Leidse hoogleraren vanaf 1575

Maria Petronella Ciska van der Heijden (Manon)

Geboren
1966-08-25
Geslacht
Vrouw

Promotie (1998)

Type examen
Promotie
Datum
1998
Plaats
Rotterdam
Proefschrift
Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht 1550-1700

Gewoon Hoogleraar (2013)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Geschiedenis
Leeropdracht
Comparative urban history
Datum benoeming
2013-10-01
Datum oratie
2014-09-26
Titel oratie
Een stad vol criminele vrouwen? Vragen die comparative urban history kan beantwoorden

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Schmidt A. & Heijden M.P.C. van der (2016), Women Alone in Early Modern Dutch Towns: Opportunities and Strategies to Survive, Journal of Urban History 42(1): 21-38.
 • Heijden M.P.C. van der (2015), Domestic violence, alcohol abuse and the uses of justice in early modern Holland, Annales de démographie historique (2): 69-85.
 • Heijden M.P.C. van der & Pluskota M. (2015), Leniency versus Toughening? The Prosecution of Male and Female Violence in 19th Century Holland, Journal of Social History 49(1): 149-167.
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2015), Der Haushalt in de niederländischen Geschichtsschreibung: Ehemuster, fragliches Patriachat und häusliches Leben. In: Eibach J., Ineken Schmidt-Voges (red.) Das Haus in der Geschichte Europas. Ein Handbuch.. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg. 131-147.
 • Heijden M.P.C. van der & Pluskota M. (2015), Leniency or Toughening? The Prosecution of Male and Female Violence in 19th Century Holland, Journal of Social History 49(1): 149-167.
 • Boone Marc & Heijden Manon van der (2014), Urban finances and public services in the Late Medieval and Early Modern Low Countries. In: Galán Sánchez A., Carretero Zamora J.M. (Red.) El Alimento del Estado y la Salud de la Res Publica: Orígenes, Estructura y Desarrolo del Gasto Public en Europa. Madrid.
 • Heijden M.P.C. van der (2014), Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-1800. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Heijden M.P.C. van der & Koningsberger Valentijn (2013), Continuity or change? The prosecution of female crime in the eighteenth- and nineteenth-century Netherlands, Crime, History and Society 17(1): 101-127.
 • Heijden M.P.C. van der (2013), De gezinseconomie in Hollandse havensteden 1580-1800, Holland. Historisch Tijdschrift 3(4): 102-109.
 • Heijden Manon van der (2013), Women, Violence and Urban Justice in Holland c. 1600-1838, Crime, History and Society 17(2): 71-100.
 • Heijden M.P.C. van der (2013), Jonge criminelen voor de rechtbank, 1850-1939.
 • Heijden M.P.C. van der, Nederveen Meerkerk E.J.V. van & Schmidt A. (2012), Religion, Economic Development and Women’s Agency in the Dutch Republic. In: Religion and religuous institutions in the European economy 1000-1800. Prato. 543-562.
 • Furnée, Jan Hein, Heijden Manon van der & Verlaan Tim (2012), Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2011), Stadsgeschiedenis 7(2): 281-298.
 • Heijden M.P.C. van der & Gelderblom Oscar (2012), Trends en perspectieven in internationale tijdschriften op sociaal-economisch historisch gebied, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 9(2): 101-123.
 • Heijden M.P.C. van der, Furnee W.J.H. & Verlaan Tim (2012), Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften, Stadsgeschiedenis 7(2): 281-298.
 • Heijden M.P.C. van der (2012), Civic Duty: Public Services in the Early Modern Low Countries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Heijden M.P.C. van der & 't Hart Marjolein (), Autonomy and rivalry in the early modern Northern Netherlands. In: Leo Lucassen, Wim Willems (Red.) The attraction of cities: Taylor and Frances.
 • Heijden Manon van der & Burg M. van der (2011), The Dutch financial sytem between private and public interests: citizens investing in urbn debt 1500-1700. In: Michael Limberger, Jose Ignacio Andres Ucendo (Red.) Taxation and Debt in the Early Modern City. London: Pickering & Chattoo.
 • Heijden M.P.C. van der (2011), De spanning tussen gemeenschap en individu: sociaal-economische ontwikkelingen. In: De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 127-165.
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2010), Public Services and Women’s Work in Early Modern Dutch Towns, Journal of Urban History 36(3): 368-386.
 • Heijden Manon van der (2010), Introduction : New Perspectives on Public Services in Early Modern Europe, Journal of Urban History 36(3): 271-285.
 • Heijden Manon van der & Hart M.C. 't (2009), Stadslucht maakt vrij. Autonomie en rivaliteit in de vroegmoderne Nederlanden. In: Leo Lucassen en Wim Willems (Red.) Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010. Amsterdam: Bert Bakker. 79-102.
 • Heijden M.P.C. van der, Schmidt A. & Nederveen Meerkerk E. (2009), Terugkeer van het patriarchaat? Vrije vrouwen in de Republiek', Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6(3): 26-52.
 • Heijden M.P.C. van der, Burg M.J. van der, Nederveen Meerkerk E.J.V. van & Vermeesch G. (2009), Introduction. The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800. In: Heijden M.P.C. van der, Nederveen Meerkerk E.J.V. van, Vermeesch G., Burg M.J. van der (Red.) Serving the urban community. The rise of public facilities in the Low Countries. Amsterdam: Aksant. 7-20.
 • Heijden Manon van der (2009), Conflict and Consensus. The allocation of public services in the Low Countries. In: Heijden Manon van der (Red.) Serving the Urban Community. The Rise of Public Facilities in the Low Countries. Amsterdam: Aksant.
 • Heijden Manon van der (2008), Publieke voorzieningen in de Republiek: gedeelde verantwoordelijkheid, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 23(2): 77-95.
 • Heijden Manon van der (2007), Communities: Seafarer's Wives and Children. In: Hattendorf John B (Red.) The Oxford Encyclopedia of Maritime History. New York: Oxford University Press. 478-479.
 • Heijden M.P.C. van der, Schmidt A. & Wall R. (2007), Broken families: Economic resources and social networks of women who head families, History of the Family 12(4): 223-232.
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2007), In dienst van de stad. Vrouwen in stedelijke ambten, Holland 1500-1800, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4(4): 3-34.
 • Heijden Manon van der & Heuvel D. van den (2007), Sailor's families and the urban institutional framework in early modern Holland, History of the Family 12(4): 296-310.
 • Heijden Manon van der (2007), Juan Luis Vives: icoon van de vroegmoderne armenzorg. In: Eijnatten J. van, Lieburg F. van, Waardt H. de (Red.) Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff. Amsterdam: Bert Bakker. 61-71.
 • Heijden Manon van der (2006), Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Hart M. 't & Heijden Manon van der (2006), Het geld van de stad. Recente historiografische trens in het onderzoek naar stedelijke financiën in de Nederlanden, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3(3): 3-35.
 • Heijden Manon van der (2006), State Formation and Urban Finances in Sixteenth- and Seventeenth-Century Holland, Journal of Urban History 32(3): 429-450.
 • Heijden Manon van der (2006), Stedelijke bestuurstructuur en geldleners in Nederlandse steden 1550-1650, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3(3): 118-142.
 • Heijden Manon van der & Heuvel D. van den (2006), Survival Strategies of Dutch Seamen's Wives, 17th-18th Centuries. In: Cavaciocchi S. (Red.) Ricchezza del Mare Ricchezza dal Mare. Secc. XIII-XVIII. Prato: Le Monnier. 1103-1120.
 • Heijden Manon van der (2005), Il controllo del matrimonia in olanda nei secoli XVI e XVII. In: Cracco C., Seidel Menchi S., Quaglioni S. (Red.) I tribunali del matrimonio. Bologna: Mulino. 641-659.
Vakpublicaties
 • Heijden Manon van der (2013), Paria's van de Gouden Eeuw. De beul en zijn slachtoffers, 1600-1800, Geschiedenis Magazine 48(8): 36-40.
 • Heijden Manon van der (2007), Van Overspel tot publieke diensten: de vruchten van het het Oud Stadsarchief, Rotterdams Jaarboekje 2007 5(11): 107-123.
Populariserend
 • Heijden Manon van der (2006), Anna Blaman. In: Lodewijk M. (Red.) e Rotterdamse Scheurkalender. Historie, anekdotes, lokale evenementen muzikale en culinaire wetenswaardigheden. Rotterdam: Selexyz Donner.
Overig
 • Heijden M.P.C. van der (26 september 2014), Inaugural lecture: Een stad vol criminele vrouwen? Vragen die Comparative Urban History kan beantwoorden (Lezing).
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2014), Crime and Gender 1600-1900: A Comparative Perspective (2877.0). [website]
 • Heijden M.P.C. van der & a.o. (2014), Crime, History & Societies (Oratie).
 • Heijden M.P.C. van der (2014), Redactielid Crime, History and Societies .
 • Heijden M.P.C. van der (2014), Redactielid .
 • Heijden M.P.C. van der (2014), Stadsgeschiedenis (Oratie).
 • Heijden M.P.C. van der (2013), Redactielid Crime, History and Society.
 • Heijden Manon van der (e.a.) (2013), Redactielid Stadsgeschiedenis.
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2013), Crime and Gender 1600-1900: A Comparative Perspective (2877.0). [website]
 • Heijden M.P.C. van der (2012), Boekbespreking Robert Muchembled [Bespreking van: Muchembled Robert (2012) A History of Violence] Tijdschrift voor Geschiedenis 125: 421-422.
 • Heijden M.P.C. van der (2012), Review Gerd Schwerhoff and Rebecca Habermas [Bespreking van: Schwerhoff Gerd (2012) Verbrechen im Blick. Perspektiven der neuzeitlichen Kriminalitätsgeschichte] Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 9.
 • Heijden M.P.C. van der (2011), Boekbespreking [Bespreking van: (2010) Marjolein Dekken, Brouwen, branden en bedienen. Werkende vrouwen in de Nederlandse dranknijverheid 1500-1800 (Amsterdam 2010).] BMGN - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden = BMGN - The Low Countries historical review.
 • Heijden Manon van der, Nederveen Meerkerk Elise & Vermeesch G. (2010), Redactielid Journal of Urban History 36(3).
 • Heijden Manon van der (2010), Book review [Bespreking van: (2008) Charles H. Parker, Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age] Social History: 97-99.
 • Heijden Manon van der (2010), Redactielid Stadsgeschiedenis 5(1-2).
 • Heijden Manon van der (2010), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 7(1-4).
 • Heijden M.P.C. van der, Nederveen Meerkerk E.J.V. van, Vermeesch G. & Burg M.J. van der (Red.) (2009), Serving the urban community. The rise of public facilities in the Low Countries. Amsterdam: Aksant.
 • Heijden Manon van der (2009), Redactielid Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2009.
 • Heijden Manon van der (2009), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6(1-4).
 • Schrover Marlou, Sanders Huub, Damme Ilja Van, Deploige Jeroen, Gerwen Jacques van & Heijden Manon van der (2008), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5(1-4).
 • Heijden Manon van der (2008), Boekbespreking [Bespreking van: Botting E.H. (2006) Family Feuds: Wollstonecraf, Burke, and Rousseau on the Transformation of the Family] INTAMS Review 14: 126-127.
 • Heijden Manon van der (2008), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis.
 • Heijden Manon van der, Schmidt A. & Wall R. (2007), Redactielid History of the Family 12(4).
 • Schrover Marlou, Sanders Huub, Gerwen Jacques van, Blondé Bruno, Vanhaute Eric & Heijden Manon van der (2007), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4(1-4).
 • Schrover Marlou, Sanders Huub, Heijden Manon van der, Touwen L.J., Blonde Bruno & Vanhaute Eric (2006), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3(1-4).
 • Hart M. 't & Heijden Manon van der (Red.) (2006), Het geld van de stad. Amterdam: AKsant.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3554

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl