Leidse hoogleraren vanaf 1575

Friedrich Michael van der Meer (Frits)

Geboren
1957-03-20
Geslacht
Man

Promotie (1993)

Type examen
Promotie
Datum
1993
Plaats
Leiden
Proefschrift
Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat

Bijzonder Hoogleraar (2013)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Governance and Global Affairs
Vakgebied
Bestuurskunde
Leeropdracht
Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Datum benoeming
2013-07-01
Datum oratie
2012-02-24
Titel oratie
Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De consequenties van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst bezien vanuit historisch en internationaal vergelijkend perspectief
Bijzonderheden
Bijzondere leerstoel vanwege CAOP

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Een ontevreden ombudsman met een rammelend onderzoek, De Hofvijver (67).
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2016), Government and society in the active and the enabling state: A framework for analyzing transitions across time and place paper presented at the IRSPM conference 2016 in Hong Kong. Hong Kong.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Naar een collegiale en integrale ombudsman, De Hofvijver 6(61).
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), Drie valkuilen en denkfouten in de drang naar een kleinere overheid, Me Judice : 1-3.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), De Nederlandse ambtelijke dienst in cijfers. In: Uijlenbroek J. (red.) De Nederlandse Publieke Dienst. Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. The Hague: Home Affairs. 32-38.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), The Dutch civil service in figures. In: Uijlenbroek J. (red.) The Dutch Public Service. Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the main developments. The Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Public Service Labour Affairs Directorate.
 • Meer F.M. van der & Kerkhoff A.D.N. (2016), Raising en training Civil Servants for the public service.The Dutch system and practice of educating and training civil servants (1814-2016) Paper presented at IIAS working group conference on Administrative History Brussels 23 April 2016. Brussels.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), De hoogste tijd voor een fundamentele bezinning op het instituut Nationale ombudsman, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 57(2): 96-100.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Kerkhoff A.D.N. (2016), The Dutch decentralized unitary state and its effects on civil service systems in the period of the Night Watch, Welfare and Enabling States 1814 – 2016, Administory. Zeitschrift Fur Verwaltungsgeschichte 1(1): 138-154.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek?, Liberaal Reveil 2015(4): 187-192.
 • Meer & F.M. van der (2015), Het openbaar bestuur en de participatiesamenleving: water en vuur? Openbare Lezing voor kring Berne Anders, 22 september 2015, Heeswijk Noord-Brabant.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der, Mannekes M. van, Osch D. van, Porth J. & Schmidt A. (2015), Koers houden in turbulentie: De rol van de rijksoverheid op het gebied van infrastructuur en milieu internationaal vergeleken Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 38. Den Haag: CAOP.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Multi-level governance and its implications for political-administrative and societal relations at the local level in the Netherlands.
 • Meer F.M. van der, Kerkhoff A.D.N. & Osch D. van (2015), Raising Civil Servants: The Dutch system and practice of educating and training civil servants (1814-2015). Vienna, Austria: IIAS Administrative History study group meeting.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2015), Centres, Motives and Initiators of Administrative Reform in The Netherlands, 19th-20th Centuries.. In: Tiihonen S. (red.). Napels: Bruylant.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Public Servant in Western Europe. In: Sager F, Overeem P (Eds.) The European Public Servant. A Shared Administrative Identity?.. Colchester: ECPR Press. 117-135.
 • Meer van der F., Steen T. & Wille A. (2015), Western European civil service systems. A comparative analysis.. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N., Toonen Th.A.J. (red.) Comparative civil service systems in the 21st century (2nd ed). Houndsmill Basingstoke: Palgrave Macmillan. 38-57.
 • Raadschelders J.C.N., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2015), Civil Servants in the Enabling Framework State of the 21st Century. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. (Red.) Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Houdsmills Basingstoke: Palgrave Mc Millan. 354- 371.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), Is er nu wel of niet sprake van een terugtredend openbaar bestuur? Het personeelsperspectief. In: J.J.M. Uijlenbroek (red.) De Staat van de Ambtelijke Dienst.. The Hague, The Netherlands: CAOP.
 • Raadschelders J.C.N., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2015), Civil service systems and the challenges of the 21st century . In: Meer, F.M. van der, Raadschelders, J.C.N., Toonen, T.A.J. (Red.) Comparative civil service systems in the 21st century. Houndsmills Basingstoke: Palgrave Mc Millan. 1-15.
 • Meer F.M. van der; Raadschelders J.C.N. (2014), Dutch Central Government Elites from 1980 to 2012: Changing Characteristics and Interactions with Political Officeholders, Revue française d’administration publique(151/152): 763-782.
 • Raadschelders, J.C.N., Meer & F.M. van der (2014), Administrative elites in the Netherlands from 1980 to 2011: making the invisible visible, INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 80(4): 726-745.
 • Meer F.M. van der (2014), Minder overheid, maar wie denkt er na over de lange termijn?, Mejudice 2014(november 18).
 • Meer F.M. van der (2014), BESTUURLIJK HERVORMINGSBELEID: KORTZICHTIGHEID OF BREDERE BLIK. In: CAOP (Red.) Alles voor het publiek domein. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van nr. 35. Den Haag: CAOP Press/ Loes Spaans. 18-22.
 • Meer F.M. van der, Kerkhoff A.D.N. & Osch D.A.G.T. van (2014), Educating and training civil servants in the Netherlands 1814-2014. Corfu, Greece: IIAS Administrative History study group.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2014), Centers, motives and initiators of Administrative Reform in The Netherlands, 19th-20th centuries. In: Tiihonen, S (Red.) Administrative Reform. Brussels: Bruylant.
 • Raadschelders, J.C.N.; Meer & F.M. van der (2014), Les élites administratives aux Pays-Bas de 1980 à 2011: Rendre visible l’invisible , Revue internationale des Sciences administratives vol 80(decembre).
 • F.M. van der Meer & G.S.A. Dijkstra (2013), Het regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst. In: Bekker, R. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? nr. 2. Den Haag: CAOP. 16-22.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands: towards a representative bureaucracy? Multi-cultural Europe and diversity in the public sector workforce. In: Peters B.Guy, Schroter Eckhard, Von Maravic Patrick (Red.) The policitics of representative bureucracy: Power, legitimacy and performance. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A (2013), Public Administration: From Rotterdam and Leiden to the Hague.. In: Holsteyn, J. van, Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (Red.) Perspectives on the past: 50 years of FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Repenser le « marché bureaucratique » : l’évolution de la position (juridique) des fonctionnaires en Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 95-115.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Bestuurskunde: van Rotterdam en Leiden naar Den Haag. In: Holsteyn, J. van, Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (Red.) Vensters op het verleden. 50 jaar FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Publieke Sector hervormingen en de democratische Rechts-staat. Consequenties voor de publieke dienst, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(1): 41-47.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Rethinking the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil servants in Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 91-111.
 • Meer F.M. van der (2012), Johan de Witt: een 17e eeuwse Herman Achille van Rompuy?. Den Haag: Centre for Public Service Reform.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2012), Eurofound project on the social dialogue in central government: the Dutch Case. Brussels: Eurofound.
 • Meer F.M. van der (2012), De voorwaardenscheppende of waarborgstaat en de consequenties voor het openbaar bestuur en de publieke dienst in 2014: naar nieuwe verantwoordelijkheden voor burgers en overheid. In: Tobias Kwakkelstein, Aart van Dam, Ardaan van Ravenzwaaij (Red.) Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving. Meppel: Boom.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2012), De ambtenaar in het openbaar bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief. Leiden: Leiden University Press.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Kenter J (2012), Rewards for High Public Office in the Netherlands. In: Peters B. Guy, Brans Marleen (Red.) Rewards for high public office in Europe and North America. London: Routledge. 141-157.
 • Meer F.M. van der (2011), Civil service systems in Western Europe: An introduction.. In: Van der Meer F.M. (Red.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 1-13.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), Comparative civil service systems in Western Europe: Variations and similarities.. In: Van der Meer F.M. (Red.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 269-285.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), De groei en daling van het aantal ambtenaren: een kwestie van appelen en peren?. In: Bekker R. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan ambtenaren er anno 2011 voor? Publicatiereeks overheid & arbeid. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 16-25.
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Kerkhoff A.D.N. (2011), Van nachtwakerstaat naar waarborgstaat. Proliferatie en vervlechting van het Nederlandse openbaarbestuur in de lange twintigste eeuw (1880-2005).. In: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland: Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat.. Bussum: Coutinho. 221-291.
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), Van vergrijzing en ontgroening.. In: Bekker R. (Red.) Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 70-76.
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2011), Public service bargains in the Dutch top civil service., Public policy and administration 26(2): 209-232.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), The civil service system of the Netherlands.. In: Van der Meer F.M. (Red.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2010), The Administration of Dutch Migration, 19th and 20th Centuries.. In: Peri Arnold (Red.) Migration, nation formation and the state. Amsterdam: IOS Press. 127-147.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Verweesde vermogens., Bestuurswetenschappen 64(4): 88-91.
 • Groenveld S., Wagenaar F.P. & Meer F.M. van der (2010), Pre-Napoleonic centralization in a decentralized polity: the case of the Dutch Republic., International Review of Administrative Sciences 76(1): 47-64.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Is het einde van de ambtelijke status nabij?, Bestuurswetenschappen 64(5): 88-91.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2010), Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van 'multi-level governance'.. In: Het eigene van de overheid: Input voor het debat over de rol van de overheid. Den Haag: CAOP. 157-169.
 • Meer F.M. van der (2009), Public sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state.. In: Mathur R.R. (Red.) Glimpses of civil service reform. Hyderabad: Icfai Press. 171-195.
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2009), Dutch civil service leadership: torn between managerial and policy-oriented leadership roles.. In: Raffel J.A., Leisink P, Middlebrooks A.E. (Red.) Public sector leadership: International challenges and perspectives. Cheltenham Uk Northampton MA USA: Edward Elgar. 91-109.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2009), Stichtingen in het publieke domein., Bestuurswetenschappen 63: 97-100.
 • Steen T.P.S., Kerkhoff A.D.N. & Meer F.M. van der (2009), New Public Management voorbij? Negen landenstudies naar hervormingen binnen de centrale overheid.. Leiden: Center for Public Sector Reform.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), In dienst van het publieke belang., Bestuurswetenschappen 02: 9-18.
 • Meer F.M. van der (2008), Een toekomst met ambtenaren: de behoefte aan bijzondere werknemers., Bestuurswetenschappen: 36-54.
 • Meer F.M. van der (2008), Public sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state: An approach to analysis.. In: Mathur R dr. (Red.) Glimpses of civil service reform. Hyderabad: Ifcai books. 174-197.
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (2008), I Modelos Administrativos, tradiciones y reformas. Ultimo recurso explicativo?, CHilean Journal of Public Administration/Revista Chilena de Administracion Publica: 85-103.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2008), In Service of Dutch National Identity: The Discovery, Governance and Management of Historical and Cultural Heritage.. In: Fisch S. (Red.) The Administration of Historical, Artistic and Cultural Heritage. Amsterdam/New York: IOS press. 127-146.
 • Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2007), Civil service systems and the challenges of the 21st century. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J., Meer F.M. van der (Red.) The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 1-15.
 • Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2007), Civil servants in the enabling framework state of the 21st century. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J., Meer F.M. van der (Red.) The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 299-314.
 • Meer F.M. van der, Steen T.P.S. & Wille A.C. (2007), Western European civil service systems: A comparative analysis. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. (Red.) The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 34-49.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2007), Representative government and top administrative officers. A comparative historical approach to political-administrative relations. In: Manca A.G., Rugge F. (Red.) Repräsentative Regierung und führende Beamte (19. - 20. Jahrhundert). Bologna: Il Molino. 207-236.
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2006), Territory and bureaucracy. In: Vollaard H., Burgess A. (Red.) State territoriality and European Integration. London: Routledge.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2006), De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst. In: Bierens W.P.S., Richert C.L.C., Schie P.G.C. van (Red.) Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Den Haag: Telderstichting.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2006), The changing role of the senior civil service in Dutch national government. In: Page E.D., Wright V. (Red.) From the active to the enabling state: The changing role of top officials in European nations. London: Palgrave MacMillan. 99-121.
 • Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2006), Area and administration: A multi-level analysis of a multi-layered phenomenon. In: Burgess M., Vollaard H. (Red.) State territoriality and European integration. New York: Routledge. 71-99.
 • Meer F.M. van der (2006), Ambtenaren onder druk, Openbaar Bestuur 16: 18-21.
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2006), Modernisation and reform of Dutch waterboards: Resilience or change?, Journal of Institutional Economics 2(2): 181-201.
 • Meer F.M. van der (2006), Civil services in the accession states. New trends and the impact of the integration process/European civil services between tradition and reform/Are civil servants different because they are civil servants? Who are the civil servants -- and how?, European Public Law 12(3): 487-490.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2005), De Raad van Toezicht in het universitaire bestel: De grote onbekende, Bestuurswetenschappen 59(2): 121-136.
 • Meer F.M. van der (2005), Water management in the Netherlands in the 19th and 20th century. In: Raadschelders J.C.N. (Red.) The institutional arrangements for water management in the 19th and 20th centuries. Washington DC: IOS Press. 45-63.
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2005), Competency management and civil service professionalism in Dutch central government, Public Administration 83(4): 839-853.
 • Meer F.M. van der (2004), Dutch government reform and the quest for political control. In: Peters B.G., Pierre J. (Red.) The quest for control. The politicisation of the civil service in comparative perspective.. London: Routledge. 206-227.
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2004), Higher civil servants in the Netherlands: edging away from pure mutuality. In: Hood C., James O., Peters B.G., Scott C. (Red.) Controlling modern government: Variety, commonality and change. Cheltenham: Edward Elgar. 161-168.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2003), Maladministration in the Netherlands in the 19th and 20th century. In: Tiihonen S. (Red.) The history of corruption in central government. Brussel: IOS Press. 179-186.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (2003), Het belang van de publieke zaak. In: Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Rutgers M.R. (Red.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 7-11.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Disentangling blurring bounderies: the public/private dichotomy from an organisational perspective. In: Rutgers M.R. (Red.) Retracing public administration. Amsterdam: Elsevier Science. 89-106.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen en de wet van behoud van verantwoordelijkheid. In: Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Rutgers M.R. (Red.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 45-54.
 • Meer F.M. van der & Wagenaar F.P. (2002), The disentanglement of state and church in the Netherlands. In: Raadschelders J. (Red.) Yearbook of European administrative history: state and church in an administrative history perspective. Baden-Baden: Nomos Verlag. 83-97.
 • Hart P. 't, Wille A.C., Boin R.A., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Noort W.J. van & Zannoni M. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.
 • Meer F.M. van der & Nispen F.K.M. van (2001), De markt voor ambtenaren: bestuurskunde in Nederland, Bestuurswetenschappen 55(1): 5-24.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2001), The unification of the civil service pension fund in the Netherlands 1798-1922. In: Wunder B. (Red.) Pension systems for public servants in western Europe (19th/20th) century. Baden -Baden: Nomos. 113-127.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2000), Wartime administration and its lasting effects on Dutch government. In: Ruggi Fabio (Red.) l' Administration et la gestion de crise: Le cas de la guerre. Administration and crisismanagement; the case of wartime. Brussels: Bruylant. 195-223.
 • Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (2000), West European Civil Service Systems: Variations and Similarities. In: Bekke A.J.G.M., Meer F.M. van der (Red.) Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 275-290.
 • Meer F.M. van der & Nispen F.K.M. van (2000), The Market for Civil Servants: Public Administration in The Netherlands. In: Morton R., Davies R. (Red.) Serving the state. Global public administration education and training. Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sidney: Ashgate. 41-61.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The Development and Current Features of the Dutch Civil Service Systems. In: Meer F.M. van der, Bekke A.J.G.M. (Red.) Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 148-187.
 • Meer F.M. van der & Bekke A.J.G.M. (2000), Civil Service Systems in Western Europe: An Introduction. In: Meer F.M. van der, Bekke A.J.G.M. (Red.) Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 1-11.
 • Meer F.M. van der (1999), Politiek-bestuurlijk management en ministeriële verantwoordelijkheid, Bestuurswetenschappen 4: 347-350.
 • Meer F.M. van der (1999), De ministeries. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 61-83.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1999), The Role of Senior Officials in The Netherlands. In: Page Edward C., Wright Vincent (Red.) The Role of Senior Officials in a Service State. Oxford: Oxford University Press. 205-229.
 • Meer F.M. van der (1999), Maatschappelijke instituties. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 182-188.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 171-174.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 163-169.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Administering the summit: a comparative perspective. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. (Red.) Administering the summit/L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS. 13-33.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1998), Zelfregulering: De derde weg tussen overheid en markt, Christen Democratische Verkenningen 6: 220-230.
 • Meer F.M. van der (1998), Inrichting en personeel van de rijksoverheid: de ministeries van algemeen bestuur. In: Daalder H. (Red.) Compendium Politiek en Samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-37.
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (1998), Administering the summit: a comparative perspective. In: Raadschelders J.C.N., Meer F.M. van der (Red.) Administering the summit. L' entourage administratif du pouvoir exécutif.. Brussels: IISA/IIAS. 13-33.
 • Meer F.M. van der (1998), Van personeelsbeheer tot human resource management, Openbaar Bestuur Internationaal 1.
 • Meer F.M. van der (1998), The institutional organization of training: the Dutch case. In: Jabes J., Meininger M.C. (Red.) The institutional organization of training. Parijs: OECD.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Administering the summit in The Netherlands 1795-1995. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. (Red.) Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS. 227-249.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Politisation ou pratiques politiques habituelles? Les Pays-Bas, Revue Française d'Administration Publique 86(avril-juin): 281-292.
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (1998), Administering the Summit in The Netherlands 1795-1995. In: Raadschelders J.C.N., Meer F.M. van der (Red.) Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS. 227-249.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (1998), Politisation ou pratiques politiques habituelles? Les Pays-Bas, Revue Française d'Administration Publique 86(avril-juin): 281-292.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Functionele decentralisatie. In: Compendium politiek en samenleving (C0700). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-41.
 • Meer F.M. van der (1997), De achtergrond van gemeentesecretarissen. In: Berveling J., Dam M.J.E.M. van, Neelen G.H.J.M. (Red.) De Deugd in het midden. Over de sleutelpositie van gemeentesecretarissen. Delft: Eburon. 23-40.
Vakpublicaties
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal arrangements in Europe, Regional Civil Service Hub 1(1): 69-94.
 • Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (2013), De Blokkendoos van de Rijksdienst, PM public mission: 12-15.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2013), De bestuurlijke paragraaf van het Regeerakkoord 'aan enige liberale principien nader getoetst', Liberaal Reveil 54(2): 125-130.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2012), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands,, Bestuurskundige Berichten 2012: 6-8.
 • Meer F.M. van der (2012), Verkiezingsbeloften over snijden in overheid weerspiegelen desinteresse politiek, Me Judice(5 sept 2012).
 • Bekkers H., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Precies genoeg ambtenaren., Binnenlands Bestuur: 10-13.
 • Bekkers H., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Financieel fiasco opheffen ambtenarenstatus., Binnenlands Bestuur.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Afschaffen Ambtenarenstatus Financieel Riskant., PM public mission 6: 34-35.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), De bestuurlijke vormgeving van collectieve actie in de agrarische sector en het midden en kleinbedrijf. Een vergelijking van onderscheiden publieke en private arrangementen.. Leiden: Centre for Public Sector Reform.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), [bespreking van: Woud, A. van der. (2010) Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker] , Bestuurswetenschappen 65: 73-77.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), [Bespreking van: Demmke, C. (& T. Moilanen) (2010) Civil Services in the EU of 27: Reform Outcomes and the Future of the Civil Service. Frankfurt am Main: Peter Lang], Common Market Law Review 48: 2139-2141.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Naar een overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl. Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance vanuit internationaal perspectief bezien.. Leiden: Centrum voor Publieke Sectorhervormingen. Bestuurskunde Universiteit Leiden.
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, Widt D. de, Eijk C.J.A. van & Dijkstra G.S.A. (2010), Vernieuwing van de Rijksdienst onder de loep: Monitoring Programma Vernieuwing Rijksdienst.. Leiden: Instituut Bestuurskunde / Centre for Public Sector Reform.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2010), De eigenheid van de publieke dienst van uit internationaal perspectief.. Den Haag: CAOP.
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, de Widt D., Van Eijk C. & Dijkstra G.S.A. (2010), Monitoring Vernieuwing Rijksdienst.. Den Haag: Programma Vernieuwing Rijksdienst.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2010), Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid., Liberaal Reveil.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2009), 'De sferen van Europa en de ontwikkeling van de Europese Unie' [Bespreking van: Middelaar, L.J. van (2009) De passage naar Europa: geschiedenis van een begin. Groningen: Historische Uitgeverij], Bestuurswetenschappen: 93-98.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Raadschelders J.C.N. (2008), Modelos admnistrativos, tradiciones y reforma. Ultimo recurso explicativo?, Estado, gobierno, gestion publica 12: 85-103.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), Bedrijfslichamen en zelfstandige bestuursorganen.. In: Breeman G.E., Noort W.J. van, Rutgers M.R. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 138-143.
 • Meer F.M. van der (2008), De ministeries.. In: Breeman G.E., Noort W.J. van, Rutgers M.R. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 55-77.
 • Meer F.M. van der, Steen T.P.S. & Toonen T.A.J. (2008), Local autonomy in multy-level government: A research essay.. the hague: Ministry of the Home Office.
 • Meer F.M. van der (2007), Geniaal, Justitie Magazine 6(9): 10-10.
 • Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (2007), Hoe staat het met het water in Nederland, Openbaar Bestuur.
 • Toonen T.A.J., Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2006), Local government finance and intergovernmental relations: Comparative institutional analysis. Draft version. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Meer F.M. van der (2005), De ministeries. In: Tuurenhout M.E., Rutgers M.R., Neelen G. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 57-79.
 • Steen T.P.S., Berg C.F. van den, Meer F.M. van der, Overeem P. & Toonen T.A.J. (2005), Modernisering governments in other countries. International comparison of processes of change in central government. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. & Meer F.M. van der (2005), Bestuur en maatschappelijke omgeving. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 161-172.
 • Steen T.P.S., Berg C.F. van den, Overeem P., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2005), Andere overheid in het buitenland: Internationale vergelijking van veranderprocessen bij de Centrale Overheid. Managementsamenvatting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Steen T.P.S., Berg C.F. van den, Overeem P., Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2005), Andere overheid in het buitenland: Inrichting van de centrale overheid. Een internationale vergelijking. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der, Overeem P., Steen T.P.S. & Toonen T.A.J. (2005), Deelrapportage Binnenlandse Zaken. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E., Koevoet C.A., Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Functioneel bestuur. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 135-160.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. & Meer F.M. van der (2003), Bestuur en maatschappelijke omgeving. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 161-172.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 155-160.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 149-154.
 • Meer F.M. van der (2003), De ministeries. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (Red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 57-80.
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2002), Branchecode voor de maatschappelijke onderneming. Oegstgeest: Grotius Consultancy.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2002), Maladministration in the Netherlands in the 19th and 20th century. In: Tiihonen S. (Red.) The history of corruption in central government. Brussels: IOS Press.
 • Hart P. 't, Meer F.M. van der, Zannoni M. & Conemans J. (2001), Ambtelijke professionaliteit is meer dan een toverwoord, Management en Bestuur 5(5): 4-7.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Het onbewezen nut van de ABD, Management en Bestuur 5(5): 4-6.
 • Meer F.M. van der (2001), Het ambtelijk apparaat van de rijksoverheid. In: Daalder H. (Red.) Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 24-31.
 • Meer F.M. van der (1999), Mobiliteit in de rijksdienst: panacee of ziektekiem?, Overheidsmanagement 12(5): 128-131.
 • Meer F.M. van der (1999), De derde golf en het management, recensie van Jeremy Hope en Tony Hope: Competing in the Third Wave. The Ten Key Issues of the Information Age, Openbaar Bestuur 9: 36-37.
 • Meer F.M. van der (1998), De Europese bureaucratie doorgelicht, Openbaar Bestuur Internationaal 4: 6-7.
 • Meer F.M. van der (1998), Oude wijn die naar meer smaakt. Onderzoek naar mogelijkheden voor revitalisering van oude oplossingen omwille van burger en milieu. Den Haag: Beleid en Adviesgroep.
 • Meer F.M. van der (1997), Partijpolitieke benoemingen in Nederland. een belgianisering van het openbaar bestuur?, Overheidsmanagement 10(6): 162-168.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Kritiek op functioneel bestuur slechts ten dele terecht, Staatscourant: 5-6.
Populariserend
Overig
 • Meer F.M. van der (2016), Het huis voor de klokkenluiders als teken van bestuurlijk en juridisch fatsoen. []
 • Kas A. & Meer F.M. van der (26 juli 2016), Bezuinigen op het Rijk? Dat lukt dus nooit. Geïnterviewd door Kas, Annemarie voor NRC Handelsblad(Main paper) [interview].
 • Meer F.M. van der (2016), De publieke dienst in een veranderend publiek domein: omvang en kwaliteit. Uitdagingen en oplossingsrichtingen, Den Haag. []
 • Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (27 oktober 2015), Koers houden in turbulentie: De rol van de rijksoverheid op het gebied van IenM internationaal vergeleken (Lezing).
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (red.) (2015), Comparative Civil Service Systems in the 21st century. Houndsmill: Palgrave/McMillan.
 • Meer & F.M. van der (2015), Key note speech to EMPA Yearly International Conference Leiden 16th January 2015: Analyzing public sector reform and the rise of a (post) enabling state . The Hague, (Leiden). [overig]
 • Meer F.M. van der (2015), Het openbaar bestuur als multi level governance systeem: De consequenties voor de relatie tussen politici, ambtenaren en burgers. Openbare lezing 28 mei Den Haag (Lezing).
 • Meer F.M. van der (2014), Key Note Speech CAOP Jaarcongres: Transformaties en verschuivingen in het publieke domein: Transformaties en verschuivingen in het publieke domein. Den Haag, (CAOP Jaarcongres). [overig]
 • Meer F.M. van der (2014), Schaalproblemen in het openbaar bestuur. MLG en multischalig besturen , Utrecht Maart 2014 (Lezing).
 • Van der Meer & F.M. (2014), Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the public service (Lezing).
 • Meer F.M. van der (2014), “Enabling state and consequences for public service delivery and public servants” used as an illustration for Doing Research and Consultancy on Public Sector Reform: How Scholarly WorkImpacts on Practitioners’ Work – and Vice Versa. Key not speech PHd seminar annual EGPA conference Speyer Germany September 2014. []
 • Meer F.M. van der (27 juni 2013), Speaking truth (unto) power. Een historisch en internationaal perspectief (Lezing). CAOP Den Haag.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (31 mei 2013), Bureaucracy in systems of multi-level governance: towards a new civil service research project. Conference ramework Paper (Lezing). Leiden.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (31 mei 2013), Public Sector Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the Public Service (Lezing). Leiden.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (3 mei 2013), The Governance of Food Safety in the Netherlands: (De)regulation, (De)centralization and (De)collectivization (Lezing). Reims.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (1 maart 2013), Het overheidspersoneel en Rutte II. De omvang van het overheidspersoneel vanuit nationaal en internationaal perspectief in het licht van de voorstellen in het regeerakkoord c.a. en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van de ambtelijke dienst en samenleving in onderlinge samenhang bekeken. (Lezing). Den Haag.
 • Meer & F.M. van der (2013), Tegenstrijdige oordelen over en verwachtingen ten aanzien van ambtenaren, CAOP-magazine.
 • Meer F.M. van der (2013), Ambtenaren in de vuurlinie bij gemaakte fouten – Wanneer de ambtenaar in de fout gaat, ligt hij in de vuurlinie. Geniet de ambtenaar nog wel bescherming van de verantwoordelijke politici?” Intermediair 15-04-2013: Intermediair. [overig]
 • Meer F.M. van der (28 juni 2012), In hoeverre is de huidige Nederlandse (rijks)overheid “groot” dan wel “beperkt” van omvang in vergelijkend perspectief? (Lezing). Den Haag De Witte.
 • Meer F.M. van der (21 juni 2012), Publieke sector hervormingen en de democratische rechtsstaat (Lezing). Den Haag.
 • Meer F.M. van der (4 juni 2012), 'De ambtenaar in een veranderend openbaar bestuur' [interview].
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (30 april 2012), The Governance of Food Safety in the Netherlands: Two Centuries of Intensifying Regulation and Organization. Paper presented at the meeting of the Working Group History of Administration, International Institute of Administrative Sciences April 30, 2012, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. (Lezing). Washington DC.
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (10 april 2012), A comparative historical analysis of the development towards and reappraisal of a protected civil service in France, the UK, Germanic territories and The Netherlands in the 19th and early 20th centuries (Lezing). Antwerp.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (3 april 2012), The civil service and its (legal) position: an international comparison of quality, integrity and professionalism (Lezing). Stellenbosch, South Africa.
 • Meer F.M. van der (28 maart 2012), De voorwaardenscheppende staat en de rechtspositie van ambtenaren (Lezing). Den Haag.
 • Meer F.M. van der (8 maart 2012), De voorwaardenscheppende staat en de gevolgen voor de inrichting en werking van het openbaar bestuur (Lezing). Den Haag.
 • Meer F.M. van der (24 februari 2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst, Inaugurele Rede (Oratie). Leiden: Leiden UFD.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (6 december 2011), De omvang van de overheid in vergelijkend perspectief. (Lezing). Den Haag.
 • Meer F.M. van der (7 november 2011), Reform and the post enabling state. (Lezing). Columbus Ohio.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (24 augustus 2011), The changing position and (legal) status of top civil servants from a PSB perspective. (Lezing). Reykjavik.
 • Meer F.M. van der (4 mei 2011), Public sector reform and the rise of an enabling state: queries and conundrums. (Lezing). Speyer.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (15 maart 2011), Overheid en ambtenaar nieuwe stijl en integriteit. (Lezing). Zoetermeer.
 • Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (10 maart 2011), Eigene van de overheid vanuit internationaal perspectief. (Lezing). Den Haag.
 • Meer F.M. van der (Red.) (2011), Civil service systems in Western Europe.. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), De ambtenaar: een bijzondere werknemer in dienst van een bijzondere werkgever.. [overig]
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Raadschelders J.C.N. (25 november 2010), Public sector reform and administrative Models, traditions, and reforms Paper. (Lezing). Maastricht.
 • Meer F.M. van der (6 oktober 2010), State of the Public sector reform and traditions, seminar ‘Intergovernmental dimension of public sector reform: A European comparative perspective’. (Lezing). The Hague.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (21 juni 2010), Representative bureaucracy and multiculturalism in the Netherlands. (Lezing). Friedrichshafen.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (18 juni 2010), Motives and Initiators of Administrative Reform in The Netherlands, 19th-20th C. (Lezing) IIAS Working Group History of Government. University of Linz, Austria.
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2010), Public service leadership in Dutch central government: New public service challenges, new public service bargains.. Stellenbosch. [overig]
 • Meer F.M. van der (5 april 2008), The administration of Dutch migration in 19th and 20th centuries. (Lezing). Paris: History of Public Administration Seminar / International Institute of Administrative Sciences (IIAS).
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (2007), Administrative models, traditions and reform: Explanations of last resort?. Canberra: Australia National University. [overig]
 • Meer F.M. van der (2007), Civil service leadership traditions and models in Western Europe. Hong Kong: University of Hong Kong. [overig]
 • Steen T.P.S. & Meer F.M. van der (2007), Civil service leadership in the Netherlands. Managerial and policy oriented conceptions. Madrid, Spanje: EGPA. [overig]
 • Meer F.M. van der, Rutgers M.R. & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig]
 • Meer F.M. van der & Steen T.P.S. (2007), Dutch civil service leadership torn between managerial and policy oriented leadership roles. Newark, Delaware: University of Delaware. [overig]
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag. [overig]
 • Meer F.M. van der (2007), Ambtenaren: De behoefte aan gewone of bijzondere werknemers. Den Haag. [overig]
 • Meer F.M. van der (29 april 2007), Civil servants and leadership (Lezing). Tokyo, Japan: University of Tokyo.
 • Meer F.M. van der (2007), The pro-active civil servants and politics: Conflict and/or co-operation?. Tokyo: NPA. [overig]
 • Meer F.M. van der (2007), Public sector reform and the rise of the enabling state: The European experience. Tokyo: Central government civil service. [overig]
 • Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (Red.) (2007), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2006), Management and governance of cultural heritage in the Netherlands in the 19th and 20th century: In service of national identity. Granada. [overig]
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2006), Rewards for high public office in the Netherlands. Nicosia. [overig]
 • Meer F.M. van der (2005), NIG annual work conference. Nijmegen. [overig]
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2005), Western Europan civil service systems: a comparative analysis. Blacksburg. [overig]
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2005), Representative government and top administrative officers: A comparative historical approach to political administrative relations. Trento: Trento Cultural Institute. [overig]
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Zelfstandige bestuursorganen en politiek-ambtelijke verhoudingen. Antwerpen. [overig]
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2005), In the service of National identity: The discovery, use and appearance of historical and cultrual heritage in the Netherlands. Louvain la Neuve. [overig]
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2004), Modernisation of Dutch waterboards: resilence or change. Bloomington. [overig]
 • Meer F.M. van der (2004), The historical institutional design of Dutch watermanagement. Konstanz. [overig]
 • Meer F.M. van der (2003), De onvermijdelijke onbetrouwbaarheid van de overheid als werkgever. Den Haag. [overig]
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2003), Territoriality and Bureaucratization, Multi-level governance in intergovernmental systems. Leiden. [overig]
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2003), Water management in the Netherlands in the 19th en 20th centuries. Malta. [overig]
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (Red.) (2003), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon.
 • Meer F.M. van der, Boin R.A. & Toonen T.A.J. (2002), Rearranging government. Transformation of regulation and control in the Netherlands. London. [overig]
 • Meer F.M. van der (2002), The theoretical implications of the findings of the Western European civil service systems research. Leiden. [overig]
 • Meer F.M. van der & Toonen T.A.J. (2002), Competence management and civil service professionalism in Dutch central government. Londen. [overig]
 • Meer F.M. van der (2002), Civil service reform in Western Europe and the rise of the enabling state. Phoenix, Arizona, USA. [overig]
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Disentangling blurring boundaries: the public-private dichotomy form an organizational perspective. Leiden. [overig]
 • Meer F.M. van der (2001), Van bestuurskunde en politicologie tot bestuur en politiek [Bespreking van: Vries J. de (2001) Lege staat of lege bestuurskunde e.a.] Bestuurswetenschappen 55: 339-343.
 • Meer F.M. van der (2000), Civil service recruitment and training for the civil service. Hamburg. [overig]
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (2000), Corruption in the Netherlands. Leiden. [overig]
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The SIO's and the impact of the European Union. Leiden. [overig]
 • Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (Red.) (2000), Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der (1 oktober 1999), Dutch Government Reform and Topdown Politicisation (Lezing). Gothenburg, Sweden.
 • Meer F.M. van der (1 maart 1999), The Emergence of the Decentralized-Unitary State in the Netherlands, 1702-1848 (Lezing). Portland, Oregon.
 • Meer F.M. van der (28 januari 1999), Changing Patterns in Training and Development for Public Organizations in The Netherlands (Lezing). Hong Kong.
 • Meer F.M. van der (27 januari 1999), The Development and Creation of a Service Orientation in Dutch Public Administration (Lezing). Hong Kong.
 • Meer F.M. van der (26 januari 1999), Leadership and the Civil Service: The Rise of a New Top Civil Servant in The Netherlands (Lezing). Hong Kong.
 • Meer F.M. van der (25 januari 1999), The Dutch System of Personnel Management related to the Institutional Design of the Administrative System (Lezing). Hong Kong.
 • Meer F.M. van der (1999), Coördinator van de tweede fase van het 'Civil Service Systems Project'. [overig]
 • Meer F.M. van der (1999), Compendium Politiek en Samenleving. [overig]
 • Meer F.M. van der (1999), Participant in the' Whitehall Project'. [overig]
 • Bekke A.J.G.M. & Meer F.M. van der (Red.) (1999), Civil Service Systems in Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishers.
 • Meer F.M. van der (1999), Working group on Administrative History of the IIAS. [overig]
 • Meer F.M. van der (1999), Didactiek voor politiek en bestuur: Uitgeverij Coutinho. [overig]
 • Meer F.M. van der (1 april 1998), Comparative civil systems (Lezing).
 • Meer F.M. van der, Bekke A.J.G.M. & Raadschelders J.C.N. (1 april 1998), Comparative civil service systems: an institutional analysis (Lezing). Noordwijkerhout.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (28 maart 1998), Wartime Administration and its Lasting Effects on Dutch Public Administration (Lezing). Corfu, Ionean University.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (28 maart 1998), Wartime Administration and its Lasting Effects on Dutch Public Administration (Lezing). Corfu, Ionean University.
 • Meer F.M. van der (1 maart 1998), The legislative framework concerning the public service: duties and rights of civil servants (Lezing). Llublijana.
 • Meer F.M. van der (1 maart 1998), The comprehensiveness of the Civil service Law: the scope and limitations of the law (Lezing). Llublijana.
 • Meer F.M. van der (12 februari 1998), Symposium "Werkende arbeidsverhoudingen" (Lezing).
 • Raadschelders J.C.N. & Meer F.M. van der (Red.) (1998), Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (Red.) (1998), Administering the summit. L'entourage administratif du pouvoir exécutif. Brussels: IISA/IIAS.
 • Meer F.M. van der (15 oktober 1997), The institutional organisation of training in the Netherlands for higer civil servants. (Lezing). Paris.
 • Meer F.M. van der (15 juli 1997), Training higher civil servants for the transition to market economy (Lezing). Boekarest.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (6 juni 1997), The Transformation of the Senior Civil Service in the Netherlands after the Second World War. (Lezing). Amsterdam.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Roborgh L.J. (5 april 1997), The Dutch Civil Service System. (Lezing). Bloomington.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (21 maart 1997), The Senior Civil Service in the Netherlands: A Fragmented Unity. (Lezing). Oxford.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (14 maart 1997), Administering the Summit: Comparative Observations. (Lezing). Brussel.
 • Meer F.M. van der & Raadschelders J.C.N. (14 maart 1997), Administering the Summit in The Netherlands 1795-1995. (Lezing). Brussel.
 • Meer F.M. van der (1997), Managing people is like herding cats [Bespreking van: Benss W. (1997) Management people is like herding cats] Openbaar Bestuur Internationaal.
 • Meer F.M. van der (1997), Refounding democratic public administration, modern paradoxes, past modern challenges [Bespreking van: Wamsley G. (1997) Ambtelijke organisatie moet publiek karakter openbaar bestuur waarborgen] Openbaar Bestuur Internationaal 4: 4.
 • Meer F.M. van der (1997), The integrity of the managerial state [Bespreking van: Bovens M.A.P. (1997) Overheid, macht en publieke moraal] Openbaar Bestuur Internationaal 2: 6.
 • Meer F.M. van der (1997), Public sector management in Europe [Bespreking van: Flynn N. (1997) Managementstylen in Europa vergeleken] Openbaar Bestuur Internationaal 1: 8.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3667

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl