Leidse hoogleraren vanaf 1575

Pauline Margreet Schuyt

Geboren
1973-06-05 te Nijmegen, Nederland
Geslacht
Vrouw

Promotie (2010)

Type examen
Promotie
Datum
2010
Plaats
Nijmegen
Proefschrift
Verantwoorde straftoemeting : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid

Gewoon Hoogleraar (2015)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Sanctierecht en Straftoemeting
Datum benoeming
2015

Publicaties

Wetenschappelijk
Vakpublicaties
 • Schuyt P.M., annotatie bij: HvJ EU 27 maart 2014, nr. 5463/08, EHRC 2014,8; 441-442 (Onschuldpresumptie. Vervroegde vrijlating. Gebruik psychiatrisch advies inzake eerdere vrijspraak).
 • Schuyt P.M. (2014), Penitentiaire beginselenwet. In: Cleiren C.P.M., Crijns J.H., Verpalen M.J.M. (Red.) Strafrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2163-2263.
 • Schuyt P.M. (2014), Recidive als strafverzwaringsgrond. In: Cleiren C.P.M., Crijns J.H., Verpalen M.J.M. (Red.) Strafrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 498-506.
 • Schuyt P.M. (2014), TITEL II Straffen. In: Cleiren C.P.M., Crijns J.H., Verpalen M.J.M. (Red.) Strafrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 111-230.
 • Schuyt P.M. (2014), De Drie R-en: Rick en het Recht op nachtRust. EHRM 18 juni 2013, 50747/08, Bor t. Hongarije. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 301-305.
 • Schuyt P.M., annotation: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19 September 2013, no. 17167/11, EHRC 2013,12; 2803-2804 (Rechtmatige detentie. Termijnoverschrijding bij verlenging preventieve detentie. Gebruik oude psychiatrische rapportage).
 • Schuyt P.M., annotation: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 May 2013, no. 20084/07, EHRC 2013,8; 1867.
 • Schuyt & P.M., annotatie bij: EHRM 19 september 2013, nr. 17167/11, EHRC 2013,2013 (M t. Duitsland).
 • Schuyt P.M., annotatie bij: EHRM 16 mei 2013, nr. 20084/07, EHRC 2013,2013 (Radu t. Duitsland).
 • Schuyt P.M. (2013), De straf als slachtoffer van overijverige politici, Sancties 2013(2): 57-59.
 • Schuyt P.M. (2011), Van redactiewege. Is wederzijdse erkenning ook wederzijdse herkenning?, Sancties 2011(1): 3-6.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2011), Rubriek straftoemeting, Delikt en Delinkwent 41(1): 73-79.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2010), Rubriek Straftoemeting (II), Delikt en Delinkwent 40(8): 1075-1080.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2010), Rubriek straftoemeting (I), Delikt en Delinkwent 40(1): 86-97.
 • Schuyt P.M. (2010), Boek I, Titel II: Straffen. In: Cleiren CPM, Verpalen MJM (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 67-167.
 • Schuyt P.M. (2010), Boek 1, Titel III:art. 43a t/m 43c. In: Cleiren CPM, Verpalen MJM (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 386-393.
 • Schuyt P.M. (2010), Bijlage 2: Penitentiaire Beginselenwet. In: Cleiren CPM, Verpalen MJM (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 1781-1867.
 • Schuyt P.M. (2009), Het slachtoffer en de straf, Sancties 2009(6): 313-316.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2009), Rubriek Straftoemeting (1), Delikt en Delinkwent 39(1): 43-49.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2008), Rubriek Straftoemeting (1), Delikt en Delinkwent 38(1): 80-86.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2008), Rubriek Straftoemeting (2), Delikt en Delinkwent 38(9): 1025-1035.
 • Schuyt P.M. (2008), Boek I,Titel III, art. 43a -43c. In: Cleiren C.P.M., Nijboer J.F. (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 374-382.
 • Schuyt P.M. (2008), Boek I,Titel II. Straffen. In: Cleiren C.P.M., Nijboer J.F. (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 55-1150.
 • Schuyt P.M. (2008), Bijlage 2: Penitentiaire Beginselenwet. In: Cleiren C.P.M., Nijboer J.F. (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 1693-1779.
 • Schuyt P.M. (2008), Overdracht van strafvervolging. In: Bruijn A.J.H de (Red.) Internationaal strafrecht in Europa. Heerlen: Open Universiteit. 409-465.
 • Schoep G.K. & Schuyt P.M. (2008), Een verkennend onderzoek naar de sanctionering van levensdelicten, verkrachting en enkele delicten uit de Opiumwet binnen het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Gerechtshof 's-Hertogenbosch: Kenniscentrum Milieu en Openbare Gezondheid.
 • Schoep G.K. & Schuyt P.M. (2008), Feiten en percepties van de sanctionering van milieudelicten en delicten betreffende de volksgezondheid. Gerechtshof 's-Hertogenbosch: Kenniscentrum Milieu en Openbare Gezondheid.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2007), Rubriek Straftoemeting (2), Delikt en Delinkwent 37(7): 711-717.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2007), Rubriek Straftoemeting (1), Delikt en Delinkwent 37(1): 104-111.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2006), Rubriek straftoemeting (2), Delikt en Delinkwent 36(7): 796-805.
 • Schuyt P.M. & Vegter P.C. (2006), Bijlage 2: Penitentiaire beginselenwet. In: Cleiren C.P.M., Nijboer J.F (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer. 1601-1687.
 • Duker M.J.A. & Schuyt P.M. (2006), Rubriek Straftoemeting (1), Delikt en delinkwent 36(1): 68-75.
 • Schuyt P.M. & Vegter P.C. (2006), Titel II. Straffen. In: Cleiren C.P.M., Nijboer J.F. (Red.) Tekst en Commentaar Strafrecht (6e druk). Deventer: Kluwer. 47-127.
 • Schuyt P.M. (2005), Rubriek straftoemeting (2), Delikt en delinkwent 35(6): 666-674.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2005), Rubriek straftoemeting (1), Delikt en delinkwent 35(1): 75-83.
 • Schuyt P.M., annotatie bij: EHRM 9 november 2004, NJCM-Bulletin 2005; 1138-1147.
 • Schuyt P.M. (2004), Gratie. In: Doorenbos D.R., Mevis P.A.M. (Red.) Handboek Strafzaken (losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Schuyt P.M. & Duker M.J.A. (2004), Rubriek Straftoemeting, Delikt en Delinkwent 34(6): 648-652.
 • Schuyt P.M. (2003), Rubriek Straftoemeting (1), Delikt en delinkwent 33(1): 66-74.
 • Schuyt P.M. (2003), Literatuur penitentiair recht. In: Sackers H.J.B., Buruma Y. (red.) Kroniek van het strafrecht 2002. Deventer: Kluwer. 179-180.
 • Schuyt P.M. (2003), Literatuur straf(proces)recht. In: Sackers H.J.B., Buruma Y. (red.) Kroniek van het strafrecht 2002. Deventer: Kluwer. 137-144.
 • Duker M.J.A. & Schuyt P.M. (2003), Rubriek Straftoemeting (2), Delikt en delinkwent 33(6): 656-663.
Overig

Links

Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/3846

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl