Leidse hoogleraren vanaf 1575

Gerrit Jan Oostindie (Gert)

Geboren
1955-07-04 te Ridderkerk, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1989)

Type examen
Promotie
Datum
1989
Plaats
Utrecht
Proefschrift
Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinaamse plantages, 1720-1870

Gewoon Hoogleraar (2006)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Geschiedenis
Leeropdracht
Caraïbische geschiedenis
Datum benoeming
2006-09-01
Datum oratie
2007-10-19
Titel oratie
Slavernij, canon en trauma

Publicaties

Wetenschappelijk
 • Oostindie G.J. (2014), De koning en de Cariben. In: Haan I. de, Hoed P. den, Velde H. te (Red.) Een nieuwe staat. Het begin van het koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Oostindie G.J. (2014), Dutch Atlantic decline during “The age of revolutions". In: Roitman, J.V. (Red.) Dutch Atlantic Connections, 1680-1800; Linking empires, bridging borders. Leiden: Brill. 309-335.
 • Oostindie G.J. (2014), Black power, popular revolt and decolonization in the Dutch Caribbean. In: Quinn K. (Red.) Black power in the Caribbean. Gainesville: University Press of Florida. 239-260.
 • Oostindie G.J. (2014), Decentralisatie overzee; Politieke legitimiteit in het trans-Atlantische Koninkrijk, Idee: 28-31.
 • Oostindie G.J. (2014), Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945; Dekolonisatie zonder afscheid. In: Bouwman, R. (Red.) De canon van Nederland; Onze geschiedenis in 50 thema’s. Amsterdam: Meulenhoff. 193-196.
 • Oostindie G.J. (2014), Introduction. In: Dutch Atlantic Connections, 1680-1800; Linking empires, bridging borders. Leiden: Brill. 1-20.
 • Oostindie G.J. (2013), Post-colonial sovereignty games in the margins of Europe; The Netherlands, the Antilles and Europe. In: Adler-Niessen R., Pram Gad U. (Red.) Postcolonial sovereignty games. London: Routledge. 203-216.
 • Oostindie G.J. (2013), Intellectual wastelands? Scholarship in and for the Dutch West Indies up to ca. 1800. In: Boomgaard P. (Red.) Empire and Science in the Making. Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830. New York: Palgrave Macmillan. 253-280.
 • Oostindie G.J. (2013), Sweet commodity, bitter memories. In: Chaskielberg A. (Red.) The sweet and sour story of sugar; Sugar in a globalized world. Groningen: Noorderlicht. v-vii.
 • Oostindie G.J. (2013), Voorbij de politieke bagasie; het Nederlands van Suriname en de Antillen. In: Brand H. (Red.) De tienduizend dingen; Feestbundel voor Reinier Salverda. Leeuwarden: Fryske Akademy/Afûk. 219-300.
 • Oostindie G.J. (2013), Waterland; De inventaris van een suikerplantage in 1794. In: Doe E. van der, Moree P., Tang D.J. (Red.) Buitgemaakt en teruggevonden; Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Zutphen: Walburg Pers. 245-255.
 • Oostindie G.J. (2013), Caribbean; Dutch migration, early 20th century to present. In: Ness E. (Red.) The encyclopedia of global human migration. Londen: Blackwell.
 • P.C. Emmer & Oostindie G J. (2012), White is White and Black is Black and the Twain Shall Never Meet? Reactie op Patricia D. Gomes, ‘Slavernijgeschiedenis in de landelijke dagbladen’, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 125(2): 233-237.
 • Oostindie G.J. (2012), Postcolonial Migrants in the Netherlands: Identity Politics versus the Fragmentation of Community. In: Bosma U., Lucassen J., Oostindie G. (Red.) Postcolonial Migrants and Identity Politics. New York: Berghahn. 95-126.
 • Oostindie G.J. (2012), History Brought Home: Postcolonial Migrations and the Dutch Rediscovery of Slavery. In: Bosma U. (red.) Post-Colonial Immigrants and Identity Formations in the Netherlands. Amsterdam: IMISCOE/Amsterdam University Press. 155-173.
 • Oostindie G.J. & Roitman J.V. (2012), Repositioning the Dutch in the Atlantic, 1680-1800, Itinerario, European Journal of Overseas History 36(2): 129-160.
 • Bosma U, Lucassen J. & Oostindie G.J. (2012), Introduction. Postcolonial Migrations and Identity Politics: Towards a Comparative Perspective. In: Bosma U., Lucassen J., Oostindie G. (Red.) Postcolonial Migrants and Identity Politics. New York: Berghahn. 1-22.
 • Oostindie G.J. & Klinkers I. (2012), Gedeeld Koninkrijk. De ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de vernieuwing van het trans-Atlantische Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Oostindie G.J. (2012), 'British Capital, Industry, and Perseverance’ versus Dutch ‘Old School’? The Dutch Atlantic and the Takeover of Berbice, Demerara and Essequibo, 1750-1815, BMGN 113 127(4): 28-55.
 • Oostindie G.J. (2012), Dependencia y autonomía en el sistema de descolonización neerlandés en las Antillas: Un caso alternativo. In: Solana A.C, González-Ripoll D. (red.) Historia de la Antillas no hispanas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 527-546.
 • Oostindie G.J. (2011), Postcolonial Netherlands. Sixty-five years of forgetting, commemorating, silencing. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Oostindie G.J. (2011), Slave resistance, colour lines, and the impact of the French and Haitian Revolutions in Curaçao. In: Curaçao in the Age of Revolutions, 1795-1800.
 • Oostindie G.J. (2011), De Raad van State als adviseur in een veranderend Koninkrijk. In: De Raad van State in perspectief.
 • Oostindie G.J. (2011), Ten geleide bij de vijfde druk. In: Het paradijs overzee. De ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland. Vijfde druk, met een nieuw ‘Ten geleide’.
 • Oostindie G.J. (2011), Het paradijs overzee. De ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland. Vijfde druk, met een nieuw ‘Ten geleide’. Leiden: KITLV Uitgeverij.
 • Oostindie G.J. (2011), De gouverneurs van de Nederlandse Antillen: taken, omgeving en profiel sinds 1815. In: De gouverneurs van de Nederlandse Antillen sinds 1815. Leiden: KITLV Uitgeverij.
 • Oostindie G.J. (2009), Dependence and Autonomy in Sub-national Island Jurisdictions: The Case of the Netherlands Antilles and Aruba. In: The Case for Non-Sovereignty. Lessons from Sub-national Island Jurisdisctions.
 • Oostindie G.J. (2009), Public memories of the Atlantic slave trade and slavery in contemporary Europe, European Review. Interdisciplinary Journal of the Academia Europaea.
 • Oostindie G.J. (2009), Migration paradoxes of non-sovereignty; A comparative perspective on the Dutch Caribbean. In: Governance in the non-independent Caribbean; Challenges and opportunities in the 21st Century.
 • Oostindie G.J. (2009), Postkoloniaal Nederland; Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Oostindie G.J. (2009), History brought home; Postcolonial migrations and the Dutch rediscovery of slavery. In: Migration, trade, and slavery in an expanding world; Essays in honor of Pieter Emmer.
 • Oostindie G.J. (2008), Historical Memory and National Canons. In: Dutch Colonialism, Migration and Cultural Heritage.
 • Oostindie G.J. (2008), Migration and its Legacies in the Dutch Colonial World. In: Dutch Colonialism, Migration and Cultural Heritage.
 • Oostindie G.J. (2008), Slavernij, canon en trauma: debatten en dilemma’s, Tijdschrift voor Geschiedenis.
 • Oostindie G.J. (2007), The Slippery Paths of Commemoration and Heritage Tourism. The Netherlands, Ghana, and the Rediscovery of Atlantic Slavery. In: The Transatlantic Slave Trade: Landmarks, Legacies, Expectations.
 • Oostindie G.J. (2007), Kerstening en familieleven. Herrnhutters, slaven en vrijgemaakten in de Boven-Commewijne, 1852-1878. In: Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Amsterdam: Bert Bakker. 109-132.
 • Oostindie G.J. (2006), The Study of Ethnicity in the Dutch Caribbean. Full Circle to Furnivall?, Latin American and Caribbean Ethnic Studies 1(2): 215-230.
 • Oostindie G.J. (2006), Dependence and Autonomy in Sub-national Island Jurisdictions: The Case of the Netherlands Antilles and Aruba, The Round Table 95(386): 609-626.
 • Oostindie G.J. (2006), De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën. Amsterdam: De Bezige Bij.
Vakpublicaties
 • Oostindie G.J. (2012), Het succes van de plantage, Historisch Nieuwsblad 2012(6): 48-57.
 • Oostindie G.J. (2011), Een koloniaal instrument: de politie in Suriname en de Antillen. In: Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut.
 • Oostindie G.J. (2011), Historisch ondernemerschap, de koloniën en erfgoedbeleid. In: Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika.
 • Oostindie G.J. (2010), Migratie tussen Indonesië en Nederland, Demos. Bulletin over bevolking en samenleving.
 • Oostindie G.J. & Steijlen F. (2009), Zestig jaar na de eerste ‘kille’ ontvangst; Onderzoek legt onvrede onder ‘postkoloniale’ migranten bloot, Contrast.
 • Oostindie G.J. (2009), Caraïbisch fijnstof, Internationale Spectator.
 • Oostindie G.J. (2009), Koloniën, migranten en Franse grandeur; Scheuren in het beeld van de voorbeeldnatie, De Academische Boekengids.
 • Oostindie G.J. (2009), Dutch Caribbean, protest and revolution, 1815-2000. In: International encyclopedia of revolution and protest.
 • Oostindie G.J. (2008), Kossmans kwal. Identiteit, migratie en koloniale geschiedenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, De Academische Boekengids.
 • Oostindie G.J. (2008), Koloniaal verleden, kleinschaligheid en goed bestuur. In: Democratie en deugdzaamheid. Lezingenbundel 2007-2008.
 • Oostindie G.J. (2007), De ontmanteling van de Antillen, Openbaar Bestuur 18(4): 2-6.
 • Oostindie G.J. (2007), Een paradox van vrijheid en slavernij. Joden en slavenhandel in de Nieuwe Wereld, De Academische Boekengids 61: 13-15.
 • Oostindie G.J. & Schulte Nordholt H.G. (2006), Nederland en zijn koloniale verleden. Moeizame overgang van dekolonisatie naar buitenlands beleid, Internationale Spectator 60(11): 573-577.
 • Oostindie G.J. (2006), Small scale and quality of governance. A survey of the scholarly literature, with special reference to the Caribbean. Leiden: KITLV.
 • Oostindie G.J. (2006), Marrons, koloniale geschiedenis en canon. In: Koonings K. (Red.) Antropologie en Afro-Amerika als passie en professie. Opstellen aangeboden aan Wim Hoogbergen. Maastricht: Shaker Publishing. 43-52.
 • Oostindie G.J. (2006), Hoe Hollands is ons huis? Historici relativeren het multiculturele drama, De Academische Boekengids 6: 21-23.
 • Oostindie G.J. (2006), Blijvende zorgen over de Koninkrijksrelaties, Openbaar Bestuur 17(2): 33-36.
 • Oostindie G.J. (2006), Canon mist lange lijnen, Geschiedenis Magazine 8(nov-dec): 45-45.
Populariserend
 • Doe E. van der, Moree P., Tang D.J., Heerma van Voss L., Kimbell C., Simpson L., Boink G., Landheer H., Bos J., Davids K., Heijer H. den, Jacobs J., geest L. van der, Brouwer J., Schwartz N., velzen T. van, Muurling S., Dillo I., Blusse L., Dulm F. van, Boogert M. van den, Hadjikyriacou A., Bode P. de, Paesie R., Francke J., Oostindie G., Gosselink M., Braunius S., Eijck van Heslinga E. van, Brand R., Bruijn I., Hollanders P. & Eeten S. van (2013), Roerig Curaçao. Ambities en verlangens van een Bataafs marineofficier in 1803. In: Doe E. van der, Moree P., Tang D.J. (Red.) Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief nr. Sailing Letters Journaal V. Zutphen: Walburg Pers. 305-313.
 • Oostindie G.J. (2013), Tot elkaar veroordeeld, Maarten! (4): 77-84.
 • Kamphuis P., Schwegman M. & Oostindie G.J. (19 juni 2012), Onderzoek geweld in ‘Indië’. De Volkskrant.
 • Oostindie G.J. (3 april 2012), Hoetink en de oude samenleving. Antilliaans Dagblad.
 • Oostindie G.J. (4 februari 2012), Geef Schilp niet de schuld. NRC Handelsblad.
 • Oostindie G. & Schwegman M. (2012), Onze instituten zijn niet opportunistisch. NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J. (15 oktober 2011), Tropeninstituut verloren, rampspoed geboren. NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J., Bijnaar A. & Stipriaan A. van (15 oktober 2011), Serie slavernij was te vaak te relativerend. De Volkskrant.
 • Oostindie G.J. (2011), Tropische producten, collecte voor de missie, Historisch Nieuwsblad.
 • Oostindie G.J. (2011), Niet bang meer zijn om adem te halen, Historisch Nieuwsblad.
 • Oostindie G.J., Schulte Nordholt H.G.C. & Steijlen F. (2011), Postkoloniale monumenten in Nederland/Post-colonial monuments in the Netherlands.. Leiden: KITLV Press.
 • Oostindie G.J. (2010), Lang afscheid van een tropisch wingewest, Elsevier speciale editie Ons Suriname.
 • Oostindie G.J. (2010), Verknocht aan Suriname. In: Suriname en ik. Persoonlijke verhalen van bekende Surinamers over hun vaderland.
 • Oostindie G.J. (13 oktober 2009), Jammer, de loopgraven zijn alweer betrokken. Mare.
 • Oostindie G.J. (9 januari 2009), Commissaris Kamp mag niet te streng zijn. NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J. (14 augustus 2008), Juist de West benadrukt culturele verschillen. De Volkskrant.
 • Oostindie G.J. (20 februari 2008), Niemand wil kladderadatch. De Volkskrant.
 • Oostindie G.J. (2008), De schaduw op de zuil. In: De Antillen en ik.
Overig
 • Oostindie G.J. (2014), Book review [Bespreking van: Nanette de Jong (2012) Tambu; Curaçao’s African-Caribbean ritual and the politics of memory] Anthropos 109: 678.
 • Oostindie G.J. (2014), Book review [Bespreking van: Clegg P. & Killingray D. (eds.) (2012) The non-independent territories of the Caribbean and Pacific; Continuity or change?] New West Indian Guide 88: 149-151.
 • Oostindie G.J. & Roitman J.V. (Red.) (2014), Dutch Atlantic connections, 1680-1800; Linking empires, bridging borders. Leiden: Brill.
 • Oostindie G.J. (2014), Book review [Bespreking van: Victor Bulmer-Thomas (2012) The economic history of the Caribbean since the Napoleonic wars] European Review of Latin American and Caribbean Studies 97: 145-146.
 • Oostindie G.J. (2014), Book review [Bespreking van: John K. Thornton (2012) A cultural history of the Atlantic World, 1250-1820] Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32: 86-88.
 • Oostindie G.J. (27 november 2013), Een Koninkrijk zonder de Antillen? (Lezing). Den Haag.
 • Oostindie G.J. (22 november 2013), Een Koninkrijk zonder Curaçao? (Lezing). Curaçao.
 • Oostindie G.J. (15 november 2013), Remembering colonialism; Migration in the postcolonial Netherlands (Lezing). London.
 • Oostindie G.J. (6 november 2013), The politics of postcolonial memory-making in the Netherlands (Lezing). Santiago de Chile.
 • Oostindie G.J. (25 oktober 2013), De monarchie en de koloniën (Lezing). Amsterdam.
 • Oostindie G.J. (21 juni 2013), Unfulfilled ambitions; The Dutch, colonialism, slavery, remembrance, keynote lecture, conference ‘The colonial legacy of the Treaty of Utrecht’ (Lezing). Utrecht.
 • Oostindie G.J. (28 mei 2013), Ruptures and dissonance; Memories of colonialism and decolonization in the Netherlands, seminar ‘Postcolonial memories’ (Lezing). Heidelberg.
 • Oostindie G.J. (23 mei 2013), Tweehonderd jaar Koninkrijk, honderdvijftig jaar emancipatie (Lezing). Den Haag.
 • Oostindie G.J. (19 april 2013), 250 jaar Nederlandse slavenhandel en slavernij (Lezing). Amsterdam.
 • Oostindie G.J. (22 maart 2013), Transitional justice and colonial memory wars, keynote lecture, conference ‘Making peace and justice; Histories, memories and images’ (Lezing). Utrecht.
 • Oostindie G.J. (21 maart 2013), Gouden tijden, zwarte bladzijden (Lezing). Wassenaar.
 • Oostindie G.J. (8 maart 2013), Politics and the media in Curaçao (Lezing). Rotterdam.
 • Oostindie G.J. (2013), [Bespreking van: Jansen van Galen J. (2013) Afscheid van de koloniën] Openbaar Bestuur(September): 34-36.
 • Oostindie G.J. (2013), [Bespreking van: Edelman Boren M. (2013) Sugar, slavery, christianity and the making of race] European Review of Latin American and Caribbean Studies: 150-151.
 • Oostindie G.J. (2013), Leven in slavernij (2877.0). [website]
 • Oostindie G.J. (2013), [Bespreking van: Rupert L.A.J. (2012) Creolization and contraband; Curaçao in the early modern Atlantic world] Slavery & Abolition 34(3): 524-525.
 • Oostindie G.J. (2012), Bespreking van: Balai L.W. (2011) Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720-1738, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 125(3): 442-443.
 • Oostindie G.J. (2012), Postcolonial perspectives (Lezing). Amsterdam.
 • Oostindie G.J. (2012), Postcolonial migrations, integration and identity politics in the Netherlands (Lezing). Yogyakarta.
 • Oostindie G., Bosma U. & Lucassen J. (red.) (2012), Postcolonial Migrants and Identity Politics. New York: Berghahn.
 • Oostindie G.J. (2012), Bespreking van: Thomas D.A. (2011) Exceptional Violence. Embodied Citizenship in Transnational Jamaica, European Review of Latin American and Caribbean Studies 93: 130-131.
 • Oostindie G.J. (2012), Bespreking van: Kramer G. (2012) Schaakmat in Jakarta. Soeharto’s revanche op de Haagse politiek, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) November: 11-12.
 • Oostindie G.J. (2012), Toezicht. Signaleren, adviseren; escaleren? (Lezing). Curaçao.
 • Oostindie G.J. (2012), Curaçao: insular nationalism vis-à-vis Dutch (post)colonialism (Lezing). Curaçao.
 • Oostindie G.J. (2012), De waarborgfunctie van het Koninkrijk (Lezing). Leiden.
 • Oostindie G.J. (2012), 'Repositioning the Dutch in the Atlantic '. Workshop ‘Dutch Atlantic Connections, 1680-1800' (Lezing). Leiden.
 • Oostindie G.J. (2012), ‘British Capital, Industry, and Perseverance’ versus Dutch ‘Old School’? The Dutch Atlantic and the Takeover of Berbice, Demerara and Essequibo, 1750-1815. Workshop ‘Dutch Atlantic Connections, 1680-1800 (Lezing). Leiden.
 • Oostindie G.J. (2012), Speld in de hooiberg. Sailing Letters lezing (Lezing). Rotterdam.
 • Oostindie G.J. (2012), Suriname na het kolonialisme (Lezing). Amsterdam.
 • Oostindie G.J. (2012), Een lastig ambt: gouverneur van de Nederlandse Antillen (Lezing). Curaçao.
 • Oostindie G.J. (Red.) (2011), De gouverneurs van de Nederlandse Antillen sinds 1815. Leiden: KITLV Uitgeverij.
 • Oostindie G.J. & Klooster W. (Red.) (2011), Curaçao in the Age of Revolutions, 1795-1800. Leiden: KITLV Press.
 • Oostindie G.J. (2010), [Bespreking van: The International Slavery Museum [exhibition]] NWIG : New West Indian Guide (Nieuwe West-Indische Gids).
 • Oostindie G.J. (2010), [Bespreking van: Mosquito Empires. Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620-1914] Tijdschrift voor Geschiedenis.
 • Oostindie G.J. (2010), [Bespreking van: Caribbean Migration to Western Europe and the United States: Essays on Incorporation, Identity, and Citizenship] NWIG : New West Indian Guide (Nieuwe West-Indische Gids).
 • Oostindie G.J. (2009), Ongevraagd advies aan BES-commissaris Kamp, Antilliaanse Nieuwsbrief.
 • Oostindie G.J. (2009), [Bespreking van: Indisch is een gevoel’; De tweede en derde genereatie Indische Nederlanders|Verstilde stemmen en verzwegen levens; Een Indische familiegeschiedenis] NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J. (2009), [Bespreking van: The riverbones; Stumbling after Eden in the jungles of Suriname] NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J. (2009), [Bespreking van: Darwins nobele streven; Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de basis lag van zijn evolutietheorie] Historisch Nieuwsblad.
 • Oostindie G.J. (2009), [Bespreking van: Ché; A revolutionary life [film.]] Historisch Nieuwsblad.
 • Oostindie G.J. (2008), [Bespreking van: Central Africans, African Creoles, and the Foundation of the Americas, 1585-1660] Tijdschrift voor Geschiedenis.
 • Oostindie G.J. (Red.) (2008), Dutch Colonialism, Migration and Cultural Heritage. Leiden: KITLV Press.
 • Oostindie G.J. (2008), Magisch verleden [blog entry].
 • Oostindie G.J. (2008), Had Rudolf van Lier het zo willen vertellen? (Oratie). Leiden: Leiden University.
 • Oostindie G.J. (19 oktober 2007), Slavernij, canon en trauma (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.
 • Oostindie G.J. (2007), [Bespreking van: Caribbean Crusaders and the Harlem Renaissance] NWIG : New West Indian Guide (Nieuwe West-Indische Gids).
 • Oostindie G.J. (2007), [Bespreking van: Dagen van gejuich en gejubel] Historisch Nieuwsblad.
 • Oostindie G.J. (2006), Die horen niet bij ons [Bespreking van: Davis D.B. (2006) Inhuman Bondage. The Rise and Fall of Slavery in the New World] NRC Handelsblad 30-06-2006.
 • Oostindie G.J. (2006), [Bespreking van: Middle Passages. African American Journeys to Africa, 1787-2005] NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J. (2006), [Bespreking van: Inhuman Bondage. The Rise and Fall of Slavery in the New World] NRC Handelsblad.
 • Oostindie G.J. (2006), Het continent van herkomst [Bespreking van: Campbell J.T. (2006) Middle Passages. African American Journeys to Africa, 1787-2005] NRC Handelsblad 6-10-2006.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3700

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl