The Jurisprudence of Aharon Barak: Views from Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 147-162.
 • Hamers R. & Gribnau J.L.M. (2011), Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt. Deel 1: Regelgedreven interactie, Weekblad Fiscaal Recht(154).
 • Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2010), Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, Weekblad Fiscaal Recht(6880): 1388-1402.
 • Vording H. & Gribnau J.L.M. (2009), Assessing Corporate Tax Reform: Incomplete Information and Conflicting Interests. In: Verschuuren J.M. (Red.) The Impact of Legislation. A Critical Analysis of Ex Ante Evaluation. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 229-251.
 • Gribnau J.L.M. (2009), Soevereiniteit en legitimiteit: grenzen aan (fiscale) regelgeving (oratie Leiden). Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers.
 • Lubbers A.O., Gribnau J.L.M. & Vording H. (2009), Verbetering van de kwaliteit van (de uitvoering van) fiscale regelgeving door terugkoppeling, Weekblad Fiscaal Recht(6814): 675-683.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Onderzoek naar terugkoppeling in het belastingrecht. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 1-27.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht; analyse en conclusies. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 185-210.
 • Gribnau J.L.M. (2008), Soft Law and Taxation: EU and International Aspects, Legisprudence 2: 67-117.
 • Hemels S.J.C., Vijfeijken I.J.F.A., Gribnau J.L.M. & Dijk L. (2007), Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instellingen. Deventer: Kluwer.
Vakpublicaties
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Apeldoorn L.C.J. van, Gribnau J.L.M. & Verbeek B. (2015), Rechtvaardigheid en Belastingen; filosofie en fiscaliteit verslag van een workshop, Weekblad Fiscaal Recht 2015(93).
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers.
 • Gribnau J.L.M. (2010), Integriteit van het fiscale wetgevingsproces, NTFR 2010(643): 1-6.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3528

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl