Leidse hoogleraren vanaf 1575

Julius Christiaan van Oven

Geboren
1881-11-17 te Dordrecht, Nederland
Overleden
1963-03-15 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1905)

Type examen
Promotie
Datum
1905
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
De bezitsbescherming en hare functies

Gewoon Hoogleraar (1924 - 1952)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Romeins Recht
Leeropdracht
Het Romeinsch Recht en zijn Geschiedenis
Datum benoeming
1924-11-29
Datum oratie
1925-03-11
Titel oratie
Over de beteekenis der historische beoefening van het Romeinsche recht voor de studie van het hedendaagsche privaatrecht
Datum uit dienst
1952-09-15
Bijzonderheden
1942-03-11 Eervol ontslag op eigen verzoek.Herbenoemd 1945-05-05. 1947-1948 Rectoraat
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/1889

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl