Leidse hoogleraren vanaf 1575

Maria Laetitia Petronella Loenen (Titia)

Geboren
1957-10-17 te Leiden, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (1992)

Type examen
Promotie
Datum
1992-10-07
Plaats
Leiden
Proefschrift
Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten

Gewoon Hoogleraar (2013)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Staatsrecht
Leeropdracht
Mensenrechten en diversiteit
Datum benoeming
2013-01-01
Datum oratie
2013-11-15
Titel oratie
Mensenrechten en diversiteit in Europa: gelijke monniken, ongelijke kappen?

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Loenen M.L.P. (2016), Wijzigen of handhaven artikel 1 Grondwet: bij twijfel niet inhalen, NJCM-Bulletin 41(3): 319-326.
 • Loenen M.L.P. (2016), Divergence in fundamental labor rights case law: the case of banning religious symbols in public employment.. In: Heijden P. van der (red.) Ensuring coherence in fundamental labor rights case law: challenges and opportunities. The Hague: Social Justice Expertise Center. 30-40.
 • Loenen & M.L.P. (2015), Enhancing the legitimacy of the European Court of Human Rights: emphasising the margin of appreciation is not the way to go.. In: Napel, H.M ten, Voermans, W. (red.) The Powers that be. rethinking the separation of powers. A Leiden response to Möller... Leiden: Leiden University Press. 259-274.
 • Loenen M.L.P., Vickers & L. (2015), More is less? Multiple protection of human rights in Europe and the risks of erosion of human rights standards.. In: Morano-Foadi, S., Vickers, L. (red.) Fundamental rights in the EU. A matter for two courts... Oxford/Portland: Hart Publishing. p. 159-177.
 • Loenen M.L.P. (2015), Enhancing the Legitimacy of the European Court of Human Rights: Emphasising the Margin of Appreciation Is Not the Way to Go. In: Napel H.M.T.D. ten, Voermans W.J.M. (red.) The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers. A Leiden Response to Möllers.. Leiden: Leiden University Press. 259 - 273.
 • Loenen M.L.P. (2014), Safeguarding religious freedom and gender equality: the case for and against uniform European human rights standards. In: Reilly N., Scriver S. (Red.) Religion, gender, and the public sphere: Routledge. 136-142.
 • Loenen M.L.P. (2014), De betekenis van artikel 9 EVRM in de SGP-zaak.. In: Post H., Schyff G. van der (Red.) Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde. Nationale en Europese perspectieven. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 177-190.
 • Loenen M.L.P. (2014), Women, law and religion: dealing with (potential) conflicts between freedom of religion and gender equality from a human rights perspective. In: Stollberg-Rilinger B. (Red.) „Als Mann und Frau schuf er sie“. Religion und Geschlecht. Würtzburg: Ergon Verlag. 215-226.
 • Loenen M.L.P. (2013), Conceptualizing sexual orientation as a ‘suspect’ category in non-discrimination law: some reflections on the Atala judgment of the Inter-American Court of Human Rights, La Revista Derecho y Humanidades 2013(21): 241-258.
 • Loenen M.L.P. (2012), De spagaat van het EHRM in de zaak Lautsi. Mensenrechtenbescherming in het spanningsveld tussen internationaal toezicht en het primaat van de staat. In: Kummling H.R.B.M. (Red.) De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 139-145.
 • Brink M. van den & Loenen M.L.P. (2012), The Netherlands: neutral but not indifferent. In: Cumper P., Lewis T. (Red.) Religion, rights and secular society. European Perspectives. Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing. 17-37.
 • Loenen M.L.P. (2012), Accommodation of religion and sex equality in the workplace under the EU equality directives: a double bind for the European Court of Justice. Farnham/Burlington: Ashgate.
 • Loenen M.L.P. (2012), Framing headscarves and other multicultural issues as religious, cultural, racial or gendered: the role of human rights law, Netherlands Quarterly of Human Rights 30(4): 472-488.
 • Loenen M.L.P. (2011), Het afwegingskader van de AWGB bij botsende gelijkheidsrechten. Utrecht: CGB.
 • Loenen M.L.P., Rossum W.M. van & Tigchelaar H. (2010), Introduction: Human rights law as a site of struggle over multicultural conflicts. Comparative and multidisciplinary perspectives, Utrecht Law Review 6(2): 1-16.
 • Brink M. van den, Loenen M.L.P. & Tigchelaar H. (2010), Sex segregation and equality in a multicultural society: inferiority as a standard for legal acceptability, Utrecht Law Review 6(2): 115-144.
 • Loenen M.L.P. (2010), De SGP-discussie revisited, Nederlands Juristenblad(1801): 2269-2274.
 • Loenen M.L.P. (2010), Solidariteit: verantwoordelijkheid en zorg voor anderen. In: Rosier T.E. (Red.) Achtergronden. Den Haag: Boom juridische uitgevers. 205-336.
 • Loenen M.L.P. (2009), Botsing tussen de vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling. In: Nieuwenhuis A.J., Zoethout C.M. (Red.) Rechtsstaat en religie (staatsrechtconferentie 2008, UvA). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 189-200.
 • Loenen M.L.P. (2009), Gelijkheid als juridisch beginsel. Een conceptuele analyse van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Loenen M.L.P. (2009), Geschakelde dynamiek: de cumulatie van gelijkebehandelingsnormen en het belang van de totstandkoming van een internationaal acquis. In: Barkhuysen T., Emmerik M.L., Loof J.P. (Red.) Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof.mr. E.A. Alkema. Deventer: Kluwer. 325-337.
 • Loenen M.L.P. (2009), The headscarf debate: approaching the intersection of sex, religion and race under the ECHR and EC equality law. In: Schiek D., Chege V. (Red.) European Union non-discrimination law. Comparative perspectives on multidimensional equality law. London/New York: Routledge-Cavendish. 313-328.
 • Loenen M.L.P. (2008), Freedom of religion versus sex equality and state neutrality: the difference the method of review can make. In: Brems E. (Red.) Conflicts between fundamental rights. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia. 421-429.
 • Loenen M.L.P. (2008), Religious pluralism and the European Court of Human Rights. Some reflections on the pros and cons of a wide margin of appreciation in the case of Sahin v. Turkey. In: Boerefijn I., Goldschmidt J.E. (Red.) Changing perceptions of Sovereignty and Human Rights, Essays in honour of Cees Flinterman. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia. 381-394.
 • Loenen M.L.P. (2008), De facto afschaffing van bescherming van de godsdienstvrijheid onder het EVRM? Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de ‘margin of appreciation’. In: Ooijen H.M.A.E. van, Egmond L.F., Olujic F., Vos O.P.G. (Red.) Godsdienstvrijheid: afschaffen of beschermen?. Leiden: St. NJCM Boekerij. 59-68.
 • Loenen M.L.P. (2008), Kopftuch ja, Burka nein? Gedanken zur Beschränkung der Glaubensfreiheit in Bezug auf gesichtsbedeckende Schleier. In: Arioli K., Cottier M., Farahmand P., Küng Z. (Red.) Wandel der Geschlechterverh�ltnisse durch recht?. ZǬrich/St. Gallen/Baden-Baden: Dike/Nomos. 321-332.
 • Brink M. van den, Burri S.D., Goldschmidt J.E. & Loenen M.L.P. (2008), European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In: Pennings F., Konijn Y., Veldman A. (Red.) Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives: Wolters Kluwer. 353-371.
 • Loenen M.L.P. (2007), Freedom from fear of Islam? An argument for a generous approach to religious pluralism. In: Boerefijn I., Goldschmidt J. E. (Red.) Human rights in the polder. Antwerpen: Intersentia. 97-112.
 • Loenen M.L.P. (2007), Constructing the female Muslim citizen: law as a site for struggle for inclusion and exclusion. In: Elliott C. (Red.) Global empowerment of women: responses to globalization and politicized religions. New York: Routledge. 161-172.
 • Goldschmidt J.E. & Loenen M.L.P. (2007), Religious pluralism and human rights in Europe: reflections for further research. In: Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line?. Antwerpen: Intersentia. 239-250.
 • Loenen M.L.P. (2006), Het EHRM en de grenzen van religieus pluralisme, Nederlands Juristenblad 252: 304-310.
 • Loenen M.L.P. (2006), Women caught between religion and equality? Developments in international and European human rights law. In: Borresen K.E., Cabibbo S. (Red.) Gender, religion and human rights. Rome: Herder. 174-188.
 • Loenen M.L.P. (2006), Gezichtsbedekkende sluiers: toestaan of beperken?, NJCM-Bulletin 31(7): 984-996.
 • Loenen M.L.P. & Terlouw A., NJCM-Bulletin 2006; 228-233.
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2006; 827-832.
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2005; 1118-1123.
 • Loenen M.L.P. (2004), Human rights and substantive or inclusionary equality. In: Report of the International Conference on Fundamental Rights in a Pluralistic Society. The Hague: Ministerie Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 79-89.
 • Loenen M.L.P. (2004), Mensenrechten en multiculturele vraagstukken, NJCM-Bulletin: 7-15.
 • Loenen M.L.P. (2004), Naar een ander toetsingskader voor de AWGB?. In: Holtmaat R., e.a. . (Red.) Gelijkheid en (andere) grondrechten. Deventer: Kluwer. 138-148.
 • Loenen M.L.P. (2003), Een zorg(e)loze toekomst voor de vrouw in het familierecht? Een beschouwing naar aanleiding van twintig jaar rechtsontwikkeling op het terrein van het familierecht, Nemesis: 115-122.
 • Loenen M.L.P., Administratiefrechtelijke beslissingen Rechtspraak Bestuursrecht 2003; 372 (Lommers).
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: CGB 20 maart 2003, NJCM-Bulletin 2003; 621-624 (Nikaab mag verboden worden).
 • Loenen M.L.P. & Brouwer A-M de (2003), De vrijheid van godsdienst versus gelijke behandeling in internationaalrechtelijk perspectief. Enkele case studies. In: Flinterman C., Genugten W. van (Red.) Niet-statelijke actoren en de rechten van de mens; gevestigde waarden, nieuwe wegen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 19-34.
 • Loenen M.L.P. (2003), Een wet zonder keuzes? Een beschouwing over de Belgische antidiscriminatiewet vanuit een Nederlands perspectief. In: Velaers J. (Red.) Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 783-799.
 • Loenen M.L.P. (2003), Het gelijkheidsbeginsel en andere grondrechten in de multiculturele samenleving ¿ ontwikkelingen sinds 1983, NJCM-Bulletin: 259-275.
 • Loenen M.L.P. (2002), Onderscheid naar sekse de rechtsorde uit of er juist weer in? Een mensenrechtelijke beschouwing over familierecht in een multiculturele samenleving, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht: 229-234.
 • Boerefijn I. & Loenen M.L.P. (2002), De bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen in het licht van het Vrouwenverdrag, NJCM-Bulletin 4(27): 106-122.
 • Loenen M.L.P. (2002), Towards a common standard of achievement? Developments in international equality law. In: Bois F. du, e.a. . (Red.) Acta Juridica 2001. Cape Town: Juta Law/University of Cape Town 2002. 197-213.
 • Loenen M.L.P. (2002), Family law issues in a multicultural setting: abolishing or reaffirming sex as a legally relevant category? A human rights approach, Netherlands Quarterly of Human Rights: 423-443.
 • Loenen M.L.P., Administratiefrechtelijke beslissingen Rechtspraak Bestuursrecht 2002.
 • Loenen M.L.P., Administratiefrechtelijke beslissingen Rechtspraak Bestuursrecht 2001.
 • Loenen M.L.P. (2001), Hoofddoeken voor de klas en in de rechtbank: op weg naar een multicultureel publiek domein?, NJCM-Bulletin: 851-869.
 • Loenen M.L.P., Administratiefrechtelijke beslissingen Rechtspraak Bestuursrecht 2001.
 • Loenen M.L.P. (2000), Gelijke behandeling na Van Raalte: geen revolutie in de sociale zekerheid, NJCM-Bulletin 1: 301-312.
 • Loenen M.L.P. (2000), Ras en nationaliteit. Overzicht oordelen Commissie gelijke behandeling 1999. Deventer: Kluwer. 10.
 • Boerefijn I., Senders M.M. & Loenen M.L.P. (2000), Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Loenen M.L.P., Boerefijn I. & Senders M.M. (2000), Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlands beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Loenen M.L.P. & Hendriks A.C., NJCM-Bulletin 2000; 1100-1105.
 • Loenen M.L.P. (2000), Indirect discrimination as a vehicle for change, Australian journal of human rights 6(2): 77-100.
 • Loenen M.L.P. (1999), Indirect discrimination: oscillating between containment and revolution. In: Loenen T., Rodrigues P.R. (Red.) Non-discrination law: comparative perspectives. Den Haag: Kluwer. 195-211.
 • Loenen M.L.P. (1999), Uitsluiting van vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen door het recht: aanzet tot een geïntegreerde analyse. In: Lünneman K.D., Veldman A., Loenen T. (Red.) De onzichtbare standaard van het recht. Deventer: Gouda Quint.
 • Loenen M.L.P. (1999), Gelijkheid als grondslag van de sociale rechtsstaat. In: Algra N.E., Hol A.M., Ippel P. (Red.) Profiel van het recht. Deventer: Kluwer. 109-146.
 • Arts K., Bonth M. de, Brink M. van den, Droessen L. & Loenen M.L.P. (1998), De UVRM: universele rechten voor mannen én vrouwen?, NJCM-Bulletin: 1023-1036.
Vakpublicaties
 • Loenen M.L.P. (2016), (Leeftijds)Discriminatie. In: Barkhuysen T, Polak J.E.M, Schueler B.J, Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB-Klassiek.. Deventer: Kluwer. 281-293.
 • Loof J.P., Battjes J.H., Buyse A.C., Hendriks A.C., Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Mak C., Schukking J. & Vries S.A. de (2014), Het nationaal Actieplan Mensenrechten en decentrale mensenrechtenbescherming (redactioneel), Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten : NJCM Bulletin: 3-5.
 • Loof J.P., Battjes J.H., Buyse A.C., Hendriks A.C., Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Mak C., Schukking J. & Vries S.A. de (2014), De nieuwe Wmo en de zorgelijke verhouding tussen decentraal maatwerk en mensenrechten (redationeel), Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten : NJCM Bulletin 39(3).
 • Loof J.P., Battjes J.H., Buyse A.C., Hendriks A.C., Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Mak C., Schukking J. & Vries S.A. de (2014), Actieprogramma aanpak jihadisme: een mensenrechtelijk mijnenveld (redactioneel), Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten : NJCM Bulletin 39(5): 555-557.
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: EHRM (Grote Kamer) 19 februari 2013, NJCM-Bulletin 2013,5; 638-643.
 • Loenen M.L.P. & De Vries S. (2013), Sociale rechten in tijden van economische crisis - meer dan ooit onder druk, NTM / NJCM-Bulletin: 3-5.
 • Loenen M.L.P. (2012), Gelijke benoembaarheid in de top van het openbaar bestuur: voorkeursbehandeling als uitzondering of als regel? (redactioneel), NJCM-Bulletin: 3-5.
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: EHRM 10 juli 2012, AB 2012; 333.
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: EHRM 18 maart 2011, NJCM-Bulletin 2011; 483-489.
 • Loenen M.L.P. (2011), Ten geleide: themanummer gelijke behandeling en non-discriminatie, NJCM-Bulletin: 129-131.
 • Loenen M.L.P. & Gerards J. (2011), Van griffierechten en overheidsplichten (redactioneel), NJCM-Bulletin: 301-304.
 • Loenen M.L.P. (2010), Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. De rechter en bestendiging van de dominante genderideologie. In: Doornbos N., Huls N., Rossum W. van (Red.) Rechtspraak van buiten. Deventer: Kluwer. 111-116.
 • Loenen M.L.P. (2010), Uitkering ontvangen? Privacy inleveren!, NTM 2010: 131-133.
 • Loenen M.L.P. & Gerards J.H. (2009), Europese richtlijn, AWGB en ‘enkele feit’: meer of minder ruimte voor de vrijheid van godsdienst?, NJCM-Bulletin(2009): 191-194.
 • Loenen M.L.P. (2009), Quota voor vrouwen in topfuncties?, NJCM-Bulletin(2009): 849-851.
 • Loenen M.L.P., AB Klassiek 2009; 317-326.
 • Boerefijn I. & Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2009; 758-780.
 • Loenen M.L.P., Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2009; 302-303.
 • Loenen M.L.P. (2009), Het Palestijns-Israëlische conflict als bedreiging van het VN-mensenrechtensysteem (redactioneel), NJCM-Bulletin 34(2): 139-141.
 • Loenen M.L.P. (2007), Van trouwambtenaren en ambtenarentrouw, NJCM-Bulletin 3: 261-262.
 • Loenen M.L.P. (2007), Strafbaarstelling van godslastering: gelijke monniken gelijke kappen?, NCJM-bulletin 8: 1085-1086.
 • Loenen M.L.P. (2006), Geloof in het geding. Juridische grenzen van religieus pluralisme in het perspectief van de mensenrechten. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Loenen M.L.P. (2006), Een algemeen boerkaverbod. Angst als slechte raadgever, NCJM-bulletin 2: 179-181.
 • Loenen M.L.P. (2005), Na Theo van Gogh: zelfbeperking is geen mensenrechtelijke nederlaag, NJCM-Bulletin: 135-136.
 • Loenen M.L.P. (2004), Religieus pluralisme op de weegschaal, NJCM-Bulletin 8(29): 967-970.
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2004; 779-781.
 • Loenen M.L.P. & Hendriks A. (2003), De Arabisch-Europese Liga: een bedreiging voor de rechtsstaat?, ICA News: 391-393.
 • Loenen M.L.P., annotatie bij: HR 1 november 2002, NJCM-Bulletin 2003; 611-612 (Ontslag wegens bereiken pensioenleeftijd nog steeds gerechtvaardigd).
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2002; 603-605 (Lommers tegen Ministerie van LNV).
 • Loenen M.L.P. (2002), Islam en de rechtsstaat: religieuze plurifomiteit in discussie (redactioneel), NJCM-Bulletin: 691-692.
 • Loenen M.L.P. (2002), Naschrift bij: R. Bakels, Voorkeursbehandeling in strijd met het evenredigheidsbeginsel, ICA News: 722-722.
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2002; 743-746.
 • Loenen M.L.P., Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht 2001; 5-6 (Rechtspraak Nemesis 1390).
 • Loof J.P., Barkhuysen T., Lawson R.A., Hendriks A.C., Lenos E.E.V., Kuijer M., Loenen M.L.P., Myjer B.E.P., Verhey L.F.M., mede E. van der, Schröder N., Valenteijn R. & Wit J de (2001), Overzicht van de Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1998 en 1999, NJCM-Bulletin 26(5): 564-667.
 • Loenen M.L.P. (2001), General Comment 28 en de voorbeeldfunctie van het Mensenrechtencomite inzake seksediscriminatie, NJCM-Bulletin: 498-510.
 • Loenen M.L.P. (2001), Ter Visie: Hoofddoek in de rechtbank?, Sociaal Recht: 225.
 • Loenen M.L.P. (2001), Ras en nationaliteit. Overzicht oordelen Commissie gelijke behandeling 2000. In: Loenen T. (Red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2000. Deventer: Kluwer. 13-25.
 • Loenen M.L.P., NJCM-Bulletin 2000; 921-923.
 • Loenen M.L.P. (2000), 'Zes jaar AWGB: gelijke behandeling gewogen.', NJCM-Bulletin: 835-837.
 • Loenen M.L.P. (1999), Women's human rights on the eye of the 21st century, Netherlands Quarterly of Human Rights 17: 3-4.
 • Loof J.P., Dersjant N., Emmerik M.L. van, Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Myjer E., Verhey L.F.M., Woltjer A.J.T. & Zaaijer B.M.T.L. (1999), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1997, NJCM-Bulletin 24(1): 51-96.
 • Loenen M.L.P. (1999), Overzicht oordelen Commissie Gelijke Behandeling 1998, NJCM-Bulletin: 930-945.
 • Loenen M.L.P. (1999), Islamitische onderwijzeressen, NJCM-Bulletin 5.
 • Loenen M.L.P. (1999), Implementing women's human rights under the European Convention of human rights. In: Kwakwa E.K., Ankumah E.A. (Red.) The legal profession and the protection of human rights in Africa. Maastricht: Africa Legal Aid. 127-132.
 • Emmerik M.L. van, Loof J.P., Barkhuysen T., Woltjer A.J.T., Lawson R.A., Zaaijer B.M.T.L., Loenen M.L.P., Verhey L.F.M., Ellens P.J. & Heerma van Voss G.J.J. (1998), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1996, NJCM-Bulletin 22-8: 1006-1051.
Populariserend
 • Loenen M.L.P. (7 februari 2013), Commentaar bij EHRM 15 januari 2013, Eweida e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk. NRC Handelsblad, Rubriek 'De Uitspraak'.
 • Loenen M.L.P. (2013), 'Life, liberty and the pursuit of happiness': alleen voor de happy-few?. In: Juridische Faculteitsalmanak 2012-2013. Leiden: J.F.V. Grotius. 120-121.
 • Loenen M.L.P. (2012), De herpositionering van het EHRM in het licht van de dynamiek tussen voortrekkersrol en waakhondfunctie. In: Gerards J., Terlouw A. (Eds.) Amici Curiae, Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 183-193.
 • Loenen M.L.P. (2009), De wonderbaarlijke rehabilitatie van het huwelijk. Het huwelijk de rechtsorde uit?!. In: Boer M. de, Wijers M. (Red.) Vrouw & Recht. De beweging, de mensen, de issues. Amsterdam: Amsterdam University Press. 93-97.
 • Loenen M.L.P. (2000), Risicofactor: geslacht, Juncto 11(3): 15-16.
 • Loenen M.L.P. (2000), Man of vrouw, man én vrouw? Sekse bestaat niet meer!, Juncto 11(2): 17-17.
 • Loenen M.L.P. (2000), Bordeel = manege?, Juncto 12(1): 31-32.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3651

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl