Leidse hoogleraren vanaf 1575

Carel Jan Jozef Marie Stolker (Carel)

Geboren
1954-06-23 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1988)

Type examen
Promotie
Datum
1988-11-09
Plaats
Leiden
Proefschrift
Aansprakelijkheid van de arts in het bijzonder voor mislukte sterilisaties

Gewoon Hoogleraar (1997)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Privaatrecht
Datum benoeming
1997
Datum oratie
1998-01-16
Titel oratie
Homo litigans-towards a litigious society
Bijzonderheden
Rector Magnificus sinds 8 februari 2013.

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Stolker C.J.J.M. (2016), De overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (red.) Bijzondere overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6. Deventer: Wolters Kluwer. 303-326.
 • Stolker C.J.J.M. (2015), The University in 2031 – Similar Functions and Unbroken Histories. In: Luque Martínez T. (red.) Horizon 2013. The University of Granada in Light of its V Centenary. “Reflections on the Future of the University”.. Granada: University of Granada. 72-80.
 • Stolker C.J.J.M. (2011), Commentaar op Boek 5 (m.u.v. titels 5 en 9). In: Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (2011), Commentaar op Titel 11 van Boek 3. In: Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1873-1936.
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Woord vooraf. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O, Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis.. Deventer: Kluwer. V-IX.
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (2009), Productaansprakelijkheid. In: Stolker C.J.J.M. (Red.) Onrechtmatige Daad (losbladige uitgave). Deventer: Kluwer.
 • Muller E.R., Stolker C.J.J.M. & Polak J.E.M. (2006), Aansprakelijkheidsmanagement politie: beschrijving, analyse en handreiking. Den Haag: Elsevier Overheid.
 • Stolker C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm M.P., Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2005; 426 (Baby Kelly; aansprakelijkheid hulpverlener, wrongful life-actie voor het eerst toegewezen naast wrongful birth-actie).
 • Stolker C.J.J.M. (2004), 'Weten' juristen eigenlijk wel wat?, Recht der Werkelijkheid: 60-63.
 • Stolker C.J.J.M. (2002), Diverse titels (bewerking, 140 pp). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (2002), Diverse titels (bewerking, 140 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (2001), Diverse titels in boek 1, 3 en 5 (bewerking 276 pagina's). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk wetboek. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (2001), Eigendom en Beperkte rechten (bewerking). In: Büchem A. van, Nieuwenhuis J.H., Waal I. de (Red.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters Noordhoff. 131-143.
 • Stolker C.J.J.M. (2001), Schadevergoeding (bewerking). In: Büchem A. van, Nieuwenhuis J.H., Waal I. de (Red.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters Noordhoff. 221-236.
 • Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (2001), Inleiding. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 1-4.
 • Crommelin R.W.J., Arkel S. van & Stolker C.J.J.M. (2000), De juridische positie van de gemeente ten opzichte van eigen werknemers en van werknemers van buiten.. Leiden: Leiden Law School.
 • Stolker C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm M.P. (1999), D-Lit: Nederlands recht in vertaling verzameld, De Juridische Bibliothecaris: 28-29.
 • Stolker C.J.J.M. (1999), De onderdelen 'Eigendom', 'Beperkte rechten' en 'Schadevergoeding' tezamen. In: Buchem-Spapens e.a. L.A.M.J. van (Red.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Stolker C.J.J.M. (1999), Boek 7 titel 7 afdeling 5 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. In: Sluijters B., Biesaart M.C.I.H., Hamilton-van Hest G.C.J.M., Kalkman-Bogerd L.E. (Red.) Gezondheidsrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 411-438.
 • Stolker C.J.J.M. (1999), Boek 3 Rechtsvorderingen titel 11. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 273-322.
 • Stolker C.J.J.M. (1999), Boek 5 Zakelijke rechten titels 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 329-381.
 • Stolker C.J.J.M. (1999), Boek 5 Zakelijke rechten titels 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 391-427.
 • Stolker C.J.J.M. (1999), Boek 7 titel 7 afdeling 5 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 979-1008.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Boek 1 Personen- en familierecht titels 2, 3, 4, 5, 5A, 9 en 10. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer. 183-210.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Wgbo en aansprakelijkheid. In: Legemaate J. (Red.) De Wgbo: van tekst naar toepassing. 127-139.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Boek 1 Personen- en familierecht titels 2, 3, 4, 5, 5A, 9 en 10. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer. 5-106.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Boek 3 Rechtsvorderingen titel 11. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1359-1405.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Boek 5 Zakelijke rechten titels 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 391-427.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Boek 7 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling titel 7 afdeling 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Koens M.J.C., Vonken A.P.M.J. (Red.) Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer. 1021-1049.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Boek 5 Zakelijke rechten titels 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (1998), Productenaansprakelijkheid. In: Bloembergen A.R. (Red.) Losbladige Onrechtmatige Daad. Deventer: Kluwer.
Populariserend
Overig
 • Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (Red.) (2009), Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (Red.) (2009), Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Nieuwenhuis J.H. & Stolker C.J.J.M. (Red.) (2006), Vooruit met het recht - Wat geldt in de rechtswetenschap als vooruitgang? Meijers-reeks nr. 100. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Stolker C.J.J.M. (Red.) (2002), Onrechtmatige daad Groene Serie. Deventer: Kluwer.
 • Stolker C.J.J.M. (Red.) (2001), Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (red.) (2001), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Meijers-reeks nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Stolker C.J.J.M. (2000), Aansprakelijkheid voor wrongful life. Leiden. [overig]
 • Stolker C.J.J.M. (Red.) (2000), Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar.
 • Stolker C.J.J.M. (Red.) (2000), Tekst & Commentaar.
 • Stolker C.J.J.M. (2000), Redactielid Onrechtmatige Daad.
 • Hartlief T. & Stolker C.J.J.M. (Red.) (1999), Contractvrijheid Meijers-reeks nr. 12. Deventer: Kluwer.

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3814

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl