Leidse hoogleraren vanaf 1575

Jacob Cornelis de Jong (Jaap)

Geboren
1961 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (2004)

Type examen
Promotie
Datum
2004
Plaats
Nijmegen
Proefschrift
De eerste drie minuten, Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken

Gewoon Hoogleraar (2010)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Leeropdracht
Journalistiek en Nieuwe Media
Datum benoeming
2010-11-15

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2011), Professionalizing Speech Production. Changes in 15 Years of Ministerial Speeches. In: Jansen H., Jong J.C. de, Koetsenruijter A.W.M., Haaften T. van (Red.) Bending Opinion. Essays on persuasin in the public domain. Leiden: Leiden University Press. 159-184.
 • Jong J.C. de (2010), Meer onderzoek, minder ontwerp, Tijdschrift voor Taalbeheersing 32(1): 65-69.
 • Hopstaken T. & Jong J.C. de (2009), Humor in lekenpraatjes. De ontwikkeling en toepassing van een humoranalysemodel voor toespraken.. In: Spooren W., Onrust M., Sanders J. (Red.) Studies in taalbeheersing 3. Assen: Van Gorcum. 111-124.
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2009), Mapping the professionalisation of the speechwriter. A comparison of Dutch departmental speeches in the late eighties and now.. In: Haaften, van T., Jansen H., Jong, de J.C., Koetsenruijter W. (Red.) Proceedings of the second Rhetoric in Society conference University of Leiden.
 • Burger J.P., Anemaet L. & Jong J.C. de (2009), Exploring everyday ethos. Ethos techniques in online discussions about extraordinary experiences.. In: Haaften T. van, Jansen H., Jong J.C. de, Koetsenruijter A.W.M. (Red.) Rhetoric in Society. Second conference. Leiden: Rhetoric in Society.
 • Andeweg B.A., Jong J.C. de & Wackers M. (2009), Making the circle round. The power of closing strategies in speeches.. In: Haaften T., Jansen H., Jong, de J.C., Koetsenruijter W. (Red.) Proceedings of the second Rhetoric in Society conference University of Leiden.
 • Andeweg B.A., Jong J.C. de & Wackers M. (2009), ‘Het einde is nabij.’ Het effect van slotaankondiging in toespraken op waardering en retentie.. In: Spooren W., Onrust M., Sanders J. (Red.) Studies in taalbeheersing 3. Assen: Van Gorcum. 31-42.
 • Wackers M. & Jong J.C. de (2008), “Het einde is nabij” Het effect van slotaankondigingen in toespraken op waardering en retentie. In: Etmaal van de Communicatiewetenschap 7 en 8 februari 2008. Amsterdam: VU Amsterdam. 1-17.
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2008), Professionalisering van de speechproductie. Veranderingen in 15 jaar departementale toespraken., Tijdschrift voor Taalbeheersing 30(3): 224.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2008), All’s well that ends well: the problem of peroratio in ministerial speeches. In: Dam L., Holmgreen L., Strunck J. (Red.) Rhetorical aspects of discourses in present-day society. Cambridge: Cambridge Scolars.
 • Velsen A. & Jong J.C. de (2007), ‘Hij is handig, om niet te zeggen onethisch’. De verleidingen van de praeteritio. In: Korevaart K., Jansen H., Jong J. de (Red.) Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 193-206.
 • Andeweg B.A., Jong J.C. de & Mieroop D. Van de (2007), Why teaching rhetoric to engineers? An empirical basis for training exordial and perorational skills. In: Szentirmai Lazlo, Gyula Szarka Tibor (Red.) Joining forces in engineering education towards excellence. Miskolc: University of Miskolc. 1-10.
 • Andeweg B.A., Jong J.C. de & Mieroop D. Van de (2006), ‘Mijn voordracht is ingedeeld in een viertal puntjes’. Een retorische analyse van veertig Belgische informatieve speeches. In: Hoeken H., Hendriks B., Schellens P.J. (Red.) Studies in Taalbeheersing 2. Assen: Van Gorcum. 7-19.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2006), Writer expectations and audience reception of Dutch policy speeches. In: Braecke Chris, Jacobs Geert, Pelsmaekers Katja, Hout Tom van (Red.) Lodz papers of Pragmatics. Special issue on discourse in organizations.
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2006), Start with a story: Theory versus practice of the anecdote as speech introduction technique. In: Gillaerts P., Shaw P. (Red.) The map and the landscape. Norms and practices in genre. Frankfurt am Main: Peter Lang A.G.. 169-196.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2006), De taal van de minister. Een stilistisch-exploratief onderzoek. In: Hoeken H., Hendriks B., Schellens P.J. (Red.) Studies in Taalbeheersing 2. Assen: Van Gorcum. 10.
 • Wouden A. van der & Jong J.C. de (2006), De taal van de minister. Een exploratief-kwantitatief onderzoek. In: Hoeken H., Hendriks B., Schellens P.J. (Red.) Studies in taalbeheersing 2. ASsen: Van Gorcum. 368-381.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2006), Het probleem van de peroratio: de retorische kwaliteit van het slot in BZK-beleidsspeeches. In: Hoeken H., Hendriks B., Schellens P.J. (Red.) Studies in Taalbeheersing 2. Assen: Van Gorcum. 10.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2005), De anekdote als stijlmiddel in toespraakinleidingen. Advisering, sprekerspraktijk en effectiviteit van een veelzijdig stijlmiddel, Tijdschrift voor Taalbeheersing 27(3).
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (17 mei 2004), De eerste minuten. Attentum, docilem en benevolum in de inleiding van toespraken (Dissertatie). Den Haag: Sdu Uitgevers. Promotor(en) en Copromotor(en):Jansen CJ.M., Hoeken H.
 • Jong J.C. de (2003), Retorica in Rome, Leiden en Den Haag. In: Jong J.C. de, Jansen H., Maalman N. (Red.) Retorica in de beroepspraktijk, Leidse taalbeheersers over hun professionele passies. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 23-28.
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2003), Hoe begint de minister? Een retorisch exordiummodel toegepast op departementale toespraakinleidingen, Tijdschrift voor Taalbeheersing 25(1): 34-56.
 • Decorte S., Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2003), Eigen roem stinkt – of niet? Een onderzoek naar het benadrukken van de eigen deskundigheid in de opening van speeches. In: Waes L. van, Cuvelier P., Jacobs G., Ridder I. De (Red.) Studies in Taalbeheersing 1. Assen: Van Gorcum. 106-117.
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2003), Inleidingstechnieken van ministeriële speechschrijvers. Een onderzoek naar werkopvattingen. In: Waes L. van, Cuvelier P., Jacobs G., Ridder I. De (Red.) Studies in Taalbeheersing 1. Assen: Van Gorcum. 7-19.
 • Veltman W., Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2003), Alleen het gesproken woord telt. In hoeverre en waarom sprekers afwijken van speechteksten geschreven door professionele speechschrijvers. In: Waes L. van, Cuvelier P., Jacobs G., Ridder I. De (Red.) Studies in Taalbeheersing 1. Assen: Van Gorcum. 463-475.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2000), Attentum, benevolum en docilem in toespraakinleidingen van professionele sprekers. In: Neutelings R., Ummelen N., Maes A. (Red.) Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over taal, tekst en communicatie, gepresenteer op het VIOT-congres, december 1999 aan de Technische Universiteit Delft. Den Haag: Sdu Uitgevers. 251-262.
 • Andeweg B.A., Jong J.C. de, Oyen K. van & Wehrmann C. (2000), Survey: mondelinge presentaties van Nederlandse ingenieurs. In: Neutelings R., Ummelen N., Maes A (Red.) Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over taal, tekst en communicatie, gepresenteer op het VIOT-congres, december 1999 aan de Technische Universiteit Delft. Den Haag: Sdu Uitgevers. 81-93.
Vakpublicaties
 • Koetsenruijter A.W.M., Broek J. van den, Jong J.C. de & Smit L (2012), Visual Language. Perspectives for Both makers and Users. The Hague / Portland: Eleven.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2011), Langs het lint: Marja Bijsterveldt. 'Jammer van dat geslis en die slappe articulatie', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 17(01/02): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Edith Schippers. 'Fel en defensief: daar kan ze op struikelen', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(12): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Job Cohen. 'Niet bezig met zijn ego, zo lijkt het, maar met de zaak', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(05): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Diederik Samsom. 'Gevoelens van ontzetting buigt hij knap om in trots', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(01/02): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Bert van Marwijk. 'Is dit straks het voorbeeld voor zijn spelers?', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(06): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: David Cameron. 'Hij ontkomt niet aan een bezoek aan de kleermaker', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(07/08): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Emile Roemer. 'De verrassing is eraf, er moet een tandje bij', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(11): 28-30.
 • Broek J.M. van den, Koetsenruijter A.W.M., Jong J.C. de & Smit L (2010), Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers.. Bussum: Boom Onderwijs.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Jack de Vries. 'Soms zit hij met al zijn vlotheid tegen het randje', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(03): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Jan Kees de Jager. 'Hij draait niet om de vraag heen, zoals zijn baas', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(04): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: Fleur Agema. 'Diep van binnen is het een spannend, spontaan meisje', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(10): 22-24.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2010), Langs het lint: De ideale lijsttreker. 'Een powerdress zegt: ik wil serieuws worden genomen, Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 16(09): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Eimert van Middelkoop. 'Zijn lichaamstaal is als een zeephelling', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(03): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Eberhard van der Laan. 'Kortwieken dat softe haar, vaker naar de sportschool', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(06): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Dirk Scheringa. 'Zelfs over Pieter Lakeman sprak hij neutraal', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(12): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Angela Merkel. 'Ze is zo naturel openhartig dat het haar sterker maakt', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(11): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Pieter van Geel. 'Aan hem zit een rafelrandje, iets morsigs', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(04): 24-26.
 • Burger J.P. & Jong J.C. de (2009), Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. 2e, herz. dr.. Groningen: Noordhoff.
 • Jong J.C. de & Wackers M. (2009), De stijl van NOS Headlines: alléén info is niet genoeg., Tekstblad. Tijdschrift over Tekst en Communicatie 15(2): 16-19.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Peter Bakker. 'Hij roffelt zich niet op de borst, maar stiekem toch', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(5): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Ab Klink. 'Nooit is hij verontwaardigd, nooit echt enthousiast', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(07/08): 24-26.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Bernard Wientjes. ' Laat toch zien dat je meer bent dan een clichebaas', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(10): 24-26.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Nebahat Albayrak. 'Alle energie steekt ze in het manipuleren van de kijker', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(09): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2009), Langs het lint: Mariëtte Hamer. 'Ze mist de enthousiaste uitstraling om een boegbeeld te zijn', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 15(01/02): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Tineke Huizinga, Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(3): 32-34.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Johan Cruijff. 'Al staat hij in zijn onderbroek, ze luisteren toch wel', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(04): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Henk Kamp. 'Zijn Nedersaksische geluid geeft hem iets aaibaars', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(02): 32-34.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Tineke Huizinga. 'Haar mannelijke stemmers houden wel van dat preutse', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(3): 32-34.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Nout Wellink. 'Is dít iemand die wijshied en kracht moet uitstralen?', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(11): 32-34.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Ivo Opstelten. 'Hij moet de potentie van zijn machtige lijf verzilveren', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(06): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Agnes Kant. 'Het liefst wil ze dat jongensmeisje blijven', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(10): 36-38.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Camiel Eurlings, Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Ahmed Aboutaleb. 'Hij weet niet goed hoe hij een prettige, interactieve sfeer kan creëren', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(12): 36-38.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Guusje ter Horst. 'Ze moet dat jongenshaar inwisselen voor een boblijn', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(05): 34-36.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Foppe de Haan. 'Wat kan Foppe gebeuren, met zo'n sterk ethos?', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(07/08): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2008), Langs het lint: Gerdi Verbeet. 'Ze moet meer over zichzelf vertellen en grapjes maken', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 14(01): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Maxime Verhagen. 'CDA'ers ergerden zich. Hij was te glad, té sluw'., Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(4): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Willem-Alexander. 'Zelfs zijn uitbundige lach komt nu oprecht op mij over', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(1): 26-28.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Ronald Plasterk. 'Hij is steeds uitnodigend, nooit aanvallend of defensief', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(12): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Rijkman Groenink. 'Hij laat zich zelfs door Witteman in de hoek drukken', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(07/08): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: André Rouvoet. 'Hij kan zurig worden, als zijn gedrevenheid ontaard in verbetenheid'., Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(2): 22-24.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Agnes Jongerius. 'Ze moet meer aan strategie doen. Een lijn kiezen', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(06): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Jacqueline Cramer. 'Willoos laat ze zich van link naar rechts sturen', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(9): 32-34.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Jan Pronk. 'Denk ik aan Pronk, denk ik aan zijn kop en woorden', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(10): 38-40.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Jacques Tichelaar. 'De weg terug naar zijn spencer is afgesloten', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(11): 30-32.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Bert Koenders. 'Vanaf dag één moet hij aan zijn geloofwaardigheid werken', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(5): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2007), Langs het lint: Louis van Gaal. 'Het clubpak maakt hem een vogelverschrikker', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 13(3): 28-30.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2006), Langs het lint: Jan Marijnissen. 'Zijn spreken kenmerkt zich door een ongekende doeltreffende directheid', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 12(11): 24-26.
 • Mieroop D. Van de, Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2006), Bedrijfsimago in de inleidingen van professionele speeches, Ad Rem. Tijdschrift voor zakelijke communicatie 20(6): 16-18.
 • Jong J.C. de (2006), Het scherpe zwaard van de humor. De speeches van Balkenende c.s., Tekstblad. Tijdschrift over Tekst en Communicatie 12(1): 16-23.
 • Siebelink J. & Jong J.C. de (2006), Langs het lint: Marianne Thieme. 'Ik merk dat ik in haar wil geloven, maar mis haar passie', Communicatie. Vakblad voor communicatieprofessionals 12(12): 28-30.
 • Elling R., Andeweg B.A., Jong J.C. de & Swankhuisen C. (2005), Rapportagetechniek, Praktijkcursussen. Groningen: Wolter Noordhoff.
 • Elling R., Andeweg B.A., Jong J.C. de & Swankhuisen C. (2005), Rapportagetechniek Digitaal, elctronisch. Groningen: Wolter Noordhoff.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2005), De speeches van BZK. Een retorische tekstanalyse van zestien speeches. Uitgevoerd door Afdeling Taalbeheersing, Opleiding Nederlandse Taal en Letteren. Leiden Centre for Linguistics (ULCL) m.m.v. Afdeling Techniek en Communicatie, Faculteit Techniek Bestuur & Management, Technische Universiteit Delft. Delft: Technische Universiteit Delft.
 • Elling R., Andeweg B.A., Jong J.C. de & Swankhuisen C. (2005), Rapportagetechniek, Handboek. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Jong J.C. de & Couwenberg J. (2004), Waar stopt de lezer en waarom? Afhaakanalyse in de praktijk, Tekstblad. Tijdschrift over Tekst en Communicatie 10(4): 54-59.
 • Jong J.C. de (2004), SEIN. De ontwikkeling van een SpeechEvaluatie-INstrument voor de speeches van OCW.. Zoetermeer: Min. v. OC&W.
 • Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2004), De speeches van OCenW. Retorische analyse en ontvangst bij publiek en pers. Uitgevoerd door Afdeling Taalbeheersing, Opleiding Nederlandse Taal en Letteren. Leiden Centre for Linguistics (ULCL) m.m.v. Afdeling Techniek en Communicatie, Faculteit Techniek Bestuur & Management, Technische Universiteit Delft. Delft: Technische Universiteit Delft.
 • Wurth A., Jong J.C. de & Andeweg B.A. (2003), Ik vlei veilig of ik vlei niet. Captatio benevolentiae in adviezen en speechpraktijk, Tekstblad. Tijdschrift over Tekst en Communicatie 9(2): 19-26.
 • Jong J.C. de, Berkenbosch R.J., Jansen F. & Spek E. van der (2002), Zakelijk corresponderen. Handboek voor de professionele brievenschrijver. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers.
 • Burger J.P. & Jong J.C. de (2002), Handboek Stijl, adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Elling R., Andeweg B.A., Jong J.C. de & Swankhuisen C. (2000), Rapportagetechniek Digitaal, elctronisch. Groningen: Wolter Noordhoff.
 • Elling R., Andeweg B.A., Jong J.C. de & Swankhuisen C. (2000), Rapportagetechniek, Handboek. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Elling R., Andeweg B.A., Jong J.C. de & Swankhuisen C. (2000), Rapportagetechniek, Praktijkcursussen. Groningen: Wolter Noordhoff.
Populariserend
 • Jong J.C. de, Pieper C.H. & Rademaker A.M. (2015), Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Jong J.C. de & Velsen A. (2011), 'U hoort mij niet zeggen dat ...' De haken en ogen van de praeteritio, Onze Taal. Maandblad van het genootschap Onze Taal 80(2/3): 40-42.
 • Haaften T. van, Jansen H., Jong J.C. de & Koetsenruijter A.W.M. (2011), Introduction. In: Haaften T. van, Jansen H., Jong J. de, Koetsenruijter W. (Red.) Bending Opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain. Leiden: Leiden University Press. 9-24.
 • Jong J.C. de & Groen in 't Woud C. (2010), Stoere taal in politiek. ‘Gewauwel’ van ‘hufters’ en ‘idioten’, Onze Taal 79(2/3): 65-66.
 • Jong J.C. de (2009), “In de spreektijd die mij is toegemeten”. De stijl van ministeriële toespraken twintig jaar geleden en nu., Onze Taal 78(6): 148-151.
 • Jong J.C. de (2008), Obama spreekt. De geheimen van een retorisch genie., Onze Taal 77(11): 316-319.
 • Jong J.C. de (2008), Taal van de Troonrede. Steeds korter en eenvoudiger?, Onze Taal 77(1): 14-16.
 • Jong J.C. de (2007), "De eerste zin - daar valt of staat je boek mee". Interview met schrijver Frank Westerman, Onze Taal 76(12): 344-346.
 • Jong J.C. de (2007), Onze Taal in de Tweede Wereldoorlog. Hoe 'goed'was het genootschap tijdens de bezetting?, Onze Taal 76(6): 164-167.
 • Jong J.C. de (2007), Jan Veering. De neerlandicus die Onze Taal redde, Onze Taal 76(2/3): 40-44.
 • Jong J.C. de & Zwan K. van der (2007), De Van Dale van de symbolen. Karel Treebus over zijn Symbolenwijzer, Onze Taal 76(11): 229-231.
 • Jong J.C. de (2007), Het wereldbeeld een graadje uit het lood zetten, Forum, Nieuwsbrief Faculteit der Letteren jrg.7(3).
 • Houwen T. & Jong J.C. de (20 november 2006), ‘Laat anderen ons maar belachelijk maken.’ Verkiezingsretoriek van Wouter Bos. Trouw.
 • Houwen T. & Jong J.C. de (16 november 2006), ‘Sociale politiek komt van links’. Verkiezingsretoriek van Mark Rutte. Trouw.
 • Houwen T. & Jong J.C. de (9 november 2006), ‘Ik verklap het geheim van onze populariteit’. Verkiezingsretoriek van André Rouvoet. Trouw.
 • Jong J.C. de (2006), "Het gaat om de oneliners die doorkomen in de media." De speechschrijver, Onze Taal 75(4): 96-99.
 • Jong J.C. de (2006), Titanenstrijd of titaantjes. Frames in verkiezingstaal, Onze Taal 75(11): 306-309.
 • Jong J.C. de (2006), “Leden van de Staten-Generaal…” Waarom de Troonrede niet overtuigt, Onze Taal 75(9): 229-231.
 • Andeweg B.A. & Jong J.C. de (2004), ‘Geen clichés, excuses en moppen! Klassieke en moderne afraders voor de inleidingen van toespraken, Onze Taal 73(11): 318-320.
 • Swankhuisen C. & Jong J.C. de (2003), Maar Leiden heeft de TBC. In: Jong J.C. de, Jansen H., Maalman N. (Red.) Retorica in de beroepspraktijk, Leidse taalbeheersers over hun professionele passies. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 123-124.
 • Gaster S. & Jong J.C. de (30 november 2002), Retorische gereedschapskist van Rouvoet en Marijnissen. Nederlands Dagblad.
 • Jong J.C. de (2002), Het Paard van Troje, Onze Taal 71(9): 232-234.
 • Haan C. de & Jong J.C. de (2002), Reizen in de tijd. Wat ende hoe in het middeleeuws Nederlands, Onze Taal 71(7/8): 196-198.
 • Jong J.C. de (2001), Retorica als remedie tegen de oppervlakkigheid, Onze Taal 70(10): 250-252.
 • Jong J.C. de (2000), We mailen! De onstuinige opkomst van de electronische post, Onze Taal 69(9): 212-216.
 • Jong J.C. de (2000), Stijlfiguren in beeld, Onze Taal 69(11): 302-304.
 • Spek E. van der, Bulck J. van der & Jong J.C. de (2000), Mag ik uw aandacht? Meer vuurwerk in uw presentaties. Alphen a/d Rijn: Samson.
 • Jong J.C. de (2000), Snacktaal speciaal, Onze Taal 69(7/8): 176-176.
Overig
 • Haaften T. van, Jansen H., Jong J.C. de & Koetsenruijter A.W.M. (Red.) (2011), Bending opinion. Essays on persuasion in the public domain. Leiden: Leiden University Press.
 • Haaften T. van, Jansen H., Jong J.C. de & Koetsenruijter A.W.M. (Red.) (2011), Bending opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain. Leiden: Leiden University Press.
 • Jong J.C. de, Aukema S., Coppen P.A., Smulders P. & Zwan K. van der (2010), Redactielid Onze Taal. Maandblad van het genootschap Onze Taal 79(1-12).
 • Jong J.C. de, Aukema S., Coppen P.A., Smulders P. & Zwan K. van der (2009), Redactielid Onze Taal 78(1-12).
 • Haaften T. van, Jansen H., Jong J.C. de & Koetsenruijter A.W.M. (Red.) (2009), Rhetoric in society. Papers second conference (CD). Leiden: Rhetoric in Society.
 • Jong J.C. de, Aukema S., Coppen P.A., Smulders P. & Zwan K. van der (2008), Redactielid Onze Taal 77(1-12).
 • Korevaart K.J.J., Jansen H. & Jong J.C. de (red.) (2007), Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden.
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2007), Redactielid Onze Taal 76(1-12).
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2006), Redactielid Onze Taal 75(1-12).
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2005), Redactielid Onze Taal 74(1-12).
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2004), Redactielid Onze Taal 73(1-12).
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2003), Redactielid Onze Taal 72(1-12).
 • Jong J.C. de, Jansen H., Maalman N. & Paauw R.J. de (Red.) (2003), Retorica in de beroepspraktijk. Leidse taalbeheersers over hun professionele passies. Leiden: Stichting Neerlandistiek.
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2002), Redactielid Onze Taal 71(1-12).
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2001), Redactielid Onze Taal 70(1-12).
 • Jong J.C. de, Smulders P., Coppen P.A. & Zwan K. van der (2000), Redactielid Onze Taal 69(1-12).

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3599

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl