Leidse hoogleraren vanaf 1575

Marinus Matthijs Mendel (Rinus)

Geboren
1939-04-12 te Bandoeng, Nederlands-Indië
Geslacht
Man

Promotie (1971)

Type examen
Promotie
Datum
1971
Plaats
Leiden
Proefschrift
Het statutaire doel van de Naamloze Vennootschap

Gewoon Hoogleraar (1987 - 2003)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Handelsrecht en sociaal-economisch privaatrecht
Datum benoeming
1987-06-01
Datum ambtsaanvaarding
1987-10-01
Datum oratie
1989-01-27
Titel oratie
Het vennotschappelijk belang, mede in concernverband beschouwd
Datum uit dienst
2003
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1709

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl