Leidse hoogleraren vanaf 1575

Rechten

De getoonde afbeeldingen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Dit zijn:

De maker van het originele werk : tot 70 jaar na overlijden van de kunstenaar berusten de auteursrechten bij de nabestaanden of de instelling waaraan de rechten zijn overgedragen.

De maker van de opname: tot 70 jaar na overlijden van de fotograaf berusten de auteursrechten bij de nabestaanden of de instelling waaraan de rechten zijn overgedragen; in dit geval de Universiteit Leiden.

Voor hergebruik van afbeeldingen vervaardigd door onderstaande kunstenaars, dient u zelf toestemming te vragen:

Astrid Koppers: http://www.astridkoppers.nl/

Marc de Haan: http://www.marcdehaanfotografie.nl/

Zie ook: Afspraken met fotografen.

Voor het verkrijgen van toestemming voor hergebruik van de overige afbeeldingen dient u altijd contact op te nemen met specialcollections@library.leidenuniv.nl.

De redactie heeft haar uiterste best gedaan alle kunstenaars en fotografen of hun nabestaanden te benaderen voor het verwerven van toestemming voor publicatie op het internet. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar specialcollections@library.leidenuniv.nl.

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl