Leidse hoogleraren vanaf 1575

Werner Ludwig Haardt

Geboren
1913-10-03 te Kettwig, Duitsland
Geslacht
Man

Promotie (1945)

Type examen
Promotie
Datum
1945
Plaats
Leiden
Proefschrift
De veroordeling in de kosten van het burgerlijk geding

Buitengewoon Hoogleraar (1958)

Benoeming
Buitengewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht, Strafrecht
Leeropdracht
Burgerlijk Procesrecht
Datum benoeming
1958-09-04
Datum ambtsaanvaarding
1958-09-30
Datum oratie
1958-11-21
Titel oratie
Fair play in het burgerlijk geding

Gewoon Hoogleraar (1967 - 1976)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Inleiding tot de rechtswetenschap en het burgerlijk procesrecht. 1971-06-17 Onderwijsodpracht gewijzigd in: Burgerlijk procesrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht
Datum benoeming
1967-06-16
Datum uit dienst
1976-01-15
Bijzonderheden
Naar Hoge Raad der Nederlanden
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1001

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl