Leidse hoogleraren vanaf 1575

Johannes Keuning

Geboren
1911-07-12 te Ternaard (gem. Dongeradeel), Nederland
Overleden
1965-08-13 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1948)

Type examen
Promotie
Datum
1948
Plaats
Leiden
Proefschrift
Verwantschapsrecht en volksordening, huwelijksrecht en erfrecht in het Koeriagebied van Tapanoeli

Gewoon Hoogleraar (1960 - 1965)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Internationaal Recht
Leeropdracht
Volksrecht en rechtsontwikkeling in de niet-westerse samenlevingen
Datum benoeming
1960-01-09
Datum oratie
1960-05-20
Titel oratie
Enkele vraagstukken van de rechtsbedeling naar ongeschreven volksrecht in Afrika
Datum uit dienst
1965-08-13
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1352

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl