Leidse hoogleraren vanaf 1575

Judith Suzanne Pollmann (Judith)

Geboren
1964-10-29 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (1998)

Type examen
Promotie
Datum
1998
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Another Road to God: the religious development of Arnoldus Buchelius (1565-1641)

Bijzonder Hoogleraar (2007)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Geesteswetenschappen
Vakgebied
Vaderlandse Geschiedenis
Leeropdracht
Geschiedenis en Cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden
Datum benoeming
2007
Datum oratie
2008-06-27
Titel oratie
Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw
Bijzonderheden
Leerstoel vanwege de Stichting Legatum Perizonianum

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Pollmann J.S. (2015), Arnoldus Buchelius. In: Op 't Hof W.J., et al. (Eds.) Encyclopedie Nadere Reformatie. no. I. Utrecht: De Groot Goudriaan. 143-145.
 • Lundin M., Medick H., Merback M., Pollmann J.S. & Rau S. (2015), Memory before Modernity: Cultures and Practices in Early Modern Germany, German History 33(1): 100–122.
 • Pollmann J.S. (2014), Schuilen onder de vleugels van Oranje. Over de wortels van het orangisme, 1600-1618. In: Velde H. te, Haks D. (Red.) Oranje onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 27-45.
 • Pollmann J.S. (2009), Freiwillige Religion in einer ‘öffentlichen Kirche’ . Die Anziehungskraft des Calvinismus in der Niederländischen Republik. In: Reiss A, Witt S (Red.) Calvinismus. Die Reformierten in Deutschland und Europa. Dresden. 176-181.
 • Pollmann J.S. (2007), Eendracht maakt macht. Stedelijke cultuuridealen en politieke werkelijkheid in de Republiek. In: Bos D., Ebben M.A., Velde H. te (Red.) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker. 134-151.
 • Pollmann J.S. (2006), The Low Countries. Basingstoke: Palgrave.
 • Pollmann J.S. (2006), Dienst en wederdienst. Patronage en de kunst van het netwerken in het ancien régime. In: Wessels L., Frijhoff W. (Red.) Veelvormige dynamiek. Europa in het Ancien Régime, 1450-1800. Heerlen/Amsterdam: SUN/OUNL. 213-236.
Populariserend
 • Pollmann J.S. (2015), Iedereen slachtoffer. Het verleden herschrijven na het Beleg van Leiden (1573-1574), Geschiedenis Magazine (5): 18-21.
 • Pollmann J.S. (2015), Over paarden, postduiven en het 'verrassend onmoderne' van oorlogsmemorabilia. In: Winssen T. van (red.) Jo Tollebeek, De paarden van Waterloo. Over de schoonheid en bruutheid van de geschiedenis.. nr. Huizinga-lezing 2015: Elsevier. 61-67.
 • Pollmann J.S. (2011), Een ‘blij-eindend’ treurspel. Herinneringen aan het beleg van Leiden, 1574-2011. In: Amersfoort H. van, Blom J.C.H., Es G. van, Bos D. (Red.) Belaagd en belegerd. Amsterdam: Balans. 117-141.
 • Pollmann J.S. (11 januari 2008), Respecteer de vleugelmuts. Verbittering en verdraagzaamheid in vroegmodern Europa. NRC Handelsblad: 1-2.
 • Pollmann J.S. (2006), Amsterdam: Ons’ Lieve Heer op Zolder. Paapse stoutigheden op de Wallen. In: Prak M. (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 296-307.
 • Pollmann J.S. (21 oktober 2005), Houd vooral een oogje op het grauw. Nieuwe biografieen over Oldenbarnevelt en de broers de Witt. NRC Handelsblad: 29-29.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3725

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl