Leidse hoogleraren vanaf 1575

Allard Otger Lubbers (Allard)

Geboren
1970-07-17 te Heemskerk, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (2000)

Type examen
Promotie
Datum
2000-11-23
Plaats
Rotterdam
Proefschrift
Foutenleer

Gewoon Hoogleraar (2003)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht
Leeropdracht
Algemeen belastingrecht, in het bijzonder de inkomstenbelasting
Datum benoeming
2003-08-01
Datum oratie
2004-09-24
Titel oratie
Fiscaal overgangsbeleid

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Lubbers A.O. (2015), Belastingarresten lezen en analyseren SDU Fiscale geschriften nr. 5. Amersfoort: Sdu Uitgevers.
 • Berkhout T.M. & Lubbers A.O. (2015), Het arrest als praktijkhandleiding, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1546): 1546-1553.
 • Kruithof J. & Lubbers A.O. (2015), Wetgeven en het voorsorteren op rechtsvindingsbeslissingen, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7092): 496-504.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2015), Einde van een werkzaamheid; einde van een discussie?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(565).
 • Happé R.P. & Lubbers A.O. (2014), 50 Jaar formeel belastingrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2014: 1168-1170.
 • Lubbers A.O. (2014), De kwaliteit van cassatieberoep(schrift)en in belastingzaken, NTFR 2014/1466(23): 1-4.
 • Broekhuijsen H.S. & Lubbers A.O. (2014), De motivering door de belastingrechter van ‘voorwaardelijk opzet’, Weekblad Fiscaal Recht 2014(89): 89-95.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), De BOF-zaken: de Hoge Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7042): 408-417.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2014), The Temporal Effect of Dutch Tax Court Decisions. In: Popelier P., Verstraelen S. , Vanheule D. en Vanlerberghe B. (Red.) The Effects of Judicial Decisions in Time. Cambridge: Intersentia. 181-195.
 • Lubbers A.O. (2013), Een rubricering van de belangrijkste regels op het terrein van goed koopmansgebruik. In: Graaf A.C.G.A.C. de, Hemels S.J.C., Sonderen J.C.M. van (Red.) ‘k Moet eerlijk zeggen (Van Arendonk-bundel). Den Haag: SDU. 205-215.
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2013), Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1148-1155.
 • Vording H., Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2013), De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O., Vording H. & Gribnau J.L.M. (2013), De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O. (2013), Belastingrechter, wat is Uw visie op wetsuitleg in belastingzaken?. In: Groeneveld Th., Pieterse L.J.A. (Red.) Met oog voor detail (Van den Berge-bundel). Den Haag: SDU. 179-189.
 • Have C.J. van der, Janssen L.D. & Lubbers A.O. (2013), Hoe kan de belastingrechter de belastingpraktijk beter bedienen bij zaken die ertoe doen?, Weekblad Fiscaal Recht 2013(6998): 515-522.
 • Lubbers A.O. (2013), Een ruimere toepassing van de foutenleer. In: Geld J.A.G. van der, Vijeijken van I.J.F.A. (Red.) Rijkers bundel. Tilburg: Tilburg University. 263-270.
 • Lubbers A.O. & Kreveld N.M.A. van (2012), De bruikbaarheid van internetconsultatie bij de totstandkoming van fiscale wet- en regelgeving. In: Boer H. de, Have R. van der, Raaij B. van (red.) 50 jaar Directe belastingen (Verhoeven-bundel).. Deventer: Kluwer. 131-140.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2012), It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Red.) Retroactivity of Tax Legislation. Amsterdam: EATLP/International Bureau for Fiscal Documentation.
 • Lubbers A.O. & Sangster L.M.J. (2012), Het gebruik en de bruikbaarheid van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg, Weekblad Fiscaal Recht(6977): 1521-1529.
 • Lubbers A.O. & Ligthart N.M. (2011), Welke feiten en omstandigheden zijn van belang in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling?, Weekblad Fiscaal Recht: 420-426.
 • Lubbers A.O. (2011), Hoe behoudt de belastingrechter op het punt van rechtsvinding en rechtsvorming het vertrouwen van de maatschappij?, Weekblad Fiscaal Recht(2011): 62-67.
 • Lubbers A.O. & Schaap M. (2011), Wetgevingsdilemma's voor de belastingrechter, geillustreerd aan de hand van de ruilgedachte, Weekblad Fiscaal Recht(2011): 1302-1307.
 • Lubbers A.O. (2011), De behandeling van nutteloze uitgaven in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling, Weekblad Fiscaal Recht: 400-405.
 • Lubbers A.O. (2011), De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger; hoe kan hij zijn beslissing motiveren?. In: Gribnau J.L.M. (Red.) Principieel belastingrecht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 119-133.
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2011), Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, Maandblad Belasting Beschouwingen(12): 488-499.
 • Lubbers A.O. (2010), Rechtsvinding bij kwalitatief ondermaatse wetgeving, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 1: 2-9.
 • Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2010), Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, Weekblad Fiscaal Recht(6880): 1388-1402.
 • Lubbers A.O. (2010), Naar een neutrale winstbelasting. In: Weber D.M. (red.) Bundel naar aanleiding van het seminar van het Centre for Tax Law over het rapport van de Studiecommissie belastingstelsel.: ACTL. 43-49.
 • Kreveld N.M.A. van & Lubbers A.O. (2010), Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun belangenorganisaties, Weekblad Fiscaal Recht 50: 50-57.
 • Lubbers A.O. & van der Heijden J.M. (2010), Fiscale jaarwinstbepaling: de invloed van prijsbepaling, facturering en kosten(raming), Weekblad Fiscaal Recht(6856): 538-544.
 • Lubbers A.O. & Kreveld N.M.A. van (2009), Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Lubbers A.O. & Struijk R.W.J. van der (2009), Fiscaal overgangsbeleid van de belastingrechter, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (106): 170-176.
 • Lubbers A.O. & Schonewille-Rozenblad C.L. (2009), Overgangsbeleid van de uitvoerder van de belastingwet, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht(106): 162-169.
 • Lubbers A.O., Gribnau J.L.M. & Vording H. (2009), Verbetering van de kwaliteit van (de uitvoering van) fiscale regelgeving door terugkoppeling, Weekblad Fiscaal Recht(6814): 675-683.
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Schuver-Bravenboer M. (2009), Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht(6815): 745-752.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2008), Terugkoppeling door de Commissie voor de Verzoekschriften. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiele uitgevers. 113-130.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht; analyse en conclusies. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 185-210.
 • Lubbers A.O. & Rustenburg P. (2008), Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron voor het denken over de kwaliteit van fiscale wetgeving?, Weekblad Fiscaal Recht 137(6786): 1211-1217.
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Onderzoek naar terugkoppeling in het belastingrecht. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 1-27.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2007), Effectiviteit van fiscale faciliteiten voor ondernemen. In: Caminada C.L.J., Vording H. (Red.) Belasting met beleid. Den Haag: Sdu Uitgevers. 121-138.
 • Lubbers A.O. & Poelmann E. (2007), Afbakeningsproblemen rondom 'grove schuld' en 'opzet'. In: Schuld en Boete Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht. 59-74.
 • Lubbers A.O. (2007), De 'beslissing met uitgestelde werking' als tegemoetkoming bij rechtsdwaling in het belastingrecht?, Weekblad Fiscaal Recht: 1083-1089.
 • Lubbers A.O. (2007), Evaluatie van fiscale wetgeving. In: Gassler Y.E. (Red.) De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader. Deventer: Kluwer. 13-20.
 • Lubbers A.O. & Scharrenburg R. van (2007), Confrontaties tussen totaalwinst en jaarwinst, Weekblad Fiscaal Recht: 1007-1015.
 • Lubbers A.O. (2007), Belastingarresten lezen en analyseren. Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële uitgevers.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2006), Een eerste aanzet tot een toetsingskader voor de beoordeling van het werk van de belastingrechter waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger. In: Albregtse D.A., Kavelaars P. (Red.) Maatschappelijk Heffen. Deventer: Kluwer. 439-453.
 • Heuvel R.L.G. van den, Lubbers A.O., Vording H. & Ydema O.I.M. (2006), Vermogensrendementsheffing. In: Rijkers A.C, Vording H. (Red.) Vijf jaar Wet IB 2001. Deventer: Kluwer. 539-562.
 • Vording H. & Lubbers A.O. (2006), The Netherlands presumptive income tax on portfolio investment: background, aims and effects, Bulletin for International Taxation 60(8/9): 327-334.
 • Lubbers A.O., Van der Struijk R.W.J. & Vording H. (2006), De beperking van de temporele werking van beslissingen van het HvJ EG in belastingzaken. In: Weber, D.M. (Red.) Europees formeel belastingrecht. Amersfoort: SFFU. 107-125.
 • Vording H. & Lubbers A.O. (2006), The ECJ, Retrospectivity and the Member States' Tax Revenues, British Tax Review 2006(1): 92-113.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2005), Zonder de economische dimensie geen adequaat fiscaal overgangsbeleid.. In: Lubbers A.O., Vording H., Schuver-Bravenboer M. (Red.) Opstellen fiscaal overgangsbeleid nr. Meijers-re. Deventer: Kluwer. 131-146.
 • Lubbers A.O. (2005), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2005), How to limit the budgetary impact of the European Court's tax decisions?. Leiden: Department of Economics Research Memorandum, Univ. Leiden.
 • Schuver-Bravenboer M. & Lubbers A.O. (2005), Tijd voor uitbreiding van de Notitie terugwerkende kracht en eerbiedigende werking, Weekblad Fiscaal Recht 6631: 964-971.
 • Lubbers A.O. & Cornelisse R.- (2004), De ontwikkeling van goed koopmansgebruik door de Hoge Raad, Weekblad Fiscaal Recht 2004/6590: 1214-1228.
 • Lubbers A.O. (2004), Fiscaal overgangsbeleid (Aanvaarden van het ambt van hoogleraar). Leiden: Universitair Facilitair Bedrijf.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, BNB 2004; 1998-2001 (BNB 2004/196).
 • Lubbers A.O. (2004), Naar de ontwikkeling van fiscaal overgangsbeleid, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004/7: 12-20.
Vakpublicaties
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 12 juni 2015, nr. 14/02802, BNB 2015; 3366-3367.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 27 februari 2015, nr. 13/02283, BNB 2015; 1865-1867.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 16 januari 2015, nr. 13/04069, BNB 2015; 1484-1485.
 • Lubbers A.O., nr. 14/03102, BNB 2015.
 • Lubbers A.O. (2015), Vaardighedentraining: het schrijven van een cassatieberoepschrift, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2015(6): 9-15.
 • Lubbers A.O. (2015), 100 jaar foutenherstel in de winstsfeer, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(18): 4 t/m 6.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 11 juli 2014, nr. 13/00372, BNB 2014; 4054-4055.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 6 december 2013, nr. 12/02449, BNB 2014; 190-191.
 • Lubbers A.O. & Meussen G.T.K. (2014), Hoofdzaken winst uit onderneming Fed Fiscale Studieserie nr. 32. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 23 mei 2014, nr. 12/04742, BNB 2014; 3292-3294.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 januari 2014, nr. 12/04723, AA 2014; 297-298.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 11 april 2014, nr. 13/01412, BNB 2014; 2554-2556.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 11 april 2014, nr. 13/01903, BNB 2014; 2584-2586.
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 21 maart 2014, nr. 12/02793, BNB 2014; 2439-2443.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 12/03657, BNB 2013,93; 1706-1711.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 27 september 2013, nr. 12/02696, BNB 2013; 4913-4914.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, AA: accountant-adviseur 2013,oktober; 767-769.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 14 december 2012, nr. 11/05281, BNB 2013; 1038-1040.
 • Lubbers A.O. (2013), Wat kunt u zelf doen om belastingprocedures efficiënter en sneller te laten verlopen?, NTFR 2013(23): 1-3.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 4 mei 2012, BNB 2012; 3386-3388.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 23 december 2011, BNB 2012; 1135-1136.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 februari 2012, BNB 2012; 1820-1821.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2012, BNB 2012; 4500-4500.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 mei 2012, BNB 2012; 3421-3421.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 25 november 2011, AAe 2012; 44-47.
 • Lubbers A.O. & Meussen G.T.K. (2012), Hoofdzaken winst uit onderneming. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2012, BNB 2012; 4492-4493.
 • Lubbers A.O. (2012), Hoe gaan wij anno 2012 met onze vakliteratuur om?, NTFR 2012(1): 1-3.
 • Lubbers A.O. (2012), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik). Den Haag: SDU.
 • Lubbers A.O. & Visbeek S.J. (2012), De ontwikkeling van foutenleer in de afgelopen tien jaren, Weekblad Fiscaal Recht(6967): 1149-1154.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 februari 2011, BNB 2011; 1702-1703 (09/05110).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 december 2010, BNB 2011; 597-598 (09/04361).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HOGE RAAD 3 december 2010, BNB 2011; 569-571 (09/01513).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HOGE RAAD 23 september 2011, BNB 2011; 4989-4991 (10/02641).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2011, BNB 2011; 1333-1334 (09/00617).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 2011, AA 2011,Januari; 41-44.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 28 januari 2011, BNB 2011; 1676-1678 (10/00650).
 • Lubbers A.O. & Loo C.E.M. van de (2011), De oplegging van een vergrijpboete aan een belastingplichtige bij inschakeling van een derde, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2011, BNB 2011; 4675-4676 (10/01358).
 • Lubbers A.O. (2011), De belastingrechter als conflictoplosser; aandacht voor een behoorlijkheidstoetsing gevraagd, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 3: 5-8.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 25 maart 2011, BNB 2011; 2204-2205 (10/00499).
 • Lubbers A.O. (2011), De bedrijfseconomische benadering in de fiscaliteit, NTFR 1: 1-3.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 2009, BNB 2010; 1548-1549 (44 021).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 7 mei 2010, BNB 2010; 3704-3705 (08/01890).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 9 april 2010, BNB 2010; 4139-4142 (08/03645).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 september 2010, BNB 2010; 5142 (09/04515).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 22 oktober 2010, AAe 2010,Januari (08/02324).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 22 oktober 2010, BNB 2010; 5824-5826 (09/04077).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 22 januari 2010, BNB 2010; 1655 (09/00477).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 25 juni 2010, BNB 2010; 4712-4715 (08/03864).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 15 oktober 2010, BNB 2010; 5785-5786 (09/00759).
 • Lubbers A.O. (2010), Fiscaal-juridisch onderzoek: time to change!, NTFR 1: 1-2.
 • Lubber A.O. & Meussen G.T.K. (2010), Hoofdzaken winst uit onderneming Fed Fiscale Studieserie nr. 32. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 23 oktober 2009, BNB 2010; 147 (43 924).
 • Lubbers A.O. (2009), Winstbepalingsregels voor resultatentoerekening onbelaste/belaste periode, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (1): 1-4.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 14 augustus 2009, BNB 2009; 4020-4022.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 februari 2009, BNB 2009; 1997 (42 803).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 10 juli 2009, BNB 2009; 3983-3985.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 13 maart 2009, BNB 2009; 2222-2224 (44 072).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 15 mei 2009, BNB 2009; 3449-3450.
 • Lubbers A.O. (2008), Het gebruik van de 'overweging ten overvloede' door de Hoge Raad, Forfaitair (181): 35-39.
 • Lubbers A.O. (2008), Spoedcursus arresten lezen en analyseren, Ars Aequi (februari): 163-166.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 6 juni 2008, BNB 2008; 3323-3325 (BNB 2008, 43 515).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 1 februari 2008, BNB 2008; 1846-1846 (BNB 2008, 43 495).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 1 februari 2008, BNB 2008; 1834-1836 (BNB 2008, 43 486).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 september 2008, BNB 2008; 4180-4180 (BNB 2008, 42 915).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007, BNB 2007; 4718-4718 (BNB 2007/300).
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30.
 • Lubbers A.O. (2007), Maak meer werk van de motivering(sklachten)!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 3: 1-4.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007, BNB 2007; 4820-4820 (BNB 2007/303).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007, BNB 2007; 4786-4786 (BNB 2007/302).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 8 juni 2007, BNB 2007; 3595-3596 (BNB 2007/232).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007, BNB 2007; 4697-4701 (BNB 2007/299).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 13 oktober 2006, BNB 2007; 79-84 (BNB 2007/10).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 10 augustus 2007, BNB 2007; 4753-4753 (BNB 2007/301).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: HR 16 juni 2007, BNB 2007; 232-233 (BNB 2007/17).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 3 maart 2006, nr. 41 368), BNB 2006; 3297-3301 (BNB 2006/245).
 • Lubbers A.O. (2006), Gevraagd: nieuwe box 1-beschikkingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2006(10): 1-4.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 28 april 2006, nr. 40 407, BNB 2006; 2891-2892 (BNB 2006/214).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 mei 2006, nr. 41 105), BNB 2006; 3797-3798 (BNB 2006/269).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad (nr.40 503) 12 augustus 2005, BNB 2005; 4213-4214 ( 2005, 2005/350, ()).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad (nr. 40 479) 10 juni 2005, BNB 2005; 4199-4200 ( 2005, 2005/348, ()).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, nr. 40 341 en 40 342, BNB 2005; 3210-3211 (BNB 2005/263).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 26 november 2004, nr. 39 360), BNB 2005; 1033-1034 (BNB 2005/91).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 21 januari 2005, nr. 40 014), BNB 2005; 1517-1518 (BNB 2005/128).
 • Lubbers A.O. (2005), Wettelijk overgangsrecht: goed regelen is noodzakelijk!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 13: 1-4.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad (nr. 40 283) 24 december 2004, BNB 2005; 1098-1099 ( 2005, 2005/97, ()).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 februari 2004, BNB 2004; 2022-2023 (BNB 2004/198).
 • Lubbers A.O. (2004), Als de rovers te bang zijn om te roven...., Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004/531: 1-4.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 maart 2004, BNB 2004; 2292-2294 (BNB 2004/226).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 24 oktober 2004, BNB 2004; 350-352 (BNB 2004/44).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 28 mei 2004, BNB 2004; 3195-3196 (2004/309).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 11 juni 2004, BNB 2004; 3200-3201 (2004/310).
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 12 september 2004, BNB 2004; 308-309 (BNB 2004/40).
 • Lubbers A.O. & Zandhuis C. (2003), Cassatiemiddelen in de fiscale procedure. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 219-227.
 • Lubbers A.O., annotatie bij: Hoge Raad 20 juni 2003, BNB 2003; 3314-3316 (2003/297; 2003/18B).
Overig
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (Red.) (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers.
 • Lubbers A.O., Schuver-Bravenboer M. & Vording H. (Red.) (2005), Opstellen fiscaal overgangsbeleid. Deventer: Kluwer.
 • Lubbers A.O. (2003), [Bespreking van: Berkhout T. (2002) Fiscaal afschrijven op vastgoed] Fiscaal tijdschrift vermogen 11: 35-38.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3652

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl