Leidse hoogleraren vanaf 1575

George Johan Sirks

Geboren
1887-05-17 te Rotterdam, Nederland
Overleden
1969-08-25 te Voorschoten, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1949 - 1959)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek, Geschiedenis van de Godsdienst, Kerkelijke Geschiedenis
Leeropdracht
Geschiedenis en leerstellingen van het Remonstrantisme, bijbelse theologie, practische theologie
Datum benoeming
1949-03-26
Datum oratie
1949-10-21
Titel oratie
Voor God wil ik belijden
Datum uit dienst
1959-09-15
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege Seminarium der Remonstrantse Broederschap.
Link naar deze pagina
https://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/2271

©2015-2018 Universitaire Bibliotheken Leiden www.bibliotheek.universiteitleiden.nl